Sunteți pe pagina 1din 59

moară roua

roată noua
Oana steaua
floare podeaua
cere cinema
place vecină
începe arici
Cela Cici
Geta girafă
merge inginer
rege Gina
gemene margine
chenar Chira
ureche chitară
veche închide
mochetă unchi
ghete ghiocel
Gheorghe Ghiţă
îngheţată înghite
ghemotoc unghie
împărat romb
câmpie bomboane
lampă îmboboceşte
exemplu combină
iarnă douăzeci
piaţă nouă
ianuarie vouă
viaţă rouă
excursie exemplu
exclamaţie exerciţii
excelent exact
xilofon examen
alee înnegrit
viitor accident
zoologică succes
continuu accelerat
a, ă, â, î, e, i, o, u. b, c, d, f, g, h, j, k,
l, m, n, p, q, r, s, ş,
t, ţ, v, w, x, y, z.
Două litere ………… acelaşi sunet!

România începe
pâine coborî
hotărâre neîndulcit
cântec reîncarcă
PUNCTUL .
SEMNUL ÎNTREBĂRII ?
SEMNUL EXCLAMĂRII !
DOUĂ PUNCTE :
VIRGULA ,
LINIA DE DIALOG -
omăt –zăpadă, nea
supărat – trist, abătut
coş – paner
luptă - bătălie
mare - mic
frumos - urât
urcă - coboară
închide - deschide
substantivul
adjectivul
pronumele
numeralul
verbul
PRINCIPALE SECUNDARE
SUBIECTUL ATRIBUTUL
PREDICATUL COMPLEMENTUL
1. introducerea
2. cuprinsul
3. încheierea
FELUL NUMĂRUL GENUL FUNCŢIA SINTACTICĂ
comun

propriu

singular

NUMĂRUL
plural

masculin

feminin

GENUL neutru

subiect

nume predicativ

atribut

complement
FUNCŢIA
SINTACTICĂ
singular

plural

masculin
feminin
neutru

nume predicativ

atribut
cardinal

ordinal FELUL

subiect

nume predicativ

atribut
FUNCŢIA SINTACTICĂ

complement
singular

plural

I NUMĂRUL

a II-a
PERSOANA

a III-a
masculin
III-a)
GENUL

feminin
(numai la
persoana a

subiect

predicativnume
FUNCŢIA

atribut
SINTACTICĂ

complement
NUMĂRUL PERSOANA TIMPUL FUNCŢIA
SINTACTICĂ
singular

plural

FELUL
I
a II-a
a III-a
trecut
prezent
viitor
subiect
nume predicativ
atribut
ESTE EXPRIMAT PRIN

complement
SIMPLU

MULTIPLU

EXPRIMAT

NEEXPRIMAT

SUBSTANTIV

PRONUME

VERB

ADJECTIV

NUMERAL
subiect + predicat
SIMPLĂ

predicat

alte
subiect
cuvinte
+ predicat +

predicat + alte
DEZVOLTATĂ

cuvinte
adunarea
scăderea
înmulţirea
împărţirea
24 + 35 = 59
24 – termen
35 – termen
59 – sumă (total)
98 – 62 = 36
98 – descăzut
62 – scăzător
36 – rest (diferenţă)
7 X 9 = 63
7 – factor
9 – factor
63 - produs
56 : 7 = 8
56 - deîmpărţit
7 - împărţitor
8 - cât
PATRATUL
DREPTUNGHIUL
TRIUNGHIUL
CERCUL
ÎNTR-O ZI ÎNTR-UN AN
ÎNTR-O CARTE ÎNTR-UN PENAR
ÎNTR-O ŢARĂ ÎNTR-UN REGAT
ÎNTR-O CLASĂ ÎNTR-UN ORAŞ
43 + a = 75
a = 75 – 43
a = 32
43 + 32 = 75
98 – a = 35
a = 98 - 35
a = 63
98 – 63 = 35
a – 63 = 35
a = 35 + 63
a = 98
98 – 63 = 35
7 X a = 63
a = 63 : 7
a =9
7 x 9 = 63
56 : a = 8
a = 56 : 8
a=7
56 : 7 = 8
a:7=8
a=8x7
a = 56
56 : 7 = 8
43 + 26 = 69
a) prin adunare:
26 + 43 = 69
b) prin scădere:
69 – 26 = 43
69 – 43 = 26
85 – 52 = 33
a) prin adunare:
33 + 52 = 85
52 + 33 = 85
b) prin scădere:
85 – 33 = 52
7 x 9 = 63
a) prin înmulţire:
9 x 7 = 63
b) prin împărţire:
63 : 7 = 9
63 : 9 = 7
56 : 7 = 8
a) prin împărţire:
56 : 8 = 7
b) prin înmulţire:
7 x 8 = 56
8 x 7 = 56
ÎNMULŢIRILE
ÎMPĂRŢIRILE
ADUNĂRILE
SCĂDERILE
PARANTEZELE MICI (ROTUNDE)
( ….)
PARANTEZELE MARI (PĂTRATE)
[….]
ACOLADE {….}
3
9
3 - numărător
― - linie de fracţie
9 - numitor
fracţii subunitare (mai mici decât 1)
3 100 250
9 200 356
fracţii echiunitare (egale cu 1)
5 11 89
5 11 89
fracţii supraunitare (mai mari decât 1)
39 72 135
8 26 134
PERIMETRUL PĂTRATULUI
P = l + l + l +l
P=4xl
ARIA PATRATULUI
A=lxl
L = lungimea l = lăţimea

PERIMETRUL DREPTUNGHIULUI
P=L+l+L+l
P=2xL+2xl
ARIA DREPTUNGHIULUI
A=LXl
milimetrul (mm)

centimetrul (cm) SUBMULTIPLII

decimetrul (dm)

METRUL
UNITATEA
PRINCIPALA

(dam)decametrul

(hm)hectometrul
MULTIPLII

kilometrul (km)
1 m =1000mm 1 m = 100 cm 1 m = 10 dm 1m 1 dam = 10 m 1 hm = 100 m 1 km =1000m

SUBMULTIPLII GRAMULUI MULTIPLII UNITATEA MULTIPLII


GRAMULUI PRINCIPALĂ KILOGRAMULUI

GRAMUL
(mg)miligramul

(cg)centigramul

(dag)decagramul

(q)chintalul

(t)tona
(dg)decigramul

(hg)hectogramul

KILOGRAMUL
1g =1000mg 1g = 100cg 1g = 10dg 1g 10g=1dag 100g=1hg 1000g=1kg 1q=100kg 1t=1000kg

SUBMULTIPLII UNITATEA MULTIPLII


PRINCIPALĂ
(cl)centilitrul
(ml)mililitrul

(dl)decilitrul

(dal)decalitrul

(hl)hectolitrul

(kl)kilolitrul
LITR
UL
1 l = 1000 ml 1 l = 100 cl 1 l = 10 dl l 1 da l= 10 l 1 hl = 100 l 1 kl = 1000 l

UNITATEA
PRINCIPALĂ MULTIPLII
anul

secolul
ora
ziua

luna
minutul

deceniul
săptămâna

mileniul
SECUNDA

s 1 min 1h=60min. 1 zi=24 h 1 săpt. 1 lună 1 an 1 dec. 1sec. 1 mil.


=60 s =3600 s .=7 zile =28, 29, =12 luni .= 10 ani = =1000
30, 31 zile 100 ani ani
CLASE
MILIARD MILIOAN MII UNITĂŢI
E E
ORDINE

12
sute de miliarde

11
zeci de miliarde

10
unităţi de miliarde

9
sute de milioane
8
7 zeci de milioane
unităţi de milioane
6

sute de mii
5

zeci de mii
4

unităţi de mii
3

sute
2

zeci
1

unităţi
I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1 000
DETERMINĂ RĂSPUNDE SE EXPRIMĂ PRIN
LA ÎNTREBĂRILE
CARE ? SUBSTANTIV
CE FEL DE ? ADJECTIV
A CUI ? NUMERAL
UN AL CUI ? PRONUME
SUBSTANTIV ALE CUI?
AI CUI ?
CÂTE ?
CÂŢI ?
DETERMINĂ RĂSPUNDE SE EXPRIMĂ
LA ÎNTREBĂRILE PRIN
pe cine ? unde ?
de unde ? cât ? SUBSTANTIV
UN VERB ce ? cu câtă
când ? despre cine ?
până când ? despre ce ? PRONUME
cui ? pentru cine ?
cum ? pentru ce ?
cu cine ? din ce cauză ? NUMERAL
cu ce ?