Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 18

REGISTRUL UNIC
DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR ÎN MUNCĂ CE AU CA URMARE INCAPACITATE DE MUNCĂ MAI MARE DE 3 ZILE DE LUCRU
ÎN ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA ___________________________

Date
personale Activitate Data
-varsta a comunicari
-stare civila economic Efectele i la
-ocupatie a in care accident Inspectora
-vechime Locul de Locul s-a Imprejur ului t T: Perioa Nr.zil
in ocupatie munca al unde s-a accidenta area, asupra Transmis da e ITM
-vechime victimei( produs t victima cauzele organism P:primit calen (de
Numele si prenumele la loc de sectie,at accidentu (Cod accident ului (numele daristi lucru
Nr. accidentatilor munca elier,etc) l CAEN) arii uman Data/Ora aData terminarii incapacitatii de munca prin: persoanei) ca )

Invaliditate
Reluare nr./data deciziei
crt activitate grad inv. Deces