Sunteți pe pagina 1din 3

Interpretarea fragmentului din trapezul L-35-75-B-d

1. Încadrare teritorială
Din punct de vedere administrativ, fragmentul de hartă se încadrează în
județul Brașov, aparținând de comunele Hoghiz (în N și NE), Comana (S și SE) și
Maieruș (S, SV și V). Însă, din punct de vedere geografic, zona de studiu este
localizată în cadrul Carpații Orientali, subdivizunea Carpații Curburii, Munții
Cetății (Perșanii de Mijloc).

2. Repere altitudinale
a) Valoarea maximă altitudinală este de 1018 metri, la o distanță de 884 de
metri SE față de Dealul Cerbului.
Valoarea minimă înregistrată este 620 m, la o distanță de 1,72 km N față
de Dealul Mare.
b) Ecart altitudinal = 398 m;
c) Altitudinea medie = 819 m;
3. Caracteristicile rețeli de văi:
a) Văi principale:

Valea Purcariu:
- Localizată în partea de est a zonei de studiu;
- Orientare către est;
- Lungimea este de 3,9 km;
- Valea are afluenți pe ambii versanți;

b) Văi secundare:

Valea Tigăii:
- Localizată în partea de SE a zonei de interes;
- Orientată către SSE;
- Lungime de 1,5 km;
- Afluenți pe ambii versanți;
Valea Sânpetru:
- Localizată în partea de SSV;
- Orientată către SSV;
- Lungime de 2,2 km;
- Afluenți pe ambii versanți;
Valea Dealului:
- Localizată în partea de V;
- Orientată către V;
- Lungime de 1,7;
- Afluenți pe ambii versanți;
Valea Rădăcinilor:
- Localizată în partea de N;
- Orientare către N;
- Lungime de 1,6 km;
- Afluenți pe ambii versanți;
Văile secundare sunt văi scurte și cu pantă mică, deoarece drenează versanții.
4. Culmi principale
- Cota principală se localizează în partea de sud și are altitudinea de
1018 metri, situată între paralele de 45o52’30” și 45o53’00” latitudine
nordică și meridianele 25o40’00” și 25o25’0” longitudine estică;