Sunteți pe pagina 1din 7

Capitolul III

Idicatorii securității alimentare

1.Disponibilități
1.1 Adecvarea disponibilităților alimentare energetice si medii (%)

Regions.Subregions
2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014-
Countries 10 11 12 13 14 15 16
Oceania
121 121 122 122 121 120 119
Australia and New
Zealand 128 128 129 129 129 127 126
Australia
128 128 129 130 129 128 127
New Zealand
127 126 126 126 126 124 121
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 104 104 103 103 102 101 100

În Oceania între 2008-2010 adecvarea disponibilităților alimentare energetice si medii sunt


121% ,iar in 2014-2016 scade cu 2 procente.

În Australia și Noua Zeelandă între 2008-2010 adecvarea disponibilităților alimentare


energetice si medii sunt 128%, iar în 2014-2016 scade cu 2 procente.

În concluzie Australia si Noua Zeenlandă sunt mai asigurate comparativ cu Oceania.

1.2 Valoarea producției alimentare pe locuitor

Regions.Subre 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-13 2012-14


gions 08 09 10 11 12
Countries
Oceania 955 971 967 964 976 994 991
Australia and
New Zealand 1187 1210 1205 1203 1222 1248 1257
Australia 971 1000 998 997 1014 1042 1040
New Zealand 2256 2256 2249 2251 2286 2315 2388
Oceania
excluding
Australia and
New Zealand 327 328 324 320 317 317 286

În Oceania între 2006-2008 valoarea producției alimentare pe locuitor este de 955$, iar în 2012-
2014 a scăzut cu 4 procente ajungând la 991$.
În Australia și Noua Zeelandă între 2006-2008 valoarea producției alimentare pe locuitor este
de 1187$, iar în 2012-2014 creste până la 1257.

În concluzie valoarea producției alimentare pe locuitor este mult mai mare în Australia și Noua
Zeelandă comparativ cu Oceania.

1.3 Ponderea disponibilităților energetice provenite din cereale, rădăcinoase, tuberculi (%)

Regions.Subregions 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-


Countries 07 08 09 10 11 12 13
Oceania 21 22 22 22 22 22 22
Australia and New
Zealand 25 25 25 26 25 25 25
Australia 24 25 25 26 25 25 25
New Zealand 27 27 27 28 28 28 28
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 12 12 12 12 11 11 11

În Australia și Noua Zeelandă cât și în Ocenia ponderea disponibilităților energetice provenite


din cereale, rădăcinoase, tuberculi s-a modificat forte puțin în 2011-2013 în Ocenia fiind 22%,
iar în Australia și Noua Zeelandă 25%.

1.4 Consum de proteine (gr/loc/zi)

Regions.Sub 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010-12 2011-


regions 07 08 09 10 11 13
Countries
Oceania 107 107 107 107 109 110 111
Australia and
New Zealand 137 138 138 139 141 143 145
Australia 141 142 142 143 145 148 150
New Zealand 119 119 119 118 118 118 117
Oceania
excluding
Australia and
New Zealand 23 23 23 23 23 23 23

Consumul de proteine în Oceania în 2005-2007 este 107 gr/loc/zi în 2011-2013 fiind 111.

În Australia și Noua Zeelandă în 2005-2007 consumul de proteine este 137 gr/loc/zi în 2011-
2013 ajungând până la 145 gr/loc/zi.

În concluzie consumul de proteine este mai mare în Australia și Noua Zeelandă comparativ cu
Oceania.
1.5 Consum de proteine de origine animală(gr/loc/zi)

Regions.Subregions 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-


07 08 09 10 11 12 13
Countries
Oceania 53 53 52 51 51 52 52
Australia and New
Zealand 69 69 68 67 67 68 69
Australia 71 71 70 69 69 70 71
New Zealand 57 58 57 54 56 56 57
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 9 9 9 9 9 9 9

Consumul de proteine de origine animală în Oceania în 2005-2007 este 53 gr/loc/zi, în 2011-


2013 este 52 gr/loc/zi..

În Australia și Noua Zeelandă în 2005-2006-2011 este 69 gr/loc/zi in 2007 si 2010 este 68


gr/loc/zi iar in 20008-2009 este 57 gr/loc/zi.

În concluzie consumul de proteine de origine animala este mai mare in Australia si Noua
Zeelandă decat în Oceania.

2.Acces

2.1 PIB loc.

Regions.Subregions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Countries
Oceania 30432 30297 30427,7 30750,8 31303,8 31588 31966,5 39551,4 40111,3
Australia and New
Zealand 39851,4 39700,3 39881,1 40303,4 41056,8 41458,5 41968,4 42372,7 42968,2
Australia 41316,6 41207,1 41384,9 41782,3 42561,1 42920,1 43395,6 43832,4 44414
New Zealand 32544,6 32122,8 32252,9 32734,5 33286,8 33841,2 34468,8 34646,3 35269,1
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 2634,5 2647,6 2740,4 2895,2 2998,6 3084,8 3231,6 5355,5 5429,7

PIB loc in Oceania in 2008-2016 este cuprins intre 300432-40111,3 PIC loc

In Australia si Noua Zeelanda in 2008-2016 este cuprins intre 39851,4-42968,2 PIB loc

In concluzie PI bloc este mai mare in Australa si Noua Zeelanda decat in Australia.
2.2 Distribuția populației subnutrite (%)

Regions.Subre
gions 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-
Countries 09 10 11 12 13 2012-14 2013-15 2014-16
Oceania 5 5 5,1 5,2 5,4 5,6 6 6,4
Australia and
New Zealand <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
Australia <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
New Zealand <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
Oceania
excluding
Australia and
New Zealand

Distributia populatiei subnutrite in Oceania in 2007-2008 este 5% in 2010 este 5,1% in 2011
este 5,2% in 2012 este 5,6% in 2013 este 6% in 2014 este 6,4%

In Australia si Noua Zeelanda in 2007-2016 este <2,5%

In concluzie in Oceania este mai mare distributia populatiei subnutrite decat in Australia si
Noua Zeelanda.

3.Stabilitate

3.1 Dependența față de importul de cereale

Regions.Subregions 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-13


Countries 07 08 09 10 11 12
Oceania -101,7 -89,5 -94,7 -117,3 -144,7 -169,1 -182,1
Australia and New
Zealand -104,9 -92,7 -98,1 -121 -149 -174 -187,6
Australia -118,2 -105,5 -112,3 -137,7 -169,2 -197,8 -214,8
New Zealand 36,8 35,5 31,7 29,5 27,6 33,1 36,5
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 97,2 98,7 93,3 87,2 82,3 90,4 96,8

Dependenta fata de importul de cereal in Oceania in 2005-20013 este cuprinsa intre -101,7 si
-187,1

In Australia si Nou Zeelanda in 2005 este -104,9 in 2006-2013 este cuprinsa intre -92,7 si -
187,6

In concluzie dependenta fata de importul de cereal este mai mare in Australia si Noua Zeelanda
decat in Oceania.
3.2 Ponderea terenului arabil irigat (%)

Regions.Subregions 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-


Countries 08 09 10 11 12 13 2012-14
Oceania
6,5 6,7 6,8 6,6 6,6 6,4 6,5
Australia and New
Zealand 6,5 6,7 6,8 6,6 6,6 6,4 6,5
Australia
5,6 5,7 5,8 5,6 5,6 5,4 5,4
New Zealand
100 100 100 100 100 100 100
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5

Ponderea terenului arabl irigat n Oceania in 2006-2007 este 6,7% in 2008 este 6,8% in 2009-
2010 este 6,6% in 2011 este 6,4% in 2012 este 6,5%

In Australia si Noua Zeelanda in 2006 si 2012 este6,5% in 2007 este 6,7% in 2009-2010 este
6,6% ai in 2011 est 6,4%

In concluzie ponderesa terenului arabil irigat este la fel si in Australa si Noua Zeelanda si in
Oceania

3.3 Valoarea importurilor alimentare față de exporturile totale (%)

Regions.Subre 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-13


gions 07 08 09 10 11 12
Countries
Oceania 5 5 4 4 4 4 4
Australia and
New Zealand 4 4 4 4 4 3 3
Australia 4 4 3 3 3 3 3
New Zealand 7 7 7 7 7 6 7
Oceania
excluding
Australi a and
New Zealand 16 16 16 17 18 18 18

Valoarea importurilor alimentare fata de exporturile totale in Oceania in 2005-2006 este 5% in


2007-2013 este 4%

In Australia si Noua Zeelanda in 2005-2009 este 4% in 2010-2013 este 3%

In concluzie valoarea importurilor alimentare fata de exporturile totale este mai mare in Oceania
decat in Australia si Noua Zeelanda
3.4 Stabilitatea politică și absența violenței

Regions.Subregions
Countries 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oceania
Australia and New
Zealand
Australia 0,95 0,83 0,87 0,93 1 1,02 1,02 0,9
New Zealand 1,12 1,03 1,22 1,37 1,36 1,45 1,45 1,49
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand

Stabilirea politica si absenta violentei este 0 atat in Oceania cat si in Noua Zeelanda

4.Utilitate
4.1 Accesul populației la apă (%)

Regions.Subregions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Countries
Oceania
87,8 87,8 87,9 87,9 87,9 87,9 87,8 87,8
Australia and New
Zealand 100 100 100 100 100 100 100 100
Australia
100 100 100 100 100 100 100 100
New Zealand
100 100 100 100 100 100 100 100
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 54,8 55 55,2 55,5 55,6 55,5 55,6 55,5

Accesul populatiai la apa in Oceania in 2008-2009 este 87,8% in 2010-2013 este 87,9% in 2015
este 87,8%

In Australia si Noua Zeelanda in 2008-2015 este 100%

In concluzie accesul populatiei la apa este mai mare in Australia si Noua Zeelanda decat in
Oceania
4.2 Accesul populației la facilitățile sanitare (%)

Regions.Subregions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Countries
Oceania
80,3 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80 79,9
Australia and New
Zealand 100 100 100 100 100 100 100 100
Australia
100 100 100 100 100 100 100 100
New Zealand

Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 35,7 35,7 35,8 35,7 35,6 35,5 35,3 35,2

Accesul populatiei la facilitatile sanitare in Oceana in 2008-2009 este 80,3% in 2010-2011 este
80,2% in 2012-2013 este 80,1% in 2014 este 80% in 2015 este 79,9%

In Australia si Noua Zeelanda in 2008-2015 este 100%

In concluzie este mai mare in Australia si Noua Zeelanda decat in Oceania

4.3 Adulți subnutriți (%)

Regions.Subregions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Countries
Oceania
23,3 23,9 24,5 25,0 25,6 26,2 26,9 27,5
Australia and New
Zealand
Australia
24,6 25,2 25,8 26,4 27,1 27,7 28,4 29,1
New Zealand
25,9 26,5 27,2 27,8 28,5 29,1 29,8 30,5
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand

Adultii subnutriti in Oceania in 2007 este 23,3% in 2008 este 23,9% in 2009 este 24,5% in 2010 este
25,0% in 2011 este 25,6% in 2012 este 26,2 in 2013 este 26,9% in 2014 este 27,5%

In Australia si Noua Zeelanda este 0

In concluzie adultii subnutriti sunt mai mult in Oceania decat in Australia si Noua Zeelanda.