Sunteți pe pagina 1din 2

Elevul: Data:

Clasa a VI-a
Teză la limba şi literatura română
Semestrul I

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (60 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:

„ Hei, hei! Când aud eu de popă şi de Smărăndiţa popei, las muştele-n pace şi-mi iau alte gânduri, alte
măsuri; încep a mă da şi la scris, şi la făcut cadelniţa în biserică, şi la ţinut isonul, de parcă eram băiet. Şi
părintele mă ie la dragoste şi Smărăndiţa începe din când în când a mă fura cu ochiul, şi bădiţa Vasile mă pune
să ascult pe alţii, şi altă făină se măcina acum la moară. Nic-a lui Costache, cel răguşit, balcâz şi răutăcios, nu
mai avea stăpânire asupra mea.”
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
*a ţine isonul, expr. = a acompania pe cel care cântă o melodie bisericească
*balcâz, adj. (reg.) = urât, slut, pocit

A. Limba română

1.Desparte în silabe cuvintele: Smărăndiţa, dragoste, răutăcios. (6 puncte)


....................................................................................................................................................................................

2.Transcrie, din textul dat, două cuvinte care să conţină diftong şi un cuvânt care să conţină hiat. (6 puncte)
....................................................................................................................................................................................

3.Scrie trei termeni care fac parte din familia lexicală a cuvântului dragoste. (6 puncte)
....................................................................................................................................................................................

4.Precizează modul şi timpul verbelor las, să ascult, se măcina. (6 puncte)


....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5. Menţionează ce fel de verb este a fi în enunţul: de parcă eram băiet. (6 puncte)


………………………………………………………………………………………………………………………

B. Înţelegerea textului

6.Numeşte personajul prezentat în text. (6 puncte)


....................................................................................................................................................................................
7.Precizează cărui moment al acţiunii îi aparţine textul citat. (6 puncte)
………………………………………………………………………………………………………………………

8.Numeşte autorul şi naratorul textului dat. (6 puncte)


………………………………………………………………………………………………………………………

9.Scrie, în 2-3 rânduri, rezumatul fragmentului dat. (12 puncte)


....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Redactează o compunere de 8-10 rânduri (aproximativ 70-100 de cuvinte) cu titlul Copilărie, pornind de la
următorul citat: Aşa eram eu la vârsta cea fericită şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi
pământul. (I. Creangă, Amintiri din copilărie)

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de punctuație și
de exprimare, respectarea limitelor de spațiu indicate).

 Lucrează cu atenție!
 Nu te grăbi!
 Recitește-ți teza!
 Poți obține nota ZECE!

Semnătura părintelui .....................................................................