Sunteți pe pagina 1din 1

a muncitorului fără diminuarea profitului”40.

Pe termen scurt,
„inegalităţile biologice” se puteau „sublima in specializare”41,
iar pe termen lung societatea trebuia să evolueze. Intr-o viziune
evoluţionistă, acesta era mersul firesc al istoriei; progresul
nu era posibil decat prin specializare şi cooperare, deoarece
societatea era privită ca organism care a putut evolua doar
prin tensiunea dintre principiul diferenţierii şi cel al integrării.
„A combate specializarea şi cooperarea inseamnă a combate
progresul”42. Problema „chivernisirei optime a capitalului
om”43 a devenit o prioritate atat socială cat şi politică „sub
ameninţarea comunismului”44 care, printr-un fel de extindere
a carităţii spre domeniile economic şi politic, aducea cu sine
„perspectiva tristă a dominaţiunei celor inferiori”45.