Sunteți pe pagina 1din 7

Prezentarea generala a abaterilor

Notiuni introductive

– Abaterea reprezinta diferenta dintre profilul real al piesei si dreapta adiacenta acesteia.

Dreapta adiacenta (suprafata adiacenta, planul adiacent, cercul adiacent) dreapta (suprafata, planul,
cercul) tangenta la profilul real si asezata astfel incat distanta maxima intre profilul real si aceasta sa aiba
valoarea cea mai mica posibila.

Toleranta de forma este zona determinata de abaterea limita de forma. Toleranta de forma este egala
cu abaterea superioara de forma (abaterea inferioara fiind egala cu zero).
Datele privind toleranta de forma se inscriu intr-un cadru de toleranta.

Clasificare:

1). Abateri de forma


2). Abateri de orientare
3). Abateri de pozitie
4). Abateri de bataie

Inscriere a tolerantei de forma:

1). Abateri de forma:


Abaterea de forma de la rectilinitate

Interpretarea tolerantei: 0,02 indica cea mai mare distanta admisibila dintre profilul real si dreapta
adiacenta.

Abaterea de forma de la planeitate

Interpretarea tolerantei: 0,05 indica cea mai mare distanta admisibila dintre suprafata reala si planul
adiacent.

Abaterea de forma de la circularitate

Interpretarea tolerantei: 0,05 indica cea mai mare distanta radiala admisibila dintre profilul reala si
cercul adiacent.

Abaterea de forma de la cilindricitate

Interpretarea tolerantei: 0,02 indica diferenta de raza dintre cilindrul adiacent si un cilindru coaxial cu el.
Abaterea de forma de la forma (1)

Interpretarea tolerantei: Campul de toleranta este cuprins intre profilul adiacent si infasurarea cercului
cu diametrul de 0.1 mm ce se rostogoleste pe profilul adiacent.

Abaterea de forma de la forma (2)

Interpretarea tolerantei: Suprafata tolerata trebuie sa fie cuprinsa intre doua suprafete infasuratoare ale
sferelor cu diametrul de 0.1 mm si centrele situate pe o suprafata care are forma geometrica corecta.

Inscrierea pe desenul de executie a tolerantelor de orientare, pozitie si bataie:

2). Abateri de orientare:


Abatere de orientare de la paralelism

Interpretarea tolerantei: 0,05 indica cea mai mare distanta admisibila intre suprafata reala si planul B
paralel cu suprafata de referinta A aleasa.

Abatere de orientare de la perpendicularitate

Interpretarea tolerantei: 0,05 indica cea mai mare distanta admisibila intre suprafata reala si planul B
perpendicular pe suprafata de referinta A aleasa.

Abatere de orientare de la inclinare

Interpretarea tolerantei: 0,05 indica cea mai mare distanta admisibila intre suprafata de verificat si
planul B inclinat cu 45° in raport cu axa suprafetei A.

3). Abateri de pozitie:


Abatere de pozitie de la pozitia nominala

Interpretarea tolerantei: Axa unei gauri trebuie sa fie in interiorul unui cilindru de pozitie ideal, care are
diametrul egal cu toleranta de pozitie (0,05).
Axa unei gauri nu se poate abate cu mai mult de 0,025 de la pozitia teoretica definita de cotele
incadrate.

Abatere de pozitie de la concentricitate si de la coaxialitate

Interpretarea tolerantei: Axa cilindrului de ø20h8 trebuie sa ramana in interiorul unui cilindru de ø0,02
care are axa comuna cu a cilindrului ø15h6 ales careferinta.

Abatere de pozitie de la simetrie


Interpretarea tolerantei: Planul de simetrie al canalului trebuie sa ramana cuprins intre doua plane
paralele distantate cu 0,05 si dispuse simetric in raport cu planul de simetrie al cilindrului.

4). Abateri de bataie:

Abatere de bataie circulara radiala

Interpretarea tolerantei: 0,04 reprezinta deplasarea maxima a palpatorului aparatului de masurat, la o


rotatie completa a piesei in jurul axei cilidrului de referinta.
Directia de masurare este perpendiculara pe axa cilindrului de referinta.

Abatere de bataie circulara frontala

Interpretarea tolerantei: 0,04 reprezinta deplasarea maxima a palpatorului aparatului de masurat, la o


rotatie completa a piesei in jurul axei cilidrului de referinta.
Directia de masurare este paralela pe axa cilindrului de referinta.

Abatere de bataie totala radiala

Interpretarea tolerantei: Campul de toleranta este cuprins intre doi cilindrii avand distanta dintre ei de
0,04 coaxiali cu axa de rotatie a cilindrului de referinta.
Abatere de bataie totala frontala

Interpretarea tolerantei: Campul de toleranta este cuprins intre doua plane paralele avand distanta intre
ele de 0,04 situate perpendicular pe axa de rotatie a cilindrului de referinta.

Concluzii

Suprafata reala A a unei piese paralelipipedice poate fi afectata de trei abateri:


– o abatere de forma a ce limiteaza abaterea de la planitate.
– o abatere de la paralelism b intre suprafetele A si B (suprafata de referinta).
– o abatere dimensionala c determinata de distanta minima si maxima intre A si B.
Analizand figura de mai jos constatam ca:
– Tolerantele a si b nu influenteaza direct dimensiunea piesei.
– Folosirea simultana a celor trei tolerante a, b si c nu are sens daca a < b < c.
– Daca toleranta dimensionala c este singura inscrisa pe desen, aceasta inseamna egalitate intre a, b si c.