Sunteți pe pagina 1din 8

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Data: 12 .01 .2009


Locul: SCOALA DE ARTE SI MESERII MURIGHIOL
Clasa: a VI-a B
Propunător: FUIOREA VIORICA
Obiectul: Limba şi literatura romană
Subiect: Sobieski şi românii, de Costache Negruzzi, (cunoasterea textului)
Tipul lecţiei: mixta
Obiective de referinţă:
1.2. să sesizeze sensul unităţilor lexicale noi în funcţie de context;
2.1. să realizeze înlănţuirea corectă a ideilor principale din text;
3.1. să deosebească elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul
textului citit;
Competenţe derivate (obiective operationale):
O1; să identifice ordinea logică şi cronologică a ideilor/întâmplărilor din text;
O2 sa identifice cuvintele noi ;
O3 să alcătuiască rezumatul textelor Sobieski şi românii
O4 să formuleze opinii referitoare la sfarsitul operei literare.
Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia de verificare,
problematizarea, învăţarea prin descoperire, explicaţia,rezuma- clarifica-
intreaba-presupune, turul galeriei.
Resurse materiale: imagini, manual, dictionare, fise de lucru, postere,
marcare, cartonase, colorate...
Forme de organizare: frontală, pe grupe şi individuală
Durata :50 min.
Bibliografie:
1. Szekely, Eva Monica, Didactica limbii şi literaturii române la ciclurile
gimnazial şi liceal, Târgu Mureş, 2006.
2. Şerban, Anca, Şerban, Sergiu, Manual de „Limba română” – clasa a VI-a,
Ed. All, Bucureşti, 2003.
3. Negruzzi, Costache, Opere Alese I, Proză, Ed. de Stat pentru Literatură şi
Artă, Bucureşti, 1973.
crt. instruirii Resurse Resurse Forme de Evaluare
Activitatea propunătorului Activitatea elevilor procedura materiale organizare
1. Moment Asigură ordinea şi Se pregătesc pentru conversaţia frontal
organizatoric pregăteşte materialele ora de limba şi literatura
1min. necesare pentru lecţie . română. Sunt grupati in
patru grupe a cate sase.
2. Verificarea Verifică tema cantitativ şi Citesc exerciţiul
temei calitativ, solicitând elevilor, propus, apoi expun modul conversaţia Manualul aprecieri
5min. prin sondaj, să citească de realizare a temei. Fac verbale
rezolvarea temei, să facă observaţii, aprecieri,
observaţii şi corectările ce se corectări. Frontal
impun. Individual

Face aprecieri asupra


modului de realizare a temei.
3. Reactoalizarea Imparte fiecarui elev anexa nr. Citesc fisa de lucru si conversatia Fisa de Aprecieri
cunostintelor 1 in care elevi vor trebui sa rezolva subliniind , lucru Frontal verbale
invatate identifice verbele la modul raspund la intrebari. Anexa 1 individual
anterior imperativ din textul dat.
Adreseaza intrebari: care sunt
timpurile modului imperativ?
5min Care sunt formele modului
imperativ?
Da-ti exemplu de o propozitie
in care sa contina un verb la
modul imperativ.

4. Captarea Roaga elevii sa sustraga Se vor aseza in grupuri iar observare


atenţiei/ cate un biletel reprezentatd pe cartonasul colorat isi Lucrul pe sistematică a
discuţii patru culori si vor fi rugati sa vor scrie numele dupa grupe Frontal comporta-
pregătitoare se grupeze in functie de care si-l vor prinde in Individual mentului
5 min culoare. piept. elevilor
Face apel la fragmentul Vor raspunde “ Sobieski
anterior intrebandu-i pe elevi: si romanii” de Costache
din ce opera face parte Negruzi
fragmentul ? V-a inmana o
serie de imagini reprezentand
Cetatea Neamt

5. Anunţarea Precizează subiectul şi


subiectului şi obiectivele lecţiei. explicaţia caiete
obiectivelor Scrie pe tablă titlul lecţiei: Ascultă, apoi scriu pe frontal
lecţiei „Sobieski si romanii”de caiete data şi titlul lecţiei. observaţia individual
2' Costache Negruzzi
Atenţionează elevii asupra
corectitudinii scrisului.
Dirijarea Profesorul realizeara lectura Citesc textul . Lectura
învăţării expresiva a opere. Solicită lămuriri. explicativă Aprecieri
6. 15min verbale
Li se impart sarcini de lucru Răspund solicitari, caută explicaţia
fiecarui grup: în text pasaje frontal
1) sa rezume opera reprezentative pentru rezuma- individual
2) sa clarifice cuvintele ilustrarea şi argumentarea clarifica-
necunoscute cu ajutorul cerintelor.. intreaba- Textul
suport observare
dictionarelor presupune sistematică a
3) sa realizeze intrebari din Rezolvă, arcinile indicate, comporta-
opera ex. Cati plaiesi sunt in emit opinii proprii, mentului
lupta? Etc. adresează întrebări. Lucrul pe Fise de elevilor
4) sa propuna un final operei grupe lucru
Lucrează în echipă
pentru realizarea sarcinii Conversaţia
de grup.
Observaţia frontal

individual aprecieri
verbale
6. Feedbackului Solicita un rapotor de la Fiecare raportor al
fiecare grupa iar acesta sa grupului: individual
10min’ prezinte ceea ce au realizat.
1) Prezinta rezumatul
realizat pe poster si il frontal
afiseaza clasei
2) Prezinta Turul galeriei
intrebarile asteptand
raspunsurile de la colegi Fişe de
3) Prezinta cuvintele lucru În echipă
gasite necunoscute
intreband colegii iar apoi Produsele
precizand intelesurile activităţii
gasite de grupul ce a
realizat sarcina
4)prezinta finalul posibil
Anunta elevi ca a fost un operei
concurs si le cere sa voteze
pentru fiecare grupa in functie Elevii voteaza
de posterul realizat si individual
raspunsuri
Prezinta grupele castigatoare

7. Încheierea Va prezenta o plansa in care Isi lipesc cartonasele pe


activităţii va ilustra un drum ce duce acel poster in functie de
4 catre Cetatea Neamt. Solicita cunostintele dobandite. autoevaluare
elevii sa-si pozitioneze explicatia Cartonase individual
cartonasul colorat cu numele colorate
pe drumul catre cetate acolo
unde considera ca a ajuns cu conversatia
cunostintele la aceasta lectie.
8.
Tema pt acasa Indică tema pentru acasă (de Ascultă cu atenţie, îşi
si precieri trecut cuvintele pe vocabular, notează tema.
p.81-85).
3` Face aprecieri asupra parti-
cipării elevilor la lecţie, le
inmaneaza o diploma
stimulent.
Anexa 1

Identificati verbele la modul imperativ si subliniatile din fragmentul urmator:


“Indata toti alergara pe ziduri.
-lesii sunt! Striga tanarul ce venise de curand si pre care l-am auzit vorbind; si-au schimbat drumul, si vin aici…
-La porti, flacai! Zise batranul.Ingramaditi-le si gramaditi bolnavi pe ziduri. Asezati-va toti pe la metereze. Sa nu zica leahul c-
au intrat intr-o cetate romaneasca, ca intr-o tarina pustie.
-Dar noi suntem numai nouasprezece si asta-I o oaste intreaga, observa unul; cum se…
-Taci, mucosule! Il curma batranul. Te temi ca-I peri? Mare paguba! Un misel mai putin. (…)
-Plecati-va, zise trimisul, nu va puneti capul in primejdie.
-Nu purta grija de capul nostru, domnule. Ganditi mai bine la al vostru.(…)”
(“Sobieski si romanii” de Costache Negruzzi)

Identificati verbele la modul impertiv si subliniatile din fragmentul urmator:


“Indata toti alergara pe ziduri.
-lesii sunt! Striga tanarul ce venise de curand si pre care l-am auzit vorbind; si-au schimbat drumul, si vin aici…
-La porti, flacai! Zise batranul.Ingramaditi-le si gramaditi bolnavi pe ziduri. Asezati-va toti pe la metereze. Sa nu zica leahul c-
au intrat intr-o cetate romaneasca, ca intr-o tarina pustie.
-Dar noi suntem numai nouasprezece si asta-I o oaste intreaga, observa unul; cum se…
-Taci, mucosule! Il curma batranul. Te temi ca-I peri? Mare paguba! Un misel mai putin. (…)
-Plecati-va, zise trimisul, nu va puneti capul in primejdie.
-Nu purta grija de capul nostru, domnule. Ganditi mai bine la al vostru.(…)”