Sunteți pe pagina 1din 1

AU SOSIT COCORII

Dupa Cezar Petrescu

Intr-o seară de primavară, s-a auzit în înălțimile albastre tânguirea ostenită a


cocorilor. Soseau din depărtările cu lumină, în această adevarată tară a lor. Aici iși clocesc
ouăle și își cresc puii.
Stolul se rotea deasupra locurilor vechi și cunoscute.
Iarba prinsese colț fraged și nou. Livezile se împodobeau cu flori albe.
După un timp, cel mai bătrân dintre cocori a grait către cei mai tineri:
- Pe oamenii acestia îi cunosc. Mâine vor scoate plugurile, pe urmă vor arunca sămânța în
brazdă. Iarăși vor fi holde de grâu. Iar vor durui morile.
Să ne alegem un loc aici!

Intr-un tarziu, stolul s-a lăsat la pământ. Cocorii își strângeau aripile cu foșnet de mătase
veche.

1)UNEŞTE CEEA CE SE POTRIVEŞTE:

tânguire ,au sosit ostenit stol , fraged , holde, vor durui

obosit, au venit ,grup(de păsări), lan, jeluire, vor turui, tânăr

2)SCRIE CUVINTE CU ÎNŢELES OPUS:

seară- vechi- cel mai bătrân-

adevărată- cunoscut-

3.GĂSEŞTE ÎNŢELESUL FIECĂRUI GRUP DE CUVINTE:

a) (în )înălțimile albastre pomii începeau să înflorească;

înaltul cerului senin; e)vor arunca sămânța în brazdă


locurile pictate cu albastru;
vor ascunde sămânța în pământ
b)s-a auzit tânguirea ostenită a cocorilor să nu o fure hoții;
vor însămânța,vor semăna
cocorii plângeau; plantele;
zgomotul făcut de cocorii
obosițide drumul lung se auzea f)cocorii își stângeau aripile cu foșnet
ca o jelire;
aripile cocorilor sunt căptușite cu
c)soseau din depărtările cu lumină mătase
când cocorii își strâng aripile se
veneau din țări cu lumină aude un zgomot asemănător cu
electrică; foșnetul făcut de mătase;
se întorceau din țările calde;

d)livezile se împodobeau cu flori albe

copiii desenau flori pe copaci