Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Data: 3-11-2017
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: Civilizaţia greacă şi sinteza elenistică
Subiectul lecţiei: Mediul natural şi ocupaţiile grecilor. Studiu de caz: Ceramica
între utilitate şi artă
Tipul lecţiei: lecţie de transmitere şi însuşire de cunoştinţe

Scopul lecţiei: stabilirea aspectelor esenţiale şi a elementelor specifice


referitoare la mediul natural şi ocupaţiile grecilor, dar şi la ceramica greacă între
utilitate şi artă

Obiective operaţionale:
Elevii:
O1.Să localizeze pe harta murala Grecia
O2. Să enumere cele trei părţi ale Greciei antice
O3. Să precizeze principalele ocupaţii ale grecilor în antichitate
O4. Să descopere asemănări şi deosebiri între programul de masă al grecilor
antici şi cel al oamenilor din prezent
O5. Să precizeze câteva tipuri de vase greceşti

Metode şi procedee: brainstorming, explicaţie, conversaţie euristică, învăţare


prin descoperire, expunere, explozia stelară, analiză de text, vizionare film
documentar
Mijloace de învăţământ: manual de istorie universală editura litera, manual
digital, fişe de lucru, harta istorică, secvenţe prezentare AeL, laptop,
videoproiector
Etapele lecţiei Ob. Conţinutul informaţional Metode Mijloace
op.
1.Etapa Notarea absenţelor, rezolvarea
organizatorică problemelor curente

Grecia actuală şi Grecia antică


O1
Aşezarea geografică a Greciei Brainstorming Hartă murala
2. Comunicarea
antice Conversaţie
noilor cunoştinţe
Grecia continentală euristică
O2
Grecia insulară Manual de
Grecia asiatică Explicaţie istorie
universală
Componenţa Greciei
continentale şi principalele
forme de relief şi cetăţi
Învăţare prin
O3 Principalele ocupaţii ale grecilor descoperire
antici şi influenţa mediului
Explozia
asupra vieţii grecilor antici stelară
Mineritul şi metalurgia Laptop
Vizionare
Triburile elene: ionienii, aheii, Videoproiector
fragment
dorienii şi eolienii lecţie AeL
Analiză de
O4 Alimentaţia în Grecia antică text Text istoric
Etapele obţinerii unui vas de
Vizionare
ceramică film Manual digital
O5 Expunere
Tipuri de vase greceşti

4. Fixarea noilor Decorarea diverselor tipuri de


cunoştinţe –
vase greceşti Fişe de lucru
obţinerea feed-
back-ului

S-ar putea să vă placă și