Sunteți pe pagina 1din 2

Bilet mecanica 2 – Nr.

1
1. Care sunt mărimile geometrice prin care se precizează poziția unui punct material ?
2. Deduceți relația dintre viteza liniară și viteza unghiulară, ca mărimi vectoriale.
3. Ce reprezintă viteza areolară medie? Prezentați expresia ei- indicând semnificația mărimilor
care intervin.
4. Prezentați expresia vectorială a vitezei unghiulare, în coordonate carteziene.
5. Deduceți componentele vitezei în mișcarea pe elicea cilindrică; indicați semnificația mărimilor
ce intervin și puneți-le in evidență printr-o reprezentare schematică.
6. Explicați, utilizând reprezentarea grafică, cele trei mișcări caracteristice funcționării unei
instalații în cele trei faze de operare: faza de demaraj, faza de regim și faza de oprire.
7. Deduceți expresia legii de mișcare a unui punct aparținând rigidului în mișcare generală
(oarecare): forma vectorială, forma matriceală, ecuațiile parametrice (pe cele trei direcții ale
axelor de coordonate); indicați semnificația mărimilor ce intervin.
8. Ce reprezintă mișcarea de rotație cu axă fixă a unui rigid?
9. Deduceți, , inclusiv utilizând reprezentarea grafică, ecuația centrului instantaneu de rotație;
indicați semnificația mărimilor ce intervin.
10. Prezentați problema inversă în dinamică.
11. Definiți impulsul punctului material; prezentați expresia impulsului sub formă vectorială și
formă matriceală.
12. Demonstrați, printr-un exemplu, că forța de inerție acționează asupra agentului accelerant.
13. Prezentați expresia momentelor de inerție mecanice axiale; indicați semnificația mărimilor ce
intervin.

Bilet mecanica 2 – Nr.2


1. Care sunt condițiile impuse funcției ce descrie vectorul de poziție? Explicați semnificația
acestor condiții.
2. Prezentați expresiile vitezei liniare medii – indicând semnificația mărimilor care intervin.
3. Deduceți expresia derivatei unui vector în raport cu un reper fix, când acest vector este
precizat prin proiecțiile sale față de un reper mobil: reprezentare grafică, indicarea mărimilor
care intervin.
4. Prezentați expresia vectorială a accelerației unghiulare, în coordonate carteziene.
5. Deduceți componentele accelerației în mișcarea pe elicea cilindrică; indicați semnificația
mărimilor ce intervin.
6. Deduceți formula lui Galilei, caracteristică mișcării rectilinii uniform variante; indicați
semnificația mărimilor ce intervin.
7. Deduceți formula lui Euler pentru distribuția de viteze a unui rigid în mișcare generală
(oarecare); indicați semnificația mărimilor ce intervin.
8. Prezentați modelul de studiu al rigidului în mișcare de rotație cu axă fixă; indicați semnificația
mărimilor ce intervin.
9. Deduceți expresia legii de mișcare a unui punct aparținând rigidului în mișcare plan-paralelă:
forma vectorială, forma matriceală, ecuațiile parametrice (pe cele trei direcții ale axelor de
coordonate); indicați semnificația mărimilor ce intervin.
10. Prezentați problema directă în dinamică.
11. Definiți momentul cinetic al unui sistem de puncte materiale; deduceți expresia momentului
cinetic al unui sistem de puncte materiale.
12. Prezentați torsorul forțelor de inerție; indicați semnificația mărimilor ce intervin.
13. Prezentați expresia momentelor de inerție mecanice planare; indicați semnificația mărimilor ce
intervin.
Bilet mecanica 2 – Nr.3
1. Puneți în evidență (schematic) și precizați expresia traiectoriei unui punct material în
coordonate cilindrice - indicând semnificația mărimilor care intervin.
2. Deduceți expresia derivatei unui vector rotitor constant în modul, în raport cu un scalar:
reprezentare grafică, indicarea mărimilor care intervin.
3. Prezentați formulele lui Poisson si explicați pe ce se fundamentează ele.
4. Deduceți ecuațiile parametrice ale evolventei cercului; indicați semnificația mărimilor ce
intervin și puneți-le in evidență printr-o reprezentare schematică.
5. Deduceți expresia accelerației unui punct material, în sistemul de coordonate polare;
prezentați forma vectorială, forma matriceală și modulul vitezei.
6. Deduceți parametri cinematici (legea de mișcare, viteza și accelerația) în cazul mișcării
circulare, studiată în sistemul de referință cartezian; indicați semnificația mărimilor ce
intervin.
7. Prezentați modelul de studiu al rigidului în mișcare de translație; indicați semnificația
mărimilor ce intervin.
8. Câte grade de libertate are un rigid în mișcare de rotație cu axă fixă? Puneți în evidență
parametrii variabili ai mișcării de rotație cu axă fixă a rigidului.
9. Prezentați, inclusiv utilizând reprezentarea grafică, caracteristicile distribuției de viteze ale
unui rigid în mișcare plan-paralelă; indicați semnificația mărimilor ce intervin.
10. Prezentați, pe un exemplu din practică, mișcarea absolută, relativă și de transport a unui punct
material.
11. Prezentați puterea mecanică: definiție, expresie matematică, caracteristici.
12. Care este condiția pentru conservarea impulsului (teorema de conservare a impulsului)?
13. Prezentați expresia momentelor de inerție geometrice axiale; indicați semnificația mărimilor
ce intervin.