Sunteți pe pagina 1din 2

TEMĂ DE CASĂ

Vodă-Marc Ioan Andrei, Anul II, Grupa 214


Facultatea de Geografie, Universitatea din București

Verificarea grafică a distribuției normale a unui set de date

Un colecționar înrăit de tot ce ține de geografie, a adunat de-a lungul vieții sale mai
multe hărți din diferite colțuri ale lumii, ajungând astfel la un total de 200 de hărți. Pentru a
păstra o oarecare ordine cronologică și bineînțeles pentru a găsi mai ușor orice hartă pentru a
folosi unui scop bine întemeiat, colecționarul, și-a împărțit hărțile în funcție de anii în care au
fost realizate. Astfel au rezultat diferite clase statistice: 1) clasa 800-900 ani: 1 hartă; 2) clasa
900-1000 ani: 6 hărți; 3) clasa 1000-1100 ani: 12 hărți; 4) clasa 1100-1200 ani: 30 hărți; 5)
clasa 1200-1300 ani: 42 hărți; 6) clasa 1300-1400 ani: 50 hărți; 7) clasa 1400-1500 ani: 30
hărți; 8) clasa 1500-1600 ani: 10 hărți; 9) clasa 1600-1700 ani: 12 hărți; 10) clasa 1700-1800
ani: 6 hărți și respectiv 11) clasa 1800-1900 ani: 1 hartă.

Cerințe:
1) Construiți o rețea de probabilitate pentru testarea distribuției normale a datelor
prezentate succint mai sus.
2) Dacă distribuția normală este plauzibilă, să se determine grafic media și
abaterea standard a hărților.

Rezolvare:
1) Tabelul de pe pagina următoare prezintă, pornind de la datele problemei, frecvențele
de apariție ale valorilor x în diferitele clase, f(i), frecvențele cumulate F(i) și, respectiv
scorurile z(i) pentru care F(z(i)) = F(i). De asemenea graficul prezintă Rețeaua de probabilitate
normală pentru datele prezentate în tabel. Cele 10 puncte reprezentate pe grafic sunt aranjate
liniar fapt care susține distribuția normală a hărțilot.
2) Pe graficul de pe pagina următoare se prezintă ecuația liniară cea mai probabilă între
mărcile claselor și scorurilor corespunzătoare probabilităților cumulate egale cu frecvențele
cumulate. De aici, rezultă valori pentru media și abaterea standard a distribuției: μx = 120,25
m şi, respectiv, x = 6,86 m.

1 din 2
Datele folosite la întocmirea Rețelei de probabilitate bazată
pe distribuția normală
Nr. Clase Mărcile Nr. Frecvența Frecvența
Scoruri
de clasă statistice claselor valori simplă cumulată
(i) [li-Li] M(i) N(i) f(i) F(i) z(i)
1 800-900 850 1 0,005 0,005 -2,57583
2 900-1000 950 6 0,03 0,035 -1,81191
3 1000-1100 1050 12 0,06 0,095 -1,31058
4 1100-1200 1150 30 0,15 0,245 -0,69031
5 1200-1300 1250 42 0,21 0,455 -0,11304
6 1300-1400 1350 50 0,25 0,705 0,538836
7 1400-1500 1450 30 0,15 0,855 1,058122
8 1500-1600 1550 10 0,05 0,905 1,310579
9 1600-1700 1650 12 0,06 0,965 1,811911
10 1700-1800 1750 6 0,03 0,995 2,575829
11 1800-1900 1850 1 0,005 1 +∞ (*)
* Ultimul scor nu se poate reprezenta grafic.

Testarea distribuției normale


3

y = 0.0055x - 7.0694
2 R² = 0.9936

1
Scoruri

Mărcile claselor, ani


0
93 293 493 693 893 1093 1293 1493 1693 1893

-1

-2

-3

1 din 2