Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. ____/_____/___.04.

2015

DOSAR PENTRU REPARTIZAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A CADRELOR


DIDACTICECALIFICATE ANGAJATE CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE
PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN BAZA ART. 253

Numele şi prenumele cadrului didactic:__________________________________________________________

Specializarea/Specializările conform actelor de studii:______________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Localitatea de domiciliu conform CI:___________________________

Grad didactic: _________________anul obţinerii: ______________/ Înscris la examenul de Definitivat din 2015

Concurs titularizare din anul:__________Disciplina de concurs: ________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

cu nota Examen scris:__________________ Inspectie la clasa:_________________ Media de repartizare:_______

Unitatea/unităţile de învăţământ:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Postul/Catedra: _________________________________________________________Nr. ore:_______________

Cod post:_________________________

S-ar putea să vă placă și