Sunteți pe pagina 1din 4

Olimpiada raională de biologie

18 februarie 2017
PROBA PACTICĂ
Testul A
Codul Participantul
elevului Nume_________________________ prenume_____________________________
Clasa a X-
Instituția de învățământ_______________________________________________
XII-a
Profesorul___________________________________________________________

I. OBSERVAŢII MICROSCOPICE ALE UNOR SECȚIUNI PRIN DIFERITE


ȚESUTURI ANIMALE ȘI VEGETALE
o identifică țesuturile din cele 6 preparate microscopice, notate de la P1 la P6;
o asociază țesuturile identificate cu localizarea și particularitățile lor;
o rezolvă itemii 1 – 13 în care sunt menționate preparatele.

P1: P2: P3: P4: P5: P6:

1. Țesutul din preparatul microscopic P1 este prezent în:


a) sfincterul anal extern
b) bronhiole
c) faringe
d) mușchii extrinseci ai globului ocular
2. Țesutul din preparatul microscopic P1:
a) poate modifica volumul de aer care pătrunde în acinii pulmonari
b) orientează globii oculari în raport cu obiectul privit
c) participă la realizarea deglutiției până la esofag
d) contractă voluntar segmentul terminal al rectului
3. țesutul din preparatul microscopic P1 nu se găsește în:
a) pereții vaselor sanguine
b) pereții intestinului subțire
c) pereții esofagului porțiunea 1/3 (superioară)
d) piele
4. Secțiunea din preparatul microscopic P2:
a) este realizat transversal prin vârful rădăcinii
b) este realizat transversal printr-o ramură tânără
c) este realizat transversal prin frunză
d) este realizat longitudinal prin frunză
5. Secțiunea din preparatul microscopic P2 nu conține:
a) țesut palisadic
b) țesut de depozitare
c) țesut conducător
d) sunt corecte a și b
6. În preparatul microscopic P3 se observă:
a) osteoanele din țesutul osos spongios
b) osteocite în care se află osteoplaste
c) trabecule care delimitează areole
d) canale Havers înconjurate de lamele osoase
7. Țesutul din preparatul microscopic P3 se găsește într-un raport mai mare în:
a) femur
b) stern
c) scapulă
d) toate răspunsurile sunt corecte
8. Țesutul identificat în preparatul P4:
a) participă la deglutiție
b) produce elemente figurate
c) realizează sistola ventriculară
d) participă la reflexele de acomodare
9. Structura identificată în preparatul P4 se află în:
a) porțiunea inferioară a esofagului
b) stratul mijlociu al peretelui cardiac
c) ganglioni limfatici și măduva roșie
d) mușchii corpilor ciliari ai globului ocular
10. Structura identificată în preparatul P5 este specifică:
a) porumbului
b) mazărei
c) grâului
d) lăcrămioarei
11. Plantele care dețin structura din preparatul P5:
a) au fascicolele conducătoare aranjate concentric
b) au fascicolele conducătoare aranjate haotic
c) sunt lipsite de țesut conducător
d) absorb apa pe toată suprafața corpului
12. Preparatul P6 conține:
a) țesut conjunctiv cu funcții speciale
b) țesut cartilaginos
c) țesut nervos
d) țesut conjunctiv propriu-zis
13. Țesutul descoperit în preparatul P6 are funcția:
a) suportul corpului
b) protecția organelor interne
c) mișcarea corpului
d) transportul de substanțe
14. Țesutul din preparatul P6 este specific pentru:
a) mamifere
b) amfibieni
c) insecte
d) crustacee
Total 20 puncte
II. DETERMINAREA SUBSTANȚELOR
o determinați amidonul și lipidele
o toate materialele necesare sunt amplasate în cutia cu nr. II
o activitățile practice se realizează individual
1. Determinarea amidonul din plante
a) materiale utilizate:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b) notați etapele de lucru realizate:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c) Concluzia:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Determinarea prezenței lipidelor din plante


a) Materiale utilizate:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b) Notați etapele de lucru realizate:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c) Concluzia:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Total 10 puncte
III. Morfologia plantelor

Analizați monstrele 1-4 propuse și determinați:


a) Modificări ale căror organe sunt ghimpii și cârceii din monstrele propuse.
1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________
b) Funcția organului modificat din monstra numărul:
1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
Total 6 puncte