Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Unitatea de invatare: Colegiul Tehnic Buzău


Disciplina: Sisteme de transmitere a miscarii
Data: 27/05/15
Clasa: XI C
Tema: Transmisia prin roti dintate: Elemente de tehnologie
Tipul lecţiei: Mixta.
Durata: 50 min.
Obiective specifice:
1. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.
2. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.

Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O1- să identifice cauzele iesirii din uz a angrenajelor.
O2- să recunoasca montarea rotilor dintate.
O3- să cunoasca intretinerea angrenajelor.
O4- să identifice norme specifice de tehnica securitatii muncii.
b) afective
O1- să manifeste interes pentru cunoaşterea noţiunilor despre elementele de tehnologie ale rotilor dintate.
Strategia didactică:
 Metode si procedee: Conversatia, explicatia, observatia, invatarea prin descoperire.
 Mijloace de invatamant : Tabla , creta, caiete de notite, fise de lucru, planse, imagini, fise de evaluare.
 Forme de organizare a invatarii: Frontala, individuala.

Bibliografie: 1.Manual Sisteme de transmitere a miscarii, clasa XI.


2.Indrumator pentru ateliere mecanice, G.S. Georgescu, Editura Tehnica, 1978.
3.Curs universitar- angrenaje.
Structura conţinutului

Cauzele iesirii
din uz

Norme
specifice de
tehnica
securitatii Montarea
muncii Roti dintate

Intretinerea

Contextul în care se realizează lecţia:


Experienţa anterioară de învăţare a elevilor Cuvinte cheie Resurse

În limba română

 Elevii posedă cunoştinţe Roti dintate Planse


referitoare la: Cilindrice Piese
- Angrenaje Conice
- Evolventa Dinti drepti
- Flanc Dinti inclinati
Competente derivate:

Nr. Capacitatea care se urmăreşte a se Comportamentul prin care elevul Criterii de reuşită
obiectiv dezvolta prin învăţare la elev doreşte formarea capacităţii respective
O1 Să identifice cauzele iesirii din uz Prin clasificarea cauzelor de deterioarare a 90%
a angrenajelor angrenajelor.
O2 Să recunoasca montarea rotilor Prin enumerarea etapelor de montare a 80%
dintate rotilor dintate.
O3 Să cunoasca intretinerea Prin cunoasterea etapelor de intretinere a 90%
angrenajelor angrenajelor.
O4 Să identifice norme specifice de Prin identificarea normelor specifice de 100%
tehnica securitatii muncii tehnica a securitatii muncii.

Scenariul didactic
Momentele Ob. Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Resurse procedurale Modalitati
lecţiei/ op. Metode Materiale Forme de de
durată organizare evaluare

Moment Asigura trecerea de la starea specifia de Sunt pregătiti pentru Conversatia - Frontal -
organizatoric recreatie la aceea de activitate. desfăşurarea lecţiei.
1-2min.

Verificarea Adreseaza intrebari din lectia precedenta: Elevii raspund la intrebari Conversatia - Frontal
cunostintelor Definiti transmisia prin roti dintate. prin numire.
anterioare Avantaje si dezavantaje. Dati exemple de
5 min. angrenaje dupa forma rotilor.
Unde sunt utilizate angrenajele?

Captarea atenţiei Imparte fişe de lucru individuale. Elevii primesc o fisa de lucru Conversatia Fişă de Individual Evaluare
1 min. individuala. Observa desenele lucru orala
de pe fisa.
Anunţarea Anunta tema „Transmisia prin roti dintate: Reţin tema noii lecţii şi Expunerea Caiete de Frontal -
subiectului şi a Elemente de tehnologie” si performanţele la conştientizează performanţele notite
obiectivelor care vor ajunge elevii în urma participării la la care vor putea ajunge . Obiecte de
operaţionale lecţie. scris
2 min. Tabla
Creta

Transmiterea Prezinta aspecte legate de functionarea si Elevii noteaza in caiete. Explicatia Caiete de Frontal
noilor cunostinte zgomotul angrenajelor. notite
30 min. Functionarea corecta a angrenajelor depinde de Obiecte de
precizia de executie si de montaj. scris
Zgomotul produs de angrenaje este un criteriu Tabla
complex de calitate si este influentat de diversi Creta
factori (precizie de realizare, material, unghiul
de angrenare, modul de ungere, rigiditatea
organelor auxiliare).
Indeamna elevii sa isi noteze in caiete.
O1 Prezinta cauzele iesirii din uz a Elevii noteaza in caiete Expunerea Caiete de Frontal
angrenajelor. Cu ajutorul unui panou, va deteriorarile aparute. Privesc Explicatia notite
explica deteriorarile angrenajelor. Acestea apar panoul. Observatia Obiecte de
ca urmare a tehnologiei de fabricatie gresite, scris
montajului necorespunzator si exploatarii Tabla
incorecte. Creta Observare
Ruperea la oboseala, oboseala de contact, curenta
griparea si uzarea flancurilor.

O2 Prezinta montarea rotilor dintate. Elevii noteaza fiecare etapa in Expunerea Obiecte de Frontal
Etape: verificarea arborilor, curatirea rotilor parte. Explicatia scris
dintate de stratul protector, verificarea identitatii Caiete de
parametrilor, montarea rotilor dintate pe arbori,
notite
montarea arborilor, verificarea angrenarii
corecte, reglarea finala. Tabla
Creta
O3 Prezinta intretinerea angrenajelor. Elevii noteaza cateva Expunerea Frontal
Verificarea periodica a transmisiilor prin roti intretineri ale angrenajelor. Explicatia Caiete de
dintate este obligatorie pentru asigurarea notite
fiabilitatii. Obiecte de
*Rotile dintate→lubrifiant→nivelul scris
lubrifiantului si etanseitatea carcasei. Tabla
*Lubrifiantul se inlocuieste. Creta
*Se verifica→pozitionarea si jocul axial al
rotilor→duce la defecte.
*Rotile dintate cu defecte→ se arunca.
*Se verifica→elementele de reglare, jocurile.
O4 Elevii privesc fisa de lucru si Invatarea Fişă de Individual
Prezinta norme specifice de tehnica
incearca sa identifice cateva prin lucru Frontal
securitatii muncii.
norme de securitate in descoperire Caiete de
Cu ajutorul fisei de lucru, ajuta elevii sa
exploatarea rotilor dintate. Expunerea notite
identifice cateva norme de securitate in
Observatia Obiecte de
exploatarea rotilor dintate.
scris
*In timpul functionarii angrenajul nu se vor
Tabla
executa lucrari de reparatie si intretinere.
Creta
*Se interzice atingerea rotilor in timpul
functionarii.
*La montare se va evita tinerea cu degetele
sau mainile pe piese.
*Se utilizeaza scule si unelte specifice.

Fixarea Imparte fişe de evaluare individuale. Elevii primesc individual cate Observatia Fisa de Individual
cunostintelor/ Explica tutulor elevilor ce au de facut o fisa de evaluare. Explicatia evaluare Evaluare
Aprecierea pentru a rezolva testul corect. Incep sa raspunda la cerinte. Obiecte de scrisa
10 min scris

Proba de evaluare:

Competente de evaluat:
C1 – identifica cauzele iesirii din uz a angrenajelor.
C2 – recunoaste montarea rotilor dintate.
C3 – cunoaste intretinerea angrenajelor.
C4 – identifica norme specifice de tehnica securitatii muncii.
Competente de evaluat - itemi de evaluare:

C1 C2 C3 C4
I1 * *
I2 * *
I3 *
I4 * *

Numele şi prenumele…………………………………………………………………clasa XI C

FISA DE EVALUARE
1. Stabiliţi valoarea de adevăr (A) sau fals ( F) a enunţurilor următoare: ( 2 x 10= 20p )
a. Cauzele iesirii din uz a angrenajelor apar ca urmare a tehnologiei de fabricatie gresite, montajului
necorespunzator si exploatarii incorecte.
b. Rotile dintate cu defecte nu se arunca?

2. Încercuiţi litera corspunzătoare răspunsului corect: (2 x 10= 20p)


 Rotile dintate functioneaza numai cu:  Este etapa a montarii:
a) lubrifiant; a) pilirea flancurilor;
b) ulei de rapita; b) reglarea finala

3. Asociaţi corespunzător cifrele cu literele din coloanele următoare: ( 4 x 5 = 20p )

A B
1. Oboseala a. particule abrazive
2. Ciupituri b. lipsa lubrifiantului
3. Griparea c. desprinderea materialului
4. Uzarea d. fisuri

4. Completaţi corespunzător enunţurile următoare: ( 2 x 10 = 20p )


a. In timpul functionarii angrenajul nu se vor executa lucrari …………………de si intretinere.
b. La montare se va evita tinerea cu ………………….sau mainile pe piese.
Notă: se acordă 20 puncte din oficiu.