Sunteți pe pagina 1din 9

1/7/2016

HIDROIZOLAŢII
AMPLASATE
LA INFRASTRUCTURĂ

Funcţie de nivelul pânzei de apă freatică şi al cotei de


fundare, hidroizolaţiile adoptate pot fi:
• contra umidităţii naturale a terenului: au rolul de a împiedica
contactul elementelor de construcţie cu umiditatea terenului;
aceasta se consideră a fi situaţia în care talpa fundaţiei este
situată mult deasupra cotei nivelului pânzei de apă freatică;
• contra apelor subterane fără presiune hidrostatică: au rolul
de a împiedica pătrunderea apelor în elementele de
construcţie prin capilaritate, talpa fundaţiei fiind situat
deasupra cotei nivelului pânzei de apă freatică, dar în
apropierea acesteia;
• contra apelor subterane cu presiune hidrostatică: au rolul de
a împiedica pătrunderea apelor în interiorul construcţiei
datorită presiunii exercitate de apă, cota tălpii fundaţiei fiind
situată deasupra cotei nivelului pânzei de apă freatică.

Dispunerea hidroizolaţiei pe faţa pe care se


exercită presiunea
a) la exteriorul construcţiei; b) la interiorul
construcţiei

1
1/7/2016

• hidroizolaţia trebuie să fie dispusă astfel încât să nu permită


curgerea materialului de etanşare (la presiuni peste 5
daN/cm2 sau temperaturi mai mari de 40˚C, bitumul trece
în stare lichidă);
• solicitările mecanice exercitate asupra hidroizolaţiei trebuie
să fie uniform repartizate pe suprafaţă sau să aibă o variaţie
continuă;
• presiunea minimă, exercitată asupra hidroizolaţiei, va fi de
0.1 ÷ 0.2 daN/cm2 iar cea maximă de 5 daN/cm2;
• hidroizolaţia nu trebuie să întrerupă continuitatea legăturii
dintre elementele structurale, spre exemplu dintre fundaţie
şi pereţi sau stâlpi; pentru a evita aceasta, hidroizolaţia
rezultată trebuie să fie de aceeaşi natură cu cea a
materialelor pe care trebuie să le separe;
• materialul hidroizolator trebuie obligatoriu protejat contra
acţiunilor mecanice care ar conduce la perforarea sa;
soluţiile constructive curent utilizate pentru această lucrare
sunt: zidăria din cărămidă plină presată de 7.5 cm grosime,
perete din beton armat, foi metalice, plăci rigide din P.V.C.
etc.

Realizarea hidroizolaţiei pentru planuri


înclinate

Dispunerea hidroizolaţiei
a) în zona unghiurilor drepte; b) în cazul intrândurilor

2
1/7/2016

Realizarea hidroizolaţiilor în soluţii actuale,


funcţie de cantitatea umidităţii din teren

• Decalarea foilor de hidroizolaţie realizate


din mai multre straturi

Zone sensibile de refacere a etanşeităţii hidroizolaţiei


a) la un canal subteran; b) pentru o străpungere
instalaţie în zona subsolului

3
1/7/2016

Modalităţi de racord a hidroizolaţiei la pereţi


1 – perete; 2 – strat suport hidroizolaţie; 3 – hidroizolaţie; 4 –
protecţie hidroizolaţie din min. 35 cm mortar de ciment; 5 -
plasă de rabiţ; 6 – agrafe din tablă zincată; 7 – bolţ
împuşcat, cu piuliţă; 8 – profil de etanşare

Detaliu rezolvare hidroizolaţie la clădiri cu pereţi, fără


subsol
a) perete exterior; b) perete interior

Rezolvarea hidroizolaţiei la pereţii exteriori

4
1/7/2016

Detaliu rezolvare hidroizolaţie la clădiri cu pereţi, cu


subsol
a) perete exterior; b) perete interior

Rezolvarea hidroizolaţiei la pereţi exteriori cu


subsol

Detaliu profil de rost

5
1/7/2016

Detaliu realizare hidroizolaţie la rosturi


cu solicitări mici, rezolvare clasică

Detaliu realizare hidroizolaţie la rosturi cu


solicitări mari, soluţie tradiţională

Străpungeri în peretele de subsol, deasupra nivelului


apei freatice
a) cu fixarea rigidă a conductei; b) cu fixarea elastică a
conductei

6
1/7/2016

Detaliu străpungere perete de subsol sub nivelul


apelor freatice
a) cu fixarea rigidă a conductelor; b) cu fixarea rigidă a
conductelor

Detaliu realizare hidroizolaţie la rosturi cu


solicitări mari, soluţie tradiţională

Străpungeri în peretele de subsol, deasupra nivelului


apei freatice
a) cu fixarea rigidă a conductei; b) cu fixarea elastică a
conductei

7
1/7/2016

Detaliu străpungere perete de subsol sub nivelul


apelor freatice
a) cu fixarea rigidă a conductelor; b) cu fixarea rigidă a
conductelor

Structura unei membrane bistrat


a) cu strat din pâslă sintetică; b) cu ploturi
1 – strat suport hidroizolaţie; 2 – strat nivelare – corectare; 3 – membrană;
4 – strat de pâslă sintetică; 5 – folie de protecţie; 6 – membrană;
7 – strat de aer - sistem de ploturi; 8 – hidroizolaţie exterioară

Ordinea executării lucrărilor, funcţie de posibilitatea


intervenţiei din exteriorul clădirii
a) cu taluz natural; b) cu taluz vertical

8
1/7/2016

Detaliu rezolvare hidroizolaţie în cazul unui taluz vertical instabil


1 – teren natural; 2 - strat protecţie mecanică a hidroizolaţiei; 3 –
hidroizolaţie;
4 – perete clădire; 5 – fundaţie; 6 – elemente orizontale de susţinere;
7 – şpraiţuri metalice reglabile; 8 – element de fixare; 9 – zone de tăiere a
şpraiţurilor