Sunteți pe pagina 1din 1

DEMISIE

Nr. înregistrare ……..…/………..…………..


(se va înregistra în registrul angajatorului)

Domnule director,

Subsemnatul……...…........................., CNP……………………………… angajat al


SC…………..............................................în funcţia…………, vă notific cu privire la încetarea
contractului individual de muncă, prin demisie, fără preaviz1, deoarece angajatorul a încălcat
obligaţia de efectuare a plăţii salariului pe ultimele două luni.

Data: Semnătura

................ ......................

Note:
1
Potrivit art. 81 alin. (8), salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă. Plata salariului este una
dintre obligaţioile angajatorului. Obligaţiile angajatorului sunt enumerate la art. 40 alin. (2) din
Codul muncii republicat.

>> vezi Lista Integrală de Modele aici <<