Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:……………… Data:………………..

Clasa a-IX-a

Lucrare scrisă la istorie pe semestrul I

Nr. 1
Subiectele: Of. 1p.
1. Definiti termenul de tarabostes si numiti statul cu aceasta clasa sociala. 1p.(0,50p.)
2. Completaţi spaţiile libere cu informaţia istorică adecvată: 1p.(0,25p.)
a. Sparta a fost întemeiată de………………
b. Adunare poporului la ateneni s-a numit………………
c. Ostracismul a fost introdus la Atena de .........................
d. Formă de guvernare în lumea greacă în care puterea politică aparţine unei singure
persoane (rege)...........................
3. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători din lista dată: 2p.(0,20p.)
,,Decebal a refacut unitatea statului dac si s-a implicat in razboiul cu Roma. In cadrul............ din 87,
armata romana condusa de.................. a fost infranta la.............. In anul urmator tot la Tapae, armata
romana condusa de.............. l-a infrant pe Decebal. Pacea intre Decebal si............... s-a semnat in anul
89. In urma pacii Decebal devine ................ al............. Dupa moartea lui Domitian, Roma a fost condusa
de............... Acesta a continuat razboiul cu Decebal. Dacia a fost cucerita in urma razboaielor daco-
romane dintre anii 101-102 si.................. fiind transformata in ................ romana.
Lista termenilor: campanie militara, provincie, Roma, Traian, Domitian, 101-102, Tetius
Iulianus, Cornelius Fuscus, Tapae, rege clientelar.
4. Citiţi cu atenţie textul de mai jos si apoi răspundeţi la întrebări: (Total= 2p.)
,,Decebal era uimitor în întocmirea planurilor de război, meşter în a întinde curse…., drept care multă
vreme a fost pentru romani un adversar de temut.’’
1. Transcrieţi din text două calităţi de războinic ale regelui dac. 0,50p.
2. Precizati, pe baza textului, o urmare a vitejiei lui Decebal. 0,50p.
5. Numiti o cauza a conflictului dintre Decebal si Traian. 0,50p.
6. Precizati un autor roman care ii mentioneaza pe dacii. 0,50p.
5. Citiţi cu atentie textul de mai jos şi răspundeţi la următoarele cerinţe: 2p.
,,Avem o Constituţie care nu ia nimic din legile altora, ba mai degrabă, în loc să-i imităm pe
alţii, noi le suntem pildă. Se numeşte democraţie, pentru că orânduirea acestora nu este în
interesul celor puţini, ci în al celor mulţi. În neînţelegerile dintre particulari, legea este egală
pentru toţi. Cât priveşte dregătoriile, pe fiecare dintre noi il preţuim pentru îndeletnicirile
obşteşti, potrivit meritului care i-a făcut faima. Omul nevoiaş nu este împiedicat, prin aceea că
nu are un nume vestit, de a înfăptui vreun bine cetăţii.... Ba chiar, unii dintre cei a căror
îndeletnicire de căpetenie e munca se pricep totuşi destul de bine să cârmuiască cetatea. Numai
noi îl socotim pe bărbatul fără activitate obştească nu un om puternic, ci doar un om
nefolositor.”
a. Stabiliţi, pe baza textului două trăsături ale democraţiei ateniene.
b. Menţionaţi de ce democraţia ateniană nu este o democraţie completă.
6. Mentionati o deosebire şi o asemănare între statul dac din timpul lui Burebista şi
statul dac din timpul lui Decebal. 1p.(0,50p.).

Nume:……………… Data:………………..
Clasa a-IX-a

Lucrare scrisă la istorie pe semestrul I

Nr. 2
Subiectele: Of. 1p.
1. Definiti termenul de comati numiti statul cu aceasta clasa sociala. 1p.(0,50p.)
2. Completaţi spaţiile libere cu informaţia istorică adecvată: 1p.(0,25p.)
a. Denumirea sub care era cunoscută Adunarea Poporului în Sparta era.......................
b. Atena a fost intemeiat de............
c. Tribunalul poporului la Atena(Heliaia) fost introdus de ......................
d. Formă de guvernare în lumea greacă în care puterea aparţine poporului.....................
3. Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători din lista dată: 2p.(0,20p.)
,,Geto –dacii reprezinta aripa nordica a.............. Organizati in uniuni de triburi conduse de
................Statul Dac s-a format prin unirea triburilor geto- dace de.............. pe calea................... si
a...........Burebista s-a implicat in ............... de la Roma l-a sprijinit pe............. impotriva lui............
Pompei este infrant iar Ceasar se pregatea sa atace................. In final Burebista este asasinat iar statul
sau se destrama. Dupa moartea lui Burebista statul dac a fost condus de preotul.............”
Lista termenilor: Deceneu, basileu, tracii, Burebista, armelor, diplomatie, , razboi civil. Dacia,
Caesar, Pompei.
4. Citiţi cu atenţie textul de mai jos si apoi răspundeţi la întrebări: (Total= 2p.)
„Avem o constituţie care nu ia nimic din legile altora, ba mai degrabă – în loc să-i imităm pe alţii – noi le
suntem pildă. Se numeşte democraţie, pentru că orânduirea aceasta nu este în interesul celor puţini, ci în al
celor mulţi. În neînţelegerile dintre particulari, legea este egală pentru toţi. Cât priveşte dregătoriile, pe
fiecare noi îl preţuim pentru îndeletnicirile obşteşti, potrivit meritului care i-a făcut faima, şi nu potrivit
categoriei sociale căreia îi aparţine, ci doar virtuţii lui. La noi, aceeaşi oameni pot să se îngrijească şi de
interesele lor, şi de treburile obşteşti. Ba chiar, unii dintre cei, a căror îndeletnicire de căpetenie este munca,
se pricep, totuşi, destul de bine să cârmuiască cetatea. Numai noi îl socotim pe bărbatul fără activitate
obştească nu un om paşnic, ci chiar un om nefolositor.”
a. Pornind de la acest text, menţionaţi motivul pentru care Pericle considera că regimul din Atena
reprezintă un exemplu pentru celelalte oraşe din Grecia. 0,50p.
b. Selectaţi din text, elementul fundamental care stătea la baza ocupării unei funcţii la Atena.
c. Numiti regimul politic la care face referire textul. 0,50p.
d. Menţionaţi numele a unei instituţii ateniene. 0,50p.
5. Cititi textul de mai jos si raspundeti la urmatoarele cerinte: 2p.
,,Natiunea română este cu mult cea mai veche dintre toate natiunile Transilvaniei, ea isi
trage originea de la coloniile romane aduse la inceputul secolului al doilea de catre
imparatul Traian, in Dacia. Pe dacii din tinuturile de dincolo de Dunare i-a pefacut in
provincie Traian, in timpul domniei sale, dupa ce regele lor Decebal a fost omorat.”
a. Numiti, pe baza textului, imparatul roman despre care vorbeste sursa.
b. Precizaţi un autor grec care îi mentioneaza pe geţi.
6. Mentionati o deosebire şi o asemănare între statul dac din timpul lui Burebista şi
statul dac din timpul lui Decebal. 1p.(0,50p.).