Sunteți pe pagina 1din 9

DREPT CIVIL CURS 7-26.11.

2016

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI IN CONTRACTUL DE VANZARE

Sunt in nr de 3 : obl de a suporta cheltuielile directe ale incheierii si publicitatii contractului de


vanzare, obl de a prelua lucrul vandut si obl de a plati pretul.

1)Obligatia de a suporta cheltuielile directe ale incheierii si publicitatii contr de vanzare :-art
1666 alin 1 - in lipsa de stipulatie contrara, cheltuielile pt incheierea contractului de vanzare
sunt in sarcina cumparatorului. Reguli de determinare a aplicarii acestui text :

a)textul are in vedere doar cheltuielile directe ale inch contr de vanzare, nu si cheltuielile
indirecte.Sunt cheltuieli directe acelea care trebuie efectuate in vederea incheierii contr
indiferent de circumstantele particulare in care s-ar putea afla partile, in virtutea unor obligatii
legale. Au un asemenea regim cheltuielile de autentificare a vanzarilor incheiate in forma
autentica.Cheltuielile indirecte sunt cele care trebuie suportante pt incheierea vanzarii din cauza
unor exigente particulare ale partilor (ex chelt de transport ale partilor la locul inch contr, chelt
cu avocatul care a acordat asist jur uneia dintre parti pt inch contr in vederea redactarii sau
examinarii contr sau chelt cu auditorul care a efectuat un raport de view dilligence).Toate
cheltuielile indirecte nu intra in sfera art 1666 alin 1 si ele urmeaza a fi suportate in fiecare caz in
parte de aceea dintre parti care a beneficiat de activitateace a ocazionat cheltuiala.

b)textul mentionat vizeaza exclusiv raporturile dintre vanzator si cumparator iar nu


raporturile dintre acestia si terti

c)in principiu textul nu se refera la cheltuielile de executare a contractului de vanzare -aceste


cheltuieli sunt reglementate de art 1666 alin 2 si 3 si de art 1667 care reprezinta aplicatia de dr
comun conform caruia debitorul suporta cheltuielile platii . O singura rezerva, in cazul in care pt
transferul dr vandut sau pt opozabilitatea acestui transfer fata de terti este necesara suportarea
unor cheltuieli de inregistrare sau publicitate, desi in principiu obl de a transfera dreptul ii
incumba vanzatorului, totusi se admite ca obl de a suporta cheltuielile de publicitate ii incumba
cumparatorului.

Aceasta obl nu e asumata fata de vanzator ci reprezinta din perspectiva contr de vanzare doar o
conditie de consolidare a efectelor sale(a efectului translativ). Motivul pt care e admisa
derogarea e ca in principiu inregistrarea,inscrierea, publicitatea dr ii profita dobanditorului si
consolideaza dreptul sau. Daca el nu va suporta cheltuielile necesare pt
inregistare,publicitate,inscriere, el nu va putea antrena raspunderea celeilalte parti, ci doar va
pierde beneficiul care ar decurge din consolidare( nu isi va putea face dr opozabil, nu se va
putea pretinde titular al dr).
In materie de CF este suficient ca pt a fi considerata executata obl de a transfera
proprietatea,este suficient ca vanzatorul sa puna la dispozitia cumparatorului titlurile referitoare
la dreptul vandut si consimtamantul sau in forma autentica pt transfer, consimtamant deja dat
in principiu la contr de vanzare.Daca procurat titlurile si consimtamantul in f.autentica
vanzatorul e considerat a-si fi executat obl chiar daca dr nu a fost inscris sau nu e opozabil pt ca
dupa ce a primit titlurile si consimtamantul, cumparatorului ii ramane sa solicite la biroul de CF
inscrierea transferului platind taxa de timbru aferenta solicitarii.

De regula, inscrierea este executata pe seama cumparatorului chiar de catre notarul public care
a autentificat actul. Legea 36/95- activ notariala- notarul public este obligat sa ceara la CF
inscierea efectelor translative ale contractului pe care l-a autentificat, daca acest contract
vizeaza drepturi tabulare, cu exceptia cazului in care partile prin acordul lor l-au descarcat in
mod expres de aceasta obligatie. O asemenea descarcare e valabila numai daca nu serveste
eludarii art 19 alin 3 CC conform caruia orice renuntare sau restrangere a dr de a indeplini o
formalitate de publicitate precum si orice clauza penala sau alta sanctiune stipulata pt a
impiedica exercitarea acestui drept sunt considerate nescrise.

2)Obligatia de a plati pretul vanzarii - e principala obl a cumparatorului . CC prevede mai multe
trasaturi de regim jur al acestei obligatii :

a)OBIECTUL OBLIGATIEI este mereu o suma de bani astfel incat obl de a plati pretul e supusa pe
langa prevederile speciale in materia vanzarii si regulilor privind obligatia baneasca din TGO
precum si in virtutea unei dispozitii speciale, regulilor in materie imprumutului unei sume de
bani cu dobanda. Pretul vanzarii e purtator de dobanzi numai in conditiile limitativ prev de art
1721 CC - in cazul in care nu s-a convenit altfel, cumparatorul e tinut sa plateasca dobanzi
asupra pretului din ziua dobandirii proprietatii daca bunul produce fructe civile sau naturale ori
din ziua predarii daca bunul nu produce fructe insa ii procura alte foloase.

Rezulta ca este supletiv de vointa si se va aplica cu prioritate daca partile au stab dobanzile.
Daca se apl regimul legal, el distinge dupa cum bunul produce fructe civile sau naturale ori
procura cumparatorului alte foloase. Cand bunul produce fructe civile sau naturale, trebuie
retinut ca potrivit dr comun , aceste fructe se cuvin cumparatorului din ziua dobandirii de catre
acesta a proprietatii bunului. In mod corelativ legea a prevazut ca atunci cand creanta corelativa
obl de a plati pretul nu era executata in acea zi, atunci exact din acea zi ea incepe sa produca
fructe civile in beneficiul titularului sau (vanzatorul).Aceste fructe civile ale creantei banesti se
numesc dobanzi remuneratorii. Ele reprezinta contravaloarea folosintei sumei de bani de catre
cumparator intre momentul la care el a dobandit proprietatea bunului cumparat si momentul la
care este scadenta obl lui corelativa de a plati pretul pt acel bun.De cand are cump dr la fructele
bunului de atunci are si vanzatorul dr la creantele sale.
Fructele industriale nu sunt cuprinse in aceasta regula , motivul e ca fructele industriale se obtin
in urma unei interventii artificiale a omului, asadar prin conduita unei pers determinate ori dupa
transferul proprietatii vanzatorul care nu mai e decat un detentor precar al bunului pana la
predare, nu mai are dreptul de a executa interventii asupra bunului, fie si doar cu scopul de a
culege fructele industriale; de aceea legiuitorul presupune ca de la transferul proprietatii si pana
la predare , bunul nu va produce fructe industriale, vanzatorul nu are dr, cump nu poate in fapt
pt ca nu se afla in detinerea bunului. Fructele industriale vor avea regimul altor foloase pe care
bunul i le procura cumparatorului dupa predare.

Cand bunul nu produce fructe naturale sau civile ci ii procura alte foloase inclusiv fructe
industriale dr vanzatorului la dobanzi nu se naste decat de la mom la care cumparatorul poate
extrage aceste alte foloase, adica de la data predarii; vorbim de dobanzi remuneratorii =
contravaloarea lipsei de folosinta a bunului intre data predarii bunului si data scadenta obl de a
plati pretul .Pt a se stab daca bunul produce fructe sau alte foloase nu se are in vedere doar
natura bunului, daca e frungifer sau nu, ci situatia lui concreta, daca in aceasta situatie el
produce sau nu in mod efectiv asemenea fructe sau alte foloase dupa caz.Din acest motiv, este
posibila si ipoteza in care bunul nu procura absolut niciun folos, e o situatie exceptionala, in
principiu orice bun ar trebui sa fie frungifer.In acesta situatie creanta de pret nu va fi purtatoare
de dobanzi chiar daca scadenta ei e ulterioara transferului proprietatii si predarii bunului.

Art 1721 nu vizeaza dobanzile penalizatoare, ci doar pe cele remuneratorii. Dobanzile


penalizatoare in schimb, vor fi guvernate de dr comun al creantelor banesti in sensul ca se vor
aplica in caz de intarziere a platii pretului dupa scadenta convenita , incepand cu data acelei
scadente.

b)SCADENTA OBLIGATIEI DE A PLATI PRETUL - plata pretului devine scadenta la data stabilita de
parti, urmand ca in lipsa de stipulatie expresa se aplice art 1720. Acest text- in lipsa unei
stipulatii contrare, cumparatorul trebuie sa plateasca pretul de indata ce proprietatea este
transmisa.Atunci cand transferul dr vandut opereaza chiar prin incheierea contractului, obligatia
de a plati pretul devine scadenta imediat daca partile nu au convenit altfel. In caz contrar,
scadenta e amanata pana la transferul proprietatii, ceea ce pentru bunuri mobile de gen
inseamna pana la individualizarea lor de catre vanzator iar pt bunuri imobile pana la data la care
cumparatorul poate cere cu succes inscrierea in CF a transferului dr cumparat.

c)LOCUL PLATII PRETULUI -art 1720 si art 1494 alin 1 lit a) - 1720 prevede ca in lipsa unei
stipulatii contrare,cumparatorul trb sa plateasca pretul la locul in care bunul se alfa in momentul
incheierii contractului, regula se poate aplica doar pt bunuri individual determinate pt ca numai
in cazul lor se poate determina localizarea lor la momentul incheierii contractului. Pt bunurile de
gen se aplica dreptul comun, prev de art 1494 alin 1 lit a) - obligatiile banesti trebuie executate
la domiciliul sau sediul creditorului de la data platii.Creditorul pretului e vanzatorul, cum
individualizarea bunurilor de gen se face in principiu tot la sediul vanzatorului, rezulta ca regulile
referitoare la scadenta platii pretului si la locul platii pretului tind sa asigure simultaneitatea
executarii obligatiilor vanzatorului si cumparatorului si anume :cand la sediul vanzatorului se
face indvidualizarea- se transfera propr-devine obl de a plati pretul. La sediul vanzatorului se
executa contr de vanzare.

d)CHELTUIELILE EXECUTARII OBL DE PLATA A PRETULUI -art 1666 alin 3 - in absenta unei clauze
contrare, chelt aferente operatiunilor de plata a pretului sunt in sarcina cumparatorului .

e)GARANTIILE CREANTEI CORELATIVE OBL DE A PLATI PRETUL - GARANTIILE PLATII PRETULUI -


garantiile creantei corelative obl de a plati pretul difera in functie de natura bunului si uneori in
functie de calitatea partilor .Daca bunul e imobil , vanzatorul beneficiaza de o ipoteca legala cu
privire la acel bun, potrivit art 2386 punctul 1 din CC- beneficiaza de ipoteca legala vanzatorul
asupra bunului imobil vandut pt pretul datorat .Caracterul legal al ipotecii implica faptul ca
aceasta se considera constituita in virtutea legii prin chiar contractul de vanzare, chiar daca nu a
fost expres mentionata in acesta. Cu toate acestea ipoteca nu va fi opozabila tertilor si nu va
avea un rang decat de la data inscrierii sale in CF.

Situatia in care bunul vandut e mobil - vanzatorul beneficiaza de 2 privilegii : art 2339 alin 1 lit
a- este privilegiata creanta vanzatorului neplatit pt pretul bunului mobil vandut unei pers
fizice cu privire la bunul vandut, cu exceptia cazului in care cumparatorul dobandeste bunul pt
serviciul sau exploatarea unei intreprinderi - pt ca privilegiul sa se nasca in favoarea
vanzatorului in contr de vanzare e necesar ca lucrul vandut sa fie mobil, ca dobanditorul sa fie o
persoana fizica nu una juridica si ca destinatia data de cumparator bunului sa nu fie exploatarea
unei intreprinderi. Daca se indepl cele 3 cond privilegiul se naste din lege la data inch
contractului si ii permite vanzatorului sa isi indestuleze cu preferinta creanta la pret din orice
vanzare silita a bunului mobil ce a facut obiectul contractului.

Daca un cred chirografar al cump pretinde execut silita a creantei sale prin urm silita a bunului
ce a facut ob vanzarii si se alfa in patrim cumparatorului, acea urm se va putea realiza prin
vinderea la licitatie a bunului dar din pretul obt prima creanta satisfacuta va fi creanta vanz la
pret si daca dupa realizarea ei in intregime raman sume , acesteavor fi date cred chirografar care
a inceput urm silita.

Art 2334 - privilegiile sunt opozabile tertilor fara sa fie necesara inscrierea lor in registrele de
publicitate, daca prin lege nu se prevede altfel - in speta data nu e necesara inscrierea
privilegiului vanzatorului in arhiva electronica de garantii mobiliare. Prin exceptie de la articol, in
temeiul art 2342 alin 2, in concurs cu un creditor garantat cu o ipoteca sau cu un gaj asupra
bunului mobil vandut, privilegiul vanzatorului pt creanta pretului va avea rangul dat de
momentul inscrierii lui in Arhiva electronica de grantii reale mobiliare. Privilegiul e preferat fata
de toata lumea fara inscriere, cu exceptia celor care au garantii asupra acelui bun inscrise.

Al doilea privilegiu mobiliar - vanzatorul poate beneficia si de privilegiul retentorului - obl de


predare a vanzatorului este scadenta dupa plata pretului , pana la plata pretului obl de
predare nu e scadenta, astfel incat pana la plata pretului vanzatorul e indreptatit sa retina
bunul. Dreptul vanzatorului care a pierdut deja proprietatea dar care poate inca sa retina bunul
pana la plata pretului are calificarea jur de dr de retentie -art 2495 alin 1- Cel care e dator sa
remita un bun poate sa il retina cat timp creditorul (cumparatorul) nu isi executa obligatia sa
izvorata din acelasi raport de drept.Daca are un dr de retentie-vanzatorul are si privilegiul
retentorului cum e prev de art 2339 alin 1 lit b- creanta celui care exercita un dr de retentie e
privilegiata cu privire la bunul asupra caruia se exercita dr de retentie, cat timp acest drept
subzista.

Ca si privilegiul de la lit a, privilegiul retentorului e opozabil tertilor independent de indeplinirea


formalitatilor de publicitate , cu exceptia cazului in care tertii sunt creditori garantati cu acelasi
bun, caz in care rangul de preferinta e dat de inscrierea in arhiva electronica de garantii
mobiliare. Cele 2 privilegii mobiliare au trasatura comuna ca ele se sting in principiu prin
instrainarea, transformarea sau pieirea bunului .Cu toate acestea, prin exceptie, in cazul
privilegiului prevazut la litera a) , el subzista si urma instrainarii bunului mobil care face ob sau
de catre cumparator . In acest caz, daca instrainarea e cu titlu oneros, cumparatorul initial care e
vanzator in acea instrainare, va avea la randul sau asupra bunului un privilegiu mobiliar de
aceeasi natura.

Art 2341 - intr-o asemenea situatie privilegiul primului vanzator are rang superior fata de
privilegiul cumparatorului revanzator, cu consecinta ca daca bunul face ob unei urmariri silite se
va indestula mai intai in masura posibilului creanta la pret a vanzatorului initial si apoi cu sumele
ramase, creanta la pret a cumparatorului revanzator.

f)SANCTIUNEA NEEXECUTARII OBL DE A PLATI PRETUL VANZARII - obl de a plati pretul vanzarii
ca obl baneasca are trasaturile specifice acestei categ de obl : executarea ei silita este
intotdeauna posibila , executarea silita in natura este intotdeauna posibila astfel incat nu se
pune problema daunelor-interese compensatorii ca executare silita prin echivalent , executarea
silita prin echivalent vizeaza doar daunele-interese moratorii adica acelea datorate in cazul
intarzierii in executarea obl de plata; daunele-interese moratorii sunt evaluate legal, fiind egale
cu dobanda legala penalizatoare.

Intrucat obl de a plati pretul e obl esentiala a cumparatorului si prefigurarea ei repr pt vanzator
cauza incheierii contr de vanzare , neexecutarea fara justificare a obl de a plati pretul ii permite
vanzatorului sa declare sau sa obtina rezolutiune vanzarii. In ce priveste rezolutiunea vanzarii
CC prevede anumite aspecte specifice dupa cum bunul e mobil sau imobil :

- atunci cand bunul e mobil -art 1727 - cand vanzarea s-a facut fara termen de plata iar
cumparatorul nu a platit pretul,vanzatorul poate ca in cel mult 15 zile de la data predarii sa
declare rezolutiunea fara punere in intarziere si sa ceara restituirea bunului mobil vandut , cat
bunul e inca in posesia cumparatorului si nu a suferit transformari . Daca rezolutiunea nu a fost
introdusa in aceste conditii, vanzatorul nu mai poate opune celorlalti creditori ai cumparatorului
efectele rezolutiunii ulterioare a contr pt neplata pretului. Acest text e deosebit de exigent pt
vanzatorul mobiliar se ref la vanzarea fara termen de plata si bunul a fost predat - in principiu
daca pretul nu e platit vanzatorul nu trebuie sa predea bunul.Depasirea celor 15 zile il decad pe
vanzator din dr sau de a opune rezolutiunea vanzarii tertilor

-cand bunul e imobil -art 1728 -cand vanzarea are ca ob un bun imobil si s-a stipulat ca in cazul
in care nu se plateste pretul la termenul convenit cumparatorul e de drept in intarziere, acesta
din urma poate sa plateasca si dupa expirarea termenului, cat timp nu a primit declaratia de
rezolutiune din partea vanzatorului. Art 1729- rezolutiunea vanzarii unui imobil are ef fata de
terti in cond stab de art 909 si 910 CC.Inseamna ca pt a se asigura ca rezolutiunea vanzarii pt
neplata pretului produce ef fata de terti, in special fata de tertii subdobanditori de la
cumparator ai imobilului vandut, vanzatorul trb sa isi noteze sau sa isi inscrie in CF dr sale
privind plata pretului (spre ex el isi poate inscrie ipoteca legala care garanteaza creanta
corelativa obl de a plati pretul, poate nota in CF creanta sa la pret inca neexecutata cu
consecinta ca tertii care vad notarea ca daca nu se plateste pretul se poate cere rezolutiunea si
daca se obt rezolutiunea bunul se intoarce in patrimoniul cumparatorului iar daca au cumparat
de la cump , nu vor mai putea dob bunul).

Daca exista o astfel de inscriere sau notare oricare din dobanditorii subsecventi ai bunului de la
cumparator vor fi considerati de rea-credinta astfel incat daca se va ob rezolutiunea vanzarii pt
plata pretului inscrierile dr lor vor putea fi radiate.In schimb, daca vanzatorul nu a inscris in CF
dr sale privind plata pretului , rectificarea dr subdobanditorilor inscrisi nu se va putea obtine in
cazul subdobanditorilor cu titlu oneros astfel incat rezolutiunea vanzarii nu va produce efecte in
ceea ce ii priveste iar cumparatorul va fi obligat consecutiv rezolutiunii sa restituie bunul vandut
prin echivalent. Chiar in lipsa inscrierii drepturilor vanzatorului cu privire la pret , el poate totusi
sa opuna efectele rezolutiunii fata de subdobanditorii cu titlu gratuit de la cumparator daca
solicita rectificarea inscrierii dr acestora in termen de cel mult 5 ani de la efectuarea acelor
inscrieri.

3)Aspecte de regim juridic comune ale obl de a plati pretul si obl de preluare a lucrului vandut
in cazul vanzarilor de bunuri mobile - un prim element de exigenta rezulta din art 1725 - vizeaza
punerea de drept in intarziere pt executarea obl cumparatorului de bunuri mobile - alin 1 - in
cazul vanzarii bunurilor mobile cumparatorul e de drept in intarziere cu privire la indeplinirea
obligatiilor sale daca la scadenta nici nu a platit pretul, nici nu a preluat bunul. Textul opereaza
doar cand in mod cumulativ cumparatorul nu si-a executat la scadenta nici obl de preluare, nici
obl de plata a pretului. Scadenta obl de predare ca fiind data platii pretului functioneaza in
beneficiul cumparatorului, el nu trebuie sa predea pretul.

Riscul trece de la vanzator la cumparator chiar daca predarea nu a operat , exceptia e in cazul in
care cumparatorul e pus in intarziere. Dupa data punerii in intarziere trece riscul de la vanz la
cump chiar daca predarea nu a avut loc iar cump devine obligat sa ii ramburseze vanz
cheltuielile cu depozitarea bunului dupa data la care cump a fost pus in intarziere de drept,
chelt care au regimul daunelor moratorii pt executarea cu intarziere a obl de preluare. Alin 2 al
1725- i cazul bunurilor mobile supuse deteriorarii rapide sau deselor schimbari de valoare,
cumparatorul este de drept in intarziere in privinta preluarii lor atunci cand nu le-a preluat in
termenul convenit , chiar daca pretul a fost platit sau atunci cand a solicitat predarea fara sa fi
platit pretul. In consecinta, cand bunurile mobile sunt supuse pieirii si stricaciunii este suficient
ca doar una din cele 2 obl principale ale cumparatorului sa nu fi fost executata pt ca el sa fie
considerat de drept in intarziere in privinta acelei obligatii.

A 2-a trasatura specifica vanzarilor mobiliare vizeaza executarea directa a acestora- art 1726
-acest text preia un mecanism prev de fostul Cod Comercial sub denumirea de vanzare coactiva
-mecanismul opereaza diferit dupa cum neexecutarea obl decurgand din contr de vanzare ii e
imputabila cumparatorului sau vanzatorului. Daca neexecutarea vizeaza una din obl principale
ale cumparatorului, vanzatorul poate sa aleaga intre depunerea bunului intr-un depozit pe
cheltuiala cumparatorului si vanzarea bunului pe de alta parte. Daca a optat pt vanzare spre a
aplica acest mecanism e necesar ca aceasta sa se faca fie prin licitatie publica, fie la pretul
curent daca exista un asemenea curent si acesta exista daca legea prevede un pret, daca exista o
cotatie bursiera pt lucrul vandut sau chiar daca lucruri de natura celui vandut se vand la targ, caz
in care pretul curent va fi pretul de targ din ziua respectiva.

Vanzarea aceasta de substitutie trb sa aiba loc printr-un agent autorizat pt vanzari , agent
autorizat e fie dealerul bursier, fie executorul judecatoresc daca vanz a fost autorizata de justitie,
fie farmacistul daca e vb de un medicament, fie pers fizica sau juridica autorizata sa vanda la
targ de catre organizatorii acestuia. Daca vanzarea e organizata in asemenea imprejurari ea
echivaleaza tacit dar neindoielnic cu o declaratie de rezolutiune a vanzarii initiale .

In consecinta, in cazul in care cumparatorul din acea vanzare a platit pretul si deci neexecutarea
sa vizeaza doar obl de preluare, pretul va fi restituit cu exceptia si in masura situatiei in care
pretul obtinut de vanzator prin vanzarea de substitutie e mai mic - cumparatorul trb sa
plateasca diferenta de pret cu titlu de daune interese astfel incat daca pretul a fost deja platit de
cumparator din pretul supus restituirii va fi retinuta aceasta diferenta.La aceasta diferenta se
adauga obl cumparatorului a carui neexecutare a det desfiintarea contr de a plati daune
interese pt orice alte prejudicii suferite de vanzator spre ex cheltuiala pe care el a facut-o cu
comisionul agentului de vanzari sau orice cheltuiala facuta pt vanzarea de substitutie.

In cazul in care neexecutarea vanzarii ii e imputabila vanzatorului si vanzarea are ca obiect


bunuri fungibile supuse unui pret curent, cumparatorul are dr de a-si procura bunuri de acelasi
gen din orice alta sursa dar cu aceleasi 2 conditii : cumpararea de substitutie sa fie facuta pt un
pret curent si prin intermediul unei pers autorizate. O cumparare astfel consimtita de
cumparatorul initial implica tacit rezolutiunea vanzarii initiale cu consecinta ca in urma
rezolutiunii cumparatorul are dreptul de a pretinde diferenta intre suma ce reprezinta cheltuieli
aferente achizitionarii bunului prin cumpararea de substitutie si pretul convenit cu vanzatorul
precum si orice alte daune-interese pt prejudiciul suferit prin necesitatea de a organiza achizitia
de substitutie.

Pt ca ambele moduri de executare directa implica rezolutiuni tacite ale vanzarii initiale, ele nu
produc efectul de a desfiinta aceasta vanzare decat daca cocontractantului initial i-a fost
comunicata organizarea contractului de substitutie pt decl de rezolutiune e un act unilateral
supus comunicarii.

CC prevede reguli aplicabile unor vanzari cu aplicabilitate restransa - VARIETATI DE VANZARE


-ele sunt vanzari supuse unui regim juridic special in considerarea anumitor particularitati pe
care le prezinta. : vanzari experimentale , vanzarea unei mosteniri, vanzarea cu optiune de
rascumparare si vanzarea cu rezerva proprietatii.

VANZARILE EXPERIMENTALE =vanzari ale caror efecte se formeaza sau definitiveaza in functie
de experimentarea bunului vandut de catre cumparator. Avem in vedere : vanzarea dupa
mostra sau model , vanzarea pe incercate si vanzarea pe gustate.

VANZAREA DUPA MOSTRA SAU MODEL e contr de vanzare la incheierea caruia


consimtamantul cumparatorului se formeaza pe baza examinarii unui bun care este fie un
element al genului din care fac parte bunurile cumparate, fie o parte a bunului cumparat, fie
un corp care reproduce trasaturi ale bunului cumparat relevante pt formarea
consimtamantului cumparatorului. Primele 2 situatii = vanzare dupa mostra, a 3-a = vanzare
dupa model. Vanzarea dupa mostra sau model are 2 trasaturi specifice de regim juridic :

1)art1680 - la vanzarea dupa mostra sau model proprietatea se stramuta la momentul predarii
bunului. Se deroga de la dr comun conform caruia proprietatea bunurilor de gen se stramuta la
momentul individualizarii ; aceasta derogare are ca efect inversarea ordinii executarii obligatiilor
in rap cu dr comun.
2)art 1715 - in cazul acestei vanzari vanzatorul garanteaza ca bunul are calitatile mostrei sau
modelului

S-ar putea să vă placă și