Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE..........................................................................................................................

1. ABORDAREA TEORETICĂ A AFECTIVITĂȚII ADOLESCENTULUI .........


1.1. Geneza conceptului de afectivitate...........................................................................................
1.2. Factorii deteminanti și formele agresivității...........................................................................
1.3. Strategii de prevenire a agresivității în mediul școlar și tehnici de reducere a acesteia.........
1.4. Metode de cercetare a agresivității la vîrsta preadolescenței..................................................
1.5. Profilul social-psihologic al preadolescentului și particularitățile crizei preadolescente.......
1.6. Concluzii la capitolul 1...........................................................................................................

2. REPERELE TEORETICE ALE ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE LA


VÎRSTA ADOLESCENTĂ...........................................................................................
2.1. Geneza conceptului de orientare școlară și profesională ..........................................
2.2. Teorii asupra orientării școlare și profesionale .....................................
2.3. Factorii și principiile orientării școlare și profesionale...................................................
2.4. Metode și tehnici folosite în orientrea școlară și profesională a adolescenților..........
2.5.Concluzii la capitolul 2.......................................................

3. VALOAREA EXERIMENTALĂ DE DETERMINARE A CORELAȚIEI DINTRE


FORMELE AGRESIVITĂȚII ȘI TIPURILE ANXIETĂȚII LA PREADOLESCENȚI..40
3.1. Metodologia cercetării............................................................................................................40
3.2. Eşantionul cercetării..................................................................................................... ..........40
3.3. Etapele experimentului constativ și metodele uilizate în cercetare........................................40
3.4. Interpretarea cantitativă şi calitativă a rezultatelor cercetării privind legătura dintre formele
agresivității și tipul de anxietate la preadolescenți în perioada de criză..................................41
3.5. Concluzii la capitolul 3...........................................................................................................48

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI..................................................................


BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................
ANEXE.........................................................................................................................................