Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

Proiectarea Unității de învățare


Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Timp Strategii Resurse şi mijloace de Evaluare
(detalieri) specifice alocat didactice învăţământ (forme,metode,
Resurse TIC utilizate instrumente)
OER şi Web 2.0
MEM -denumirea figurilor
Figuri geometrice; 5 ore Conversația https://docs.google.com/docu
ment/d/1bXGHNAbOMRUeH
geometrice 2.1. Observația mN8dwl0UVxuje_KvdRRZeo Observarea sistematică ale
plane: -formare de mulţimi de Surpriza qEjGYwWY/edit castel elevilor
Dreptunghi figuri geometrice - muncă în Explicația Aprecieri frontale şi
Pătrat grup; Jocul individuale
Triunghi Exercițiul
Cerc -formare de coloane cu figuri
Recunoaştere geometrice - muncă în
Denumire perechi;
Sortare
Colorare -exerciții de selectare a
https://docs.google.com/docu
figurilor geometrice plane; ment/d/15hulEDI-
qFOq3wQQMtBBYtgA_-
-colorarea figurilor RzMMLIRwpRqZddr4c/edit Recompense
geometrice colorare casă

-aşezarea figurilor
geometrice în căsuța
potrivită;
Jocul ”Aşează-mă la căsuța
mea”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

-numărare de figuri https://docs.google.com/docu Fişă de muncă


ment/d/1uF1hfnshb6r3qU0icR independentă
geometrice de acelaşi fel; Explicația WHkvIA77gCjmeuBuA_jccHf
Exercițiul https://docs.google.com/docume
Mo/edit numărare girafă
nt/d/1TJROZQz7ygQ3y-
-rezolvare de fişă de lucru – P_kG7pb1hJ5X04yShUDlhVlUNul
în perechi, apoi individual; DI/edit numărare dino

-exerciții de completare a https://docs.google.com/docu Recompense


figurilor geometrice plane ment/d/1RAfWrpd1nh4fjiWiz
D1Z24oM8Cu-FU_r2K3Vkug-
trasate cu linie punctată; BmE/edit contur

-exerciții de sortare a unor


forme geometrice după
criteriile date: formă,
culoare, mărime;

-exerciţii de observare şi
2.2. descriere verbală a figurilor
geometrice cunoscute;
https://www.youtube.com/wa
-vizionarea filmulețului ”Să tch?v=wnjSQZ-TeIw
învățăm formele”; Să învățăm formele
Observația
-recunoaşterea figurilor Conversația https://www.youtube.com/wa Observarea elevilor
geometrice în mediul euristică tch?v=n8H7PWroRCk
Aprecieri verbale
Dreptunghiul şi pătratul
înconjurător;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

https://docs.google.com/docu
-rezolvare de fişe de lucru: ment/d/1KBC0lWB18piCyvUY Fişă de muncă
sa5ivrrVIpG8Ip22T33HjLW1Z
legarea obiectului de forma Mo/edit formă-obiect independentă
corespunzătoare; https://docs.google.com/docume
nt/d/13d1Lc0ziXt-
bXFrd0IYl9TDEUM5J63oQn7rcBE
-Joc de masă:,,Alege şi DIQxo/edit uneşte obiectul cu
potriveşte” forma
-recunoaşterea jetoanelor
care ilustrează formele Aprecieri frontale şi
geometrice cunoscute; individuale
alegerea formei care Recompense
corespunde jetonului lipsă
de pe planşă;

-observarea figurilor
geometrice plane;

Descrierea -evidenţierea https://docs.google.com/docu


figurilor caracteristicilor figurilor Observația ment/d/1PD9IPJl0A2TidiM7c
geometrice geometrice plane; Explicația 2TPL_A5v2TUksKGZBPFjCZw
Exercițiul 5s4/edit Sudoku
-completare de rânduri cu
figuri geometrice care lipsesc https://docs.google.com/pres
entation/d/17iBJDFDXchYsXs
Sudoku eAL7X9hRdigT4mWPhxxMB
dQaT2lP0/edit#slide=id.p13 Observarea sistematică ale
-vizionarea unui PPT cu PPT elevilor
figuri geometrice;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

-arătarea caracteristicilor
figurilor geometrice;

-Jocul ”Cine sunt?” Metoda


-recunoaşterea figurilor cadranelor
geometrice pe baza unei Observarea elevilor
descrieri; Aprecieri verbale

-Joc de memorie ”Care figură


lipseşte”; Explicația
Demonstrația
-selectarea şi sortarea Jocul
pieselor după criterii date:
Caută, ridică piese de
anumită formă, după o
descriere dată;

-observarea şi enumerarea
elementelor geometrice Observarea https://www.youtube.com/wa
folosite în realizarea Explicația tch?v=uvFN5NhlGL4
Triunghiul şi cercul
desenului; Exercițiul
https://docs.google.com/docu
Aprecieri frontale şi
-numărarea figurilor de ment/d/1PeQ_xQL5a- individuale
2.1. acelaşi fel şi completarea LFudZpvZ_afbEqyrCr5ZoEbS
tabelului cu Z5Wd2dnsM/edit Numărare
casă
nr.corespunzător

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

-scrierea numărului fiecărei https://docs.google.com/docu


ment/d/1dovsmbx0obA_U2Ci
categorii de figuri hMbAYOGipdqgLQnbRZvuW
geometrice în tabel; Y4Vh7o/edit tabel
Fişă de muncă
-exerciții de continuare a independentă
unor modele repetitive https://docs.google.com/docu https://docs.google.com/docume
utilizând forme geometrice ment/d/1I2KfICQOc7Gxd0qf nt/d/1657C1NSnr_raQPrtKGWaag
RD4Gok7XC3nC_vumobKGO EH8duCm-iDG8PRIyW4Rfg/edit
plane; 6VtPv8/edit continuă continuă
-rezolvare de fişe de muncă Explicația
în perechi şi individual; Exercițiul
https://www.youtube.com/wa
tch?v=HZSPuxRFz2M
-vizionarea unui filmuleț cu Forme şi corpuri geometrice
forme şi corpuri geometrice;
Corpuri https://docs.google.com/docu
ment/d/1Yq1osWWIJXbEnqS
geometrice 2.2. -repartizarea fiecărui corp pdfH-
Cub geometric formei geometrice i_FeE4WXgymSNeDAcAn6U
Cuboid căreia îi corespunde; 9M/edit figuri/ corpuri
Cilindru
Sferă -observarea corpurilor
geometrice;

-exerciții de recunoaştere a
formei fețelor unor corpuri
existente în sala de clasă şi
scrierea acestora în tabel

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

-exerciții de descriere verbală https://docs.google.com/docu Fişă de muncă


a formei fețelor corpurilor ment/d/1HN7w3SIBapXYpuQ independentă
zHZB-
identificate; https://docs.google.com/docume
h6hE816Hiof9SSYnn62vJ_w/e
nt/d/1x1D6cBkNwkxGCCamWeD
dit încercuieşte
k2jtYtS0uSONysE0ep7iP7f4/edit
-găsire de exemple de obiecte figură/corp
din afara clasei care au forma
corpurilor geometrice
învăţate;

-brainstorming despre
corpurile geometrice;

-rezolvare de fişă de muncă,


în perechi, apoi individual;

Simetria -observarea simetriei la


figurile geometrice plane, la Observarea sistematică ale
obiecte şi fiinţe din mediul Conversația https://docs.google.com/docu elevilor
apropiat; Explicația ment/d/13TYM3IFUgUeBOp3 Aprecieri frontale şi
OkHbGkowiryiYaPa_lNH8pI individuale
Exercițiul LAoQY/edit simetr. forme
-desenarea imaginii în
oglindă a formelor https://docs.google.com/docu
Recompensă
geometrice date; ment/d/1VcrCM7Met1Q4zEx
AQb-IsK-
YuBi0eacQ1_H0oFe2PsU/edit Portofoliu
-rezolvare de fişă de muncă:
color.pisică sim.
colorarea imaginii în Explicația
oglindă; Exercițiul

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


CLR -decodificarea mesajului 1 oră https://docs.google.com/docu
Ghicitore 1.1. încifrat în ghicitoare; Conversația ment/d/1f7fzwGGa_45TemUn
OYCaK-
Problematizarea 1qHhUHJ5LkVHbFtEDBmYI/ Aprecieri verbale
-identificarea corectitudinii Explicația edit ghicitoare
enunţurilor referitoare la Exercițiul
formele geometrice prin -cartonaşe: A şi F Observarea elevilor
Adevărat (A) sau Fals (F);

Poezie: Piticul 1.2. -realizarea unui desen care https://docs.google.com/docu


ment/d/1QH7HQIXytaYjwDn
corespunde subiectului HKmZOFXoz7HazYers3CaVJ
textului audiat; ZtZEbw/edit piticul

ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE


AVAP -construire de figuri
Construcții: 2.3. geometrice plane din 1 oră -bețişoare
pătrat, scobitori, sârmă, pai; Explicația -sârmă Observarea sistematică
dreptunghi, Problematizarea -pai Aprecieri verbale
triunghi, cerc -realizare de construcţii din Exercițiul
figuri geometrice cu ajutorul
beţişoarelor;

-recunoaşterea obiectului
Observarea
1.2 după formă Explicația -săculeț cu forme
comportamentului elevilor
”Săculețul fermecat” Jocul geometrice Aprecieri verbale

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

-selectarea unor figuri


geometrice desenate după
criterii date şi decuparea lor;

-colorarea figurilor
geometrice Aprecieri individuale și
Decorare 2.3. Explicația https://docs.google.com/docu colective
ment/d/1OLTzndvK1HFKfNN Recompensă: clovn
-decupare de figuri Conversația
ajtF3-
geometrice şi lipirea lor; Demonstrația CRLDyTxbcnTmVqNURROH
Decorarea rochiei clovnului Xg/edit rochie
Aprecieri verbale
Desen -realizarea unui desen din 1 oră Exercițiul
figuri geometrice de acelaşi
fel (muncă în echipă);

-exerciții de evidențiere a
formelor geometrice prin
îndoirea hârtiei;
Modelaj
-confecționarea figurii Conversația Observarea
geometrice preferate cu Exercițiul comportamentului elevilor
-plastilină
ajutorul plastilinei,muncă în
grup;
1.1. Demonstrația https://docs.google.com/pres
Aprecieri colective și
Colaj -vizionarea unui PPT cu Conversația entation/d/1OXtG-
SGqHCgHqP82XY6kIhR3jc9E
individuale
colaje realizate din figuri Explicația Recompense
1QH8BpApVrgZVQk/edit#sli
geometrice Exercițiul de=id.p13 PPT colaj

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

2.3. -observarea elementelor de


detaliu dintr-un colaj
-realizarea unui colaj de
figuri geometrice plane
folosind diferite tipuri de
hârtie
Pictură 1 oră https://docs.google.com/pres
1.1. -formularea de răspunsuri la entation/d/1Fitm9XbLXUjYT
Lx3vUpcPhsHhp6yX7hicQxtn
întrebări despre elemente de Demonstrația Us6VIg/edit#slide=id.p13
detaliu din picturi; Conversația PPT picturi Klee
-vizionarea unui PPT cu Explicația
1.3. picturi şi observarea figurilor Exercițiul
plane folosite de pictor – Turul galeriei
picturi realizate de Paul Klee
-analiza picturilor,
identificarea culorilor şi a
formelor;
-discutarea impresiilor;
-realizarea unor picturi
individuale; Aprecieri colective și
individuale
-decorarea clasei cu Recompense
compozițiile plastice Autoevaluare
Portofoliu
obținute;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

MUZICĂ ȘI MIȘCARE
MM -exerciții de realizare a unor
Mişcare pe 2.1. figuri geometrice cu ajutorul 1 oră Surpriza https://www.youtube.com/wa Aprecieri verbale
muzică 3.1. brațelor; Explicația tch?v=G5pIgoPp- Observarea sistematică ale
uc&noredirect=1 Să facem
-executarea unor mişcări Demonstrația cunoştință elevilor
Cântecul sugerate de text; Exercițiul
”Să facem -ascultarea şi învățare de Jocul
cunoştință” cântec; Interpretarea în
-participare la joc de grup
mişcare:
”Triunghiurile la tablă”etc. https://www.youtube.com/wa
-plimbare pa marginea unor tch?v=XdHpbozw6jk
forme geometrice desenate Să învățăm formele
geometrice
pe podea respectînd ritmul
muzicii;
EDUCAȚIE FIZICĂ
Deprinderi de ED.FIZ -participarea la întreceri pe
locomoție şi de 2.2. echipe; 1 oră
manipulare 3.1. -ocuparea unei căsuțe de Explicația Figuri din sârmă Observarea sistematică
3.2. figură din sârmă, prin Exercițiul Corectitudinea execuției
Jocul de 3.3. diferite variante de mers; Jocul dinamic Cuburi variantelor de mers
mişcare: -participare la ştafetă Concursul Receptivitatea elevilor
” Ocupă combinată cu realizarea unei Aprecieri individuale şi
căsuța” construcții din cuburi de colective
lemn; Corectitudinea şi
Jocul de -dezvoltarea spiritului de respectarea regulilor
întrecere: echipă Realizarea unei construcții

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

”Constructorii -aplicarea regulilor stabilite cât mai inventive


inventivi” în activităţile motrice Recompense
desfăşurate;

DEZVOLTARE PERSONALĂ
DP -desenarea animalului
Dezvoltare 2.2 preferat folosind doar figuri 1 0ră Discuții de grup Observarea sistematică ale
emoțională şi geometrice; Turul galeriei elevilor
socială -prezentarea animalului Aprecieri verbale
preferat; Analiza desenelor
Animalul -povestire de întâmplări Autoevaluare
preferat personale;
-formare de grupuri de copii
pe baza animalului preferat

Evaluare:
Fişă de evaluare
https://docs.google.com/document/d/12F3t3GDY2WpMC9vMgsDgQZ9igHIlKEGtD819P7gYyoE/edit UNEȘTE FORMELE ASEMĂNĂTOARE
https://docs.google.com/document/d/1GxtS1p4Q9Z4Rab_PSvZ9r7ylW0U8aEFzuNms_7-tqHA/edit BIFEAZĂ FORMA
https://docs.google.com/document/d/1X0PqFJiTn-ZWEMF3wEzemQHaeKBgtG5DPAdLaD85mR0/edit NUMĂRĂ FIGURILE GEOMETRICE DE ACELAȘI FEL
https://docs.google.com/document/d/1iJNniDX4zdwDDy3lpLE0FL1lTqTRUF8AKWT79JAzLx0/edit FORMEAZĂ PERECHI FORMĂ- OBIECT
https://docs.google.com/document/d/1lKOm9CtaKs54Nc8U1smNuyT0Cw_JXa_y-mNEshnlo4k/edit UNEȘTE OBIECTUL CU CORPUL GEOMETRIC

Desenarea animalului preferat utilizând forme geometrice


Realizarea unui colaj folosind forme decupate din diferite hârtii
Realizarea unei picturi din forme geometrice

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

Obiective operationale:

-să denumească figuri şi corpuri geometrice;


-să formeze mulţimi de forme geometrice după criterii date: mărime, culoare, formă;
-să clasifice formele geometrice plane după criterii date;
-să numere figuri geometrice de acelaşi fel dintr-un desen;
-să descrie caracteristicile unor figuri geometrice plane;
-să rezolve independent fişe de lucru propuse;
-să utilizeze în exprimare noţiunile matematice învăţate;
-să constriască figurile geometrice (pătrat, triungi, dreptunghi) cu ajutorul scobitorilor;
-să modeleze figurile geometrice din plastilină;
-să realizeze colaje din figuri geometrice;
-să realizeze desene şi picturi folosind forme geometrice;
-să se deplaseze prin diferite variante de mers;
-să se orinteze în spațiul dat ocupând figura geometrică prezentată;
-să manifeste interes pentru activitatea desfăşurată

Competenţe specifice:
CLR

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

MEM

2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător


2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii date folosind sintagme de tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţă, în spate,
stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic , interior, exterior,
2.2. Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice în mediul apropiat şi în reprezentări plane accesibile (incluzând desene, reproduceri de artă,
reprezentări schematice)

AVAP

1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiar
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unuimesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate de forme artistice
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în contexte cunoscute
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual

2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse
2.1. Identificarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor întâlnite în mediul cunoscut
2.3. Realizarea de obiecte/construcţii/folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

MM

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei


2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociindmişcarea sugerată de text şi de ritm

3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”

ED.FIZ.

2.Exersarea deprinderilor şi a capacităţilor motrice în funcţie de capacitatea psiho-motrică individual


2.2. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc şi de întrecere

3. Participarea la jocurile şi activităţile motrice organizate sau spontane


3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor şi altor activităţi motrice
3.2. Participarea la activităţi specifice educaţiei fizice, organizate în grup
3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul activităţilor motrice

DP

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi


2.2. Transmiterea unor mesaje verbale şi nonverbal simple despre propriile experienţe de viaţă

Coordonator:
Realizat ,
Prof. Tot Hajnal
Data:

Avizat: prof.Maria Borsan, manager proiect

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU