Sunteți pe pagina 1din 3

1. Se dau următoarele informaţii la sfârşitul exerciţiului N: materii prime 25.000 u.m.

; terenuri
164.300 u.m.; credite bancare pe termen scurt 56.850 u.m.; cladiri 250.000 u.m.; amortizare
120.000 u.m.; titluri de participare 68.600 u.m.; mărfuri 97.600 u.m; furnizori 61.700 u.m.; investiţii
financiare pe termen scurt 48.700 u.m.; clienţi 62.500 u.m.; împrumuturi pe termen lung 328.500
u.m.
1. Care este valoarea datoriilor salariale?
2. Care este valoarea datoriilor pe termen scurt?
3. care este valoarea indicatorului „Active circulante nete, respectiv datorii curente nete”?

2. O societate comercială înregistrează următoarele operațiuni:


1) se aprovizionează cu materii prime în valoare de 200.000 lei
2) se utilizează în procesul de producție materii prime în valoare de 1.000.000 lei şi materiale
auxiliare în valoare de 100.000 lei;
3) înregistrează vânzarea de produse finite în sumă de 3.000.000lei;
4) înregistrează o reparaţie la un utilaj, realizată de un furnizor, în valoare de 300.000 lei;
5) încasează, din vânzări anterioare, 1.200.000 lei
6) plăteşte furnizorului care a făcut reparația 200.000 lei
7) înregistrează factura de electricitate în valoare de 250.000 lei;
8) înregistrează salariile angajaţilor, în sumă de 1.500.000 lei;
9) înregistreaza chiria pentru un autocamion, în valoare de 20.000 lei
10) plateste chiria la un apartament, în avans, în sumă de 300.000 lei.
11) plăteşte comisioane bancare, în valoare de 5.000 lei;
12) vinde o mașină uzată la valoarea de 700.000 lei
13) vinde mărfuri în valoarea de 3.000.000 lei
14) închiriază către un terț un spațiu, pentru care primește chirie în avans de 300.000 lei
Care este valoarea totala a veniturilor ?

3. O societate comercială înregistrează următoarele operațiuni:


1) se aprovizionează cu materii prime în valoare de 200.000 lei
2) se utilizează în procesul de producție materii prime în valoare de 1.000.000 lei şi materiale
auxiliare în valoare de 100.000 lei;
3) înregistrează vânzarea de produse finite în sumă de 3.000.000lei;
4) înregistrează o reparaţie la un utilaj, realizată de un furnizor, în valoare de 300.000 lei;
5) încasează, din vânzări anterioare, 1.200.000 lei
6) plăteşte furnizorului care a făcut reparația 200.000 lei
7) înregistrează factura de electricitate în valoare de 250.000 lei;
8) înregistrează salariile angajaţilor, în sumă de 1.500.000 lei;
9) înregistreaza chiria pentru un autocamion, în valoare de 20.000 lei
10) plateste chiria la un apartament, în avans, în sumă de 300.000 lei.
11) plăteşte comisioane bancare, în valoare de 5.000 lei;
12) vinde o mașină uzată la valoarea de 600.000 lei
13) vinde mărfuri în valoarea de 2.000.000 lei
14) închiriază către un terț un spațiu, pentru care primește chirie în avans de 300.000 lei
Care este valoarea totala a cheltuielilor?
Care este valoarea totala a veniturilor?
Care este valoarea profitului?
4. Se cunosc următoarele:
Indicatori Nivel 2007 Nivel 2008
Active imobilizate 2.300.000 2.450.000
Active circulante: 1.850.000 2.000.000
- Stocuri 450.000 480.000
- Creanțe 1.300.000 1.450.000
Capital social 1.400.000 1.400.000
Rezerve și profit nedistribuit 350.000 452.500
Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni 500.000 400.000
Credite bancare pentru investiții 1.000.000 1.100.000
Datorii curente de exploatare 900.000 1.097.500
Venituri din exploatare din care: 8.600.000 9.300.000
Cifra de afaceri 8.000.000 8.800.000
Venituri din vânzarea unui activ 200.000 150.000
Cheltuieli de exploatare: 7.368.000 7.945.000
Cheltuieli materiale 2.000.000 2.450.000
Cheltuieli salariale 3.900.000 4.000.000
Impozite și taxe 1.000.000 1.050.000
Amortizarea 300.000 300.000
Cheltuieli privind activele cedate 150.000 130.000
Amenzi și penalități plătite 18.000 15.000
Venituri financiare 90.000 240.000
Cheltuieli cu dobânzile 200.000 230.000
Sa se determine:
- viteza de rotatie a stocurilor; viteza de rotatie a creantelor; lichiditatea generala;
rentabilitatea financiara;

5. a. Prețul de vanzare al unui telefon este de 598 lei (TVA inclus). Care este valoarea TVA-ului
(cota TVA 7%)?
b. Prețul de vanzare al unei cărți este de 59 lei (TVA inclus, cota de TVA 9%). Care este valoarea de
aprovizionare (valoarea de baza)?
c. Valoarea de baza este de 65 lei, cota TVA 18%, care este prețul de vanzare?

6. Doresc să am 5000 $ peste 3 ani. Cât trebuie să depun în bancă astăzi pentru a avea această sumă
știind că banca îmi oferă 6% pe an?

7. O firmă intenţionează să realizeze o investiţie în valoare de 150.000 lei, amortizabilă în 5 ani în


mod liniar, urmând să realizeze următoarele venituri pe parcursul celor 5 ani: 80.000 lei, 85.000 lei,
84.000 lei, 90.000 lei, 88.000 lei. Cheltuielile aferente perioadei de exploatare sunt: 53.000 lei,
60.000 lei, 75.000 lei, 72.000 lei, 68.000 lei. Să se stabilească durata de recuperare a investiţiei.

8. O firmă dispune de un fond de investiţii de 280.000, pe care poate să-l investească în următoarele
proiecte:
Proiecte Valoarea investiţiei Fluxuri pozitive
N+1 N+2 N+3 N+4
A 280.000 90.000 100.000 110.000 140.000
B 140.000 50.000 55.000 60.000 60.000
C 140.000 45.000 50.000 59.000 65.000
D 300.000 95.000 100.000 110.000 125.000
Cunoscând că rata de actualizare este de 15% să se aleagă varianta optimă a investiţiei
utilizând criteriul VAN şi indicele de profitabilitate (IP).

9. Avem o investitie de 270.000 de euro care ne genereaza urmatoarele valori:


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Venituri 100.000 120.000 150.000 175.000 200.000
Cheltuieli 70.000 85.000 100.000 120.000 135.000

Suma totală este repartizată astfel: 20% din investiție este reprezentată de active circulante iar
10.000 de lei sunt reprezentați de investiția într-un teren pe care se va construi hala de producție.
Investiția este finanțată astfel: 120.000 lei dintr-o emisiune de obligatiuni cu o dobanda de 11% pe
an; 60.000 lei dintr-un credit bancar cu o dobanda de 13% pe an iar restul din capital propriu (aport
al acționarilor) cu un cost de 16% pe an. Sa se determine VAN in conditiile in care amortizarea este
liniara, cota de impozit pe profit 16%.

10. Se dau următoarele informații:


Indicatorul An 0 An 1 An 2 An 3 An 4
Investiția 180.000
inițială
INAC 25.000 30.000 28.000 42.000
Venituri 150.000 170.000 195.000 205.000
Cheltuieli 100.000 115.000 135.000 160.000

Terenul este achiziționat printr-un credit bancar, contractat cu o dobândă de 9% pe an iar


restul investiției inițiale în active imobilizate este finanțată în proporții egale dintr-o emisiune de
obligațiuni, cu o dobândă de 8% pe an și, respectiv prin autofinanțare pentru care acționarii primesc
12% pe an. Cota de impozit pe profit este de 20%. Să se determine VAN și durata de recuperare a
investiției.

11. O firma are un capital permanent de 130.000 lei din care 90.000 lei capital propriu (cu un cost
de 16% pe an) și 40.000 lei capital împrumutat pe termen mediu si lung (cu o rată medie nominală a
dobânzii de 12% pe an). Cum ar trebui sa se modifice structura (nu și volumul) capitalului
permanent (prin rambursarea unor împrumuturi în urma unor noi aporturi sau prin contractarea de
noi credite și returnarea unor aporturi acționarilor), astfel încât costul mediu ponderat al capitalului
să ajungă 11,26% pe an?

12. Un proiect de investiții generează cash-flow-urile următoare: 66.400 lei, 70.600 lei, 83.200 lei,
87.400 lei, 95800 lei. Valoarea investiției a fost de 270.000 lei iar rata de actualizare luată în calcul
la determinarea valorii actualizate nete este 13%. Să se determine rata internă de rentabilitate (RIR).