Sunteți pe pagina 1din 2

Tien [Tony Jaa ] - Ong Bak

Pronuntie

Limba engleza foloseste literele alfabetului latin, dar in unele cazuri acestea au alte valori si se reprezinta
cu ajutorul fonemelor.

De regula se accentueaza partile principale de vorbire si nu cele ajutotoare.

Prima silaba accentuata in propozitiile enuntiative se pronunta pe un ton mai inalt, acesta coborand
treptat spre ultima silaba neaccentuata.

A a [ei] N n [en]

B b [bi] O o [ou]

C c [si] P p [pi]

D d [di] Q q [kiu]

E e [i] R r [ar]

F f [ef] S s [es]

G g [gi] T t [ti]

H h [eici] U u [iu]

I i [ai] V v [vi]

J j [je] W w [dabl'vi]

K k [kei] X X [ecs]
L l [el] Y Y [i grek]
M m [em] Z z [zed]