Sunteți pe pagina 1din 9

Coperta faţă

Sistemul de Diagnostic Stratus CS Acute Care este destinat îndeplinirii celor mai bune necesităţi de setare
aproape de pacient

Răspunsuri pentru viaţă

Pagina 2

Sistem Diagnostic Stratus CS Acute Care


Sistemul de Diagnostic Stratus® CS Acute CareTM se potriveşte perfect testării aproape de pacientul dvs.
Design-ul inteligent garantează uşurinţa în utilizare împreună cu rezultatele de calitate standard-gold.
Sistemul asigură bio-markerii necesari pentru a acoperi spectrul de îngrijire cardiacă acută.
Timpul de rotaţie a fost redus de la 76 minute la mai puţin de 20 de minute.

Rutina de testare Sistemul de diagnostic Stratus CS


Acute Care
Beneficiile testării aproape de-pacient2,6
Într-un studiu de evaluare a testării impactului punctului de îngrijire cu cTnl pe Sistemul de Diagnostic
Stratus CS Acute Care funcţie de rutină de testare, au fost documentate câteva beneficii. Cu Sistemul de
Diagnostic Stratus Cs Acute Care, timpul de rotaţie pentru testarea aproape de-pacient a fost redus de la 76 la
20 de minute. Şi, costurile totale asociate cu testarea punctului de îngrijire cTnl au scăzut cu 25%.
Costurile totale asociate cu testarea punctului de îngrijire cTnl au scăzut cu 25%.2,6
Cost per admisie pacient

Rutina de testare Sistemul de diagnostic


Stratus CS Acute Care

Pagina 3

Setările aproape de-pacient cu rezultate de laborator de calitate


Fără excepţie, îngrijirea acută depinde de promptitudine, siguranţă şi
eficacitate; 1,2 în acest scop, noi la Siemens Healthcare Diagnostics vă
oferim soluţia noastră pentru setările aproape de-pacient.

Atenţia pentru pacienţii care vin înaintea manevrării probelor


Certitudinea pentru rezultatele marker cardiace aproape de-pacient
 Rezultate cât de repede de la 14 minute până la 60-120 minute de la laboratorul central
 Manevrarea manuală mai mică decât dispozitivele portabile reduce oportunitatea pentru eroare
 Alegerea de la un diagnostic robust şi riscul meniului de stratificare
Uşurinţa de a utiliza de către personalul la toate nivelele de pregătire3,8,9,10
 Prelucrarea probei de sânge complet închisă utilizând centrifugarea la bord
 Risc redus de bio-pericol
 Capabilitatea de integrare în sistemul de informaţii al instituţiei
 Nu este necesară întreţinerea zilnică
Practicile de laborator trebuie să fie complet îndeplinite
Sistemul de diagnostic Stratus CS Acute Care este destinat în conformitate cu agenţiile de acreditare de
laborator (CAP, JCAHO, CLSI), permiţând utilizarea verificării zilnice a sistemului (Electronic QC) în locul
testării zilnice a controalelor lichidului.
 Verificarea zilnică a sistemului cu o blocare timp programabil include:
- sistem de detectare optic
- alinieri mecanice
- sistem de manevrare lichid
- temperatură
 Dacă este solicitat de instituţia dvs. sau regulamentele locale, verificarea controlului de lichid este de
asemenea disponibil şi include blocările programabile timp/domeniu.

De la “venă la creier” în mai puţin de 20 de minute.

Colectaţi proba de sânge Încărcaţi proba şi testaţi Apăsaţi start 14 minute mai târziu
întreagă şi introduceţi ID cartuşul (le) raportaţi primul rezultat
pacient (cod de bare sau
tastatură)

Pagina 4

Markerii de care aveţi nevoie care acoperă spectrul îngrijirii acute cardiace
“Troponin, CRP şi BNP furnizează fiecare informaţii unice pronostic la pacienţii cu ACS. O simplă strategie
multi-marker care clasifică pacienţii s-a bazat pe numărul de bio-markeri ridicaţi la prezentare şi permite
riscul stratificării peste un domeniu bandă de evenimente cardiace importante pe termen scurt şi lung”.

M.S. Sabatine et.al, Circulation 2002

Armonizarea laboratorului central şi testarea aproape de-pacient


“După cum sunt elaborate ca mai multe sisteme de analiză pentru setările punctului-de-îngrijire (POC),
criteriile identice trebuie să se aplice atât la metodologiile laboratorului central cât şi la sistemele de testare
POC.”12
Siemens a fost proactiv în luarea fazelor de a asigura alinierea analizelor cardiace Troponin I în laboratorul
central şi setarea aproape de-pacient. Armonizarea cTnl şi NT-proBNP este un punct important crescător
pentru medicina de laborator.12, 13, 22
Analiza Stratus CS Acute Care cTnl a fost prezentată pentru a demonstra acordul bun de-a lungul domeniului
de măsurare cu platformele centrale de laborator Siemens, sistemele de chimie integrate Dimension® RxL
Max®, şi Xpand® Plus ca şi Sistemul de Laborator Dimension Vista® Intelligent. Siemens oferă numai
perechea de punct-de-îngrijire/laborator central a instrumentelor care demonstrează armonia reală cTnl.3, 5, 14
Aceasta face de asemenea Sistemul de Diagnostic Stratus CS Acute Care să se potrivească perfect ca o soluţie
de backup în laboratoarele centrale şi locuri satelit.

Troponin I
Bio-markerul preferat pentru necroza miocardică.12, 13
 Îndeplineşte liniile de ghidare acceptate internaţional (ESC/ACC/AHA/NACB/IFCC) 5, 12, 13
 Sensibilitate excelentă şi specificitate cardiacă11, 27
 99% procente din normal: 0,07 ng/mL5, 11
 10% CV la 0,06 ng/mL
NT-proBNP15, 16
Ajutorul în evaluarea şi conducerea insuficienţei cardiace (HF) şi sindroamele acute coronariene (ACS)
 Diagnoza rapidă şi de precizie
 Factor de risc suplimentar pentru rezultatele slabe la pacienţii ACS
Mioglobina12, 13
Pentru pacienţii care au nevoie de un diagnostic rapid
 Valoarea predictivă excelentă negativă apare în mod rapid în sânge după rănire
 Utilizabil pentru monitorizarea reperfuziei şi reinfarctului
CardioPhase® CRP
Adăugat la valoarea predicţiei altor markeri utilizaţi pentru a evalua riscul cardiovascular şi boala periferică
vasculară
 Inflamaţia contribuie la instabilitatea/ruptura plăcii
Masa CKMB12, 13
Alternativa la Troponin I
 Utilizabil pentru detecţia reinfarctului26
 Estimarea dimensiunii infarctului27
Analize suplimentare disponibile pe analizorul Stratus CS
D-Dimer18,19
Un test important realizat la pacienţii suspectaţi de tulburări trombotice
 Valoarea ridicată predictivă negativă pentru trombo-embolism venos (VTE)
 Exclude embolismul pulmonar (PE)*
 Excelentă sensibilitate
 Precizie ridicată la nivelul de întrerupere
βhCG20
Pentru a răspunde rapid la întrebarea de graviditate şi pentru a asigura cantitativ cel mai sigur tratament
posibil.

Pagina 5

Analiza Stratus CS Acute Care Troponin I îndeplineşte recomandările internaţionale


Noi am găsit că o valoare cTnl de 0,07 ng/mL corespunde unei populaţii de control de referinţă de 99%.
O concentraţie cTnl de 0,06 ng/mL corespunde unei imprecizii totale de 10% CV pentru două analizoare
independente Stratus CS în utilizarea rutinei. Deci, 10% CV pentru analiza Stratus Cs cTnl este sub 99%
dintr-o populaţie de control referinţă, şi în conformitate cu specificaţiile ESC/ACC” redefiniţia MI.”
R.Christenson et. Al, Clin Biochem 2004

Stratus CS – Cardiac Troponin I – Studiu de


imprecizie 20 zile Siemens Healthcare
Diagnostics Inc.

Studiul IFCC23 validează profilul de precizie SCS


cTnl. Rezervele cad în mod direct pe linie. Studiul
a lipsit suficiente rezerve între 0,05-0,20 pentru a
identifica cu precizie concentraţia de 10% CV.
Profilul de precizie SCS cTnl mult mai precis
identifică concentraţia de 10% CV ca
0,06 ng/mL8,11.

Prima metodă de sensibilitate ridicată cardiacă Troponin I


O metodă de sensibilitate ridicată Troponin I este definită de angajamentul legăturii ESC/ASCC de a avea un
nivel de imprecizie de ≤ 10% la 99% dintr-o populaţie normală. 5,12,13,23 Analiza poate fi utilizată pentru
măsurarea cardiacă Troponin I ca ajutor în diagnoza infarctului miocardic acut (AMI) şi în stratificarea
riscului pacienţilor cu sindrom acut coronarian (ACS).11
Markerii Siemens Healthcare Diagnostics Acute Care
Robusteţea sistemului şi panoul marker cardiac comprehensiv furnizează răspunsuri fiabile la întrebările
critice.

* În legătură cu un model de evaluare a probabilităţii de pre-testare clinică neridicată (PTP)


**Societatea Europeană de Cardiologie
Colegiul American de Cardiologie
Pagina 6

Sistemul Stratus CS Acute Care destinat pentru diagnosticele de Acute Care


Specificaţii sistem, probă şi reactiv
Troponin-I CKMB NT-proBNP D-dimer hsCRP Mioglobină βhCG
Domeniul 0,03-50 ng/mL 0,3-150 15-20000 6-5000 0,1-50 mg/L 1-900 ng/mL 0,5-1250
analizei (mg/L) ng/mL (mg/L) pg/mL ng/mL (mg/L) (mg/L) mIU/mL
FEU (IU/L)
Sensibilitate 0,03 ng/mL 0,3 ng/mL 15,0 pg/mL 6,0 ng/mL 0,1 mg/L 1,0 ng/mL 0,5 mIU/mL
Reproductibilitate 5,1% la 0,64 4,0% la 4,4% la 4,1% la 6,8% la 3,4% la 2,6% la
ng/mL 3,7 ng/mL 3,7 ng/mL 412 ng/mL 412 ng/mL 56 mg/L 5,1 mIU/mL
10% la 0,06
ng/mL
Vă rugăm să consultaţi fiţşele de intrdoucere analize sau ghidul operatorului pentru mai multe informaţii detaliate.

Alinierea automată
Capabilităţile sensibile de nivel se aliniază în mod automat la fiecare TestPak şi modul

Specificaţiile interfeţei computerului


Uni-direcţional

Specificaţii mediu
Temperatura camerei: 17-30°C
Umiditatea: 20-80%

Eliminarea deşeului
Toate materialele periculoase sunt conţinute cu o căptuşeală de deşeu eliminabil

Viteza de centrifugare
Microprocesor verificat între 18.000 şi 22.000 rpm

Identificarea probei şi TestPak


Cititor cod de bare universal

Diluţii automate
DilPak-uri de unică folosinţă per metodă

Management fluid în timp real


Capabilitatea de sensibilitate a nivelului de lichid combinată cu sistemul de monitorizare distribuire fluid

Timp de rotaţie
Sistemul furnizează primul rezultat în mai puţin de 14 minute şi un panou de 4 teste în 26 minute de la o
probă completă de sânge

Tipul probei
Heparină de sodiu sau heparina de litiu pentru toate metodele cu excepţia D-dimer. Vă rugăm să consultaţi
introducerea produsului la analiză pentru mai multe informaţii detaliate. D-dimer necesită heparina de litiu
sau citratul de sodiu pentru sângele întreg sau plasmă.
Controlul calităţii
 Verificaţi sistemul zilnic (QC electronic) cu blocarea programabilă de timp
 Controalele lichidului sunt prelucrate după calibrare, după primirea unui lot de reactivi calibraţi
anterior sau oricând locul doreşte să verifice performanţa şi conform cu regulamentele locale, ale
statului şi/sau federale
 Alerta la bord “QC required” (“controlul calităţii solicitat”) pentru un element timp şi/sau verificarea
domeniului

Caracteristici software
 Ultimele 20 de rezultate sunt stocate şi pot fi reimprimate şi/sau transmise la LIS
 ID-ul pacientului şi/sau intrarea ID-ul probei, colectarea probei şi intrarea timpului
 Capabilitatea de blocare a operatorului neautorizat
 Înştiinţarea de expirare lot TestPak, parola de protecţie a funcţiilor de setare avansate
 Modul interfaţă POC pentru conectivitate

Cerinţe depozitare
TestPak-uri, CalPak-uri şi DilPak-uri: 2 la 8°C (Troponin-I CalPak şi NT-proBNP CalPak: -10 la -20°C)

Stabilitate calibrare
 90 zile pentru βhCG
 60 zile pentru cTnl, CKMB, Mioglobină, D-dimer şi hsCRP
 30 zile pentru NT-proBNP

Calibrarea
Pot fi stocate până la 3 loturi separate Testpak per analiză

Capacitatea reactivului
Cartuşe de analiză de unică folosinţă

Tehnologia analizei
Dendrimer a sporit imuno-analiza de partiţie radială

Pagina 7
Informaţii de comandare
Catalog Nr. Descriere produs Cantitate
CCTNI Stratus CS Acute Care Troponin I TestPak 100
CCTNI-CR Stratus CS Acute Care cTnl CalPak 5
CCTNI-D Stratus CS Acute Care cTnl DilPak 5
CCKMB Stratus CS Acute Care CKMB TestPak 100
CCKMB-C Stratus CS Acute Care CKMB Calpak 5
CCKMB-D Stratus CS Acute Care CKMB DilPak 5
CPBNPM Stratus CS Acute Care CKMB pBNP TestPak 100
CPBNPM-C Stratus CS Acute Care CKMB pBNP Calpak 5
CPBNP-D Stratus CS Acute Care CKMB pBNP DilPak 5
CDDMRE Stratus CS Acute Care D-Dimer TestPak 60
CDDMR-C Stratus CS Acute Care DDMR CalPak 5
Catalog Nr. Descriere produs Cantitate
CDDMR-D Stratus CS Acute Care DDMR DilPak 5
CCCRP Stratus CS Acute Care CCRP TestPak 60
CCRP-C Stratus CS Acute Care CCRP CalPak 5
CMYO Stratus CS Acute Care Mioglobină TestPak 100
CMYO-C Stratus CS Acute Care MYO Calpak 5
CMYO-D Stratus CS Acute Care MYO DilPak 5
CBHCG Stratus CS Acute Care βhCG TestPak 100
CBHCG-C Stratus CS Acute Care βhCG CalPak 5
CBHCG-D Stratus CS Acute Care βhCG DilPak 5
CROTOR Rotor centrifugă 100
CCANBD BD Vacutainer® Adaptor canulă 100
CCANS Adaptor canulă Sarstedt® 100
CCUPS Cupe probă 100
CPAPER Hârtie imprimantă termică 10
CTIPS Extremităţi pipetă 1.920
CLINER Container deşeu 50
Referinţe:
Coperta spate

Siemens Healthcare Diagnostics, un leader global în diagnosticele clinice, asigură profesionişti în îngrijirea
sănătăţii în spital, referinţă şi laboratoare birou medic şi setările punctului-de îngrijire a sănătăţii cu informaţii
vitale solicitate de diagnosticul precis, tratament şi monitorizare pacienţi. Portofoliul nostru inovator al
soluţiilor conduse de performanţă şi îngrijirea individualizată a clientului se combină cu fluxul de lucru
eficientizat, sporeşte eficienţa operaţională şi susţine outcomes îmbunătăţit al pacientului.

Acute Care, CardioPhase, Dimension, Dimension Vista, Xpand, Rxl, Max, Stratus şi toate marcajele asociate
sunt mărci comerciale ale Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Toate celelalte mărci comerciale şi branduri
sunt proprietatea respectivilor lor beneficiari.

Disponibilitatea produsului poate varia de la ţară la ţară şi este supusă varierii cerinţelor regulamentului.
Vă rugăm să contactaţi reprezentantul local reprezentativ pentru disponibilitate.

Comanda Nr. A91DX-POC-110275-GC1-4A00


12-2011 | Toate drepturile rezervate
© 2011 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Sedii Global Siemens Sedii Global Siemens Healthcare Global Division


Siemens AG Siemens AG Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Wittelsbacherplatz 2 Healthcare Sector 511 Benedict Avenue
80333 Muenchen Henkestrasse 127 Tarrytown, NY 10591-5005
Germania 91052 Erlangen SUA
Telefon: + 49 9131 84-0 www.siemens.com/diagnostics
Germania
www.siemens.com/healthcare

www.siemens.com/diagnostics