Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar de satisfacţie pentru părinţi

Pentru îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, Comisia de evaluare și asigurare a calităţii


(CEAC) din grădiniţă, vă solicită părerea. Chestionarele sunt anonime, iar datele rămân confidenţiale.
Vă mulţumim pentru participare şi vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările din chestionar.

1. Cum aţi aflat de această grădiniţă?


De la alte persoane; din ziare; de la radio sau tv; de pe internet;

2. Faceţi parte din Comitetul de părinţi pe clasă?


Da; Nu;

3. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul de părinţi pe clasă?


regulat, lunar; regulat, la 2-3 luni; de câte ori este nevoie; nu se întruneşte; nu ştiu;

4. Atunci când constataţi un aspect negativ, pe care îl comunicaţi directorului sau unui cadru
didactic (sau când solicitaţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?
aproape întotdeauna am putut consta o îmbunătăţire a aspectului semnalat;
de regulă am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat;
câteodată am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat;
foarte rar sau niciodată am putut constata o îmbunătăţire a aspectului semnalat;

5. Enumeraţi cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute ) care s-au întâmplat în grădiniţă în
ultima lună.
6. Cum comunicaţi cu educatoarele copilului dumneavoastră?
şedinţe; discuţii informale (venirea și plecarea copilului); consultaţii individuale;
telefon; email;

7. Care este nivelul de siguranţă pentru copii în incinta unităţii şcolare?


Foarte mare; mare; mediu; mic; foarte mic;

8. Dar în anexele şcolii (curtea grădiniţei etc.)?


Foarte mare; mare; mediu; mic, foarte mic;

9. Cum apreciaţi nivelul de curăţenie din grădiniţă?


Este foarte curat; în general, este curat; şcoala este mai degrabă murdară;

10. Există, în grădiniţă, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu alte instituţii din
comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar, poliţie, etc) sau cu parteneri străini?
Da; nu; nu ştiu;

11. Aţi fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?
Da nu

12. După părerea dumneavoastră, cadrele didactice fac tot ce trebuie pentru educarea şi instruirea
copiilor?
Da; nu; nu ştiu;

13. Dacă ar fi să mai alegeţi o dată grădiniţa pentru copilul dumneavoastră aţi alege iarăşi Grădiniţa
cu P.P. „Căsuța Poveștilor” Sibiu? Dacă da, bifaţi din ce motive:
Nivelul de educare este înalt; cadre didactice competente; grădiniţa este
situată aproape de casă; urmează tradiţia familiei; altele.............................

Instrument de lucru CEAC, 2017-2018

S-ar putea să vă placă și