Sunteți pe pagina 1din 2

PROF.

FRICOSU IONELIA
GRUP ŞCOLAR OSTROV

MOTTO :« „Atâta timp cât ţara aceasta va avea istorie, cea


mai frumoasă pagină a ei va fi cea a lui Alexandru Ioan I!”
ARGUMENT:
În urmă cu 151 de ani, aspiraţia unităţii naţionale vibra în întreg spaţiul românesc, ca o
poruncă a istoriei noastre zbuciumate, ca un îndemn ce venea din sentimentul viu al unităţii noastre
de obârşie şi de limbă, de cultură şi istorie, din conştinţa naţională de expresie modernă, făurită pe
temeiul legăturilor culturale şi politico-economice statornicite de-a lungul veacurilor între cele trei
state româneşti
Prin derularea proiectului educaţional “Hai să dăm mână cu mână!” se urmăreşte
implicarea elevilor în diverse manifestări dedicate marcării importantului moment aniversar din
istoria modernă a românilor.

OBIECTIV GENERAL:
Cinstirea memoriei personalităţilor politice care au înfăptuit Unirea Principatelor Romane,
dar şi a generaţiilor anonime contemporane acestora, care le-au susţinut „în cuget şi simţire“.

OBIECTIVE SPECIFICE:
familiarizarea elevilor cu fapte din trecutul ţării noastre;
stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin organizarea şi desfăşurarea unor programe
artistice, expoziţii cu lucrări, concursuri;
cultivarea respectului pentru strămoşi, a dragostei de neam şi ţară;

Numele şi prenumele cadrului didactic: Fricosu Ionelia

Clasa: a II-a

Perioada desfăşurării: 18-24 ianuarie 2010

Obiective propuse:
o să recunoască semnificaţia zilei de 24 ianuarie;
o să povestească legendele şi povestirile istorice audiate;
o să confecţioneze drapele şi obiecte decorative specifice evenimentului;
o să interpreteze Hora Unirii;
Nr. Activitatea Modalităţi de desfăşurare Perioada Locul
crt. desfăşurării
1. Ce este unirea? Vizită la bibliotecă 18.01.2010 Biblioteca
comunală
2. Între istorie şi legendă Audiere de povestiri 19.01.2010 Sala de
şi legende istorice informatică
3. Simboluri ale Unirii Confecţionarea de 20-21.01.2010 Sala de clasă
drapele, desene, obiecte Sala de festivităţi
decorative specifice
evenimentului
4. Semnificaţii istorice Expoziţie de lucrări 22-23.01.2010 Holul şcolii
5. Hai să dăm mână cu Concurs tematic, 24.01.2010 Căminul cultural
mână! împărţire de pliante pe tema Ostrov
Unirii
Activităţi desfăşurate:

Dovezi ale acestora:


o fotografii;
o desene şi obiecte realizate de elevi;
o diplome.
Şi iată cum am sărbătorit Unirea:

Concluzii: Realizarea proiectului “Hai să dăm mânâ cu mână” a pus bazele unei prime
lecţii de istorie, o lecţie realizată într-un cadru atractiv şi incitant. Totodată, a indus elevilor de
vârstă şcolară mică dragostea de neam şi ţară şi credinţa în valorile naţionale.
Aşteptăm să ne împărtăşiţi proiectele şi prietenia voastră pe site-ul clasei.