Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si prenume

TEZA- SEMESTRUL I

1. (2p)COMPLETAȚI:

a) Perioada proprie a oscilatorului elastic este……………………………iar perioada proprie a


pendulului gravitațional este……………………….

b) Unitatea de măsură în SI pentru frecvența oscilatorului liniar armonic


este………………….iar pentru pulsația acestuia este……………………….

c) Mișcarea oscilatorie mecanică reprezintă………………………………………………........


……………………………………………………………………………………………….

d)Pentru oscilatorul liniar armonic ideal energia……………………este constantă în timp.

2.(0.5p)Constanta elastică K este dată de relaţia : a) k=mω2 b) k = m 2πν c) k = 2m · ω

d) k = m · ν2

3.(3.5p)Un oscilator execută o mișcare oscilatorie liniar armonică descrisă de ecuația :


y=2sin(2πt+π 6 ) (m).

Să se determine :
a) amplitudinea și faza inițială a mișcării
b) perioada și frecvența oscilației
c) valoarea maximă a vitezei oscilațiilor
d) valoarea maximă a accelerației oscilațiilor
e) momentele de timp pentru care energia cinetică este egală cu cea potential

4.(1.5p)O undă liniară se propagă pe suprafața apei în secțiunea mai adâncă a unei cuve cu viteza
de 34 cm/s. Frontul de undă întâlnește linia de separație cu secțiunea mai puțin adâncă a cuvei
sub un unghi de 60°. În această regiune, unda se propagă cu viteza de 24 cm/s.

a) Calculați unghiul de refracție


b) Calculați indicele relativ de refracție al celui de-al doilea compartiment față de primul.

5(1.5p)Un corp este supus simultan la două mișcări oscilatorii armonice paralele x1=3sin(10t)
(cm) și x2=6sin(10t+π/3) (cm). Să se afle : a) amplitudinea și faza inițială a mișcării oscilatorii
rezultante.

Oficiu 1 p