Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Citiţi cu atenţie textul de mai jos si apoi răspundeţi la întrebări:


„Avem o constituţie care nu ia nimic din legile altora, ba mai degrabă – în loc să-i imităm pe alţii – noi le
suntem pildă. Se numeşte democraţie, pentru că orânduirea aceasta nu este în interesul celor puţini, ci în al
celor mulţi. În neînţelegerile dintre particulari, legea este egală pentru toţi. Cât priveşte dregătoriile, pe
fiecare noi îl preţuim pentru îndeletnicirile obşteşti, potrivit meritului care i-a făcut faima, şi nu potrivit
categoriei sociale căreia îi aparţine, ci doar virtuţii lui. La noi, aceeaşi oameni pot să se îngrijească şi de
interesele lor, şi de treburile obşteşti. Ba chiar, unii dintre cei, a căror îndeletnicire de căpetenie este munca,
se pricep, totuşi, destul de bine să cârmuiască cetatea. Numai noi îl socotim pe bărbatul fără activitate
obştească nu un om paşnic, ci chiar un om nefolositor.”
a. Pornind de la acest text, menţionaţi motivul pentru care Pericle considera că regimul din Atena
reprezintă un exemplu pentru celelalte oraşe din Grecia.
b. Selectaţi din text, elementul fundamental care stătea la baza ocupării unei funcţii la Atena.
c. Numiti un regimul politic diferit de cel la care face referire textul.
d. Menţionaţi numele a doua instituţii spartane
e. Menţionaţi o măsură adoptată de Pericle
f. Prezentati reformele lui Solon
g. Exprimati un punct de vedere argumentat referitor la reformele lui Clistene

Realizati un eseu de aproximativ 1 pagina cu titulul Roma antica in vedere

- Intemeiere si etapele istoriei Romei


- Institutiile Romei Republicane
- Evolutia Romei din perioada Republicii
- Punct de vedere argumentat referitor la Octavian Augustus