Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul nr. 3.1.

Managementul deseurilor
Cantitatea Starea fizică (Solid- Codul privind Codul - cantitatea prevăzută a fi
Codul
Denumirea deseului *) prevăzută a fi S, Lichid-L, principala proprietate clasificării generată - (t/an)
deseului*)
generată Semisolid-SS) periculoasă **) statistice***) valorificată eliminată rămasă în
stoc
DESEURI NEPERICULOASE

Deseuri de tesuturi animale- par si 300 kg/ zi S 02.02.02 77,4


copite

Deseuri de tesuturi animale- sânge 6.000 kg/zi L 02.02.02 1.548

Materii care nu se preteaza


consumului sau procesarii- masa
gastrointestinala,
coarne, oase, confiscari, carne deteriorata 5.000 kg/zi S,SS 02.02.03 1.290

Dejectii animaliere (materii fecale, S,L,SS 02.01.06


urina, inclusiv resturi de paie)
colectate separat si tratate în
afara incintei

Deseuri hârtie si carton S 15.01.01


Amestecuri metalice (constructii,
reparatii)
- S 17.04.07 - - - - -

Deseuri municipale amestecate


(menajere)
20.03.01
50 kg/zi S - - 12,9

Cenusa inerta rezultata din


incinerarea deseurilor de origine
animaliera
11,3 kg/zi S 02.02.99 - - 2,9

Cenusa inerta rezultata din


incinerarea deseurilor menajere
12,5 kg/zi S 02.02.99 - - - 3,2 -

Namoluri de la epurarea efluentilor


proprii (de la statia de epurare)
775 kg/zi SS 02.02.04 - - 200

Deseuri de tesuturi animale- piei 3.846 kg/zi S 02.02.02 - - 200


DESEURI PERICULOASE

Uleiuri minerale neclorurate de motor, - L 13.02.05 - - - - -


de transmisie si de ungere

Valoare parametrilor apei prelevate C.M.A.


Parametru analizat U.M. Pu forat - Re ea – sec ie preparate Legea
adâncime din carne 458/2002
Parametrii fizici
Turbiditate F.T.U 3,38 3,57 5,0
Parametriichimici
Amoniu mg N/l 0,5 0,3 0,5
Nitri i mg N/l 0 0,03 0,5
Nitra i mg N/dl 3,02 3,78 50
Oxidabilitate mgO2/l 1,42 1,45 5,0
Cloruri mg/l 70,91 70,91 250,0
Duritate °D 10,66 10,66 min. 5
Clor rezidual mg/l 0 0 0,5
Parametrii microbiologici
Numă r de colonii la 37°C/cm3 colonii 46 42 -
Numă r de colonii la 22°C/cm3 colonii 34 40 -
Bacterii coliforme/100ml colonii 0 0 0
Escherichia coli/100ml colonii 0 0 0
Enterococ/100ml colonii 0 0 0