Sunteți pe pagina 1din 1

TEHNICI DE MUNCĂ INTELECTUALĂ

Portofoliul va cuprinde următoarele 12 piese:

1. Planificarea semestrială – 1 pagină


2. Eseu despre motivația mea de învățare – 2 pagini A4
3. Stilul meu de învățare – autoevaluare pe baza unei tipologii – eseu de
1 pagină
4. Autoevaluarea strategiilor de învățare – eseu de 1 pagină
5. Tratarea subiectelor de examen în funcție de cerință – schițe de tratare
a subiectelor de examen (6 tipuri de subiecte)
6. Fișa de lectură rapidă cu metoda THIEVES – 1 pagină
7. Notiţe de curs cu metoda Cornell/ 3 coloane – xerox de la o materie
8. Strategie de învățare personalizată – 1 pagină
9. Lista cu 10 articole selectate din baze de date pentru o temă dată – 1
pagină
10.Trei fișe de lectură cu cuvinte-cheie – 3 pagini distincte
11.Referat pe bază de trei surse bibliografice – poate fi prezentat un
referat la o altă materie, fiind evaluate doar aspectele formale
12.Eseu: Modalități de prevenire și de combatere a comportamentelor
neoneste în universitate -2 pagini