Sunteți pe pagina 1din 14

Fecundaţia reprezintă procesul de unire a celor doi gameţi (spermatozoid şi

ovulă), în urma căruia se reface diploidia cromozomială, într-o celulă cu


caractere genetice recombinate.

Etapele fecundaţiei se pot desfăşura, uneori, în condiţii diferite faţă de


normal, determinând apariţia unor anomalii sau forme anormale de
fecundaţie.

La mamiferele:
- politocice – anomaliile de fecundaţie pot afecta numai o
parte din ovulele eliberate în ciclul sexual respectiv;
- monotocice - anomaliile de fecundaţie afectează singura
ovulă eliberată în ciclul respectiv, gravitatea acestora fiind mai mare la aceste
specii.
Precoce – împiedică fecundaţia

Anomaliile de
fecundaţie se
pot manifesta

Tardiv – determină mortalitate embrionară


- totală – la monotocice;
- parţială – la politocice.
POLISPERMIA

POLIANDRIA

DIGINIA

Forme ale
anomaliilor de GINOGENEZA
fecundaţie
PARTENOGENEZA

ANDROGENEZA

REFECUNDAREA

FECUNDAREA PARŢIALĂ
PĂTRUNDEREA A DOI SAU MAI MULŢI SPERMATOZOIZI ÎN
CITOPLASMA OVULEI.
POATE APARE LA OVOCITELE CU PERTURBĂRI ALE BLOCAJULUI
POLISPERMIC.
LA MAMIFERE APARE: - LA OVOCITELE ÎMBĂTRÂNITE;
- DIN CAUZA MONTEI SAU I.A. TÂRZII;
- ÎN CONDIŢII DE TEMPERATURĂ CORPORALĂ
CRESCUTĂ, IMEDIAT SAU LA SCURT TIMP DUPĂ PRODUCEREA OVULAŢIEI;
- PLASAREA OVOCITEI ÎN CONTACT CU SUSPENSII
DESE DE SPERMATOZOIZI;
- FOLOSIREA OVOCITELOR TINERE SAU BĂTRÂNE
PENTRU FECUNDARE;
CONDIŢII - TRATAREA OVOCITELOR CU DIFERITE SUBSTANŢE
EXPERIMENTALE (NICOTINĂ, CLORALHIDRAT ALCALOIZI);

- EXPUNEREA OVOCITELOR LA TEMPERATURI


RIDICATE SAU COBORÂTE.
POATE APARE DE ASEMENEA POLISPERMIA FIZIOLOGICĂ LA
OVOCITELE CU MULT VITELUS (PĂSĂRI ŞI REPTILE) CA O REACŢIE DE
ADAPTARE, DETERMINÂND CREŞTEREA POSIBILITĂŢII DE ÎNTÂLNIRE A
CELOR DOI NUCLEI ÎN MASA MARE A VITELUSULUI.
ÎN ACEST CAZ, UN SINGUR SPERMATOZOID VA REALIZA SINGAMIA,
CEILALŢI FIIND LIZAŢI ÎN MASA CITOPLASMEI OVOCITARE.
OVULELE CU ACEST TIP DE FECUNDARE ANORMALĂ VOR PREZENTA:
MAI MULŢI PRONUCLEI MASCULI ÎN CITOPLASMĂ

FUZIONARE CU UN PRONUCLEU FEMEL

POLIANDRIE

MORTALITATE EMBRIONARĂ
REPREZINTĂ FUZIUNEA A DOI SAU MAI MULŢI PRONUCLEI MASCULI
CU UN PRONUCLEU FEMEL.
APARE CA URMARE A POLISPERMIEI.

LA MAMIFERE ÎN OVULELE POLIANDRICE, PRIMUL FUS DE


SEGMENTAŢIE ESTE BIPOLAR, IAR PRIMELE DIVIZIUNI SUNT APROAPE
NORMALE. CARIOTIPUL ZIGOTULUI VA FI TRIPLOID SAU POLIPLOID.

ZIGOTUL (EMBRIONUL) SE DEZVOLTĂ DOAR PENTRU O ANUMITĂ


PERIOADĂ DE TIMP DUPĂ CARE MOARE SAU ESTE RESORBIT (CEL
MAI FRECVENT ÎN PRIMELE 13-15 ZILE DUPĂ FECUNDAŢIE)
FORMĂ ANORMALĂ DE FECUNDAŢIE CARE CONSTĂ ÎN AMFIMIXIA A
DOI PRONUCLEI FEMELI CU UN PRONUCLEU MASCUL.
APARE LA OVOCITELE LA CARE NU SE ELIMINĂ PRIMUL SAU MAI
FRECVENT AL DOILEA GLOBUL POLAR, ACESTA CONSTITUIND AL
DOILEA PRONUCLEU FEMEL. REZULTĂ CĂ OVULA VA AVEA UN NUMĂR
DIPLOID DE CROMOZOMI.
ÎN URMA UNIRII CELOR 3 PRONUCLEI (2 FEMELI ŞI UNUL MASCUL)
VA REZULTA UN ZIGOT TRIPLOID.
CAUZE
- ÎMBĂTRÂNIREA CELOR DOI GAMEŢI - OVULA - IMPOSIBILITATEA
ELIMINĂRII UNUI GLOBUL POLAR;
- SPERMATOZOID - ODATĂ
CU ÎMBĂTRÂNIREA APARE INCAPACITATEA DETERMINĂRII UNEI
ACTIVĂRI COMPLETE A OVOCITEI (ÎN URMA PĂTRUNDERII PRIN
MEMBRANA CELULARĂ) ŞI ELIMINAREA CELUI DE-AL DOILEA GLOBUL
POLAR;
- FOLOSIREA UNOR ALCALOIZI (COLCHICINA) - EXPERIMENTAL
DIAGNOSTIC
- MICROSCOPIC - IDENTIFICAREA PREZENŢEI CELOR 3
PRONUCLEI ÎN CITOPLASMA OVULEI;

BLASTOCIŞTII TRIPLOIZI SUFERĂ O ÎNTÂRZIERE ÎN


DEZVOLTARE ŞI NU SUNT VIABILI MAI MULT DE 13-25 ZILE
REPREZINTĂ DEZVOLTAREA ZIGOTULUI NUMAI PE SEAMA
PRONUCLEULUI FEMEL.

ESTE O ANOMALIE EXTREM DE RARĂ LA MAMIFERE (APARE NUMAI


ÎN CONDIŢII EXPERIMENTALE).

SE ÎNTÂLNEŞTE ÎN MOD NATURAL LA UNII HELMINŢI, PEŞTI ŞI


BATRACIENI.

INDIVIZII SUNT HAPLOIZI.


REPREZINTĂ DEZVOLTAREA ZIGOTULUI NUMAI PE SEAMA
PRONUCLEULUI MASCUL.

NU A FOST PUSĂ ÎN EVIDENŢĂ ÎN CONDIŢII NATURALE LA


MAMIFERE.

A FOST OBŢINUTĂ NUMAI ÎN CONDIŢII EXPERIMENTALE PRIN:


- IRADIEREA OVOCITEI;
- TRATAREA OVOCITEI CU DIFERIŢI COLORANŢI.

INDIVIZII SUNT HAPLOIZI.


REPREZINTĂ O ANOMALIE DE FECUNDAŢIE CARE CONSTĂ ÎN
SEGMENTAREA OVOCITULUI, NEINDUSĂ DE GAMETUL MASCUL.

ÎN ACEST CAZ, SEGMENTAREA OVOCITULUI SE REALIZEAZĂ FĂRĂ


CA ÎNAINTE SĂ FI AVUT LOC FECUNDAŢIA (ÎN ABSENŢA
SPERMATOZOIDULUI).

ÎN CONDIŢII NATURALE POATE FI ÎNTÂLNITĂ LA CRUSTACEI, ALBINE


ŞI PĂSĂRI (CURCAN).

LA MAMIFERE A PUTUT FI REALIZATĂ NUMAI EXPERIMENTAL (ÎN


URMA REFRIGERĂRII OVOCITELOR).

INDIVIZII SUNT HAPLOIZI


ANOMALIE DE FECUNDAŢIE CARE CONSTĂ ÎN POSIBILITATEA
PENETRĂRII SUCCESIVE A MAI MULTOR SPERMATOZOIZI ÎN OVULUL
FECUNDAT.

APARE LA ZIGOŢII LA CARE ESTE:


- ÎMPIEDICATĂ FORMAREA MEMBRANEI DE FECUNDAŢIE;
- ÎNDEPĂRTATĂ MECANIC SAU ENZIMATIC ACEASTĂ
MEMBRANĂ.

ÎN URMA REFECUNDĂRII:
- SE REALIZEAZĂ POLIANDRIA;
- SE POATE FORMA UN PRONUCLEU SUPLIMENTAR.

A FOST SEMNALATĂ EXPERIMENTAL LA:


- NEVERTEBRATE;
- ŞOBOLAN.
ANOMALIE DE FECUNDAŢIE CARACTERIZATĂ PRIN
NEPARTICIPAREA CROMATINEI MASCULE LA PRIMA DIVIZIUNE DE
SEGMENTAŢIE.

PRONUCLEUL MASCUL NEMODIFICAT SE POATE UNI CU NUCLEUL


UNUI BLASTOMER AL ZIGOTULUI ÎN STADIUL DE 2, 4 SAU 8
BLASTOMERE.

A FOST SEMNALATĂ LA:


- NEVERTEBRATE;
- ŞOARECI .