Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERISTICILE REGIMULUI DEMOCRATIC, TOTALITAR ȘI

AUTORITAR

În epoca contemporană există trei tipuri majore de regimuri politice:


regimuri democratice, regimuri totalitare şi regimuri autoritare.

Regimul politic democratic se caracterizează prin:

- separaţia puterilor în stat: puterea legislativă (face legile: Parlamentul),


puterea executivă (le pune în aplicare: şeful statului şi guvernul), puterea
judecătorească (veghează la aplicarea corectă a lor: instituţiile judecătoreşti);

- respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- dreptul de vot universal;

- existenţa mai multor partide şi ideologii politice (pluripartidism).

Regimul politic totalitar se caracterizează prin:

- controlul total al statului asupra economiei, culturii şi societăţii în general;

- nerespectarea principiului separaţiei puterilor în stat;

- existenţa unui singur partid politic, cu un lider dominator;

- nerespectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- existenţa unei poliţii politice care reprimă orice protest împotriva


regimului;

- realizarea unei intense propagande care promovează ideologia partidului


unic şi o imagine înfrumuseţată a realizărilor regimului şi ale liderului său.

Regimul politic autoritar se caracterizează prin existenţa unui lider cu


puteri dictatoriale şi nerespectarea unora dintre drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.