Sunteți pe pagina 1din 11

FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

ASAMBLARI FILETATE

1. Definitie
2. Domenii de utilizare
3. Avantaje
4. Dezavantaje
5. Elementele de baza ale asamblarii prin filet.
6. Filetul ,clasificarea filetelor
7. Clasificarea asamblarilor cu filet
8. Şuruburi
9. Piulite
10.Şaibe
11.Metode de asigurare împotriva deşurubării

1. Definitie
Asamblarile filetate sunt asamblari demontabile utilizate frecvent in
constructia de masini; se realizeaza prin intermediul a doua piese filetate
conjugate, una filetata la exterior numita surub, cealalta filetata la
interior numita piulita (sau piesa cu rol de piulita).

2. Domenii de utilizare
o fixarea şi strângerea diferitelor elemente sau organe de
maşini
o schimbarea (reglarea) poziţiei anumite piese între anumite
limite
o construcţia instrumentelor de măsurare de precizie
(micrometre)
o etanşarea sau închiderea unor volume
o deplasarea diferitelor elemente sau organe de maşini,
transformarea
miscarii de rotatie in miscare de translatie
3. Avantaje:
o permit montarea şi demontarea uşoară a elementelor
asamblate;
o realizează forţe axiale mari de strângere, folosind forţe
tangenţiale de acţionare mici;
o au o tehnologie simplă de execuţie, deoarece sunt elemente
de rotaţie sau plane.
4. Dezavantaje:

1
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

o acestor îmbinări sunt: filetul este un puternic concentrator


de tensiune,
o mai puţin rezistent la solicitări variabile;
o asamblarea necesită elemente de împiedicare a
autodesfacerii;
o randament scăzut;
o sunt mai scumpe ca asamblările nedemontabile.
5. Elementele de baza ale asamblarii prin filet.
1 surubul;

2 piulita;

3 saiba;

4 elementul de siguranta.

5 piese

6 stift de blocare

6. Filetul
– o nervură elicoidala practicată pe o suprafaţa de revolutie la exterior
pentru şurub, sau la interior pentru piuliţă

Elementele geometrice ale filetului

• Înălţimea filetului t1;

• Înălţimea triunghiului generator t;

• Unghiul filetului α;

• Pasul filetului p;

2
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

• Diametrul exterior d sau D;

• Diametrul interior d1 sau D1;

• Diametrul mediu d2 sau D2;

• Unghiul de înclinare al spirei β.

- După forma filetului;


o profil triunghiular (pentru şuruburi de fixare), din care fac
parte:
- filetul metric (M) are profilul de forma unui
triunghi echilateral , cu unghiul la vârf de;
060=β
- filetul în ţoli (Whitworth) (W)
.Filetul pentru ţevi este cu pas fin, folosit
pentru scopuri de fixare-etanşare, având
fundul şi vârful rotunjit şi fără joc la fund.;
055=β
o filetul trapezoidal (Tr) are profilul de forma unui trapez

Este utilizat pentru şuruburi de mişcare;

o filetul fierăstrău (S) are profilul asimetric, trapezoidal ,


putând prelua sarcini numai într-un singur sens. Este
folosit la şuruburi care preiau sarcini mari;
o filetul pătrat (Pt) are adâncimea şi înălţimea filetului
egale cu jumătate din pas.
Se utilizează pentru şuruburi de forţă, viteze mici;
o filetul rotund (Rd) are profilul realizat din arce de cerc
Este utilizat la piese supuse la înşurubări şi desfaceri
repetate, în condiţii de murdărie (şuruburi
neprotejate ce lucrează la sarcini cu şoc – la cuple de
vagoane)
- După pas

o Normal
o Fin
o Marit
- După sensul de înfaşurare
o Pe stânga

3
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

o Pe dreapta
- După sistemul de măsurare

o Metric
o în toli
Criterii de clasificarea filetelor:

Reprezentarea filetului cu degajare, în secţiune paralelă sau vedere

4
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

7. Clasificarea asamblărilor:
După rolul funcţional asamblările filetate pot fi:
- de fixare, cu sau fără strângere iniţială, formând grupa cea mai utilizată
de asamblări filetate;
- de reglare, servind pentru fixarea poziţiei relative a două piese ;
- de mişcare, transformând mişcarea de rotaţie, imprimată obişnuit
şurubului, în mişcare de translaţie pentru şurub sau piuliţă ;
- de măsurare (micrometrul)

8. Şuruburi
Clasificarea şuruburilor se face ţinând seama de:
- şuruburi de fixare - cu cap;
-dupa utilizare - fără cap (prezon);
- speciale - de fundaţie; -
distanţiere

- şuruburi de mişcare - prese mecanice, mengina,


- după forma capului: hexagonal (fig.3.12a); pătrat (fig.3.12b); ciocan
(fig.3.12c); striat (fig.3.12e); semirotund crestat (fig.3.12f); înecat
crestat (fig.3.12g); fluture (fig.3.12j); inel (fig.3.12i); semirotund
şi nas (fig.3.12h); cilindric şi hexagonal la interior (fig.3.12d);
semirotund crestat în cruce etc.

Fig. 3.12

- după tipul vârfului: plan (fig.3.13a); tronconic (fig.3.13b); conic;


bombat (fig.3.13c); cu cep plat (fig.3.13d); cu cep tronconic
(fig.3.13e).

5
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

Fig. 3.13
- după forma tijei: cilindrică sau conică;
- după clasa de precizie:
precise (din oţeluri aliate);
semiprecise (din OL50, OL60, OLC35);
grosolane (OL37, OL42).
Materiale
In marea majoritate, şuruburile şi piuliţele se execută din oţel.
o Şuruburile pentru utilizări uzuale se execută din OL37, OL42,
o Pentru solicitări medii se utilizează oţelurile OL50, OL60, OLC35 şi
OLC45.
o Şuruburile îmbinărilor supuse la condiţii severe de solicitare se pot
executa din oţeluri aliate tratate termic.
o Atunci când condiţiile funcţionale impun materiale cu rezistenţă
mecanică ridicată, rezistenţă la coroziune şi rezistenţă la temperatură, se
utilizează oţeluri inoxidabile.
o Aluminiul şi cuprul sau aliajele lor., pentru condiţii care cer materiale cu
o bună conductibilitate electrică şi termică şi rezistenţă la agenţi corosivi
se utilizează
o Nichelul sau aliajele sale se utilizează pentru cerinţe de rezistenţă la
coroziune şi la temperaturi înalte,
o Titanul pentru fabricarea şuruburilor puternic solicitate în condiţii de
temperatură ridicată şi mediu corosiv.
Şuruburi cu bile (STAS 12757-89)
La transmisiile cu şuruburi de mişcare la
care se impune păstrarea preciziei cinematice
în timp, randament ridicat, siguranţă în
funcţionare, utilizarea şuruburilor clasice, cu
mişcare de alunecare între spire, devine nesatisfăcătoare. Pentru obţinerea
mişcării de rostogolire, între elementele transmisiei se prevăd canale
elicoidale, între care circulă bile care după ce ies din zona de lucru a piuliţei,
sunt reintroduse în circuit printr-un canal de recirculare.

Astfel de şuruburi se întâlnesc în construcţia roboţilor industriali, a


liniilor automate, la maşini unelte, autovehicule ş.a.

6
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

9. Piuliţele
Clasificare

o Hexagonala (a),(b),(c)
o Crenelată (d)
o Înfundata (f)
o Cu suprafată de aşezare sferică (e)
o Piuliţă fluture (g)
o Piuliţă inel (h)

Materiale

Piuliţele se execută din:

o oţel fosforos ;
o oţeluri laminate: OL50,OL60;
o oţel carbon de calitate.

Piuliţele obişnuite se execută din oţel fosforos pentru piuliţe OLF.

10. Şaibele
Clasificare

Materiale

o Otel laminat
o Oţel carbon de calitate
o Aluminiu
o Cupru

7
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

11.Metode de asigurare împotriva deşurubării

Asigurarea impotriva desurubarii


a) Asigurarea elastica realizeaza disparitia jocului intre piulita si piesa
stransa cu o forta elastica care impinge in permanenta piulita. Acest sistem se
realizeaza prin (fig. 13):

. rondela elastica din cauciuc;

. rondela elastica rotunda;

. rondela elastica spintecata, denumita si saiba Grover.

Fig.13. Tipuri de saibe: a-rondele; b-saibe Grover

b) Marirea fortei de frecare prin montarea contrapiulitelor este prezentata


in figura 14..

Fig.14. Asamblarea cu contrapiulita

c) Alte metode sunt prezentate in fig.15:

8
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

Fig.15. Diverse metode de asigurare impotriva desurubarii:

a - prin rondele indoite sau prevazute cu umeri;

b - prin cheie de imobilizare;

c - prin con si cuj spintecat;

d - prin puncte de sudura .

9
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

Fig.15. Diverse metode de asigurare impotriva desurubarii:

10
FlexForm_Lectia 1 Ardelean Livia-Stela

11