Sunteți pe pagina 1din 2

Numele…………………….

Prenumele……………………….
Şcoala………………………./clasa…………..

TEST DE EVALUARE FINALĂ


clasa a VII-a
Subiectul I (30 puncte)
Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect;
1. Aliajele sunt obţinute prin:
a. amestecare mai multor metale; b. topirea minereurilor c. amestecare unui metal cu unul sau mai multe
metale sau nemetale.
2. Fuzibilitatea este o proprietate:
a. fizică; b. chimică; c. mecanică; d. tehnologică
3. Materialele plastice sunt formate din:
a. substanţe naturale; b. substanţe sintetice; c. substanţe naturale şi sintetice
4. Biodegradarea este o proprietate a:
a. materialelor metalelice; b. materialelor plastice; c. cauciucului.
5. Materialele termoplastice se pot remodela:
a. de nenumărate ori; b. o dată; c. niciodată.
6. Materialele din cauciuc provin din:
a. cauciuc natural; b. cauciuc natural sintetic sau regenerat; c. cauciuc sintetic şi regenerat.
7. Ebonita se obţine prin:
a. adaos de 30-40% sulf; b. adaos de 25-50% sulf; c. vulcanizare cu o cantitate > de sulf(25-40%).
8. Fişa de analiză a unui produs este acelaşi lucru cu cu fişa tehnologică:
a. da; b. nu; c. uneori.
9. Conturul unei piese se trasează cu:
a. linie continuă groasă; b. linie continuă subţire; c. linie punct subţire.
10. Sunt operaţii tehnologice de prelucrare:
a. curăţirea, îndreptarea trasarea; b. debitarea îndoirea filetarea, găurirea; c. răzuirea lepuirea honuirea.
11. Gumarea este operaţia care constă în:
a. aplicarea soluţiei de cauciuc pe o faţă; b. impregnarea ţesăturii; c. aplicarea soluţiei de cauciuc în strat
uniform pe una sau ambele feţe.
12. Fasonarea sticlei se realizează prin:
a. formare, limpezire şi omogenizare; b. suflare sau tragere; c. recoacere.
13. Îmbinarea a 2 elemente din material plastic se poate realiza:
a. mecanică, cu adeziv, termică; b. cu adeziv cap la cap; c. prin presare.
14. ce elemente influenţează calitatea unui produs?
a. preţ, timp, materiale, muncitori; b. utilajele, resursa umană, materialele; c. muncitorii, preţul, materia
primă.
15. Kevlarul este realizat din:
a. cauciuc; b. material plastic; c. fibre de sticlă.

Subiectul. II. (30 puncte)

Apreciaţi valoarea de adevăr a enunţurilor de mai jos şi scrieţi, pe foaia de concurs, în dreptul cifrelor,
litera A dacă le consideraţi adevărate şi litera F dacă le consideraţi false:
1. Gazul de furnal se utilizează drept combustibil pentru încălzirea aerului utilizat la alte cuptoare
metalurgice.
2. Prelucrarea prin aşchiere este o proprietate mecanică a materialelor plastice.
3. Vulcanizarea se aplică materialelor din cauciuc pentru a mări plasticitatea.
4.Nisipul silicios este materia primă de bază şa fabricarea sticlei.
5. SDV este prescurtarea de la scule, diapozitive şi verificare.
6. Calandrarea este o operaţie de prelucrare.
7. Curăţirea se aplică la curele de transmisie.
8. Sinterizarea este operaţia de acoperire a suprafeţelor metalice cu material plastic.
9. Latexul este denumirea dată cauciucului natural.
10. Biosticla are aplicaţii în electrotehnică şi fizică.
Subiectul III (30 puncte)

Completaţi spaţiile libere din clasificarea mijloacelor de transport:


rutiere (auto)
.....................
feroviare
fluviale –pe fluvii, râuri, canale
pe apă
maritime .................
Transporturi submarine
aerospaţiale terestre
........................

prin conducte
prin benzi rulante
...................... pe cablu
de informaţii .....................
calea undelor

Notă:
10 puncte sunt din oficiu