Sunteți pe pagina 1din 11

SINTEZA AFACERII

 Scopul planului de afacere este de a dobândi o imagine de ansamblu a pieței pe care ne


vom lansa, a competitorilor pe care îi vom avea și de a stabili dacă această idee de afacere este
realizabilă din punct de vedere financiar. Totodată, acest plan de afacere va contribui la o mai
bună organizare, conducere și cunoaștere a societății.

 Oportunitatea afacerii: Concediile oferite de stat pentru creșterea copiilor sunt în medie de 2
ani, ceea ce obligă părinții să se întoarcă la serviciu după această perioadă, fiind nevoiți să caute
soluții pentru program prelungit. Funcționarea grădinițelor private este pe toată perioada anului
calendaristic (pe când grădinițele de stat au multe vacanțe, printre care și vacanța cea mare de 3
luni), favorizând părinții cu concedii scurte. Creșterea nivelului de trai precum și o exigență mai
ridicată a părinților pentru educarea copiilor, sunt alte oportunități pentru înființarea unei
grădinițe private în localitatea Târgoviște.
 Soluția acestor oportunități ar fi înființarea unei grădinite particulare, în localitatea Târgoviște,
care să ofere părinților o alternativă a învățământului preșcolar de la stat și să le ofere copiilor o
educație cât mai bună, găzduindu-i până la întoarcerea părinților de la serviciu, la ora 18.00, iar
în cazuri speciale până la 19.30. Înființarea unei grupe ”pampers” cu copii între 2 și 3 ani este
un beneficiu în plus pentru părinți (grădinițele de stat primesc copii doar după împlinirea vârstei de
3 ani).
 Momentan, firma nu există, doar se dorește a fi înființată.
 Descrierea serviciilor oferite: Înfiinţarea unei grădiniţe particulare cu program prelungit, are ca
scop dezvoltarea unui învăţământ particular, bine pus la punct, adaptabil preferinţelor părinţilor,
începând de la nivelul copiilor preşcolari. În ultima perioadă oamenii sunt din ce în ce mai ocupaţi,
cu toate acestea fiecare părinte doreşte să ofere copiilor lor tot ce e mai bun. Exigenţele referitoare
la pregătirea copiilor au crescut odată cu accesul la informaţii, astfel că părinții sunt tot mai
dispuşi să plătească pentru un serviciu de educaţie calitativ, în care copilului să i se urmărească
evoluţia, să fie testat şi să fie tratat individual.
Serviciile de bază oferite prin intermediul grădiniţei vor fi: educaţia, servirea mesei,
pauza de somn, activități opționale și extrașcolare, precum și transportul copiilor la şi de la
domiciliu.
Fiind vorba de copii, părinţii sunt preocupaţi în primul rând de condiţiile de igienă şi
calitatea produselor alimentare servite copiilor. De aceea o mare parte din investiţia pentru
grădiniţă va fi concentrată în amenajarea şi utilarea acesteia. O altă parte din investiţii va fi
îndreptată spre achiziţia de jocuri, cărţi, desene animate și echipamente educative.

 Piața este și va fi nelimitată deoarece copiii vor merge întotdeauna la gradiniţă, noutatea fiind
reprezentată de creşterea ponderii unităţilor de învăţământ preşcolar private în dauna celor publice.
Clienţii vor fi persoanele care au copii cu vârste cuprinse între 2 şi 7 ani, oameni ocupaţi,
care, în timpul zilei, sunt la serviciu, dar sunt preocupaţi de educaţia copiilor şi care încearcă să
găsească o alternativă pentru sistemul de grădiniţelor de stat unde programul este limitat, iar
serviciile nu sunt de calitate, având în vedere faptul că educația copiilor este foarte importantă, mai
ales la o vârstă atât de fragedă. Ei sunt de obicei persoane tinere, cu venituri superioare, patroni sau
angajaţi ai unor companii multinaţionale, bănci, etc.
Avantajele competitive vor fi: raportul calitate/preț, amplasarea grădiniței, tratarea
individuală a fiecărui copil, comunicarea cu părinții, competența personalului. Diversitatea şi
calitatea serviciilor oferite vor face diferența.
 Echipa managerială: Alături de conducătorul/ manager-ul grădiniței, resursele umane ale
instituției vor fi reprezentate de:

- 1 Director general
- 1 Administrator
- 1 Secretară
- 4 Educatoare cu diplomă atestată de MECTS (Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului), angajate în regim permanent
- 2 Îngrijitoare angajate în regim permanent
- 1 Profesor engleză și franceză, în regim de colaborare
- 1 Profesor muzică, în regim de colaborare
- 1 Profesor arte plastice și origami, în regim de colaborare
- 1 Asistentă medicală
- 2 Bucătărese

Fiecare angajat are responsabilităţi pe care trebuie să le îndeplinească pe parcursul


programului astfel încat activitatea să se desfăşoare în condiţii normale.
 Solicitările financiare: Pentru înființarea afacerii este nevoie de 150 000 RON, din care
beneficiarii acoperă 100 000 RON (din surse proprii), urmând ca pentru ceilalți 50000 RON să
recurgă la un credit returnabil în 5 ani, cu o dobandă fixă de 8%.
1. DESCRIEREA AFACERII

1.1 Descrierea ideii de afacere

SC RILĂ IEPURILĂ SRL va fi o societate comerială cu răspundere limitată (SRL) care


îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română. Portofoliul de clienţi cuprinde
persoane fizice sau juridice din raza localității Târgoviște, care au copii preșcolari, cu vârste
cuprinse între 2 și 7 ani. Calitatea produselor, serviciile şi a ofertelor vor atrage clienţi şi din
localități învecinate datorită transportului asigurat de societate. SC Rilă Iepurilă SRL își propune
ca prin activitatea pe care o desfaşoară să ofere tuturor clienţilor servicii educaționale de cea mai
înaltă calitate reflectând, în același timp, cel mai optim raport calitate-preţ. Întreaga activitate a
firmei va fi orientată spre activitaţi educative cu o igienă și o alimentație calitativă, toate acestea
desfășurăndu-se într-un mediu cald și primitor. Grădinița privată Rilă Iepurilă va fi o afacere nouă
și independentă.
Strategia afacerii: Obiectivul general urmărit de managementul societății comerciale este
de a creşte volumul activităţilor şi a profitabilităţii. Pe baza cunoştinţelor dobândite, stategia firmei
se bazează pe o diferenţiere calitativă faţă de grădinițele concurente. Deşi în Târgoviște au început
să apară o serie de creșe și grădinițe private, grădinița Rilă Iepurilă va fi singura din zonă care
oferă programe de educație extrașcolare (muzică, arte plastice, origami și limbi străine).
Scopuri şi obiective: Această afacere işi propune să se distingă de celelalte societăți
asemănătoare datorită tipurilor de servicii oferite. În vederea atingerii unei cifre de afacere
favorabile, firma va avea în vedere următoarele obiective:
- Amenajarea unei curți cu echipamente de joacă sigure și diversificate
- Personal calificat, cu experiență în domeniu
- Numărul maxim de copii intr-o grupă va fi 15, capacitatea grădiniței fiind de 4 grupe
- Achiziționarea unui microbuz pentru transportul copiilor
- Mobilier, jucării, cărți și accesorii educaționale cât mai diverse
Calitatea serviciilor va fi îmbunătăţită prin menţinerea unui control strict din punct de
vedere managerial, organizarea de pragătiri periodice pentru personalul nou angajat şi pentru cel
deja existent.
Afacerea va fi profitabilă deoarece se adresează parinților tineri, cu studii cel puțin
superioare și cu venituri peste medie, părinți ce lucrează în cadrul băncilor sau a companiilor
multifuncționale și al căror program de lucru se prelungește până seara.

Oportunitățile de dezvoltare identificate sunt ocuparea în proporție de minim 85% din


numărul de locuri prevăzute, precum și înființarea unei ”grupe pampers” cu vârste între 2 și 3 ani,
care în grădinițele normale de stat nu sunt acceptați.

1.2 Descrierea societăţii

 Numele societății: S.C. Rilă Iepurilă S.R.L.


 Emblema societății: VA URMA! :)
 Sloganul societății: Colorăm și modelăm, noi prin joacă învățăm!
 Domeniul de activitate: învățământ preșcolar - cod CAEN 8510 (Clasificarea
Activităților din Economia Națională, 2012)
 Forma de organizare: SRL (Societate cu Răspundere Limitată)
 Angajații firmeii: SC Rilă Iepurilă SRL va avea un număr de 12 angajați permanenți și 3
angajați în regim de colaborare. La cererea părinților, numărul angajaților în regim de
colaborare se poate modifica.
Funcțiile de bază ale angajaților, precum și atribuțiunile principale ale acestora sunt
prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Necesarul de resurse umane al firmei SC Rilă Iepurilă SRL ă


Număr angajați Funcția Atribuții

1 Director Decizii, aprobări și ședințe cu părinții

1 Administrator Transportul copiilor, achiziționare, aprovizionare și


supraveghere

1 Secretar Telefoane, legătura cu părinții, promovare

4 Educatoare Educarea și disciplinarea copiilor

2 Îngrijitoare Curăţenie, igienă, ajutor pentru educatoare și în


bucătărie

1 Asistent medical Servicii de prim ajutor, control periodic și măsuri de


prevenire.

2 Bucătar Pregătirea și servirea mesei conform programului,


precum și curățarea bucătăriei

1 Profesor limbi Predarea limbilor străine pe înțelesul copiilor


străine

1 Profesor muzică Predarea noțiunilor elementare de muzică și activități


muzicale

1 Profesor arte plastice Compoziții plastice, lucru manual și origami

1.3 Descrierea produselor şi serviciilor

Grădinița Rilă Iepurilă își propune o educație de calitate, o dezvoltare armonioasă într-un
mediu prielnic, utilizand strategii și tactici corespunzatoare pentru a stimula la cel mai înalt nivel
motivația copiilor. Vor fi 4 grupe împărțite astfel:
 Grupa pampers cuprinde copii între 2-3 ani (nu au 3 ani împliniți la deschiderea anului
școlar)
 Grupa mică cuprinde copii cu vârste între 3 și 4 ani (au 3 ani impliniți la deschiderea anului
scolar)
 Grupa mijlocie pentru copii între 4 și 5 ani
 Grupa mare (pregătitoare) include copii de 6-7 ani
Fiecare grupă va cuprinde un număr de 12-15 copii, repartizați unei educatoare. Aceasta
având obligația de a efectua un număr de cinci ore de activitate didactică și trei ore de activitate
metodică în care va pregăti materialul didactic și schema orelor pentru ziua următoare, va
consemna în registrul grupei obiectivele atinse și comportamentul copiilor. Programele
noastre, pe lângă scopul principal instructiv-educativ, au ca obiectiv şi descoperirea
pasiunilor și hobby-urilor ce întregesc personalitatea copiilor. Capacitatea grădiniţei este de maxim
60 de locuri, iar serviciile se adresează copiilor între 2-7 ani.
Activitatea preşcolară va fi repartizată în cadrul grădiniţei Rilă Iepurilă pe un orar flexibil,
în 4 variante:

- Program scurt: 8.00 – 13.00


- Program normal: 8.00 – 16.00
- Program prelungit: 8.00 – 18.00
- Program special: 8.00 – 19.30

Activitatea educațională va fi organizată pentru a se autofinanța prin taxele de


școlarizare, achitarea lor la timp asigurând funcționarea grădiniței la standarde ridicate. Activitatea
educativă se încadrează în coordonatele generale propuse de curriculum-ul național. La acestea se
vor adauga urmatoarele activitati:
- Învățarea unei limbi străine la alegere: limba engleză sau limba germană
- Activități plastice: pictură, desen, origami și modelaj
- Educație sanitară, rutieră, bune maniere și gospodărie
- Învățarea unui instrument muzical (la cerere)
- Dans modern si/ sau de societate (la cerere)
- Activități extrașcolare: excursii, vizite circ, teatru, muzee. etc.
- Jocuri recreative de exterior

În funcție de aptitudinile fiecărui copil, educatorii se vor axa mai mult pe anumite domenii.
De asemenea se vor organiza serbări cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, de Paște, ziua copilului
și ziua mamei, unde copiii vor putea avea proprii invitați.
Toate materialele didactice, recuzite, cărţi, caiete speciale ce sunt aprovizionate de la
furnizori specializați din ţară şi din străinătate vor fi incluse în taxa lunară.

Copiii beneficiază de bucătărie proprie, unde mâncarea se prepară de către personal calificat
care va realiza zilnic un meniu ţinând cont de necesarul caloric, de vitamine, proteine, glucide şi
lipide. Meniul va fi axat în principal pe legume şi fructe proaspete (75%), carne de pui şi lactate.
Grădinița va dispune de centrală proprie complet automată cu programator electronic,
mobilier ergonomic și ecologic, precum și sistem video de supraveghere cu acces de la distanță.
Părinții vor fi înștiințați săptămânal despre evoluția copiilor și despre activitățile și meniurile din
saptămâna imediat următoare.
Grădinița particulară Rilă Iepurilă va dispune de un microbuz particular, foarte util pentru
părinții ce nu au timp să-și conducă copilul, transportul fiind gratuit pe o rază de 10 km față de
amplasamentul grădiniței.
Curtea interioară va fi special amenajată cu băncuţe, echipamente de joacă şi căsuţe în
miniatură, iar interiorul va fi amenajat cât mai placut pentru copii. (Voi atașa aici câteva idei de
amenajare)
Pentru pregătirea meselor grădiniţa Rilă Iepurilă îşi va achiziţiona materii prime, după
consultarea unui medic primar, de la diferiţi furnizori cu care va încheia contracte şi anume: SC
Napolact SA, SC Vel Pitar SA, SC Campofrio SA, SC Amareto SA, etc. iar legumele şi fructele
proaspete sunt achiziţionate direct de la producători în funcţie de sezon.
Pentru asigurarea şi păstrarea igienei în cadrul grădiniţei se folosesc produse pentru
dezinfecţie şi sterilizare astfel încât copiii, care sunt predispusi cel mai usor la boli, să fie protejaţi.
Materialele necesare: săpun, hârtie, şerveţele, pastă de dinţi, periuţe de dinţi, dezinfectanţi, praf de
curăţat, detergenţi, etc.
Cabinetul medical va fi dotat cu medicamentele şi instrumentele necesare pentru a se
acorda în caz de nevoie o îngrijire corespunzătoare. În acest scop se vor achiziţiona: medicamente
de uz curent, pansament, plasturi, vată, unguente, alcool sanitar.

➢ Echipamentele necesare:

 Microbuz Mercedez-Benz Sprinter cu 21 de locuri:


- Număr de locuri: 20+1
- Aer conditionat individual
- Centură de siguranță la toate scaunele
- Combustibil: Disel
- Inchidere de siguranță

 Mobilier pentru dormitoare: 40 de paturi (distribuite în două săli de dormit), lenjerii


de pat, jaluzele, mochete și noptiere;
 Mobilier pentru sălile de lucru: fiecare sală de lucru va fi dotată cu 4 măsuţe, a câte 4
scăunele, 5 dulapuri, mobilier ergonomic, mijloace audio – vizuale şi materiale didactice moderne.
Fiecare sală de lucru va fi dotată cu un laptop si un videoproiector;
 Dotare cabinet medical: medicamente de uz curent, pansament, plasturi, vată,
unguente, alcool sanitar;
 Dotare sală de mese: 15 mese a câte 4 scaune fiecare;
 Două grupuri sanitare (separat pentru fete și băieți);
 Dotare bucătărie: veselă necesară pentru gătit, servicii de masă, precum și mobilier adecvat
de pregatire și depozitare a hranei;
 Curte de joacă: suprafață de minim 200 m2, cu echipamente de joacă și băncuțe;

1.4 Localizarea societății


Grădinița Rilă Iepurilă își va desfășura activitatea în localitatea Târgoviște într-o clădire de
300 m2 distribuiți pe două nivele (P+M). Clădirea trebuie să aibă și curte proprie de minim 200
m2. Clădirea va fi împărțită în 4 săli de activități, o sală de evenimente speciale, 2
dormitoare, o bucătărie, 2 băi, un birou, un cabinet medical, un vestiar și o sală de mese.
Clădirea în care va funcționa grădinița privată va dispune de toate utilitățile: centrală
proprie, apă curentă, canalizare, electricitate și gaz.
Pentru clădirea în care va funcționa grădinița Rilă Iepurilă, s-au analizat 3 posibile
variante, acestea fiind prezentate în Tabelul 3.

Tabelul 3. Posibile variante pentru clădirea grădiniței Rilă Iepurilă


Avantaje Dezavantaje

Închiriere - Investiție relativ mică - Nu pot fi aduse modificări


- Posibilitatea începerii spațiului fară acordul
rapide a afacerii proprietarului

- Creșterea chiriei în timp

Cumpărare - Posibilitate modificări - Investiţie de capital majoră


- Costuri lunare relativ mici
- Posibilitatea începerii
rapide a afacerii

Construire - Posibilitatea începerii - Investiții mari


rapide a afacerii
- Timp mare de execuție
Variantă Ataje Dezavantaj
În urma analizelor efectuate, s-a luat decizia închirierii clădirii, pentru început cu
contract de 5 ani, acesta având posibilitatea de a fi prelungit.
Chiria lunară pe clădire se va ridica la 3500 RON (echivalentul a 840 Euro).

 Criteriile de alegere ale amplasamentului:


- Zonă liniștită, neaglomerată de mașini;
- Transport în comun în apropiere;
- Spațiu de parcare pentru microbuzul grădiniței;
- Curte interioară pentru joacă de minim 200 m2;

1.5 Descrierea mediului în care evoluează afacerea


Factorii de mediu care pot influența direct afacerea planificată sunt de natură politică,
economică, juridică și socială. Avantajele și dezavantajele acestor factori asupra societății
comerciale SC Rilă Iepurilă SRL sunt prezentați în Tabelul 4.
Tabelul 4. Factorii de mediu ce influențează afacerea
Factor Avantaje Dezavantaje

Demografic - În Târgoviște majoritatea - Rata natalității este în


copiilor sunt preșcolari
scădere
- Lipsa locurilor în
- Accentuarea procesului de
grădinițele de stat îmbătrânire a populației
- În acest moment cererea este
mai mare decât oferta

Economic - Creșterea nivelului de trai - Prețul relativ mare comparativ


cu grădinițele de stat
al românilor
- Creșterea inflației

Tehnologic - Apariția noilor tehnici de - Costul ridicat de achiziție a


predare cu materiale digitale noilor tehnologii

2. PLANUL DE MARKETING

2.1 Descrierea pieței


Localitatea Târgoviște este principala piață pe care va activa societatea SC Rilă Iepurilă
SRL, datorită numărului foarte ridicat de preșcolari și a locurilor insuficiente din grădinițele de
stat existente. În acest caz, piața este practic nelimitată, deoarece copii vor merge întotdeauna la
grădiniță. Modificarea pieței se va datora creșterii ponderii unităţilor de învățămănt privat în dauna
învățământului de stat.
Nu există un lider de piață pe acest segment datorită numărului mare de copii care învață la
grădinițe și numărul mic de locuri pe care o gradiniță le poate avea, maxim 70-80 de locuri.

2.2 Segmentul de piaţă urmărit


Mărimea pieței țintă va fi stabilită în funcție de trei criterii principale: criteriul vârstă,
criteriul geografic și criteriul venit, acestea fiind detaliate separat.
 Criteriul vârstă:
- Vor apela la serviciile grădiniței în special persoanele tinere cu vârste cuprinse între 25 și 40
de ani, cu unul sau mai mulți copii, dar și persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 60 ani;

 Criteriul geografic:
- Serviciile grădiniței Rilă Iepurilă se adresează cu precădere persoanelor din localitatea
Târgoviște și din localitățile învecinate;
 Criteriul venit:
- După cum a fost precizat și mai sus, piața căreia se adresează serviciile grădiniței cuprind
persoane cu venituri medii și mari;
Segmentul țintă sunt persoane active, cu puțin timp liber, ce doresc pentru copiii lor
un mediu educațional modern. Factorii determinanți în luarea deciziei de a cumpăra serviciul sunt:
situația materială și lipsa timpului liber.

Motivele pentru care părinții vor apela la serviciile noastre sunt: exigența și
seriozitatea în demersul educațional, o permanentă și foarte deschisă comunicare între
personalul grădiniței și părinți, precum și acțiunile întreprinse cu scopul unei îngrijiri
corespunzătoare.

2.3 Trendul pieţei


Previziunile pe termen scurt, dar şi cele pe termen lung indică un trend crescător al
acestui tip de activitate.

2.4 Concurenţa şi alte influenţe


Societatea comercială SC Rilă Iepurilă SRL va avea atât concurenți direcți cât și o serie
de concurenți indirecți.

 Concurenți indirecți:
- Serviciile oferite de agenţiile de babysitting și bone;

 Concurenți direcți:
- Grădinițele de stat din localitatea Târgoviște;
- Grădinițele particulare

În Tabelul 5 sunt prezentați concurenții direcți ai grădiniței particulare Rilă Iepurilă.

Tabelul 5. Principalii concurenți direcți ai societății SC Rilă Iepurilă SRL


Grădinița Alexandrina Simionescu-Ghica Targoviste Str. Calea Domnească, nr. 271
Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 1 Targoviste Str. Constantinescu,Cpt., nr. 2
Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 13 Targoviste Str. Tineretului
Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 14 Targoviste Str. Vasile Voiculescu, Nr. 4
Grădinițe de stat Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 15 Targoviste Str Calea Bucuresti
cu program Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 2 Targoviste Cal. Domnească, Nr. 159
prelungit
Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 3 Targoviste Al. Trandafirilor, Nr. 1
Grădinița Cu Program Prelungit Raza De Soare Aleea Prof. Alex. Vasilescu, Nr. 7
Targoviste
Grădinița Dorothy Targoviste Str. Radu cel Mare, Nr. 7
Grădinița Carmen Sylva B-Dul Carol I Nr, 47
Grădinița Sf. Francisc Targoviste Str. Radu Greuceanu, Nr 2A
Grădiniţe Grădiniţa Model Str. caramidari Nr.39
particulare
Grădiniţa de Copii Dr. Anca Abramescu Str. Calea Domneasca Nr. 156

Punctele forte ale concurenței sunt experiența în domeniu, numărul de clienți fideli iar în
cazul grădinițelor de stat, nivelul mai scăzut al tarifului. Punctul slab al concurenței este dat de
spațiul relativ mic al curții interioare pentru joacă, iar pentru cele de stat, nivelul scăzut al
serviciilor.
2.5 Strategia de marketing

Strategia de promovare folosită pentru atragerea clienților se va desfășura în două etape


după cum urmează: primele luni promovarea va fi agresivă făcând cunoscută deschiderea unei
noi grădinițe cu prețuri avantajoase, urmând ca în următoarele luni reclamele să scadă bazandu-ne
și pe recomandări verbale făcute de clienți.
Firma va avea propriul site web, iar reclama se va face prin fluturașe, afișe, panouri
publicitare, anunțuri pe site-uri accesate de parinți, ziare, precum și la posturi de radio.

 Politica de preț:

Pentru a-i determina pe clienţii să apeleze la serviciile grădiniței Rilă Iepurilă,


conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a serviciilor prestate, preţul
convenabil, amabilitatea la servirea clienţilor, noutatea serviciului. Pentru început frecvenţa
solicitărilor va fi mică, aceasta crescând odată cu ridicarea imaginii grădiniței şi afirmarea pe
piaţă. De asemenea frecvenţa solicitării va varia în funcţie de diferitele perioade ale anului,
atingând cote maxime în perioada de toamnă-iarnă (vara mulți părinți sunt în concediu).
Preţul va fi stabilit pe intervale orare, şi pe serviciile incluse in acele intervale orare:
- Program scurt: 8.00 – 13.00, cu mic dejun, gustare, și activitățile de dimineață, conform
programei M.E.C., va fi 450 RON / lună.
- Program normal: 8.00 – 16.00, se adaugă prânzul, somnul de după amiază și gustarea 600
RON/ lună
- Program prelungit: 8.00 – 18.00, se adaugă și activități opționale, între orele 16–18, prețul
fiind de 650 RON / lună
- Program special: 8.00– 19.30, la care se adaugă și cina, 700 RON/ lună.

 Promovare și relații publice:


Pentru a aduce la cunoștință clienților ofertele disponibile este necesar ca acestea să fie
prezentate atât pe căi obişnuite cât şi pe căi neconveţionale. În ceea ce priveşte activităţile de
promovare vom încheia contracte cu mai mulţi clienţi şi persoane fizice autorizate pentru
comercializarea produselor prin agenţi specializați. Totodată vom folosi şi alte căi de promovare
prin diferite surse media: Televiziune locală, internet, ziare etc.

 Campania de promovare , se va desfasura prin :


- Fluturași publicitari în spațiile de joacă - sunt utili pentru a atrage atenția, dar trebuie să
avem în vedere că pe un fluturaș nu se pot spune foarte multe. Fluturașii pot fi distribuiți și în
blocurile învecinate grădiniței, în cutiile poștale. Ca și locații pentru găsirea "clienților" sunt
locurile de joacă pentru copii.
- Website - poate deveni cel mai important instrument de marketing în cazul grădiniței
noastre, unde vom include jocuri, povești, un newsletter pentru părinți, și multe lucruri care să îl
coloreze și să îl facă atractiv. Fluturașii pe care îi vom distribui vor fi intermediarii între
prezentarea grădiniței (website) și posibilii clienti.
- Reclama în revistele și siturile de specialitate. Vom încerca să colaboram cu firme care
organizează locuri de joacă pt copii, și al căror target sunt cei cu venituri peste medie (pt reducerea
costurilor încercăm să obținem o colaborare pe bază de promovare reciprocă), dar și cu librării
(unde să existe afișe la standurile pt copii), clinici particulare (chiar pentru adulți - pt că ei au
copii/nepoți), cofetării. În toate cazurile vom încearca să negociem nu o sumă, ci promovarea
reciprocă.
- Participarea activa la evenimente care au copiii ca public de bază: concerte pentru
copii, teatre, festivaluri, etc. unde, atât copiii cât și adulții vor afla despre grădinița noastră.
Important este ca mesajul conţinut de materialele de promovare să sugereze (mai subtil
sau mai explicit) clientului utilitatea serviciilor oferite de grădinița noastră şi, poate şi mai
important, prin ce ne diferenţiem noi faţă de concurenţă.
Foarte importantă este și perioada din timpul anului când va începe campania de
promovare. De obicei înscrierile pentru următorul an scolar se fac în aprilie, mai, iunie. De aceea,
trebuie sa avem în vedere ca în această perioadă de înscrieri, potențialii clienți să fi auzit de
noi, și să ne cunoască deja. Astfel, perioada optimă de începere a acțiunilor promoționale este din
ianuarie – februarie, a anului când deschidem gradinița.
Avand în vedere că în primul an investițiile inițiale sunt mai mari, iar resursele financiare
vor fi limitate, în această fază de început ne vom baza pe fluturașii publicitari și pe website-ul
grădiniței, eventual pe prezența doar pe câteva site-uri pentru copii. Investițiile de început pentru
promovare se vor ridica la suma de 30.000 RON.

2.6 Identificarea şi analiza riscurilor