Sunteți pe pagina 1din 3

An VI Subiecte BI © buclauus@yahoo.

com
Subiecte Boli infecţioase

1. analiza clinica a unui exantem p93 p345


2. angina cu streptococ beta - hemolitic de grup A: 52. tratamentul infecţiilor oportuniste din HIV (prima
clinica, diagnostic, tratament, complicaţii p127 intenţie) p349
3. antibioterapia - principii, cefalosporine, 53. infecţia urliana - tablou clinic p218
mecanisme principale, aplicaţii p47/p60 54. infecţia urliana - complicaţii p220
4. antrax cutanat - tablou clinic p376 55. infecţia urliana – tratament p222
5. antrax intern - manifestări clinice p377 56. meningita acuta virala - eriopatogenie, diagnostic,
6. antrax - tratament p378 tratament p268
7. asocieri de antibiotice - criterii, indicării p78 57. infecţia cu streptococ beta - hemolitic de grup A -
8. aspectele asocierii cu infecţia HIV p331 angina acuta p134
9. atitudini in fata unei plăgi rabigene p281 58. leptospiroze - tablou clinic p387
10. atitudini in fata unei plăgi tetanigene p296 59. leptospiroze - diagnostic pozitiv, tratament p388
11. atitudinea practica in fata unei stări septicemice 60. meningita meningococica - diagnostic pozitiv,
p359 tratament p263,266
12. BDA infectioasa - etiopatogenie, implicaţii 61. meningita bacteriana - principii de tratament
practice p180 p266
13. botulism - tablou clinic p291 62. meningita bacteriana - diagnostic pozitiv p265
14. botulism - tratament p292 63. meningita acuta - aspecte generale (semne
15. diagnostic de laborator in BI p35 obiective, simptome subiective, punctie lombara,
16. diagnosticul scarlatinei p95 LCR) p155
17. diagnosticul in SIDA p341 64. MNI - tablou clinic, diagnostic, tratament p302
18. Difteria - complicaţii p133 65. pneumonii atipice - definiţie, etiopatogenie,
19. Difteria - diagnostic p134 aspecte clinice, radiologice, evoluţie, tratament p159
20. Difteria - tratament p135 66. poliomielita - tablou clinic p284
21. Difteria laringiana p133 67. principii de diagnostic in Bl p42
22. Difteria bacteriana acuta - diagnostic +, p190 68. profilaxia cu antibiotice - scop, indicaţii, principii80
23. Difteria bacteriana acuta - tablou clinic p189 69. prognosticul in infecţia cu HIV p345
24. Difieria bacteriana acuta - tratament p191 70. rabia - tablou clinic, diagnostic p279
25. enantemul in principalele boli eruptive ale 71. reacţii adverse la antibiotice p50
copilului p94 72. poliomielita paralitica - diagnostic p286
26. encefalite acute virale - eticpatogenie. principii 73. rezultatele infecţiei p24
ce tratament p271 74. richetsioze - caractere generale, comune p116
27. encefalite acute virale - diagnostic p276 75. rinita acuta - guturaiul p136
28. Erizipel - diagnostic, tablou clinic 76. rubeola postnatala - tablou clinic p109
29. hepatite acute virale - etiopatogenie 77. rubeola congenitala - etiopatogenie, manifestări
30. elemente de prognostic in infecţia cu HIV p345 clinice p109
31. etiopatogenia infecţiilor cu gram negativi p363 78. rujeola - tablou clinic p104
32. febra tifoida – diagnostic p122 79. rujeola - diagnostic, complicării, tratament p106
33. febra tifoida - tablou clinic, tratament p194 80. Scarlatina – diagnostic, dif, complicaţii, trat p95
34. febra tifoida – complicaţii p197 81. Scarlatina – dispensarizare p97
35. gripa - tablou clinic, complicării p144 82. Tetanos - tablou clinic, diag p293
36. gripa - diagnostic p146 83. TIA - etiopatogenie, tablou clinic, diagnostic,
37. gripa - tratament p147 tratament p213
38. HVA - tablou clinic p225 84. tratamentul igieno - dietetic, simptomatic,
39. HVA - modalităţi de debut p224 patogenic in boala infecţioasa p85,87
40. HVA - etiopatogenie p224 85. trichineloza - tablou clinic, trat, diagnostic p390
41. HVA - diagnostic pozitiv, diferenţial p231 86. tusea convulsivă - tablou clinic, diagnostic
42. HVA - forme clinice p228 pozitiv, diferenţial, tratament p174
43. HVA - principii de tratament p232 87. varicela - tablou clinic, diagnostic, tratament,
44. Herpes – zoster p124 complicaţii p112
45. Holera - diagnostic, tablou clinic p201 88. viroze respiratorii - etiologie, spectru clinic p149
46. Holera - tratament p203 89. şocul septic - principii de terapie p367
47. indicaţiile corticoterapiei in Bl p86 90. septicemii p304
48. infecţia cu HIV - diagnostic, elemente de pronostic 91. Infecţia cu HIV - epidemiologie p328
p345 92. Angina difterica p131
49. infecţia cu HIV - clasificarea clinico - 93. SIDA - încadrare nosologică, criterii clinice şi
imunologică p337 evolutive
50. infecţia cu HIV - aspecte clinice p311 94. Tusea convulsiva – complicatii
51. infecţia cu HIV - principii posibile de tratament 95. Scarlatina – forme clinice, complicatii p98

1
An VI Subiecte BI © buclauus@yahoo.com
96. Meningita acuta bacteriana– etiol, diagn, trat p262 100. Erizipel – tratament p117
97. HIV la copil – particularităţi, diagnostic, evoluţie 101. SIDA - tratament etiologic p346
98. Sepsis - teorii în concepţia actuală p355 102. Erori în tratamentul antibiotic
99. Scarlatina etiol, dispensarizare p92 103. HIV la copil – profilaxie

2
Bilete Boli infecţioase
1. HVA - aspecte generale, mod de 1. Asociere de ATB - indicaţii, criterii,
debut p38 dezavantaje p7
2. Infecţia cu HIV - epidemiologie 2. Infecţia urliană - tablou clinic p53
3. Tuse convulsivă p80 3. Holera - forme clinice, diagnostic pozitiv,
diagnostic diferenţial p45
1. HVA - diagnostic pozitiv, tablou clinic p39,42
2. Poliomielita paralitică p72 1. Sepsis - teorii în concepţia actuală p90
3. Encefalite - tratament p28 2. Rujeola - diagnostic, tratament p79
3. Trichineloza - diagnostic, tratament p85
1. HVA - diagnostic diferenţial p41
2. Gripa - tablou clinic p35 1. Scaratina - diagnostic pozitiv p80
3. Leptospiroze - diagnostic, tratament p59 2. Febra tifoidă - tratament, lupta în focar p33
3. Tusea convulsivă - sechele p86
1. HVA - forme dinamico-evolutive p42
2. Angina difterică 1. MNI - tablou clinic, complicaţii p64
3. ATB - principii de alegere p3 2. Scaratina - etiologie, spitalizare p81
3. Tetanos - tablou clinic, diagnostic p82
1. Infecţia cu HIV - clasificare p49
2. Holera - tablou clinic p45 1. Polimielita - diagnostic pozitiv p66
3. MNI - diagnostic, tratament p64 2. Erizipel - tratament p28
3. Scaratina - complicaţii p80
1. HIV - tablou clinic p50
2. TIA - diagnostic, tratament, lupta în focar 1. Herpes zoster p44
p83 2. Dizenteria - tablou clinic, diagnostic p22,23
3. Richetsioza - aspecte comune p74 3. SIDA - tratament etiologic p51
1. Febra tifoidă - complicaţii p34 1. Rubeola contagioasă - etiopatogenie,
2. Difteria - diagnostic pozitiv p22 manifestări clinice p77
3. BI - tratamentul igieno-dietetic şi simptomatic 2. Erori în tratamentul antibiotic
p84 3. Trichineloza - tablou clinic p85
1. Febra tifoidă - diagnostic p32 1. Gripa - tratament p37
2. Holera - tratament, lupta în focar p46 2. Rubeola
3. SIDA - încadrare nosologică, criterii clinice şi 3. BI - principii de diagnostic p67
evolutive
1. Gripa - complicaţii p37
1. Infecţia urliană - tratament, lupta în focar 2. Varicela - tablou clinic, complicatii p87
2. Scarlatina - forme clinice, complicaţii p86 3. HIV la copil - profilaxie
3. Meningite acute bacteriene - etiologie,
diagnostic, tratament p55

1. Infecţia urliană - complicaţii,


diagnostic p54
2. Erizipelul - tablou clinic,
diagnostic pozitiv p28
3. HIV la copil - particularităţi,
diagnostic, evoluţie

1. Reacţii adverse la ATB p71


2. Scarlatina - diagnostic diferenţial
p80
3. TIA - etiologie, patogenie p83