Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Grup Scolar Industrial Tasnad Avizat,

Profilul: TEHNIC Director


Domeniul de pregătire de bază / Domeniul de pregătire generală / Calificarea profesională:
Mecanică/Lacatusarie mecanica structuri /Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
Modulul: MII / Utilizarea aplicatiilor de tip CAD

Nr de ore/an: 33 din care:T: 17 LT: 16 IP: 0


Nr. ore / săptămână: 1 din care: T: - LT: 16 IP: -
Clasa: a XII-a E ruta progresivă
Profesor: ms. Puscas Nicolae Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423 / 18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2011/2012

Nr. Unităţi de Competenţe Nr. Săptămâna


Conţinuturi
Crt. învăţare specifice ore T LT Obs.
1. Utilizarea C1 Analizeazǎ  Avantajele utilizării aplicaţiilor de tip CAD 1 S26
aplicaţiilor specificul faţă de metodele tradiţionale:
de tip CAD proiectului.  Prezentarea interfeţei grafice. 1 S26
- Elemente de interfaţă.
- Meniuri derulante CAD: File, Edit,
View, Insert, Format, Tools, Draw,
Modify, Bonus, Help.
- Butoane din bara instrumentelor de
lucru:
 Desenarea, modificarea, editarea obiectelor 1 S27
- elementare, selectarea punctelor geometrice
specifice: intersecţie, punct median,
perpendiculare, capete de linie
 Elemente hard: 1 S27
Processor, RAM, video, Disk, CD-ROM.
 Soft adecvat domeniului (mecanic, electronic,
electromecanic, electric, construcţii, textile)
 Procedee de bază pentru desenare CAD:
Operatii pregatitoare reakzarii desenului
- stabilirea formatului 1 S28
- unitati de masura
- desenarea liniilor
C2. Identificǎ şi - tipuri de coordonate
utilizeazǎ elemente Comenzi pentru desenare
hard şi soft pentru a
1 S28
- linia
realiza aplicaţii. - dreptungiul
- cercul
- arcul de cerc
- poligoane
- punctul
- inele si cercuri pline
- elipsa
Aplicatii
- aranjare, copiere, colorare, racordare, stergere, 1 S29
translatare.
C3. Interpreteazǎ si  Pregǎtirea mediului de desenare: 1 S29
modifică desene în - lansare în execuţie a programului
2D. - numele şi locul de memorare al fişierului
- unitǎţile de mǎsurare utilizate
- dimensiunea hârtiei.
 Editare text pe desen:
- caracteristici 2 S30
- text pe un rand, pe mai multe rânduri
- ştergere text
- tipărire
- copiere, mutare
- copiere desene din CAD în Word.
 Hasurarea 1 S31
 Cotarea
Proiectarea tridimensională. Modelarea 3D.
-Conceperea tridimensională a proiectelor. 2 S31,
Vizualizare 3D.
S32
-Desenarea în 3D a obiectelor ordinare.
-Desenarea în 3d cu obiecte 3D.
- Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D.
C4. Vizualizeaza şi  Modalităţi de proiectare în 3D. 1 S32
interpreteazǎ  Suprafeţe spaţiale:
prezentǎri în 3D. - între două linii curbe
- extrudate, de revoluţie. 1 S33
 Dezvoltǎri posibile ale procesului de
modelare în 3D: feed-back, plan complex,
documentaţie tehnicǎ, responsabilitǎţi,
aranjamente de lucru (birouri de
proiectare).
Recapitulare 1 S33