Sunteți pe pagina 1din 18

MONICA MACOVEI

Monica Luisa Macovei (nume de fată Gherghescu) s-a născut în București. Tatăl ei,
Vasile Gherghescu, era originar din Giurgiu, fiind de profesie jurist. Mama ei, Silvia
Gherghescu, este originară din Transilvania, dintr-o familie română unită din Sângeorz,
Bistrița-Năsăud. Silvia Gherghescu a fost profesoară de biologie la Liceul Caragiale din
București și autoare de manuale școlare.

După cum își amintea mama ei, „Când era copilă, avea o sensibilitate poate
exagerată”. Când a venit vremea să-și aleagă specializarea pe care să o urmeze în facultate, ar
fi vrut să se îndrepte spre domeniul umanist, însă mama ei s-a opus, dorind să o vadă medic.
În cele din urmă, sfătuindu-se și cu tatăl său, care era jurist, a decis să dea examenul de
admitere pentru Facultatea de Drept.

EDUCAȚIE
1992-1993 Master în Drept Constituțional Comparat, Universitatea Statului New
York, Albany, SUA și Universitatea Central Europeană, Budapesta;
1978-1982 Licențiat în drept magna cum laudae, Universitatea București, Facultatea
de Drept.

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

 1997 – Eisenhower Exchange Fellowship, Implicarea Viitorilor Conducatori, Program


Multi-National, SUA
Domenii de interes: Afaceri Internationale, Comunicare, Media, Drept

 1996 - Administrarea justiției în statele membre UE, Programul de vizitatori ai


Uniunii Europene, Bruxelles, Roma, Madrid
 1995 - Protecția Internațională a Drepturilor Omului, Curs Avansat, Universitatea
Abo/Turku, Finlanda
 1994 – Teoria și Practica Drepturilor Omului – Drept internațional și european,
Universitatea Birmingham, Facultatea de Drept, Institutul de Drept European, Marea
Britanie
 1994 – Drept Internațional Public și Instituții Transnaționale, Salzburg Seminar,
Austria

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

2009 – prezent Membru al Parlamentului European

§ a scris și negociat rapoarte legislative privind politica comună de azil a UE, sechestrul și
confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni, protecția intereselor financiare ale Uniunii
etc.;

 a inițiat, scris și negociat o Declarație scrisă și o Rezoluție privind eforturile Uniunii


de combatere a corupției; a inițiat un proiect pilot pentru Dezvoltarea unui Mecanism
de Evaluare în sfera anticorupției pentru identificarea și reducerea costurilor corupției
în achizițiile publice care implică fonduri UE, finalizat in 2013 printr-un studiu
comandat de Oficiul de lupta antifraudă al UE (OLAF);
 a susținut peste 200 de amendamente pentru mai mult de 50 de rapoarte legislative în
sfera anticorupției, antifraudei, achizițiilor publice și transparenței, inclusiv în
cheltuirea fondurilor UE de către statele membre și instituțiile UE;
 a susținut amendamente referitoare la implementarea reformelor judiciare și
anticorupție în țările candidate, condițiile de intrare și rezidență a cetățenilor non-UE
pentru angajarea sezonieră, drepturile fundamentale în UE, politica de vecinătate
europeană, accesul public la informații și documente ale Parlamentului European,
Consiliului și Comisiei;
 a condus întâlnirile comisiilor de cooperare parlamentară cu Republica Moldova, a
scris și negociat Recomandări, a organizat întâlniri și audieri privind implementarea
de către autoritățile moldovenești a angajamentelor europene asumate în cadrul
negocierilor pentru Acordul de asociere cu UE, Acordul de Liber Schimb Aprofundat
și Cuprinzător, Planul de Acțiune pentru Liberalizarea Vizelor și regiunea
Transnistreană, a condus misiunea PE de observare a alegerilor palamentare anticipate
din 2010 în Republica Moldova; a inițiat, scris și negociat Rezoluții privind Republica
Moldova;
 a co-semnat peste 100 de Rezoluții privind încălcarea drepturilor omului în țări terțe;
a avut peste 300 de intervenții orale în plenul PE; a adresat întrebări Comisiei
Europene și Consiliului; a organizat audieri publice.

Parlamentul României

 a inițiat, scris și susținut, prin intermediul parlamentarilor naționali, Legea privind


eliminarea prescripției pentru omor, crime de război, genocid și crime împotriva
umanității, indiferent de data la care au fost comise; legea a fost adoptată în 2012.

2007-2009 Consultant anti-corupție, Ministerul de Externe al Regatului Unit al Marii


Britanii și Irlandei de Nord, Ambasada Regatului Unit în Macedonia; Global Opportunities
Fund, Reunificarea Europei, Proiectul Anti-Corupție

 Acordat consultanță Primului Ministru al Macedoniei, altor membri ai Guvernului și


autorităților publice, în domeniul anti-corupției și reformelor în justiție;
 Sprijinit Guvernul pentru adoptarea și bugetarea Planului de Acțiune anti-corupție și
monitorizarea aplicării acestuia; pregătit autoritățile publice pentru misiunile de
evaluare ale Comisiei Europene;
 Participat la elaborarea legislației cu privire la confiscarea extinsă, îmbogățirea ilicită
și măsurile de supraveghere în domeniul criminalității organizate și corupției;
 Coordonat cu comunitatea internațională, politicieni, instituții juridice și organizații
neguvernamentale.
Expert, Taiex, Comisia Europeană

 Pregătit profesioniști în domeniul anti-corupției și reformei justiției în țări candidate și


potențial candidate la UE.
2005-Apr.2007 Ministrul Justiției, Guvernul României

Contribuit la intrarea Romaniei în UE la 1 ianuarie 2007 prin politici și acțiuni care au


eliminat problemele serioase identificate de UE (“stegulețele roșii”) în următoarele domenii:
corupția la nivel înalt, reforma justiției, spălarea banilor, drepturile de proprietate intelectuală:

 Elaborat și implementat Strategiile Naționale și Planurile de Acțiune 2005-2007


pentru reforma sistemului juridic și lupta împotriva corupției în România;
 Înființat Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru anchetarea infracțiunilor de
corupție și fraudă la nivel înalt și a fraudei asupra fondurilor europene;
 Organizat și condus implementarea reformei sistemului judiciar, a măsurilor anti-
corupție, anti spălarea banilor și respectarea proprietății intelectuale, în procesul de
aderare a României;
 Elaborat proiectul noului Cod Penal; reluat redactarea noilor Coduri Civil și de
Procedură Civilă; inițiat redactarea noului Cod de Procedură Penală;
 Inițiat și susținut legislație în Guvern și Parlament, cu referire, între altele, la: reforma
justiției; incriminarea conflictului de interese; DNA și competențele acesteia;
combaterea spălării banilor; declarațiile publice de avere și interese pentru persoane
cu funcții publice; modificări ale Codurilor Penal și Civil și Codurilor de Procedură
Penală și Civilă; insolvența; legea societăților comerciale; finanțarea partidelor
politice și a campaniilor electorale; abrogarea infracțiunilor de insultă și calomnie
etc.;
 Informatizat sistemul judiciar, implementat distribuirea aleatorie a cazurilor la
instanțele de judecată, renovat și amenajat sedii ale instanțelor de judecată, condus
sistemul penitenciar etc;
 Stabilit și menținut contacte permanente și directe cu Comisia Europeană,
Parlamentul European, guvernele și parlamentele statelor membre UE etc., pentru
susținerea integrării Romaniei în UE.
2002-2004 Expert reforma justiției, Consiliul Europei, Biroul din Bosnia & Herțegovina

 Implementat proiectul comun al Consiliului Europei și Comisiei Europene pentru


întărirea independenței și eficienței sistemului judiciar în Bosnia & Herțegovina;
 Participat la constituirea Consiliilor pentru judecători și procurori, renumirea
judecătorilor și procurorilor, redactarea noului Cod de Procedură Civilă și pregătirea
implementării acestuia;
 Asigurat conformitatea reformelor judiciare și a noii legislații adoptate în Bosnia &
Herțegovina cu standardele Consiliului Europei și jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului;
 Coordonat cu comunitatea internațională, politicieni, instituții juridice și ONG-uri din
Bosnia & Herțegovina.

1999-2000 Consultant legal, Departamentul Statul de Drept, Misiunea OSCE în Kosovo


– detașată de Consiliul Europei

 Participat la înființarea instituției Avocatului Poporului, la numirea judecătorilor și


procurorilor;
 Redactat legislație (ex. legea Avocatului Poporului etc.), organizat sesiuni de pregătire
pentru personalul din sistemul judiciar, din administrația publică, ONG-uri, studenți;
 Organizat consultări pe proiecte de lege cu toate minoritățile etnice și organizat
evenimente tip “getting together” intr-o societate civilă post-conflict.

1995-2002 Expert, Consiliul Europei, Direcția Juridică, Direcția Drepturile Omului și


Unitatea de Monitorizare a Secretarului General al Consiliului Europei

 Condus activități și misiuni pentru dezvoltarea și consolidarea stabilității democratice


în: Federația Rusă, Ucraina, Lituania, Albania, Moldova, Cehia, Georgia, Macedonia,
Serbia, Bosnia & Herțegovina, Armenia, altele;
 Pregătit peste 1000 de judecători, procurori, avocați, jurnaliști, ONG-uri și instituții
publice, cu privire la statul de drept, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și
jurisprudența Curții;
 Efectuat misiuni de monitorizare privind respectarea libertății de exprimare în state
membre, pe baza mandatului Secretarului General al Consiliului Europei;
 Redactat și prezentat rapoarte în fața Consiliului de Miniștri al Consiliului Europei;
 Scris manuale pentru practicieni pentru aplicarea hotărârilor Curții Europene a
Drepturilor Omului în materia libertății de exprimare și a dreptului persoanei la
libertate și siguranță.

1999-2004 Președinte, Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Omului –


Comitetul Helsinki (APADOR-CH)

 Condus programe privind libertatea presei, accesul la informații, drepturile


individuale v. securitatea națională, drepturile deținuților, despăgubiri în sistemul
justiției penale, asistență juridică gratuită, independența justiției;
 Redactat documente de poziție privind proiecte de lege pentru modificarea Codurilor
penal și de procedură penală, legile informațiilor clasificate și a siguranței naționale,
accesului la informații, poliției, instanțelor militare;
 Reprezentat victimele încălcării drepturilor omului în fața instanțelor naționale și a
Curții Europene a Drepturilor Omului;
 Pregătit peste 100 de avocați și jurnaliști cu privire la aplicarea legii accesului la
informații.

1997-prezent Avocat, Membru al Baroului București - în prezent nepracticant la propria


cerere

 Reprezentat victime ale încălcării drepturilor omului în fața instanțelor naționale și a


Curții Europene a Drepturilor Omului; câștigat peste 20 de cazuri la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului pentru reclamanți români.

1998-2000 Expert, Grupul de specialiști pentru reglementări legale privind Presa și


Drepturile Omului, Consiliul Europei

 Redactat recomandări pentru a fi adoptate de Consiliul de Miniștri al Consiliului


Europei în următoarele domenii: dreptul jurnaliștilor de a nu dezvălui sursele de
informație, informarea prin presă în legătură cu procedurile judiciare, diseminarea
informațiilor și opiniilor în presă cu privire la politicieni și funcționari publici,
libertatea de exprimare și dreptul la viață privată.

1994-2002 Profesor asociat, Școala Superioară de Jurnalism, București

 Predat cursuri privind libertatea de exprimare: drept comparat și jurisprudența Curții


Europene a Drepturilor Omului.

1994-1997 Consultant pro bono, Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor


Omului – Comitetul Helsinki (APADOR-CH), București

 Acordat consultanță privind acțiuni împotriva abuzurilor poliției, drepturile


deținuților, libertatea de exprimare etc.

1983-1997 Procuror, București

 Instrumentat cazuri penale non-politice, de ex. furt, tâlhărie, vătămare etc.;


 1991-1992, scris raport privind arestarea ilegală în iunie 1990 a demonstranților
pașnici anti-comuniști și sesizat Secția Parchetelor Militare, cerând în scris anchetarea
procurorilor care au arestat ilegal; adoptat decizii de scoatere de sub urmărire penală
în aproximativ 40 de cazuri privind demonstrații anticomuniști din iunie 1990;
 1993-1997, instrumentat cazuri privind încălcări ale drepturilor civile de către polițiști
și procurori, în Biroul pentru Drepturile Omului al Parchetului General.

PUBLICAȚII – peste 50, între care:

 § “Confiscare, Sechestru și Recuperarea Averilor”, Editorial, Forumul Asociațiilor de


Drept Penal European, EUCRIM 2/2013, August 2013;
 “Membru al Parlamentului European solicită UE să ‘urmărească banii’ în crima
organizată”, The Parliament Magazine, interviu, 23 aprilie 2013;
 “Spălarea de bani”, The Parliament Magazine, Vol. 363, pp. 44-45, articol, 18
februarie 2013;
 “Schimbări majore pentru agențiile UE care lucrează `în spatele ușilor închise`”,
Serviciul Public Europa, articol, 30 octombrie 2012;
 “Combaterea crimei organizate și a mafiei la nivel european. Rezoluția Parlamentului
European și angajamentul UE” de Sonia Alfano și Varrica Adriano, Editura Franco
Angeli, “Unica acțiune de combatere a corupției și a criminalității organizate”, pp.
276-279, capitol de carte, Milano, 2012;
 “Corupția a contribuit la criza economică”, Serviciul Public Europa, articol, 29
noiembrie 2011;
 “Jurisprudența internațională privind libertatea de exprimare”, Vol. I, Agenția de
Monitorizare a Presei, carte, București, 2009;
 “Declinul poliției secrete”, ziarul online The Guardian, articol, octombrie 2006,
publicat și în “Transparență și tăcere – Un sondaj privind practicile și legile de acces
la informații în paisprezece țări”, Inițiativa Institutului pentru Societate Deschisă,
New York, septembrie 2006;
 “Monitorizarea procesului de aderare la UE: Existența capacității juridice”, Editura
Universității Central Europene, capitol de carte, Budapesta, 2003;
 “Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului – Culegere selectivă”, Vol. III,
Editura Polirom, carte, București, 2003;
 “Dreptul persoanei la libertate și securitate – Ghidul de implementare a articolului 5
din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului”, Consiliul Europei, Direcția
Generală Drepturile Omului, manual, Strasbourg, 2002;
 “Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului – Culegere selectivă”, Vol. II,
Editura Polirom, carte, București, 2001;
 “Libertatea de exprimare – Ghidul de implementare a articolului 10 din Convenția
Europeană pentru Drepturile Omului”, Consiliul Europei, Direcția Generală
Drepturile Omului, manual, Strasbourg, 2001;
 “Monitorizare procesului de aderare la UE: Independența justiției” și “Monitorizare
procesului de aderare la UE: Protecția minorităților”, Editura Universității Central
Europene, capitol de carte, Budapesta, 2001;
 “Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului – Culegere selectivă”, Vol. I,
Editura Polirom, carte, București, 2000;
 “Protecția juridică a drepturilor omului: Mit sau realitate”, de Stanislaw Frankowski și
Mark Gibney, Editura Praeger, “Protecția drepturilor omului de către justiția din
România”, capitol de carte, Connecticut, 1999;
 “Accesul la asistență juridică pentru inculpații săraci din România”, Jurnalul Școlii
Parker de Drept Est-European, Vol. 5, nr. 1-2, Universitatea Columbia, articol, 1998;
 “Cultura juridică în România”, East European Constitutional Review, Vol. 7, nr. 1,
Facultatea de Drept a Universității New York și Universitatea Central Europeană,
articol, 1998;
 “România – Analiza practicii și legislației mass-media”, Federația Internațională a
Jurnaliștilor și Articolul XIX, raport, Londra, 1997;
 “Gen și societate”, de Mihaela Miroiu, Editura Alternative, “Violența împotriva
femeilor”, capitol de carte, București, 1997;
 “Libertatea de exprimare – hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului”, Top
Print & Paper, carte, București, 1996;
 “Supravegherea publică a serviciilor de informații în Europa”, Consiliul Europei,
Comisia pentru afaceri juridice și drepturile omului a Adunării Parlamentare, raport,
Strasbourg, 1996;
 “Democrație și corupție”, COLPI, “Practică și legislație românească privind
corupția”, capitol de carte, Budapesta, 1995;
 “Drepturile individuale în România”, Centrul pentru Studii Politice și Analiză
Comparativă, articol, București, 1994.

DISCURSURI PUBLICE – peste 300, între care:

 “Procesul de elaborare a politicilor publice în Uniunea Europeană”, Întâlnirea anuală


OCEANS, HSG Berlin, 5 iulie 2013;
 “Cum să asiguri o implementare de succes a Noii strategii de reformă judiciară în
Serbia – lecții învățate”, 7th European Legal and Policy Forum, Belgrad, 21 iunie
2013;
 “Înțelegerea corupției în UE: “Corupția și fondurile UE” ca dimensiune a politicilor
publice”, Fundația Bertelsmann, Bruxelles, 9 aprilie 2013;
 “Perspectiva europeană a Republicii Moldova”, Colegiul Europei, Bruges, 20 martie
2013;
 “Clientelism în politică și administraţie – Conflictele de interese și alocarea
preferenţială a resurselor”, masă rotundă co-organizată cu Expert Forum, Fundația
Konrad Adenauer, Ambasada Finlandei și a Marii Britanii în România, Consiliul
Britanic, German Marshall Fund, Bruxelles, 5 decembrie 2012;
 “Măsuri speciale de investigație – atingerea unui echilibru între ancheta efectivă și
protecția drepturilor omului”, Chișinău, 31 octombrie 2012;
 “Depășirea provocărilor actuale și viitoare în zona euro”, discurs introductiv al 3-lea
Schimb de Experiență CFO, Londra, 7 martie 2012;
 “Combaterea corupției în UE. Principii de aplicare în practică”, conferință co-
organizată cu Transparency International Bruxelles, discurs introductiv alături de
Cecilia Malmstrom, Comisarul pentru Afaceri Interne, Bruxelles, 7 decembrie 2011;
 “Scorecard în Balcani: Evaluarea indicatorilor cheie din regiune”, al 12-lea Summit
Balcanic Anual în Politici Europene, Friends of Europe, Bruxelles, 30 noiembrie
2011;
 “Reforma justiției și combaterea corupției: Lecții învățate din aderarea României la
UE”, Asociația Studenților în Afaceri Europene din Oxford, Oriel College, Oxford,
18-19 noiembrie 2011;
 “Experiența Macedoniei în domeniul anti-corupției: progrese și provocări”, Workshop
U4, Skopje, 4 noiembrie 2011;
 “Funcționarea Parlamentului European și eforturile anti-corupție la nivelul UE”,
Societatea Afacerilor Europene Harvard, Harvard Kennedy School of Government,
Cambridge, 6 octombrie 2011;
 “Leadership”, Programul MIT Sloan Fellows în Inovare și Leadership Global, Școala
de Management MIT Sloan, Cambridge, 5 octombrie 2011;
 “Reforme administrative și juridice: Lecții din Balcanii de Vest”, London School of
Economics, Londra, 24 iunie 2011;
 “Lupta împotriva corupției în Germania”, Fundația Konrad Adenauer, București, 16
mai 2011;
 “Timed Out: Cum afectează prescripția investigarea corupției în UE”, Transparency
International, Bruxelles, 30 noiembrie 2010;
 “Provocări de leadership în abordarea ‘oameni, profit, planetă’”, Eisenhower
Fellowships, Philadelphia, 19 noiembrie 2010;
 “Eforturile UE anti-corupție: Unde ne întreptăm?”, Harvard Kennedy School of
Government, Cambridge, 17 noiembrie 2010;
 Al 4-lea Summit CFO Emerging Europe & CIS, Finance Emerging Europe,
Frankfurter Allgemeine Zeitung Trust, Viena, 4 noiembrie 2010;
 “Moldova – În căutarea descoperirii”, Centrul de Studii Politice Europene, Bruxelles,
7 octombrie 2010;
 “Adevăratul cost al fraudei și corupției în sănătate”, European Healthcare Fraud și
Corruption Network, Bruxelles, 28 septembrie 2010;
 “Programul Stockholm din perspectiva germană”, Fundația Konrad Adenauer,
Bruxelles, 2 sept. 2010;
 “Rolul Parlamentului German în politicile UE după Tratatul de la Lisabona”, Fundația
Konrad Adenauer, Bruxelles, 13 aprilie 2010;
 “Ziua comemorării victimelor mafiei și crimei organizate”, a 40-a aniversare,
Asociațiile LIBERA – Nume și numere împotriva mafiei, Torino și Milano, 19-21
martie, 2010;
 “Un continent în schimbare? Oportunități și provocări pentru extinderea Uniunii
Europene”, Institutul Freeman Spogli pentru Studii Internaționale, Universitatea
Stanford, Stanford, noiembrie 2007;
 “Drepturile omului și corupția”, Facultatea de Drept, Universitatea Stanford, Stanford,
noiembrie 2007;
 “Demersuri de combatere a corupției în Europa. Experiența României”, Proiectul
SECURINT, Universitatea Robert Schumann, Strasbourg, octombrie 2007;
 “Cum să combatem și să eliminăm corupția politică – Rolul sistemului juridic”,
Institutul Renner, Viena, octombrie 2007;
 “Provocări și oportunități pentru extinderea UE”, Hertie School of Governance,
Berlin, septembrie 2007;
 “Împotriva curentului. Demersurile de anti-corupție în România”, Harvard Kennedy
School of Government, Cambridge, aprilie 2007;
 “Sectorul justiției în eforturile anti-corupție și strategiile și abordările de combatere a
corupției judiciare”, Banca Mondială, Washington, aprilie 2007.
AUDIERI PUBLICE ORGANIZATE CA MEMBRU AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN:

Aprilie 2013 “Școala noastră“, proiecție de film privind discriminarea romilor,


Parlamentul European, Bruxelles;

Aprilie 2013 “Urmărește banii peste granițe – Cum demască jurnalismul de


investigație crima organizată și corupția transfrontalieră“, co-organizată cu The Organized
Crime and Corruption Reporting Project, Freedom House România și Rise Project, cu
participarea a 14 jurnaliști de investigație din 8 țări, Parlamentul European, Bruxelles;

Noiembrie 2012 “Educație și Democrație: Drumul spre o pace durabilă prin respectarea
drepturilor omului“, cu participanți din regiunea Transnistriană și România, Parlamentul
European, Bruxelles;

Noiembrie 2012 “L’art qui reunit“, expoziție, Parlamentul European, Bruxelles;

Noiembrie 2011 “Abordările UE privind reformele în justiție: Lecții învățate de la


România și Bulgaria, Moldova și Ucraina, Croația, Macedonia și Serbia“, co-organizată cu
Centrul Român pentru Politici Europene, Bruxelles;

Octombrie 2011 “Memoria ca formă de justiție“, co-organizată cu Fundația Academiei


Civice, sub patronajul lui Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European, Bruxelles;

Martie 2011 “București 2011: Politici urbane și vestigii culturale“, Parlamentul


European, Bruxelles;

Decembrie 2010 “Legea anti-mită din Marea Britanie (2010): Un model de politică
anticorupție“, Parlamentul European, Bruxelles;

Decembrie 2010 “Integritatea politică în partidele de centru-dreapta din Europa


Centrală și de Est“, co-organizată cu Centrul pentru Studii Europene, Fundația Eduardo Frei,
Institutul Român pentru Studii Populare, Institutul Republican Internațional și Fundația
Konrad Adenauer, București;
Noiembrie 2010 “Mecanismul de cooperare și verificare pentru Bulgaria și România: 3
ani mai târziu“, co-organizată cu Centrul pentru Politici Europene și Societatea Academică
din România, Parlamentul European, Bruxelles;

Septembrie 2010 “Politica UE anti-corupție pentru un viitor durabil“, Parlamentul


European, Bruxelles;

Iulie 2010 “Corupția: o afacere europeană?“, Parlamentul European, Bruxelles;

Iunie 2010 “Republica Moldova: Un an de la schimbarea pro-europeană“,


Parlamentul European, Bruxelles.

Minciuni despre Monica Macovei

1. Monica Macovei a fost procuror ceaușist, a anchetat disidenți, a fost parte a aparatului
represiv de dinainte de 1989
Monica Macovei a anchetat numai cazuri penale, nu politice :« La 22 de ani, când eram
procuror comunist, anchetam cazuri de furturi din tren și alte găinării; cineva trebuia să le
facă și pe astea ». Ca tânăr procuror, în timpul mineriadelor din 1990, a cerut eliberarea
protestatarilor arestați în mod abuziv. Apoi a făcut pasul înainte, și a devenit avocat pentru
apărarea drepturilor omului, alături de APADOR-CH. Restul e istorie.

2. Monica Macovei a anchetat studenți nevinovați la Mineriade, a băgat în pușcărie


protestatari
A fost invers. Monica Macovei i-a apărat în instanțele românești și la CEDO pe românii
bătuți și umiliți de forțele de represiune neo-comuniste ale lui Ion Iliescu.
A cerut, după Mineriada din 13-15 iunie 1990 cercetarea persoanelor care au dispus în
reținerea, fără acte, a unora dintre manifestanții din Piața Universității. La fel, pentru
procurorii care au arestat persoane fără a avea probe de comitere a unor infracțiuni, a scris
într-o Informare, din 18 iunie 1992, ca 59 de persoane au fost arestate ilegal și că aceste
arestări erau imputabile procurorilor respectivi.
3. Monica Macovei a făcut poliție politică
Fals: poliție politică înseamnă fosta securitate, nu profesioniști ai dreptului. Monica Macovei
a fost mereu de partea legii și a oamenilor cinstiți. Apoi a făcut pasul înainte, devenind avocat
pentru apărarea drepturilor omului, la APADOR-CH.
Monica Macovei a câștigat pentru români 20 de procese la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului de la Strasbourg. Între 1997-2004, Monica Macovei a reprezentat mai mulți cetățeni
români în fața CEDO, argumentând că autoritățile române le-au încălcat reclamanților
drepturile prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

4. Monica Macovei are o problemă cu alcoolul (inițiată de EVZ)


O calomnie! Monica Macovei a dat replică la un articol denigrator și fals din EvZ, ziarul și-a
cerut scuze. Dar calomnia a prins, mai ales la cei care se tem de o minte limpede.

5. Monica Macovei a avut relații cu Securitatea, fiind ofițer acoperit (indirect prin fostul
soț)
Fals: A fost ministru al Justiției și are verificare ORNISS. Altfel nu ar fi putut avea o carieră
publică și o carieră de succes la nivel european.

6. Monica Macovei și-a obținut casele ilegal, când era ministru al Justiției
Fals : Monica Macovei și-a cumpărat “casele” din banii câștigați ca avocat și expert al
Consiliului Europei. Apartamentul din București, în care locuiește din 2001, adică cu 4 ani
înainte de a ajunge ministru, are 66 mp. Locuiește decent. Cât despre “casa” părinților, (tot
așa, un apartament cu 3 camere), minciunile au fost demontate de o decizie CEDO, care le-a
făcut dreptate părinților, stabilind încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la
proprietate în cazul lor.
Pentru că a câștigat la CEDO, mama ei a renunțat la judecata din România și la apartament.
Așa cum era normal.

Monica Macovei şi candidatura la prezidenţiale:

La 5 august 2014, Macovei și-a anunțat candidatura ca independentă pentru alegerile


prezidențiale din 2 noiembrie din România, iar la 2 septembrie și-a anunțat demisia din PDL.
Ocupă poziția a unsprezecea pe buletinul de vot.
Împreună cu Macovei au filmat videoclipuri de promovare jurnalistul Andrei Gheorghe,
profesorul universitar și fost președinte al Fundației Mișcarea Populară Marian Preda,
politologul și expertul Cristian Ghinea, actrița Andreea Bibiri, omul de litere Pavel Șușară și
cântăreața Maria Răducanu. Politologul Vladimir Tismăneanu a transmis un mesaj filmat.
În primul tur de scrutin, Macovei a obținut 4,44% din voturi (421.648), terminând pe locul 5.
Cel mai mare procentaj l-a obținut în București (11,98%), dar a obținut rezultate bune și în
zona Transilvaniei. Conform unui exit-poll IRES, ea a fost preferată mai degrabă de femei
decât de bărbați și mai degrabă de persoane cu studii superioare și din mediul urban decât de
persoane cu studii medii și din mediul rural.

Strategii de comunicare:

Monica Macovei este politicianul român care comunică cu poporul preponderent prin
intermediul blogului personal sau prin mesajele si articolele postate pe pagina personală de
facebook (pagina este verificată). Ea se adresează în primul rând populaţiei tinere care este
deschisă către schimbări şi care îşi doreşte o schimbare radicală în ţara noastră.

Monica Macovei şi Asociaţia M10:

M10 s-a născut din campania prezidențială a Monicăi Macovei, derulată sub acest logo, și din
cele zece porunci pe care aceasta le-a adresat clasei politice. 10 reprezintă astfel un decalog al
normalității, dreptății și prosperității.
M înseamnă pentru noi Merit, Muncă, Modernizare. 10 este și o aspirație spre excelență:
vrem să fim de nota 10. 10 curat!

Asociaţia îşi propune:

Asociația vrea să fie vocea civică a tuturor celor care își doresc o Românie cinstită, modernă
și prosperă.
Mișcarea s-a născut, precum campania Monicăi Macovei, la firul ierbii. Se păstrează acest
spirit de democrație participativă.
Organizarea este de jos în sus și transversală, nu piramidală.
Cer vot la distanță – vot electronic și vot prin corespondență – pentru toți românii: vor să fie
primii care îl vor adopta în asociație.
Cer integritate, competență și merit în administrația publică: acestea sunt criteriile după care
se ghidează asociația M10.
Cer regionalizare și subsidiaritate: organizarea lor este subsidiară, colegială și regională.
Vor cere modificarea legii partidelor politice pentru scăderea numărului minim de membri
fondatori la 3 și pentru eliminarea restricțiilor geografice.
Vor promova libertatea economică, vom apăra proprietatea privată și vor susține spiritul
antreprenorial.
Vor promova educația întru civism și cetățenia activă.
Vor lua atitudine față de temele majore din dezbaterea publică și vor lansa noi teme.

Evaluarea comunicării actorului politic Monica Macovei:

Monica Macovei este un actor politic destul de controversat. Ea a făcut parte din partidul
politic PDL până la alegerile prezidenţiale din toamna lui 2014 când a demisionat, alegând să
participe la alegeri cu titlul de „Candidat Independent”. Acest lucru a scos la iveală adevărata
ei dorinţă şi viziune politică. Odată cu părăsirea partidului PDL şi cu finalizarea alegerilor,
datorită creşterii numărului de susţinători, s-a creat Asociaţia M10 prin care Monica Macovei
sau MM(cum i-a fost prescurtat numele) şi-a propus ducerea la bun sfârşit a ideilor din timpul
campaniei electorale şi nu numai. De când cu campania electorală, MM a ales ca modalitate
principală comunicarea prin intermediul internetului, al paginilor de socializare şi al blogului
personal. Ea fiind foarte activa in mediul online.
Principalii ei susţinători sunt tinerii dar şi persoanele aflate în străinătate. MM s-a apropiat
foarte mult de diasporă odată cu scandalurile izbucnite în timpul alegerilor prezidenţiale. Ea a
susţinut şi se luptă în continuare pentru introducerea votului electronic, astfel încât
problemele apărute la ultimele alegeri să nu se mai repete.
MM nu este un politician activ in media, nu apare în emisiuni televizate (doar foarte rar), dar
pentru fiecare eveniment politic din România ea transmite comunicate de presă în care îşi
spune punctul de vedere despre situaţia respectivă. Comunicatele sunt electronice si sunt
postate, de fiecare dată, pe blogul personal dar şi pe pagina personală de facebook.
Surse:
1. http://www.monica-macovei.ro/blog/despre/
2. http://macoveipresedinte.ro/despre/minciuni-despre-mine/
3. http://macoveipresedinte.ro/sustinatori/testimoniale-video/
4. https://www.facebook.com/MonicaMacoveiUE/timeline
5. https://www.google.ro/search?
as_st=y&tbm=isch&hl=ro&as_q=monica+macovei&as_epq=&as_oq=&as_eq=&cr=
&as_sitesearch=&safe=images&tbs=ic:gray#imgrc=5I1zQOMtisn_KM%253A
%3BomongokOnc2QKM%3Bhttps%253A%252F%252Fmacovei.s3-us-west-
2.amazonaws.com%252Fimg%252Fposts%252Fmm-alb-negru.jpg%3Bhttp%253A
%252F%252Fmacoveipresedinte.ro%252Fposts%252F%3B439%3B438
6. http://ro.wikipedia.org/wiki/Monica_Macovei
7. http://asociatiam10.ro/blog/2015/01/28/asociatia-m10-monica-macovei-presedinte-
comunicat-de-presa-26-10-2015/
8. http://asociatiam10.ro/
9. http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/09/Declaratie-avere-
Monica-Macovei.pdf
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI COMUNICARE

PROGRAMUL DE STUDII COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

DISCIPLINA: COMUNICARE POLITICĂ

MONICA MACOVEI

Student: Gherghel Dragoş


AN I , GRUPA 18432
Prof. Coordonator: Lect. univ. dr. Botei Mircea

Braşov, 2015