Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă în clasa a VI-a

Nume, prenume_________________________________

Data_________________________________

Citeşte cu atenţie textul:

„Şi cum stam eu acum şi mă chiteam în capul meu că şerpe cu pene nu poate să fie, după cum auzisem,
din oameni, că se află prin scorburi câteodată şi şerpi, unde nu mă îmbărbătez în sine-mi şi iar bag mâna
să scot pupăza...pe ce-a fi...; dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele
scorburei, undeva, căci n-am mai dat de dânsa nicăieri; parcă intrase în pământ. „Măi anapăda lucru ş-
aista!”, zic eu înciudat, scoţând căciula din cap şi tuflind-o în gura scorburei. Apoi mă dau jos, caut o
lespede potrivită, mă suiu cu dânsa iar în teiu, îmi ieu căciula şi în locul ei pun lespedea, cu gând c-a ieşi
ea pupăza pe undeva până m-oiu întoarce eu din ţarină.”
( Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

Nr. Itemi Punctaj


1. Propune trei figuri de stil diferite pentru unul dintre cuvintele: căciulă, tei, gînd. L 4
0 5
1 6
2
3
2. Citeşte fiecare dintre următoarele afirmaţii şi încercuieşte litera A, dacă o consideri L
adevărată, iar dacă o consideri greşită, litera G şi scrie, în spaţiul rezervat, afirmaţia 0
corectă: 1
1. A G În enunţul „Şi cum stam eu acum şi mă chiteam... să scotpupăza”, există 3 2
pronume reflexive. 3
2. A G Pronumele personal -mi ( „în sine-mi”) este în cazul dativ. 4
3. A G În structura „ de frica mea” există un pronume posesiv. 5
4. A G Cuvântul subliniat „n-am mai dat de dânsa nicăieri” este pronume
personal de politeţe.
5. A G Pronumele personal eu este în cazul nominativ şi are funcţia sintactică de
subiect.

3. Stabiliţi relaţia potrivită între premisele trecute în coloana A şi răspunsurile din coloana B. L
A B 0
pronume posesive sine, se, s, sie, sieşi, işi, şi 1
pronume personal de politețe acelaşi, acesta, celălalt 2
pronume reflexiv – forme împrumutate dumnealui, dumneavoastră, dumneata 3
pronume reflexive – forme proprii al vostru, ale mele, ai tăi, a sa 4
pronume demonstrative mă, m-, te, vă, v, ne 5

4. Precizaţi valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: L


0
a. Cartea aceasta e interesantă. 1
b. Încrederea în sine l-a ajutat. 2
c. Ai săi erau vinovaţi. 3
d. Părerea acelora e demnă de luat în seamă. 4
e. Mamei lui i-am promis ajutorul. 5
f. Cărțile acelea sunt ale mele. 6
g. Compunerile alor noștri sunt reușite. 7
h. Prietena mea, dânsa, n-a vrut să mai vină. 8
i. Și-a promis sieși că va munci mai mult. 9
10
11
12
13
14
15

5. Alcătuiţi propoziţii în care aceștia să fie pe rând pronume demonstrativ, adjectiv L


pronominal demonstrativ; ai mei să fie pronume posesiv şi adjectiv pronominal posesiv; 0
iar ne să fie pronume personal şi pronume reflexiv. 1
2
3
4
5
6

6. Completaţi spațiile punctate cu răspunsurile potrivite: L


a. În enunţul: M-am așezat pe scaun înaintea alor mei. pronumele demonstrativ este în 0
cazul…………… 1
b. În propoziția: Te-ai pregătit temeinic pentru test. te este…………………….. 2
c. În enunţul: Uniforma lor este neagră. lor are valoarea morfologică 3
de............................. și funcţia sintactică de.................... 4
d. Pronumele demonstrative şi posesive devin…………………………atunci când 5
determină un substantiv, acordându-se cu acesta.
6. Analizează morfologic şi sintactic cuvântul „m” din expresia subliniată în text. L
0
1
2
3

7. Scrie, în spațiul rezervat, o scrisoare adresată unui coleg în care îl vei felicita cu ocazia L
unui premiu obținut. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punctaj 1-2 3-5 6-9 10-15 16-27 28-35 36-40 41-46 47-51 52-55

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și