Sunteți pe pagina 1din 2

Autorii canonici pentru Bacalaureat

1. Mihai Eminescu
 Luceafărul: poezie romantică

2. Ion Creangă
 Povestea lui Harap-Alb: basm cult

3. Ion Luca Caragiale


 O scrisoare pierdută: comedie

4. Ioan Slavici
 Moara cu noroc: nuvelă psihologică, realistă

5. George Bacovia
 Plumb: poezie simbolistă

6. Lucian Blaga
 Eu nu strivesc corola de minuni a lumii: poezie expresionistă

7. Tudor Arghezi
 Flori de mucigai: poezie modernistă

8. Ion Barbu
 Riga Crypto și lapona Enigel

9. Mihail Sadoveanu
 Baltagul: roman tradițional și obiectiv
 Hanu Ancuței: povestire în ramă

10. Liviu Rebreanu


 Ion: roman realist-obiectiv, tradițional

11. Camil Petrescu


 Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război: roman modern, citadin, subiectiv,
psihologic, roman al experienței

12. George Călinescu


 Enigma Otiliei: roman de tip balzacian, bildungsroman, tradițional, citadin, obiectiv
13. Marin Preda
 Moromeții: roman traditional, obiectiv, realist

14. Nichita Stănescu


 Leoaică tânară, iubirea...: poezie neomodernistă
 Cântec: poezie neomodernistă
 În dulcele stil clasic: poezie neomodernistă
 Către Galateea: poezie neomodernistă

15. Marin Sorescu


 Iona: parabolă dramatică

16. Titu Maiorescu


 Despre criticismul maiorescian
 Eseu Titu Maiorescu: Junimea și Convorbiri literare

17. Eugen Lovinescu


 Despre modernismul lovinescian