Sunteți pe pagina 1din 45

Spatiul necesarului de fabricatie SSF

SSF= sum (Stgi * Sca)

Determinarea spatiului necesar pentru locurile de munca Stgi

Stgi= Nai * Sn
Sti= Ss + S g + S e

Tip utilaj L l L*l Nl


Agregat 2 1 2 1
SCN-CR 3 2 6 1
SCN-CR 3 2 6 1
MFC 3 1 3 2
MFC 3 1 3 2
MFD 2 2 4 2
MFD 2 2 4 2
MRC 3 1 3 1

MRD 3.75 1
2.5 1.5
MRU 2 2 4 1 k= 2

Ss Sg Se Sti Stgi
Tip utilaj Nai Nl
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
Agregat 1 2 1 2 8 12 12
SCN-CR 13 6 1 6 24 36 468
MFC 4 3 2 6 18 27 108
MFD 7 4 2 8 24 36 252
MRC 4 3 1 3 12 18 72
MRD 4 3.75 1 3.75 15 22.5 90
MRU 3 4 1 4 16 24 72
∑Stgi= 1074

Determinarea spatiului necesar cailor de acces Sca

Sca= kl * sum(Stgi)

Se adopta kl = 0.1

Sca= 107.4
SSF= 1181.4
Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie Nadp

Nadp= ns * sumNi (i= 1…n)

Nadp= 72 2.88
Nmaistri= 3 1.44
Ntehno= 2
Nsef= 1

NaSF= 78

Nai Nr de Nr de
Tip utilaj schimburi operatori

Agregat 1 2 2
SCN-CR 13 2 26
MFC 4 2 8
MFD 7 2 14
MRC 4 2 8
MRD 4 2 8
MRU 3 2 6

Dimensionarea facilitatilor de intretinere si reparatie

Determinarea numarului de masini si echipamente necesare pentru intretinere si reparatii

Ntm= pm * N t

Se adopta pm = 0.05 [5%]

Ntm= 2 1.8

Nes= 1 0.4

Determinarea necesarului de spatiu pentru subsistemul mentenanta

Stm= sum(Smi + Stus)

Se adopta Smi = 20 (m2)


Se adopta Stus = 10 (m2)

Stm= 50
Suprafata Pondere[
Nr crt Pondere Tip atelier
atelier %]

1 0.15 7.5 Atelier de demontari 12÷15

Atelier de lacatuserie si
2 0.7 35 65÷70
asamblare

Depozite pentru piese


3 0.07 3.5 5÷7
de schimb

4 0.06 3 Atelier ascutire scule 5÷6

5 0.04 2 Cabinet maistri 2÷4

ST = 101 (m2)

Determinarea necesarului de personal

Schimburi = 2

Strung= 2
Freza= 2
EcSpec= 2
Lacatus= 8 3.6
Electrician= 4 1.8
Electronist= 2 0.9

20

Ingineri= 1 0.8
Admin= 1 0.6

NaSIR= 22

Dimensionarea facilitatilor pentru depozitarea si manipularea a materialelor


Determinarea spatiului de depozitare a materialelor

STD= SSSF + SSPF + SSEM + SMEM + SCA + SB

SSSF= qSF * Sus

Q= 33678

qSF= 2807 2806.5

SEMIFABRICATE FINITE BARA


Ø= 80 mm Ø= 70 mm Ø= 80
L= 550 mm L= 500 mm L= 6000

Npf dintr-o bara= 11 10.91


Nbare nec/an= 3062 3061.64
Nbare nec/luna= 256 255.17

mbara= 237 236.63

Sraft= 2.4 (m2)

Suprafata de stocare a produselor finite

SSPF= qPF * Sus

Q= 30000

FINITA
Ø= 70 mm
L= 500 mm

Npf/luna= 2500 2500

mpf= 16 15.10

Dimensiuni adoptate

L l h
container metalic= 0.5 0.5 0.07 7 7.14
palet= 1 0.5
raft= 1 0.5 0.56

nr piese/cutie= 7
nr necesar de cutii= 4286 4285.71
nr de cutii pe palet= 2
nr de paleti= 2143 10 nivele

Sraft= 105.007

Suprafata de stocare a echipamentelor de manipulare

SMEM= 8.5
Copiat

Suprafata cailor de acces

SCA= 20
Copiat

Suprafata birourilor

SCB= 12
Copiat

STD= 147.907 (m2)

Determinarea numarului de angajati pentru manipularea si depozitarea materialelor

NaSL= 6

Dimensionarea serviciilor functionale

Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie si serviciile functionale

Nt.ang= 1/a ( NaSF + NaSL + NaSIR ) a= 0.7

NaSF= 78
NaSL= 6
NaSIR= 22

Nt.ang= 152 151.43

Nr
angajati/c
Nr crt Pondere Departament
ompartim
ent

1 70 106 NaSF+NaSL+NaSIR
2 4 6 Cercetare dezvoltare

3 3 4 Control calitate

4 3 4 Aprovizionare desfacer

5 3 5 Finante contabilitate

6 3 4 Marketing

7 3 4 Resurse umane

8 4 6 Administrativ

9 2 3 Conducere

10 3 4 Securitatea muncii,PSI

11 4 6 Productie

152

Determinarea necesarului de spatiu pentru serviciile functionale

Compartime Sang[m2/an Nr Scom[m2]


Nr crt nt g] angajati
Cercetare
1 10 6 60
dezvoltare
Control
2 10 4 40
calitate
Aprovizionar
3 6 4 24
e desfacer
Financiar
4 8 5 40
contabil
5 Marketing 10 4 40
Resurse
6 8 4 32
umane
7 Administrativ 5 6 30

8 Conducere 20 3 60
Securitatea
9 6 4 24
muncii,PSI
10 Productie 8 6 48

Total= 398

Dimensionarea facilitatilor auxiliare si de sprijin

Spaţii pentru parcarea autoturismelor angajaţilor

Angajati= 152
Nr locuri= 51 50.67

Sloc parcare= 15 (m2)


Sparcare= 765 (m2)
Scai acces= 573.75 (m2)
Stparcare= 1338.75 (m2)

Spaţii pentru schimbarea ţinutei vestimentare a angajaţilor şi pentru grupuri sanitare

Svestiar= 76 (m2)

Nlgs= 8 7.6
Sgs= 5 (m2)
St gr sanitar= 40 (m2)

Spatii pentru servirea mesei

Salocata 1 pers= 1.5 (m2)


Nr locuri= 152
Sserv masa= 228 (m2)

Spaţii pentru servicii de sănătate şi persoane cu handicap

Scab med= 12 (m2)

Suprafata totala a sistemului de productie

Sc= 2253.814
ST= 11269.07
Stot= ST+Sparc,cai ac= 12607.82 (m2)

Calculul costurilor de productie

Calculul costurilor directe

Costul materialelor

C m= ∑_(k=1)^Nn_ck *pmk
C m= 38.45 $
p m= 1.5 $/kg
n c= 25.63 kg
Cmat/buc= 40.76 $/buc
CMat an= 1222787.592 $/an

CMat R/buc= 38.45


CMat R/an= 141428 $/an Rebuturi= 3678
CMat tot/an= 1364216 $/an
CMat tot/buc= 40.51 $/buc

Costul materialelor recuperabile


180000
Costul cu personalul direct productiv

nt= 4.5 ore/buc


Sbh= 2.9 $/ora
Sd= 13.05 $/buc

Manoperă directă anuală:

Sdan= 391500 $/an

Impunerile salariale pe bucata

Is= 4.3065 $/buc

Impunerile salariale pe an

Isan= 129195 $/an

Cheltuielile totale cu personalul direct productiv

Cpers/buc= 17.3565 $/buc


Cpers/an= 520695 $/an

Costul energiei si a combustibilului tehnologic

NTSF= 216 kwh


WESF= 853632 kwh

pUE= 0.1 $/kwh


Ceean= 85363 $/an
CEea/buc= 2.85 $/buc

Apa

VAI= 10080 10.08 m3


CAI= 2.52 $/an
CAI/buc= 0.000084 $/buc

Costul total direct= 1704913 $/an

Calculul costurilor indirect

CA= 72000 $/an


Ct-indirecte/an= 853042.5 $/an
Ct-indirecte/buc= 28.43475 $/buc
CT/buc= 105.19 $/buc
CT/an= 3155830

Calculul pretului tinta de vanzare si al profitului

pr= 0.15
pf= 120.97 $/buc
pban= 3629204.606 $/an
ptv= 150 $/buc

Analiza pragului de rentabilitate

Simbol
Elemente de
Nr crt UM Relatii de Valoare
calcul
calcul
Productie
1 Buc Q 30000
curenta
2 Cost material €/buc M 41

3 Salariu direct €/buc Sd 17

Pret vanzare
4 €/buc P 150
unitar

Costuri fixe
5 € CF=CT-CV 1610757
totale

Cost variabil Cv = M +
6 €/buc 52
unitar Sd

7 Venit € V=p*Q 3629205


Costuri CV =
8 variabile € 1545073
totale Cv*Q

B =V – C
9 Profit brut € 2084131
totale

Pragul de Qcr = CF/


10 Buc 23186
rentabilitate (p-Cv)
mm
mm
Spatiul necesarului de fabricatie SSF

SSF= sum (Stgi * Sca)

Determinarea spatiului necesar pentru locurile de munca Stgi

Stgi= Nai * Sn
Sti= Ss + S g + S e

Tip utilaj L l L*l Nl


Agregat 2 1 2 1
SCN-CR 3 2 6 1
SCN-CR 3 2 6 1
MFC 3 1 3 2
MFC 3 1 3 2
MFU 2 2 4 2
FC 2 2 4 2
FC 3 1 3 1

MRC 3.75 1
2.5 1.5
MRU 2 2 4 1 k= 2

Ss Sg Se Sti Stgi
Tip utilaj Nai Nl
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
Agregat 1 2 1 2 8 12 12
SCN-CR 3 6 1 6 24 36 108
MFC 5 3 2 6 18 27 135
MFU 1 4 2 8 24 36 36
FC 3 3 1 3 12 18 54
MRD 2 3.75 1 3.75 15 22.5 45
MRU 1 4 1 4 16 24 24
∑Stgi= 414

Determinarea spatiului necesar cailor de acces Sca

Sca= kl * sum(Stgi)

Se adopta kl = 0.1

Sca= 41.4
SSF= 455.4
Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie Nadp

Nadp= ns * sumNi (i= 1…n)

Nadp= 32 1.28
Nmaistri= 2 0.64
Ntehno= 1
Nsef= 1

NaSF= 36

Nai Nr de Nr de
Tip utilaj schimburi operatori

Agregat 1 2 2
SCN-CR 3 2 6
MFC 5 2 10
MFU 1 2 2
FC 3 2 6
MRD 2 2 4
MRU 1 2 2

Dimensionarea facilitatilor de intretinere si reparatie

Determinarea numarului de masini si echipamente necesare pentru intretinere si reparatii

Ntm= pm * N t

Se adopta pm = 0.05 [5%]

Ntm= 1 0.8

Nes= 1 0.2

Determinarea necesarului de spatiu pentru subsistemul mentenanta

Stm= sum(Smi + Stus)

Se adopta Smi = 20 (m2)


Se adopta Stus = 10 (m2)

Stm= 30
Suprafata Pondere[
Nr crt Pondere Tip atelier
atelier %]

1 0.15 4.5 Atelier de demontari 12÷15

Atelier de lacatuserie si
2 0.7 21 65÷70
asamblare

Depozite pentru piese


3 0.07 2.1 5÷7
de schimb

4 0.06 1.8 Atelier ascutire scule 5÷6

5 0.04 1.2 Cabinet maistri 2÷4

ST = 60.6 (m2)

Determinarea necesarului de personal

Schimburi = 2

Strung= 2
Freza= 2
EcSpec= 2
Lacatus= 4 1.6
Electrician= 2 0.8
Electronist= 2 0.4

14

Ingineri= 1 0.56
Admin= 1 0.42

NaSIR= 16

Dimensionarea facilitatilor pentru depozitarea si manipularea a materialelor


Determinarea spatiului de depozitare a materialelor

STD= SSSF + SSPF + SSEM + SMEM + SCA + SB

SSSF= qSF * Sus

Q= 11793

qSF= 983 982.75

SEMIFABRICATE FINITE BARA


Ø= 80 mm Ø= 70 mm Ø= 80
L= 550 mm L= 500 mm L= 6000

Npf dintr-o bara= 11 10.91


Nbare nec/an= 1073 1072.09
Nbare nec/luna= 90 89.42

mbara= 237 236.63

Sraft= 2.4 (m2)

Suprafata de stocare a produselor finite

SSPF= qPF * Sus

Q= 10400

FINITA
Ø= 70 mm
L= 500 mm

Npf/luna= 867 867

mpf= 16 15.10

Dimensiuni adoptate

L l h
container metalic= 0.5 0.5 0.07 7 7.14
palet= 1 0.5
raft= 1 0.5 0.56

nr piese/cutie= 7
nr necesar de cutii= 1486 1485.71
nr de cutii pe palet= 2
nr de paleti= 743 10 nivele

Sraft= 36.407

Suprafata de stocare a echipamentelor de manipulare

SMEM= 8.5
Copiat

Suprafata cailor de acces

SCA= 20
Copiat

Suprafata birourilor

SCB= 12
Copiat

STD= 79.307 (m2)

Determinarea numarului de angajati pentru manipularea si depozitarea materialelor

NaSL= 6

Dimensionarea serviciilor functionale

Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie si serviciile functionale

Nt.ang= 1/a ( NaSF + NaSL + NaSIR ) a= 0.7

NaSF= 36
NaSL= 6
NaSIR= 16

Nt.ang= 83 82.86

Nr
angajati/c
Nr crt Pondere Departament
ompartim
ent

1 70 58 NaSF+NaSL+NaSIR
2 7 6 Cercetare dezvoltare

3 5 4 Control calitate

4 5 4 Aprovizionare desfacer

5 6 5 Finante contabilitate

6 5 4 Marketing

7 5 4 Resurse umane

8 7 6 Administrativ

9 4 3 Conducere

10 5 4 Securitatea muncii,PSI

11 7 6 Productie

104

Determinarea necesarului de spatiu pentru serviciile functionale

Compartime Sang[m2/an Nr Scom[m2]


Nr crt nt g] angajati
Cercetare
1 10 6 60
dezvoltare
Control
2 10 4 40
calitate
Aprovizionar
3 6 4 24
e desfacer
Financiar
4 8 5 40
contabil
5 Marketing 10 4 40
Resurse
6 8 4 32
umane
7 Administrativ 5 6 30

8 Conducere 20 3 60
Securitatea
9 6 4 24
muncii,PSI
10 Productie 8 6 48

Total= 398

Dimensionarea facilitatilor auxiliare si de sprijin

Spaţii pentru parcarea autoturismelor angajaţilor

Angajati= 83
Nr locuri= 28 27.67

Sloc parcare= 15 (m2)


Sparcare= 420 (m2)
Scai acces= 315 (m2)
Stparcare= 735 (m2)

Spaţii pentru schimbarea ţinutei vestimentare a angajaţilor şi pentru grupuri sanitare

Svestiar= 41.5 (m2)

Nlgs= 5 4.15
Sgs= 5 (m2)
St gr sanitar= 25 (m2)

Spatii pentru servirea mesei

Salocata 1 pers= 1.5 (m2)


Nr locuri= 83
Sserv masa= 124.5 (m2)

Spaţii pentru servicii de sănătate şi persoane cu handicap

Scab med= 12 (m2)

Suprafata totala a sistemului de productie

Sc= 1231.714
ST= 6158.57
Stot= ST+Sparc,cai ac= 6893.57 (m2)

Calculul costurilor de productie

Calculul costurilor directe

Costul materialelor

C m= ∑_(k=1)^Nn_ck *pmk
C m= 30.76 $
p m= 1.2 $/kg
n c= 25.63 kg
Cmat/buc= 32.61 $/buc
CMat an= 339119.7588 $/an

CMat R/buc= 30.76


CMat R/an= 42851 $/an Rebuturi= 1393
CMat tot/an= 381971 $/an
CMat tot/buc= 32.39 $/buc

Costul materialelor recuperabile


52719 o 6ime
Costul cu personalul direct productiv

nt= 4.5 ore/buc


Sbh= 2.9 $/ora
Sd= 13.05 $/buc

Manoperă directă anuală:

Sdan= 135720 $/an

Impunerile salariale pe bucata

Is= 4.3065 $/buc

Impunerile salariale pe an

Isan= 44788 $/an

Cheltuielile totale cu personalul direct productiv

Cpers/buc= 17.3565 $/buc


Cpers/an= 180507.6 $/an

Costul energiei si a combustibilului tehnologic

NTSF= 96 kwh
WESF= 379392 kwh

pUE= 0.1 $/kwh


Ceean= 37939 $/an
CEea/buc= 3.65 $/buc

Apa

VAI= 4480 4.48 m3


CAI= 1.12 $/an
CAI/buc= 0.000107692 $/buc

Costul total direct= 509761 $/an

Calculul costurilor indirect

CA= 32000 $/an


Ct-indirecte/an= 302761.4 $/an
Ct-indirecte/buc= 29.11167 $/buc
CT/buc= 97.72 $/buc
CT/an= 1016281

Calculul pretului tinta de vanzare si al profitului

pr= 0.15
pf= 112.38 $/buc
pban= 1168723.333 $/an
ptv= 139 $/buc

Analiza pragului de rentabilitate

Simbol
Elemente de
Nr crt UM Relatii de Valoare
calcul
calcul
Productie
1 Buc Q 10400
curenta
2 Cost material €/buc M 33

3 Salariu direct €/buc Sd 17

Pret vanzare
4 €/buc P 139
unitar

Costuri fixe
5 € CF=CT-CV 560637
totale

Cost variabil Cv = M +
6 €/buc 44
unitar Sd

7 Venit € V=p*Q 1168723


Costuri CV =
8 variabile € 455644
totale Cv*Q

B =V – C
9 Profit brut € 713079
totale

Pragul de Qcr = CF/


10 Buc 8177
rentabilitate (p-Cv)
mm
mm
Spatiul necesarului de fabricatie SSF

SSF= sum (Stgi * Sca)

Determinarea spatiului necesar pentru locurile de munca Stgi

Stgi= Nai * Sn
Sti= Ss + S g + S e

Tip utilaj L l L*l Nl


Agregat 2 1 2 1
SCN-CR 3 2 6 1
SCN-CR 3 2 6 1
MGC 2 2 4 2
MFU 3 1 3 2
MFU 3 1 3 2
MFC 3 1 3 2
MFC 3 1 3 1
MGC 2 2 4 1
MGC 2 2 4 1
MRC 3 1 3 1
MRU 2 2 4 1
MRI 2 2 4 1 k= 2

Ss Sg Se Sti Stgi
Tip utilaj Nai Nl
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
Agregat 1 2 1 2 8 12 12
SCN-CR 13 6 1 6 24 36 468
MGC 4 4 2 8 24 36 144
MFU 7 3 2 6 18 27 189
MFC 4 3 1 3 12 18 72
MRC 4 3 1 3 12 18 72
MRU 3 4 1 4 16 24 72
MRI 3 4 1 4 16 24 72
∑Stgi= 1029

Determinarea spatiului necesar cailor de acces Sca

Sca= kl * sum(Stgi)

Se adopta kl = 0.1
Sca= 102.9
SSF= 1131.9

Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie Nadp

Nadp= ns * sumNi (i= 1…n)

Nadp= 78 3.12
Nmaistri= 4 1.56
Ntehno= 2
Nsef= 1

NaSF= 85

Nai Nr de Nr de
Tip utilaj schimburi operatori

Agregat 1 2 2
SCN-CR 13 2 26
MGC 4 2 8
MFU 7 2 14
MFC 4 2 8
MRC 4 2 8
MRU 3 2 6
MRI 3 2 6

Dimensionarea facilitatilor de intretinere si reparatie

Determinarea numarului de masini si echipamente necesare pentru intretinere si reparatii

Ntm= pm * N t

Se adopta pm = 0.05 [5%]

Ntm= 2 1.95 39

Nes= 1 0.4

Determinarea necesarului de spatiu pentru subsistemul mentenanta


Stm= sum(Smi + Stus)

Se adopta Smi = 20 (m2)


Se adopta Stus = 10 (m2)

Stm= 50

Suprafata Pondere[
Nr crt Pondere Tip atelier
atelier %]

1 0.15 7.5 Atelier de demontari 12÷15

Atelier de lacatuserie si
2 0.7 35 65÷70
asamblare

Depozite pentru piese


3 0.07 3.5 5÷7
de schimb

4 0.06 3 Atelier ascutire scule 5÷6

5 0.04 2 Cabinet maistri 2÷4

ST = 101 (m2)

Determinarea necesarului de personal

Schimburi = 2

Strung= 2
Freza= 2
EcSpec= 2
Lacatus= 8 3.6
Electrician= 4 1.8
Electronist= 2 0.9

20

Ingineri= 1 0.8
Admin= 1 0.6

NaSIR= 22

Dimensionarea facilitatilor pentru depozitarea si manipularea a materialelor

Determinarea spatiului de depozitare a materialelor

STD= SSSF + SSPF + SSEM + SMEM + SCA + SB

SSSF= qSF * Sus

Q= 11177

qSF= 932 931.4166667

SEMIFABRICATE FINITE BARA


Ø= 80 mm Ø= 70 mm Ø= 80
L= 550 mm L= 500 mm L= 6000

Npf dintr-o bara= 11 10.91


Nbare nec/an= 1017 1016.09
Nbare nec/luna= 85 84.75

mbara= 237 236.63

Sraft= 2.4 (m2)

Suprafata de stocare a produselor finite

SSPF= qPF * Sus

Q= 9613

FINITA
Ø= 70 mm
L= 500 mm

Npf/luna= 802 801

mpf= 16 15.10

Dimensiuni adoptate
L l h
container metalic= 0.5 0.5 0.07 7 7.14
palet= 1 0.5
raft= 1 0.5 0.56

nr piese/cutie= 7
nr necesar de cutii= 1374 1373.29
nr de cutii pe palet= 2
nr de paleti= 687 8 nivele

Sraft= 42.07875

Suprafata de stocare a echipamentelor de manipulare

SMEM= 8.5
Copiat

Suprafata cailor de acces

SCA= 20
Copiat

Suprafata birourilor

SCB= 12
Copiat

STD= 84.97875 (m2)

Determinarea numarului de angajati pentru manipularea si depozitarea materialelor

NaSL= 6

Dimensionarea serviciilor functionale

Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie si serviciile functionale

Nt.ang= 1/a ( NaSF + NaSL + NaSIR ) a= 0.7

NaSF= 85
NaSL= 6
NaSIR= 22

Nt.ang= 162 161.43


Nr
angajati/c
Nr crt Pondere Departament
ompartim
ent

1 70 113 NaSF+NaSL+NaSIR

2 4 6 Cercetare dezvoltare

3 2 4 Control calitate

4 2 4 Aprovizionare desfacer

5 3 5 Finante contabilitate

6 2 4 Marketing

7 2 4 Resurse umane

8 4 6 Administrativ

9 2 3 Conducere

10 2 4 Securitatea muncii,PSI

11 4 6 Productie

159

Determinarea necesarului de spatiu pentru serviciile functionale

Compartime Sang[m2/an Nr Scom[m2]


Nr crt nt g] angajati
Cercetare
1 10 6 60
dezvoltare
Control
2 10 4 40
calitate
Aprovizionar
3 6 4 24
e desfacer
Financiar
4 8 5 40
contabil
5 Marketing 10 4 40
Resurse
6 8 4 32
umane

7 Administrativ 5 6 30

8 Conducere 20 3 60
Securitatea
9 6 4 24
muncii,PSI
10 Productie 8 6 48

Total= 398

Dimensionarea facilitatilor auxiliare si de sprijin

Spaţii pentru parcarea autoturismelor angajaţilor

Angajati= 162
Nr locuri= 54 54.00

Sloc parcare= 15 (m2)


Sparcare= 810 (m2)
Scai acces= 607.5 (m2)
Stparcare= 1417.5 (m2)

Spaţii pentru schimbarea ţinutei vestimentare a angajaţilor şi pentru grupuri sanitare

Svestiar= 81 (m2)

Nlgs= 9 8.1
Sgs= 5 (m2)
St gr sanitar= 45 (m2)

Spatii pentru servirea mesei

Salocata 1 pers= 1.5 (m2)


Nr locuri= 162
Sserv masa= 243 (m2)

Spaţii pentru servicii de sănătate şi persoane cu handicap


Scab med= 12 (m2)

Suprafata totala a sistemului de productie

Sc= 2098.4575
ST= 10492.2875
Stot= ST+Sparc,cai ac= 11909.79 (m2)

Calculul costurilor de productie

Calculul costurilor directe

Costul materialelor

C m= ∑_(k=1)^Nn_ck *pmk
C m= 26.92 $
p m= 1.05 $/kg
n c= 25.63 kg
Cmat/buc= 28.53 $/buc
CMat an= 274275.3328 $/an

CMat R/buc= 26.92


CMat R/an= 42098 $/an Rebuturi= 1564
CMat tot/an= 316373 $/an
CMat tot/buc= 28.31 $/buc

Costul materialelor recuperabile


59955
Costul cu personalul direct productiv

nt= 4.5 ore/buc


Sbh= 2.9 $/ora
Sd= 13.05 $/buc

Manoperă directă anuală: 9613

Sdan= 125449.65 $/an

Impunerile salariale pe bucata

Is= 4.3065 $/buc

Impunerile salariale pe an
Isan= 41398.3845 $/an

Cheltuielile totale cu personalul direct productiv

Cpers/buc= 17.3565 $/buc

Cpers/an= 166848 $/an

Costul energiei si a combustibilului tehnologic

NTSF= 234 kwh


WESF= 924768 kwh

pUE= 0.1 $/kwh


Ceean= 92477 $/an
CEea/buc= 9.62 $/buc

Apa

VAI= 10920 10.92 m3


CAI= 2.73 $/an
CAI/buc= 0.00028399 $/buc

Costul total direct= 423269 $/an

Calculul costurilor indirect

CA= 43200 $/an 166848


Ct-indirecte/an= 293472.1 $/an
Ct-indirecte/buc= 30.52866 $/buc
CT/buc= 95.06 $/buc
CT/an= 913815.4

Calculul pretului tinta de vanzare si al profitului

pr= 0.15
pf= 109.32 $/buc
pban= 1050887.692 $/an
ptv= 136 $/buc

Analiza pragului de rentabilitate


Simbol
Elemente de
Nr crt UM Relatii de Valoare
calcul
calcul
Productie
1 Buc Q 9613
curenta

2 Cost material €/buc M 29

3 Salariu direct €/buc Sd 17

Pret vanzare
4 €/buc P 136
unitar

Costuri fixe
5 € CF=CT-CV 529615
totale

Cost variabil Cv = M +
6 €/buc 40
unitar Sd

7 Venit € V=p*Q 1050888


Costuri CV =
8 variabile € 384200
Cv*Q
totale
B =V – C
9 Profit brut € 666688
totale

Pragul de Qcr = CF/


10 Buc 7637
rentabilitate (p-Cv)
mm
mm
Spatiul necesarului de fabricatie SSF

SSF= sum (Stgi * Sca)

Determinarea spatiului necesar pentru locurile de munca Stgi

Stgi= Nai * Sn
Sti= Ss + S g + S e

Tip utilaj L l L*l Nl


Agregat 2 1 2 1
SCN-CR 3 2 6 1
SCN-CR 3 2 6 1
MGC 3 1 3 2
MFU 3 1 3 2
MFU 2 2 4 2
MFC 2 2 4 2
MFC 3 1 3 1

MRC 3.75 1
2.5 1.5
MRU 2 2 4 1 k= 2

Ss Sg Se Sti Stgi
Tip utilaj Nai Nl
[m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
Agregat 1 2 1 2 8 12 12
SCN-CR 5 6 1 6 24 36 180
MGC 1 3 2 6 18 27 27
MFU 1 4 2 8 24 36 36
MFC 3 3 1 3 12 18 54
MRC 2 3.75 1 3.75 15 22.5 45
MRU 1 4 1 4 16 24 24
∑Stgi= 378

Determinarea spatiului necesar cailor de acces Sca

Sca= kl * sum(Stgi)

Se adopta kl = 0.1

Sca= 37.8
SSF= 415.8
Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie Nadp

Nadp= ns * sumNi (i= 1…n)

Nadp= 28 1.12
Nmaistri= 2 0.56
Ntehno= 1
Nsef= 1

NaSF= 32

Nai Nr de Nr de
Tip utilaj schimburi operatori

Agregat 1 2 2
SCN-CR 5 2 10
MGC 1 2 2
MFU 1 2 2
MFC 3 2 6
MRC 2 2 4
MRU 1 2 2

Dimensionarea facilitatilor de intretinere si reparatie

Determinarea numarului de masini si echipamente necesare pentru intretinere si reparatii

Ntm= pm * N t

Se adopta pm = 0.05 [5%]

Ntm= 1 0.7

Nes= 1 0.2

Determinarea necesarului de spatiu pentru subsistemul mentenanta

Stm= sum(Smi + Stus)

Se adopta Smi = 20 (m2)


Se adopta Stus = 10 (m2)

Stm= 30
Suprafata Pondere[
Nr crt Pondere Tip atelier
atelier %]

1 0.15 4.5 Atelier de demontari 12÷15

Atelier de lacatuserie si
2 0.7 21 65÷70
asamblare

Depozite pentru piese


3 0.07 2.1 5÷7
de schimb

4 0.06 1.8 Atelier ascutire scule 5÷6

5 0.04 1.2 Cabinet maistri 2÷4

ST = 60.6 (m2)

Determinarea necesarului de personal

Schimburi = 2

Strung= 2
Freza= 2
EcSpec= 2
Lacatus= 4 1.4
Electrician= 2 0.7
Electronist= 2 0.35

14

Ingineri= 1 0.56
Admin= 1 0.42

NaSIR= 16

Dimensionarea facilitatilor pentru depozitarea si manipularea a materialelor


Determinarea spatiului de depozitare a materialelor

STD= SSSF + SSPF + SSEM + SMEM + SCA + SB

SSSF= qSF * Sus

Q= 11287

qSF= 941 940.5833333

SEMIFABRICATE FINITE BARA


Ø= 80 mm Ø= 70 mm Ø= 80
L= 550 mm L= 500 mm L= 6000

Npf dintr-o bara= 11 10.91


Nbare nec/an= 1027 1026.09
Nbare nec/luna= 86 85.58

mbara= 237 236.63

Sraft= 2.4 (m2)

Suprafata de stocare a produselor finite

SSPF= qPF * Sus

Q= 10053

FINITA
Ø= 70 mm
L= 500 mm

Npf/luna= 838 838

mpf= 16 15.10

Dimensiuni adoptate

L l h
container metalic= 0.5 0.5 0.07 7 7.14
palet= 1 0.5
raft= 1 0.5 0.56

nr piese/cutie= 7
nr necesar de cutii= 1437 1436.14
nr de cutii pe palet= 2
nr de paleti= 718.5 10 nivele

Sraft= 35.2065

Suprafata de stocare a echipamentelor de manipulare

SMEM= 8.5
Copiat

Suprafata cailor de acces

SCA= 20
Copiat

Suprafata birourilor

SCB= 12
Copiat

STD= 78.1065 (m2)

Determinarea numarului de angajati pentru manipularea si depozitarea materialelor

NaSL= 6

Dimensionarea serviciilor functionale

Determinarea numarului de angajati din sistemul de productie si serviciile functionale

Nt.ang= 1/a ( NaSF + NaSL + NaSIR ) a= 0.7

NaSF= 32
NaSL= 6
NaSIR= 16

Nt.ang= 78 77.14

Nr
angajati/c
Nr crt Pondere Departament
ompartim
ent

1 70 54 NaSF+NaSL+NaSIR
2 8 6 Cercetare dezvoltare

3 5 4 Control calitate

4 5 4 Aprovizionare desfacer

5 6 5 Finante contabilitate

6 5 4 Marketing

7 5 4 Resurse umane

8 8 6 Administrativ

9 4 3 Conducere

10 5 4 Securitatea muncii,PSI

11 8 6 Productie

100

Determinarea necesarului de spatiu pentru serviciile functionale

Compartime Sang[m2/an Nr Scom[m2]


Nr crt nt g] angajati
Cercetare
1 10 6 60
dezvoltare
Control
2 10 4 40
calitate
Aprovizionar
3 6 4 24
e desfacer
Financiar
4 8 5 40
contabil
5 Marketing 10 4 40
Resurse
6 8 4 32
umane
7 Administrativ 5 6 30

8 Conducere 20 3 60
Securitatea
9 6 4 24
muncii,PSI
10 Productie 8 6 48

Total= 398

Dimensionarea facilitatilor auxiliare si de sprijin

Spaţii pentru parcarea autoturismelor angajaţilor

Angajati= 78
Nr locuri= 26 26.00

Sloc parcare= 15 (m2)


Sparcare= 390 (m2)
Scai acces= 292.5 (m2)
Stparcare= 682.5 (m2)

Spaţii pentru schimbarea ţinutei vestimentare a angajaţilor şi pentru grupuri sanitare

Svestiar= 39 (m2)

Nlgs= 4 3.9
Sgs= 5 (m2)
St gr sanitar= 20 (m2)

Spatii pentru servirea mesei

Salocata 1 pers= 1.5 (m2)


Nr locuri= 78
Sserv masa= 117 (m2)

Spaţii pentru servicii de sănătate şi persoane cu handicap

Scab med= 12 (m2)

Suprafata totala a sistemului de productie

Sc= 1177.213
ST= 5886.065
Stot= ST+Sparc,cai ac= 6568.565 (m2)

Calculul costurilor de productie

Calculul costurilor directe

Costul materialelor

C m= ∑_(k=1)^Nn_ck *pmk
C m= 41.02 $
p m= 1.6 $/kg
n c= 25.63 kg
Cmat/buc= 43.48 $/buc
CMat an= 437073.1969 $/an

CMat R/buc= 41.02


CMat R/an= 50614 $/an Rebuturi= 1234
CMat tot/an= 487687 $/an
CMat tot/buc= 43.21 $/buc

Costul materialelor recuperabile


48045
Costul cu personalul direct productiv

nt= 4.5 ore/buc


Sbh= 2.9 $/ora
Sd= 13.05 $/buc

Manoperă directă anuală:

Sdan= 131191.65 $/an

Impunerile salariale pe bucata

Is= 4.3065 $/buc

Impunerile salariale pe an

Isan= 43293 $/an

Cheltuielile totale cu personalul direct productiv

Cpers/buc= 17.3565 $/buc


Cpers/an= 174484.9 $/an

Costul energiei si a combustibilului tehnologic

NTSF= 84 kwh
WESF= 331968 kwh

pUE= 0.1 $/kwh


Ceean= 33197 $/an
CEea/buc= 3.30 $/buc

Apa

VAI= 3920 3.92 m3


CAI= 0.98 $/an
CAI/buc= 9.74833E-05 $/buc

Costul total direct= 614128 $/an

Calculul costurilor indirect

CA= 28000 $/an


Ct-indirecte/an= 289727.3 $/an
Ct-indirecte/buc= 28.81999 $/buc
CT/buc= 108.30 $/buc
CT/an= 1088709

Calculul pretului tinta de vanzare si al profitului

pr= 0.15
pf= 124.54 $/buc
pban= 1252014.819 $/an
ptv= 154 $/buc

Analiza pragului de rentabilitate

Simbol
Elemente de
Nr crt UM Relatii de Valoare
calcul
calcul
Productie
1 Buc Q 10053
curenta
2 Cost material €/buc M 43

3 Salariu direct €/buc Sd 17

Pret vanzare
4 €/buc P 154
unitar

Costuri fixe
5 € CF=CT-CV 545184
totale

Cost variabil Cv = M +
6 €/buc 54
unitar Sd

7 Venit € V=p*Q 1252015


Costuri CV =
8 variabile € 543525
totale Cv*Q

B =V – C
9 Profit brut € 708490
totale

Pragul de Qcr = CF/


10 Buc 7736
rentabilitate (p-Cv)
Topi Taux Tni Qii Ni
Agregat 5 0.5 5.5 11287 1035 0.2618
SCN-CR 63.44 1 64.44 11231 12062 3.0521
SCN-CR 31.72 0.4 32.12 11119 5952 1.5062
MGC 10 0.4 10.4 11008 1908 0.4828
MFU 3 0.4 3.4 10843 614 0.1555
MFU 10 0.4 10.4 10680 1851 0.4684
MFC 30 0.7 30.7 10520 5383 1.3620
MFC 20 0.4 20.4 10362 3523 0.8915
MRC 40 0.7 40.7 10258 6958 1.7607
MRU 20 0.5 20.5 10155 3470 0.8779

Tnec= ∑Qii tni 42757

Ni Nai gi
Agregat 0.2618 1 26
SCN-CR 4.5583 5 91
MGC 0.4828 1 48
MFU 0.6239 1 62

MFC
2.2535 3 75
MRC 1.7607 2 88
MRU 0.8779 1 88
mm
mm

S-ar putea să vă placă și