Sunteți pe pagina 1din 43

CAIET SPECIAL

ALBINUŢA
CLASA I ÎNVĂŢĂMĂNT SPECIAL

Profesor Psihopedagog
Iliev Marcela Alina
CUPRINS

 CUVÂNT ÎNAINTE
 PRIMUL MEU DESEN DIN CLASA I
 CULORILE: ROȘU, GALBEN, PORTOCALIU,
VERDE, ALBASTRU, ROZ, MARO
 MĂRIMI, FORME, ORIENTARE ÎN SPAȚIU
 SEMNE GRAFICE
- Punctul
- Segment de linie dreaptă
- Linia orizontală (dreaptă) lungă
- Linia oblică
- Găsește drumul animalelor- exercițiu

 CIFRA O ( poezie,exerciții, fișe de lucru )


 CIFRA 1
 CIFRA 2
 CIFRA 3
 CIFRA 4
 CIFRA 5
 TESTE DE EVALUARE
 FIGURI GEOMETRICE
 ANEXA –ALBINUȚE PENTRU EVALUARE
CUVÂNT ÎNAINTE

,,Dacă învăţătorul are dragoste pentru profesia sa, el este un


învăţător bun. Dacă învăţătorul are dragoste pentru profesie şi pentru
elevi, el este un învăţător desăvârşit’’.
L. Tolstoi

,,Să ții în palmă sufletul unui copil este, cu siguranță, un privilegiu;


să fii important în viața unui copil este, poate, un dar divin !,,

Ce mult aşteptăm să ajungem la şcoală în clasa I !


Este un moment mult visat şi aşteptat, însă ca orice început
în viaţă este poate cel mai greu drum. Asta o poate spune orice
cadru didactic care a avut măcar o generaţie de copii cu care a
pornit alături de ei în ,, călătoria cunoaşterii’’. Este un drum
lung și dificil, dar și plin de surprize plăcute, un drum însoțit de
zâmbetul copilăriei care ne îndeamnă să mergem mai departe și
care ne face să înțelegem multe din lucrurile ce păreau de
neînțeles când am început această călătorie.
Și ca această călătorie să fie mereu plăcută, învățătorul-educator
trebuie să dea frâu imaginației sale, să creeze în fiecare zi câte un
,,popas,, minunat pentru elevul său. De aceea am creat și eu acest
caiet special pentru călătoriile noastre, pentru ca în fiecare zi să
existe un moment plăcut și așteptat în activitățile de stimulare
cognitivă.
Caietul conține fișe de lucru ce pot fi utilizate în completarea
activităților, îndeosebi pentru consolidarea cunoștințelor predate.
Organizarea și desfășurarea activităților presupune talent și
răbdare, pentru a nu crea copiilor sentimente de constrângere și
frustrare, dar și respectarea unor etape.
O etapă importantă ar fi raportarea elementelor grafice la
obiectele cu care se aseamănă (mare-mic, sus-jos, stanga dreapta,
vertical-orizontal-oblic ), dar și cele de culoare ( se insistă pe
însușirea culorilor de bază ) sau formă.
E important de la bun început să se insiste asupra scrierii
corecte și nu la întâmplare. Se va porni de la punct și apoi
continuăm cu liniile orizontale (de la stânga la dreapta), verticale
(trasate întotdeauna de sus în jos) și oblice (de sus spre
dreapta\stânga ).
Trasarea acestor elemente grafice se va face pentru început cu
ajutorul punctelor de sprijin: se vor ,,scrie’’ cu degetul în aer sau pe
măsuța de lucru, se vor modela din plastilină sau se vor construi cu
ajutorul bețisoarelor. Abia după însușirea lor în aceste moduri, se
va trece la scrierea în spațiul grafic. Copiii ce depășesc spațiul
grafic vor fi ajutați să se orienteze mai bine și să se corecteze
singuri, întotdeauna folosind un ton cald și prietenos.
În ceea ce privește însușirea noțiunii de număr, de mulțime, și
aici există anumite etape ce trebuie respectate. Copilul va fi
îndrumat să numere obiecte din sala de clasă, din mediul
înconjurător, să alcătuiască mulțimi, să ordoneze și să combine, și
abia apoi va trece la scrierea numărului corespunzător. Exercițiile
trebuie concepute într-un mod interesant, sub formă de joc, să aibă
și câte un moment în care elevul poate să coloreze, să decupeze sau
să lipească diferite obiecte. Toate acestea fiind făcute, activitățile
vor prinde viață și culoare și vor fi mult așteptate de către copilul
cu disabilități. Caietul conține mai multe tipuri de exerciții de acest
fel, cât și fișe de lucru concepute pentru activitățile de evaluare.
Fiecare fișă poate să aibă povestea ei, timpul ei de finalizare (se
ține cont de nivelul clasei de elevi ) și bineînțeles și evaluarea într-
un mod personalizat. Eu am anexat acestui caiet și câteva desene
ce reprezintă o albinuță hărnicuță ce ar putea fi utilizate de
fiecare dată când copilul realizează o fișă corectă, și anume : după
ce fișa a fost finalizată și corectată, se poate decupa o albinuță de la
anexa caietului și cere elevului să o lipească în dreptul fișei ca
semn al hărniciei sale. Cu cât adună mai multe ,,albinuțe’’ cu atât
dă dovadă de multă hărnicie și interes pentru munca sa.
Este un caiet special pentru niște copii speciali, simplu și
adaptat nevoilor clasei cu care lucrez, realizat pentru a fi o
completare a activităților mele. Fișele de lucru au fost adunate de
pe diferite adrese de internet și unele dintre ele modificate, astfel
ca să poată fi utilizate în învățămantul special.

Numele şi prenumele:.....................................

PRIMUL MEU DESEN DIN CLASA


CULORILE
MĂRIMI, FORME, ORIENTARE ÎN
SPAȚIU

1. Desenează un măr la stânga coşului şi o frunză la dreapta


coşului :

2. Încercuieşte blocul mai înalt:

3. Încarcă cu frunze copacul mai


scund:
4. Încercuieşte figurile geometrice care au aceeaşi formă şi
colorează-le:

5.Fă corespondenţa între elemente:


CIFRA

0 0 0

0 0

1. Recunoaște și încercuiește cifra învățată:

1 0 8 9 0
4 1 5 1 2
3 6 0 4 3
0 1 7 0 6
1 0 2 8 1
CIFRA

1 parcă e un băț
Șugubăț.
Poartă chipiul tras,
Cu cozorocul pe nas.

1 1 1

1 1

1. Încercuiește cifra învățată: 1 7 8 9 1


4 1 5 1 2
3 6 1 4 3
1346189021 5
1
1
9
7
2
1
8
6
1
2. Numără și scrie în căsuță numărul corect al obiectelor :

3.Colorează doar ceea ce-ți indică numărul din căsuță:

1
□□□□□□
1 1

☼ ☼ 
1 1 1
CIFRA

2 se-ndoaie ușor
Pe picior,
Gâtul, vezi, e cam așa
Cum îl are lebăda.
2 2 2

2 2

1. Recunoaște și încercuiește cifra învățată :

24015728992
36890214279
2.Scrie cifra corespunzătoare numărului de obiecte date, iar
apoi colorează:

3. Desenează atâtea obiecte câte arată cifra:

1 2 0 1
CIFRA

3 a fost un ineluș
Pe deget învârtecuș.
Meșterul l-a rupt în două
Să-i dea folosință nouă.

3 3 3

3 3

1. Stabileşte corespondenţa, apoi scrie numărul de elemente şi


semnul de relaţie:


● ●
● ●

.….. …… ……. ……..


2 Scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente :
● ☺
● ▲ ☺

.......
………………………………………………………………………………...
...

3. a) Ordonează crescător numerele: 2, 0, 3, 1.

….. …. ….. …..

b) Ordonează descrescător: 1, 3, 0, 2.

….. ….. ….. …..

4. Scrie cifrele care lipsesc:

0, …., 2, ….. ….., 1, …., 3 0, 1, …., ….. …., 1, 2, ….. 0, …., ….., …..

5. Completează cu cerculeţe pentru a obţine numărul 3:

6. Notează cifra sau completează mulţimea:


……. 2 ……. 3 ….. 1 ……

7. Desenează flori conform cifrei corespunzătoare şi colorează


trei fluturaşi.

1 0 3

FIŞĂ DE LUCRU-EVALUARE
1.Recunoaște și încercuiește numerele învățate:

1 2 8 4 6 8 0 9 1 2 3 5 6 78 4 2 1 5 3 0

2. Completează numerele care lipsesc:

___ ___ 2 ___

3 ___ 1 ___

3. Scrie cifra corespunzătoare numărului de elemente:

___ ___ ___ ___

4. Găseşte vecinii numerelor:


1 __ 3 0 __ 2

__ 1 __ __ 2 __

5. Încercuieşte numerele mai mici din perechile:


2 3 0 3 1 2

2 1 0 2 2 0

3 1 3 0 3 2
6. Scrie în ordine crescătoare numerele: 3, 1, 0, 2
___ ___ ___ ___

7. Numără, apoi scrie în tabel câte elemente sunt din fiecare


fel:

8. Scrie ordonat !

0 0

1 1

2 2

3 3
Găseşte drumul urmând doar feţele vesele:
CIFRA

Toată lumea a-nvățat


Că-s un scaun răsturnat.
Dar, când auziți că tună,
Devin fulger în furtună!

4 4 4

4 4

1. Încercuiește cifra învățată astăzi :

1 2 4 5 9 0 3 2 4 9
2 4 5 0 1 1 9 1 0 8
0 5 2 6 5 2 7 0 9 7
8 7 3 7 0 3 8 3 6 6
7 9 4 8 2 4 3 4 4 5
4 0 5 0 4 5 4 6 2 4
2 1 6 4 3 6 1 7 1 2
2. Încercuieşte şi colorează câte:

a) 2 căţei

b) 3 păsărele
c) 4 fluturași

3. Numără și scrie câte fructe sunt:

…….. …… ……

4. Completați :

1 2 3 4

4 3 2 1

5. Desenează și tu în dreapta tot atâtea cerculețe câte obicte


sunt:

CIFRA

5 se pare că mă-nșel,
E o seceră de-oțel.
Dar, deși unealta-i nouă,
Coada ei e frântă-n două.

5 5 5

5 5

5
1.Taie obiectele în plus:

2.Desenează tot atâtea cerculețe câte obiecte sunt :

☼☼☼☼
3. Ajută ursuleții să numere și să scrie în dreapta lor atâtea
cerculețe cât ne arată numărul ce-l poartă cu ei:

....................................................................................

....................................................................................

...................................................................................
………………………………………………………

……………………………………………………..

SĂ VEDEM CE ŞTIU !
1. Scrie după dictare cifrele :

2. Scrie cifra corespunzătoare numărului de obiecte date, iar


apoi colorează-le:
3.Desenează tot atâtea obiecte câte ne arată cifra :

3 5 0 4 1

4. Ordonează crescător şi apoi


descrescător şi notează pe
tablă:
2, 1, 5, 0, 4, 3

5.Scrie vecinii următoarelor numere:


1 3 0 2 2 4 3

5
1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

5 5

0 1 2 3 4

Scrie cu atenție cifrele care le-ai învățat !!!


M U L Ţ U M E S C

TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR


(SEMNUL MAI MARE, MAI MIC,
EGAL)
>, <, =
1. Încercuiește numărul care este mai mare :
0 2 3 3
1 4 2 4
2 3 1 1
3 3 3 5
4 5 2 0
5 5 5 4

2. Așează semnul corect :

4 5 2 1 3 3
5 0 3 1 4 5
3 2 4 2 1 0
1 1 0 1 5 3
5 2 5 1 5 5

3. Găsește ordinea corectă a numerelor: 5, 4, 2, 1, 0, 3.


.................................................................................................

FIGURI GEOMETRICE

Colorează :
 triunghiurile cu roșu
 pătratele cu albastru
 dreptunghiurile cu verde
 cercurile cu galben

1. Colorează figurile geometrice:


2. Colorează triunghiurile cu roşu, cercurile cu galben,
dreptunghiurile cu portocaliu. Din ce poveste este
personajul?

3. Uneşte punctele pentru a forma :


            

            

            

            

4. Notează în tabel semnul X pentru fiecare figură geometrică


din tablou:

5.Realizează şi tu un desen hazliu :


SEMNE GRAFICE
 Punctul
 Segment de linie dreaptă
 Linia oblică
 Linia orizontală (dreaptă) lungă
Găsește drumul animalelor:
ANEXĂ - ALBINUȚE HARNICE PENTRU
EVALUARE