Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE ŞI


ASISTENŢĂ SOCIALĂ
DEPARTAMENTUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
SPECIALITATEA PSIHOPEDAGOGIA COMPORTAMENTULUI DEVIANT

LUCRU INDIVIDUAL
Proiect de consiliere psihopedagogică individuală
La disciplina:Consiliere educaţională

Verificat: Goncear-Pascaru Valeria

Efectuat: Iagoveţ Tatiana

Chişinău, 2017
Proiect de consiliere psihopedagogică individuală

 Definirea problemei
 Starea curentă:

Adolescenta utilizează raţionalizarea şi negarea ca mecanism de apărare, din


cauza asta nu poate găsi explicaţii stării tensionate pe care o are. Cel mai evindţiat fap
rezultat din consilierea de constatare în prima şedinţă este imaginea de sine scăzută şi
lipsa competenţei de comunicare asertivă, doarece în cazurile cînd aude acuzaţii în
partea ei le negă susţinînd că asta nu o afectează, dar în realitate suferă din cauza că
nu poate formula un mesaj astefel ca să-i confirme interlocutorului despre gîndurile şi
sentimentele sale, ceea ce cauzează relaţii disfuncţionale cu prietenul său, colegii şi
părinţii, susţinîn căar vrea o altă atîrnare faţă de ea şi o altă modaliatate de
comunicare cu aceştea.

 Starea dorită:

Stabilirea unui mod de comunicare eficient care ar înlesni relaţionarea cu cei


din jur şi iar permite exprimarea sintimentelor şi gîndurilor într-um mod eficient.

Descriere problemei

• Elemente comportamentale : de fiecare dată cînd aude acuzaţii sau bîrfe despre
ea le negă, poate răspunde agresiv chiar şi pînă la violenţă fizică, evită sa-i comunice
mamei şi antrenorului despre modul în care ar dori să fie abordată.

• Elemente cognitive:consideră că va fi înţeleasă greşit, că nimeni nu are nevoie


de sentimentele şi dorinţele ei, că este mai urîtă ca cineva.

 Elemente emoţionale:furie, tristeţe, frică

Factorii de formare şi dezvoltare a problemei:

Lipsa unui model de comunicare eficientă


Imaginea de sine scăzută

 Factorii de menţinere şi activare a problemei:

Păstrarea comportamenutului agresiv.

Negarea şi raţionalizarea celor întîmplate .

 Stabilirea planului de intervenţie.


 Obiectivul de lungă durată:Dezvoltarea competenţei de comunicare eficientă.
 Obiectivele specifice:

O1 - Autocunoaşterea proprie personalităţi;

O2- Identificarea comportamentului agresiv ;

O3-Formarea competenţei de exprimare a sentimentelor şi gîndurilor prin intermediul


aserţiunii ”Eu”.

 Strategia de intervenţie:

O1- Tehnica Cutia cu surprize

La fundul unei cu tii este amplastă o oglindă, consiliata este rugată să o descidă şi
să răspundă la următoarele întrebări:

- Ce vezi?
- Cum este ceea ce vezi?Eenumeră calităţile a ceea ce vezi.
- Prin ce se deosebeşte ceea ce vezi de celelalte obiecte?
- Ce-i place/Nu-i place cel mai mult ?

Pe marginea acestei tehnici se vor utiliza tehnice de reformulare, şi diverse tipuri de


întrebări cu scopul de a ori posibilitatea de a se evalua obiectiv.

O2 -Tehnica Scaunul gol


 Pe marginea unei situaţii recente care a provocat comportamentul
agresiv,negarea şi raţionalizarea. Aici vom evedenţia comportamentu
distructiv.

O3–Tehnica Modelarea

 Pe baza activităţii ” Scaunul Gol” şi prin intermediul exemplelor aserţiunii


”Eu” vom modela un comportament ce va avea la bază comunicarea asertivă şi
respectiv modelarea comportamentului.

Se vor propune diverse tipuri de aserţiuni:

Tehnici de comunicare asertivă:

Foloseste formulari la persoana I

 Spune “Eu vreau”,“Eu am nevoie”,“Eu ma simt” cand transmiti mesaje altor


persoane.

Exemplu: Eu am nevoie de un buget mai mare pentru a finaliza acest proiect.

 Foloseste afirmatii care arată consecintele comportamentului celuilalt


Acest tip de afirmatii te ajuta sa le transmiti celorlalti care sunt consecintele
comportamentelor lor asupra ta, fara a deveni agresiv(a). Foloseste fraze prin care
critici comportamentul si nu persoana!
 Exemple:
 Faptul ca nu imi raspunzi la e-mail-uri in 24 de ore, imi face imposibila
respectarea termenelor limita si ma pune in situatia de a intarzia munca
celorlalte departamente. Daca acest lucru va continua, voi fi obligat sa aplic
procedura disciplinara.
 Faptul ca nu ma anunti atunci cand intarzii la serviciu, ma face sa ma gandesc
ca ti s-a intamplat ceva si ma simt rau. As aprecia daca pe viitor ma vei anunta
atunci cand intarzii.
 Foloseste afirmatii empatice
Începe prin a-i transmite interlocutorului ca ii intelegi perspectiva si modul
in care se simte (“inteleg ca situatia cu care te confrunti in familie este una dificila
si ca te afecteaza”) apoi comunica lucrul de care ai nevoie (“cu toate acestea,
solicitarea clientului nostru trebuie rezolvata in cele mai bune conditii”).
 Metoda “placa stricata”
Foloseste acelasi mesaj pe care sa il spui exact cu aceleasi cuvinte, pana cand
interlocutorul se va convinge ca nu iti vei schimba pozitia.
 Exemple:
– Timpul nu imi permite sa preiau aceasta responsabilitate.
– Am nevoie sa ma ajuti in proiectul pe care il voi demara
- Timpul nu imi permite sa preiau aceasta responsabilitate.
– Daca te-ai implica in acest proiect, m-ai ajuta foarte mult.
- Timpul nu imi permite sa preiau aceasta responsabilitate.
– Ma voi revansa cu prima ocazie!
- Timpul nu imi permite sa preiau aceasta responsabilitate.
– Daca nu te vei implica in acest proiect, nu voi reusi sa il finalizez la timp si voi
avea probleme!
- Inteleg ca proiectul este foarte important pentru tine si mi-as dori sa te pot ajuta,
insa timpul nu imi permite sa preiau aceasta responsabilitate.
• Evaluarea intervenţiei :

Şedinţa de consiliere i- a provocat sentimente pozitive, obiectivele propuse au fost


realizate . Cea mai potrivtă pentru adolescentă s-a dovedit a fi: Comunicarea pri
aserţiunea empatică. În urma aplicării „Scaunului Gol” s-au facut aparent nevoia de
exprimare a sentimentelor faţă de ceilalţi.Tehnica asertivă axată pe consecinţe avea
un caracter agresiv în interpretarea adolescentei. La fel s-a obesrvat incapacitatea de a
menţine control asupra comportamentului nonverbal.Totuşi adolescenta şi-a modelat
în cadrul şedinţei de consiliere un mod de exprimare asertiv a gîndurilor, emoţiilor,
sentinentelor.Sunt necesare şedinţe ulterioare axate pe autocunoaştere şi
comportamentul nonverbal.