Sunteți pe pagina 1din 14

Unitatea şcolară: Liceul Teologic Ortodox

,,Nicolae Steinhardt” Satu Mare


Clasa: a IV-a
Data: 22. 01. 2010
Învăţător: Ramona Filip
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Istoria romanilor
Unitatea de învăţare: Spatiul romanesc, ieri si azi
Subiectul: Unirea Principatelor Romane-1859
Tipul lecţiei: predare-invatare
Scopul: - familiarizarea elevilor cu personalitatea marelui domnitor Alexandru
Ioan Cuza si cu a momentului in care s-a infaptuit Unirea;
-înţelegerea caracteristicilor esenţiale ce au contribuit la realizarea Unirii
Moldovei cu Tara Romanească;
-cultivarea sentimentului de mândrie patriotică pentru realizările înaintaşilor
si de responsabilitate pentru destinul ţării noastre.
Obiective de referintă:
2.1-să recunoască si să utilizeze informatii dintr-o sursă istorică ;
3.1-să foloseacă termeni istorici in situatii diverse ;
4.1-să aprecieze rolul oamenilor in desfasurarea evenimentelor ;
5.1-să exprime opinii personale in aprecierea faptelor din trecut si prezent.

Obiective operationale:
a) cognitive:
O1: să asimileze informaţii despre evenimentul istoric prezentat;
O2: să localizeze în timp şi spaţiu evenimentul istoric;
O3: să recunoască graniţele Pricipatelor Române în timpul lui Cuza;
O4. să evidentieze importanta acestui eveniment ca rezultat firesc al luptei
poporului roman pentru unitate;
O5. să opereze corect cu notiunile istorice: ,,divan ad- hoc”, ,,stat national”,
,,reformă”;
O6. să sintetizeze cunoştinţele istorice însuşite prin alcătuirea schemei lecţiei;
O7. să completeze fişa de evaluare pe baza cunoştinţelor acumulate;
b) afective :
O8. să coopereze în cadrul grupului, pentru realizarea sarcinilor primite;
O9. să admire voinţa de secole a poporului român pentru realizarea Unirii
intr-un singur stat;
O10. să –si cultive sentimentul de dragoste şi mândrie faţă de neam
(inaintasi) şi ţară.
O11. să participe cu interes si plăcere la realizarea activitătii;
c) psiho-motorii:
O12. să delimiteze pe hartă teritoriul Romaniei din1859.
Resurse:
Resurse materiale :
-plansa cu ,,Intalnirea de dimineata”
-harta Romaniei din 1859
- fişe de lucru in grup(perechi) ;markere ;coli ;
-video-proiector,material Power- Point, planşă despre evenimentul 24ianuarie
1859;
-CD cu melodia ,,Hora Unirii”; însemne heraldice ale Unirii; ecusoane ;diplome.
Resurse umane :elevii clasei impartiti pe grupe(4 grupe a cate 4 elevi) ;
Resurse procedurale: conversaţia ,explicaţia,expunerea ,studiul de caz,
munca in echipa, problematizarea,turul galeriei,evaluarea,povestirea,
observarea, munca independentă, jocul didactic,metoda ciorchinelui,
,,Explozia stelara”.
Resurse de timp: 50 de minute
Forme de organizare: frontal, individual,in grup

Bibliografie:
Consiliul National pentru Curriculum-Programe scolare pentru clasa a IV-a,
Bucuresti,2005
Magda Stan,Cristian Vornicu,Istorie-manual pentru clasa a
IV-a Ed.Niculescu,2006
Metodica predarii istoriei,Editura Didactica si Pedagogica,1983
,,Documente ale Unirii”,Ed. Militara,1984
Dumitru Almas,,Povestiri istorice”.
Ob. Evenimentele Continutul lectiei Strategia didactica
op. lectiei Activitatea invatatorului Activitatea Resurse Resurse Forme
elevilor procedur materiale de
ale organiza
re
1.Moment ,,Intalnirea de dimineata” Elevii vor participa conversa Plansa frontal
organizatoric (anexa 1). activ la acest tia cu ,,Intalni
moment. rea de
Voi imparti elevii pe 4 grupe, a Se pregatesc dimineata” pe grupe
cate 4 copii.Fiecare grupa va pentru ora de harta,
avea un nume istoric(Moldova, istorie cu cele portretul
Transilvania,Tara Romaneasca, necesare. domnitoru
Bucovina). lui,material
Pregatirea materialelor pentru e
lectie

2.Reactualizarea Voi adresa urmatoarea intreba- frontal


cunostintelor re:
-Ce lectie ati avut de pregatit - Romanii la 1848. conversa
pentru astazi la ora de istorie ? tia

Voi adresa un set de intrebari Fiecare grupa va pe grupe


pentru verificarea cunostintelor desemna un
dobandite ora trecuta. Vor fi reprezentant
evidenţiate problemele: pentru a raspunde
-anul 1848 în Europa; la intrebarea data.
-situaţia Ţărilor Române în Elevii asculta,
preajma anului 1848; gandesc , raspund
-izbucnirea şi desfăşurarea corectla intrebari.
revoluţiei;
-reprezentanţi de seamă din
Moldova, Muntenia şi
Transilvania;
Concluzia principală pe care au Se va scrie ideea
formulat-o fruntaşii revoluţiei a ca un slogan,la
fost aceea că scăparea de jugul tabla.
strain se poate realiza numai
prin .......................... tuturor
românilor.
3.Captarea O voi face printr-un rebus. Elevii gandesc si jocul frontal
atentiei (anexa 2) raspund didactic
Pe verticala,de la A-B,reiese conversa
cuvantul,,UNIREA”. tia
Unirea a fost visul de aur al
romanilor.

4. Anuntarea - Astazi la istorie vom vorbi Asculta,retin si conversa tabla frontal


subiectului si a despre: ,,Unirea Principatelor scriu titlul lectiei tia
obiectivelor Romane din 1859 ,despre pe caiete.
însemnătatea domniei şi a
reformelor lui Alexandru Ioan
Cuza.
Voi scrie titlul lectie pe tabla.

O1 5.Dirijarea Voi expune continutul lectiei -Elevii sunt expune video-pro frontal
O2 invatarii printr-un materialPower-point,cu atenti,retin cele rea iectorul,cal
O4 ajutorul video-proiectorului si se prezentate, scriu conversa culatorul,
alcatuieste apoi schita lectiei pe caiete schita tia tabla
O6 la tabla. lectiei. explica harta
O9 (anexa3) tia
O10 observa
tia

Se realizeaza caracterizarea conversa Plansa cu frontal


O5
domnitorului sub forma de tia, ciorchinele
ciorchine, care se completeaza la metoda
tabla . ciorchine
(anexa4) lui

O3 Pe harta care reprezinta Tarile conversa harta frontal


O12 Romane la 1859 se vor localiza tia, reprezen
cele doua provincii care s-au explicatia tandTarile
unit, fiind marcate granitele si ,demons Romane la
spatiul ocupatdePrincipatele tratia 1859
Romane.Se precizeaza ca Unirea
infaptuita in 1859 a fost numita
Unirea Mica, Unirea Mare,
(unirea si cu Transilvania),
realizandu-se mai tarziu.

O7 6.Fixarea Explozia stelara Explozia coliA4 pe grupe


O8 cunostintelor Voi antrena elevii in formularea Gandesc stelara
de intrebari de tipul: ce?cine?
cand? dialogul
unde?de ce?
Cate un elev din fiecare grupa va Formuleaza si problema
formulaintrebarea,iar un altul va raspund la tizarea
raspunde. intrebari.

frontal
7.Aprecieri Fac aprecieri asupra modului in diplome
asupra lectiei si care au raspuns elevii la lectie.
tema pt acasa Voi evidentia grupele care au
lucrat corect, printr-o diploma.
Pentru ora urmatoare sa invete
lectia.
Anexa 3
Unirea Principatelor Romane din 1859

1. Unirea Principatelor Române-problema europeană

- revoluţionarii de la 1848 aduc în atenţia europeană dorinţa românilor


-ţări care vin în sprijinul Unirii:Franţa, Anglia
-cei care nu doresc Unirea: Imperiul Otoman,Imperiul Habsburgic.

2.Etapele desfasurarii unirii

-Adunarile ad-hoc (speciale):din ele faceau parte si reprezentanti ai taranimii-13 tarani in frunte cu Mos Ioan Roata.
-In Moldova – 5 ianuarie –A.I.Cuza este ales domnitor;
-In Muntenia – 24 ianuarie- tot A.I.Cuza.
-24 ianuarie 1859 Al.I.Cuza infaptuieste Unirea Principatelor Romane.

3).Insemnatatea domniei lui Al.I.Cuza

-A dat legea invatamantului primar, obligatoriu si gratuit;


-infiinteaza primele universitati(la Iasi si Bucuresti);
-reforma agrara(impropritarirea taranilor);
-Unirea a constituit un prim pas spre cucerirea independentei.
Anexa 4
Explozia stelara

CE?

CINE?
DE CE?

Unirea
Principatel
or
UNDE? CAND?