Sunteți pe pagina 1din 1

CencernRe - DezvoLTARE

2-4- Calculul

S-a ftcut in funclie de configura{iageometricddeterminatd in etapaanterioardpentrurosturilealeseconform pct. 2.2.:

ariei

fiecirui

rost

Prescurtdrilesunt cele utilizatein SR EN 29692:

r

o

e

t :

b :

0LB:unghiulrostului

c :

grosimeatablei

deschiderearostului

indl{imea(piciorul) rostului

pentrusudareain I aria rostului este:

AriaRl:b.t

.7i

-; .

1,.r.

pentrusudareain V ariarostului este:

AriaRV :

b . t+

(t - c)2 . tan( ru . crI 360)

pentrusudareain Y ariarostului este:

AriaRY : b . r+ (t - c)2'tan( rc.cxI 360)

e

pentrusudareain V cu radacinain V ariarostului este:

AriaRVv:b' t+ (1,5t- c). (0,5t- c) . tan(n. ai 360)

o

0,25t2 . tan( ti . I

pentrusudareain U ariarostului este:

+

/ 180)

o

o

o

AriaRU:

+ (t-r- c)2 . tan(n' B/ 180)

b

. t+ 0,5rc.12 + 0,5r. (t - r- c) +

pentrusudareain V in rostingustariarostului este:

AriaRVi :b'

r*

t2 . tan( n . F / 180)

pentnrsudareain X (V peambelepa(i) ariarostuluieste:

360)

pentflrsudareain Y pe ambelep[(i ariarostului este:

AriaRX:

b ' t + 0,5(t - c)t .tan ( Tc.ai

2.5.

Aria R2Y

Stabilirea

rezultatelor

: b . t + 0,5 (t - c)t . tan( fi . cr/ 360)

rostului

optint

si afisarea

Stabilirearostului optim, din considerentele mentionateanterior.se face prin alegerearostului cu arie minimd.

Modul de afiqarea rezultatelor esteprezentatin figura 6, afigdndu-

se intr-o prima etapdtoaterosturile caresepot utilizala respectivagro- simede tabld.Utilizatorulareastfel posibilitateasd aleagdgi alt tip de

rost, in funcfie de posibilitAtilede prelucrarepe carele arein producfie.

Pasul urmf,tor este afiEarea rostului optim (figura 7).

zt2ooosudurafrst

.

grooveareafor U-weld:

 

AreaRU:b . t+ 0,5rc.r2 + 0,5r'(t - r- c) + + (t- r- c)2 . tan(n. B/ 180)

.

grooveareafor tight V-weld:

 

AreaRVi :b

. t+

12'ran( n . 0 i

180)

.

grooveareafor X-weld (bothsidesV-weld):

AreaRX : b' t + 0,5(t - c)'' tan( rc . crl 360) o grooveareafor both sidesY-weld:

AreaR2Y : b' t+ 0,5(t - c)2'tan( n . cxl360)

2.5.

Setting

the

optimum

groove

and

the

display

of

the

results

The displayof the resultsis presentedin Figure 6, firstly aredisplayedall grovesthat can be usedfor the specificplate thickness.Thusthe userhasthe possibilityto chooseanother groovetype,accordingto the availablemachiningpossibilities. Next stepis to displaythe optimumgroove(Figure 7)

3. Gonclusions

Usingthe softpresented,thenextresultswill be obtainedin designingbutt - welding of steelplates:

U minimum residual stressesand deformationsafter

welding;

E laboursavingin groovepreparationand performanceof the weld;

I consumablessaving, all this simultaneouswith a considerablediminishineof the welding constructiondesigntime.

Figura 6. Modul de afigarea rezul-

tatelor

Figure 6. The display of the resu/fs

62