Sunteți pe pagina 1din 48

10/2013

Perete exterior Knauf AQUAPANEL ®

Soluţii de sisteme uscate


pentru pereţi exteriori
Pereţi exteriori Knauf AQUAPANEL®

Mergeţi la sigur,
alegeţi AQUAPANEL®
Acum există o modalitate mai
bună de construcţie

Cererea curentă de clădiri cu eficienţă Peretele KNAUF AQUAPANEL® de exterior este un sistem

termică ridicată îngreunează performant de finisaj uscat cu o combinaţie unică de


avantaje economice, de durabilitate şi performanţă care
realizarea performanţei dorite prin
pur şi simplu nu pot fi atinse prin construcţiile
zidăria tradiţională. convenţionale.
Uneori pereţii trebuie să aibă o Fiecare variantă de sistem include plăcile pe bază de

grosime de aproape 50 cm pentru a ciment AQUAPANEL® pentru exterior şi accesorii pentru


finisajele exterioare, profile Knauf, materiale Knauf pentru
îndeplini cerinţele de reglementare
izolaţii, plăci Knauf din gips-carton, accesorii montaj şi
stringente. materiale pentru finisaje interioare. Toate componentele
sistemului – de la Knauf şi parteneri – sunt concepute spre
a fi compatibile între ele şi sunt produse la cele mai înalte
standarde, cu un control al calităţii foarte strict.

Knauf vă poate oferi toate cele necesare pentru


construirea unui perete de exterior cu finisaj uscat, care să
îndeplinească cerinţele tehnice şi estetice.

Un perete complet dintr-o singură sursă: Knauf


Peretele KNAUF AQUAPANEL® de P
 roiectarea detaliată a construcţiilor va varia în

exterior este conceput pentru a se funcţie de cerinţele fizice specifice clădirii sau zonei
respective (cerinţe referitoare la foc, zgomot,
potrivi unei game largi de utilizări.
termice)
Matricea de selectare a tipurilor S
 istemele
 pot fi proiectate ca utilizări portante sau
standard de construcţie oferă o neportante

prezentare generală a modurilor A


 legerea
 tipului de izolaţie depinde de cerinţele
fizice ale clădirii. Matricea prezintă exemple de
standard de construire a unui perete
vată de sticlă (tip standard; culoare maro) şi vată
KNAUF AQUAPANEL® de exterior minerală (tip cu performanţă ridicată; culoare
folosind componentele Knauf pentru galben-verzuie)

finisajul uscat: Plăcile pe bază de


Rapoartele de testare cu informaţii detaliate privind
ciment AQUAPANEL® de exterior şi
proprietăţile fizice dovedite ale clădirii se regăsesc în
accesoriile pentru finisajele exterioare, broşura Soluţii tehnice.
profile Knauf, materiale Knauf pentru
izolaţii şi plăci Knauf din gips-carton, Vă rugăm să contactaţi departamentul tehnic al Knauf
pentru a primi o recomandare de sistem individuală
accesorii montaj şi materiale pentru
pentru proiectul dumneavoastră de construcţie.
finisaje interioare.
Cuprins:

Matrice de selecţie 4

Tipuri de sisteme de pereţi standard:


Pereţi exteriori realizaţi între planşee 6

Pereţi cortină 12

Sistem pentru intradosul faţadelor ventilate 16

Faţade ventilate 22

Perete exterior cu sistem ETICS 26

Performanţe speciale / Studiu de caz 28

Variante de finisare la exterior 36

Variante de finisare la interior 38

Opţiuni de izolare 42

Profile metalice 44

Considerente Tehnice 46

La fel de puternic ca un zid de cărămidă

2 _ 3
Tipuri de sisteme de pereţi Knauf AQUAPANEL®
pentru exterior

KNAUF oferă Sisteme de pereţi standard cu structură metalică

sisteme de pereţi
Abordare flexibilă pentru o Variantă optimă în reducerea
autoportanţi şi construcţie rapidă şi fără punţilor termice
probleme Pereţi cortină
neportanţi pentru o Pereţi exteriori realizaţi între planşee

gamă largă de
aplicaţii.
Următoarele pagini
prezintă desene
detaliate şi
caracteristicile
sistemelor de pereţi
exteriori standard.
Schelet metalic simplu Schelet metalic dublu Schelet metalic dublu Schelet metalic dublu cu
profile continue in faţa
planşeelor

Schelet metalic dublu cu


placă intermediară

Performanţe speciale

Schelet metalic simplu, între


planşee - profile cu goluri
Pentru un climat interior optim Renovare mai uşoară Un plus adăugat sistemului
Sistem pentru intradosul faţadelor Faţadă ventilată existent unde este necesară o
cortină: perete exterior realizat pe un performanţă termică suplimentară
schelet simplu cu plăcii de ciment Perete exterior cu sistem ETICS
AQUAPANEL®

Schelet metalic simplu Schelet metalic dublu Fără vată minerală Schelet metalic simplu
+ ETICS

Schelet metalic dublu cu Cu vată minerală


placă intermediară

Pentru un climat interior optim


Construcţie ventilată: perete de finisaj exterior

Schelet metalic simplu - Cadru de lemn dublu


ventilat - profile cu goluri

4 _ 5
Abordare flexibilă pentru o construcţie rapidă şi fără probleme
Perete exterior realizat între etaje: schelet simplu

Clădirile simple, de tipul acestui depozit, nu au cerinţe


speciale privind izolarea fonică şi termică.
Este suficientă construirea unui perete cu o singură
structură metalică.
Peretele KNAUF AQUAPANEL® de exterior instalat între
planşee oferă o abordare rapidă şi fără probleme.
1. Vopsea de exterior
2. Mortar de armare AQUAPANEL®
pentru faţade şi pereţi exteriori
+ plasă de armare AQUAPANEL®
3. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi
6
4. Şurub AQUAPANEL® Maxi
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
1
exterior
2 6. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
Tyvek®
9
7. Profil metalic Knauf CW
(rezistent la coroziune)
8. Profil metalic Knauf UW
8
(rezistent la coroziune)
3
9. Vată minerala de sticlă ex: Knauf
11
Insulation 040
10. Barieră de vapori (valoare
sd>100mm)
10 11. Placă de gips-carton Knauf

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţe Fără cerinţe speciale de izolare fonică şi termică

Finisajul suprafeţei Vopsea de exterior

Distanta interax 600 mm

Rezistenţa la foc 30 minute

Izolare fonică (Rw,R) 43dB

Izolare termică (U) 0.80 W/m 2K

6 _ 7
Abordare flexibilă pentru o construcţie rapidă şi fără probleme
Perete exterior realizat între etaje: schelet dublu

Proiectele de tipul clădirilor de birouri necesită o


performanţă superioară în ceea ce privește
comportamentul termic, la foc şi zgomot. O construire
a peretelui cu structură metalică dublă instalat între
planşee reprezintă soluţia standard şi este rapidă şi
facilă.
1. Vopsea de exterior
2. Grund AQUAPANEL® de exterior pt.
aplicare peste mortar
3. Mortar de armare AQUAPANEL®
pentru faţade şi pereţi exteriori
+ plasă de armare AQUAPANEL®
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi
1
4. Şurub AQUAPANEL® Maxi
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
9
exterior
6. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
6
Tyvek®
7. Profil metalic Knauf CW
8 (rezistent la coroziune)
8. Profil metalic Knauf UW
3 4 (rezistent la coroziune)
11
9. Vată minerala de sticlă ex: Knauf
7 Insulation 040
10. Barieră de vapori (valoare
10 sd>100mm)
9 11. Placă de gips-carton Knauf

8
2 5

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţe Ridicate

Finisajul suprafeţei Tencuială decorativă AQUAPANEL

Distanta interax 600 mm

Rezistenţa la foc 30 minute

Izolare fonică (Rw,R) 60dB

Izolare termică (U) 0.28 W/m 2K

8 _ 9
Abordare flexibilă pentru o construcţie rapidă şi fără probleme
Perete exterior realizat între etaje: schelet dublu cu o placă intermediară

Utilizările de tipul spitalelor implică cerinţe fizice de


construcţie extrem de stricte. Placa intermediară
suplimentară din acest sistem de perete Knauf
AQUAPANEL® de exterior, instalată între planşee, oferă
aceste proprietăţi îmbunătăţite.
1. Klinker + adeziv flexibil
2. Mortar adeziv şi de armare
AQUAPANEL® alb + plasă de armare
AQUAPANEL®
3. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
6
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi
4. Şurub AQUAPANEL® Maxi
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
exterior
6. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
1
Tyvek®
7. Profil metalic Knauf CW
(rezistent la coroziune)
8. Profil metalic Knauf UW
8 8 (rezistent la coroziune)
2
9. Vată minerala de sticlă ex: Knauf
3
9 Insulation 040
10. Barieră de vapori (valoare sd>100mm)
10 11. Placă de gips-carton Knauf
11

5
11

7 7

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţe Ridicate

Finisajul suprafeţei Klinker

Distanta interax 600 mm

Rezistenţa la foc 60 minute

Izolare fonică (Rw,R) 61dB

Izolare termică (U) 0.27 W/m 2K

10 _ 11
Variantă optimă în reducerea punţilor termice
Perete exterior realizat în faţa planşeelor: schelet dublu

O construcţie în faţa planşeului este o alternativă


specială de a furniza o soluţie pentru proprietăţile
termice superioare ale unei clădiri. Pentru birouri şi
clădiri rezidenţiale în locaţii urbane foarte valoroase,
de exemplu, acest tip de construcţie este ideal. Prin
mutarea izolaţiei în faţa planşeului, se oferă o soluţie
optimă care reduce punţile termice. Prin urmare,
pierderea de căldură se reduce la minimum pe timpul
iernii şi vara se obţine un climat interior mai
confortabil.
1. Tencuială decorativă AQUAPANEL®
2. Grund AQUAPANEL® de exterior pt.
aplicare peste mortar
3. Mortar de armare AQUAPANEL®
1 pentru faţade şi pereţi exteriori
+ plasă de armare AQUAPANEL®
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi
5. Şurub AQUAPANEL® Maxi
6. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
2 exterior
3 9 10
7. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
6 Tyvek®
9 8. Profil metalic Knauf CW
9 (rezistent la coroziune)
8 9. Profil metalic Knauf UW
11
4 (rezistent la coroziune)
10. Profil colier metalic L (rezistent la
7
11 12 coroziune)
11. Vată minerala de sticlă ex: Knauf
13
Insulation 040
12. Barieră de vapori (valoare sd>100mm)
13. Plăci de gips-carton Knauf (2x)

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţe Ridicate

Finisajul suprafeţei Tencuială decorativă AQUAPANEL

Distanta interax 600 mm

Rezistenţa la foc 30 minute

Izolare fonică (Rw,R) 51dB

Izolare termică (U) 0.19 W/m 2K

12 _ 13
Variantă optimă în reducerea punţilor termice
Perete exterior realizat în faţa planşeelor: schelet dublu cu profile continue la exterior

Ca variantă, substructură verticală a peretelui exterior


se poate desfăşura continuu acoperind mai mult de un
etaj (mai degrabă decât să se întrerupă între etaje).
Grosimea profilului metalic poate fi redus pentru o mai
bună economisire.
1. Adeziv flexibil pentru placări
ceramice
2. Mortar adeziv şi de armare
AQUAPANEL® alb + plasă de armare
AQUAPANEL®
3. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
1
AQUAPANEL® pt. rosturi
2 4. Şurub pentru profile de aluminiu
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
exterior
6. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
7
8 Tyvek®
3
7. Profil de aluminiu (aluminium)
8. Profil metalic Knauf UW100
6 9
(rezistent la coroziune)
12
9. Vată minerală bazaltică ex: Knauf
5 Insulation 040
10. Profil metalic Knauf CW100
4 (rezistent la coroziune)
11
11. Barieră de vapori (valoare sd>100mm)
12. Plăci de gips-carton Knauf (2x)

10

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţe Ridicate

Finisajul suprafeţei Placare ceramică

Distanta interax 600 mm

Rezistenţa la foc 60 minute

Izolare fonică (Rw,R) 49 dB

Izolare termică (U) 0.18 W/m 2K

14 _ 15
Pentru un climat interior optim
Sistem pentru intradosul faţadelor cortină: perete exterior realizat pe un schelet simplu
cu plăcii de ciment AQUAPANEL®

Clădirile cu faţadă cortină (din sticlă, lemn, panouri


compozite, etc.) ce necesită un substrat pentru acţiunea
factorilor externi cum ar fi factorii climatici au această
opţiune de perete exterior ce rezistă la ciclul de îngheţ
dezghet (dovedit) , folosindu-se materiale incombustibile
A1 în conformitate cu cerinţele sistemelor de faţade.
Acestă soluţie utilizează plăcile de ciment AQUAPANEL ®
Climateshield (8mm), ca plăci de bază pe termen lung la
căptuşirea interioară a faţadelor (variantă adecvată pentru
intraodusul faţadelor în cazul în care nu există o acţiune
directă a factorilor externi, iar vântul nu depăşeşte 1.55 kN /
m² (situaţie ce corespunde unei clădiri cu 4 etaje).
1. Sticlă (cu rosturi închise) fixată de
substructura primară
2. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
3. Şurub AQUAPANEL® Maxi
4. Placă de ciment AQUAPANEL®
5. Substructură metalică
(rezistentă la coroziune)
6. Vată minerală de sticlă ex: Knauf
Insulation 035
7. Barieră de vapori (valoare
sd>100mm)
8. Plăci de gips-carton Knauf (2x)
7 8

6 5

3 4

2
1

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Medium

Finisajul suprafeţei Placare cu sticlă

Distanţa interax 400 mm / 600 mm

16 _ 17
Pentru climat interior optimizat
Sistem pentru intradosul faţadelor cortină: perete exterior realizat pe un schelet
dublu cu plăcii de ciment AQUAPANEL®
Aplicație: clădiri medii și înalte

Faţadele ventilate sporesc confortul fizic din interiorul


clădirilor prin crearea unui efect de coş care absoarbe
aerul cald şi umiditatea. Acestea pot fi instalate cu toate
produsele de placare standard şi premium de pe piaţă,
inclusiv versiunile care nu sunt rezistente la ploaie
(placările standard cu sticlă şi aluminiu, precum şi
placările speciale cu granit şi gresie). Peretele KNAUF
AQUAPANEL® de exterior între planşee sub formă de
construcţie cu o singură structură metalică sau dublă cu
placă AQUAPANEL® pe bază de ciment de exterior (12,5
mm) este recomandat ca element standard de închidere a
construcţiei. Acest tip de perete este potrivit pentru
închiderea rapidă a clădirilor şi oferă o soluţie de durată
rezistentă la intemperii.
1. Placare cu granit
2. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
3. Şurub AQUAPANEL® Maxi
Ü Ü 4. Placă de ciment AQUAPANEL® de
exterior
5. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
Tyvek® StuccoWrap™
6. Profil metalic Knauf CW
(rezistent la coroziune)
7. Profil metalic Knauf UW
(rezistent la coroziune)
8. Vată minerală bazaltică
7
1 7 ex: Knauf Insulation 035
9. Barieră de vapori
10. Placă de gips-carton Knauf (2x)
8
5 9 10

4 6 6

3
2

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Medie

Finisajul suprafeţei Placare cu granit

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţa la foc 30 minute

Izolare fonică (Rw,R) 62 dB

Izolare termică (U) 0.35 W/m²K

18 _ 19
Pentru un climat interior optimizat
Soluţie de faţadă ventilată cu perete exterior pentru închiderea clădirii -
alcătuit dintr-un schelet dublu, placat în două straturi + o placă intermediară
Aplicaţie: clădiri medii şi înalte

Recomandat la clădiri premium, situate in centrul


aglomerat al oraşelor, cu cerinţe de protecţie la foc,
izolarea fonică şi termică. Placa de gips-carton Knauf
suplimentară dispusă între cele două schelete metalice
ale peretelui exterior Knauf AQUAPANEL® îmbunătăţeşte
caracteristicile sistemului.
1. Placare cu casete din aluminiu pe
structură
2. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi (10 cm)
3. Şurub AQUAPANEL® Max
4. Plăci de ciment AQUAPANEL® de
exterior (2x)
5. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
Tyvek® StuccoWrap™
6. Profil metalic Knauf CW
(rezistent la coroziune)
7. Profil metalic Knauf UW
(rezistent la coroziune)
7 8. Vată minerală bazaltică
ex: Knauf Insulation 040
9. Placă de gips-carton Knauf
10. Barieră de vapori
5 8 10
11. Placă de gips-carton Knauf (2x)

9
11

4 6 6

1 3
2

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Ridicată

Finisajul suprafeţei Placare cu aluminiu

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţa la foc 90 minute

Izolare fonică (Rw,R) 60 dB

Izolare termică (U) 0.24 W/m²K

20 _ 21
Renovare mai uşoară
Construirea peretelui cortină de exterior: proiect de renovare pentru un aspect es-
tetic superior, fără izolare

Sistemul de exterior Knauf AQUAPANEL® este ideal


pentru clădirile existente ce necesită îmbunătăţiri estetice
ale faţadelor. Fisurile, exfolierile sau alte probleme de
“uzură“ de pe clădire dispar cu faţada cortină. Astfel se
obţin suprafeţe perfect plane sau curbe cu aspect
monoltic, creând un aspect nou, proaspăt. Pentru acest
sistem nu este necesară nicio armare suplimentară a
structurii primare a clădirii, astfel încât calculele pot fi
folosite pe baza staticii existente.
1. Vopsea de exterior
2. Mortar de armare AQUAPANEL®
pentru faţade şi pereţi exteriori
+ plasă de armare AQUAPANEL®
3. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi (33cm)
4. Şurub pentru profile de aluminiu
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
exterior
6. Strucura de aluminiu

1 2 3 6

5 4

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţe Doar pentru aspect estetic

Finisajul suprafeţei Vopsea exterioară

Distanţa interax 600 mm

22 _ 23
Renovare mai uşoară
Realizarea peretelui cortină de exterior: proiect de renovare pentru obţinerea unor
proprietăţi termice mai bune ale clădirii, cu izolare

La proiectele unde faţada originală nu îndeplineşte


cerinţele curente de economisire a energiei, peretele
KNAUF AQUAPANEL® de exterior poate fi folosit pentru
a oferi o performanţă termică îmbunătăţită. Sistemul
extrem de uşor se aplică rapid și facil: nu este necesară
o armare specială a structurii primare a clădirii, iar
soluţia poate fi implementată perturbând foarte puţin
utilizatorii clădirii. Izolaţia termică suplimentară nu ajută
doar la economisirea costurilor legate de energie, ci
oferă un plus de durabilitate clădirii, oferind o imagine
pozitivă în ceea ce privește proprietarii.
1. Vopsea de exterior
2. Mortar de armare AQUAPANEL®
pentru faţade şi pereţi exteriori
+ plasă de armare AQUAPANEL®
3. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi (33cm)
4. Şurub pentru profile de aluminiu
5. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
exterior
6. Strucura de aluminiu a peretelui
cortină
7. Vată minerală

1 2 6 7

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Ridicată

Finisajul suprafeţei Vopsea de exterior

Distanţa interax 600 mm

24 _ 25
ETICS
Un plus adăugat sistemului existent unde este necesară o performanţă termică
suplimentară

Acolo unde este necesară o performanţă termică


suplimentară care să reducă punţile termice, se poate
aplica un sistem compozit de izolare termică exterioară
(Exterior Thermal Insulation Composite System - ETICS),
adăugând un plus de valoare sistemului existent.
1. Sistem exterior de finisaj
8 2. Sistem de termoizolare (ETICS)
3. Mortar de armare AQUAPANEL®
pentru faţade şi pereţi exteriori
9 + plasă de armare AQUAPANEL®
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi (gri) + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi (10cm)
5. Şurub AQUAPANEL® Maxi
6. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
10 exterior
7. Folie hidroizolantă AQUAPANEL®
Tyvek® StuccoWrap™
2
8. Profil metalic Knauf CW
3 (rezistent la coroziune)
9 9. Profil metalic Knauf UW
(rezistent la coroziune)
1
4 10. Vată minerală
11. Barieră de vapori
10
7
12. Placă de gips-carton Knauf

12

11

8
5

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Cerinţă de izolare termică

Finisajul suprafeţei Sistem termoizolant ETICS

Distanţa interax 600 mm / 625 mm

Izolare termică (U) 0.33 W/m²K

26 _ 27
Design spectaculos de la un arhitect de renume mondial:
Herzog & De Meuron
Sistem inovativ de inchidere a peretelui exterior realizat in spatele fatadei

Stadionul Allianz Arena din Germania este un exemplu Aici arhitectul, Herzog & De Meuron, Elveţia, a ales o
sugestiv al versatilităţii peretelui KNAUF AQUAPANEL ®
membrană specială produsă de 3M pentru a finisa
de exterior. clădirea. O structură similară a fost utilizată de către
acelaşi arhitect pentru a construi Stadionul naţional din
Allianz Arena este o construcţie între planşee. Beijing, China, cunoscut şi sub numele de Cuib de
Substructura este prinsă între două straturi de placă pasăre.
Knauf pe bază de gips rezistentă la foc construită pe
profil Knauf CW 100 cu vată minerală în interior şi
două straturi de placă pe bază de ciment
AQUAPANEL® de exterior în afară.
28 _ 29
Abordare flexibilă pentru o construcţie rapidă şi fără probleme
Construcţia peretelui exterior aplicat între planşee: o singură structură metalică
folosind profil cu goluri

Studiu de caz

Promenadebyen, Odense, Fyn, Danemarca

Proiectul Promenadebyen oferă apartamente Specificaţia pereţilor faţadei care a combinat un sistem
exclusiviste la malul mării în Portul Odense. O primă de cadre de oţel SBS cu un perete KNAUF
cerinţă a fost ca faţadele să poată rezista la viteze AQUAPANEL® de exterior a avut ca rezultat o
mari ale vântului şi la condiţii de umezeală ridicată, construcţie zveltă şi sigură, cu o izolaţie termică
din cauza înălţimii clădirilor şi a factorului vânt, în superioară, necesară pentru a respecta reglementările
combinaţie cu condiţiile de umiditate ridicată din port. stricte privind consumul de energie al clădirilor nordice.
Profilele perforate au fost folosite pentru a reduce la
minimum punţile termice. De asemenea, soluţia de
finisaj uscat a crescut zona efectivă a clădirii – extrem
de importantă în zonele scumpe cu vedere spre mare,
unde cererea de locuinţe este foarte mare.
1. Tencuială decorativă
2. Grund AQUAPANEL® de exterior
pt. aplicare peste mortar
3. Mortar de armare AQUAPANEL®
pentru faţade şi pereţi exteriori
+ plasă de armare AQUAPANEL®
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi
1
5. Şurub AQUAPANEL® Maxi Screw
6. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
â
exterior
7. Folie de difuzie AQUAPANEL®
Tyvek® Stucco Wrap™
8. Profil C cu goluri
9 (rezistent la coroziune)
9. Profil U cu goluri
3 4 (rezistent la coroziune)
8
10. Vată minerala de sticlă ex: Knauf
11
7 11. Barieră de vapori
12. Plăci de gips-carton (2x)
13. Profil metalic Z
(rezistent la coroziune)
6 10

2 12
5

13

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Înaltă

Finisajul suprafeţei Tencuială decorativă

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţa la foc 60 minute

Izolare fonică(Rw,R) 52 dB

Izolare termică (U) 0.19 W/m²K

30 _ 31
Pentru climat interior optimizat
Construcţie ventilată: perete de finisaj exterior - o singură structură metalică cu
profil perforat

Studiu de caz

Chr. Petersens Gård, Ringsted, Danemarca

A fost specificat un sistem portant cu o singură structură


metalică cu profile perforate (sistem de cadre din oţel
SBS) ca soluţie optimă pentru a reduce la minimum
punţile termice din interiorul clădirii. Faţada ventilată
permite evacuarea aerului cald şi a umezelii. Acest
exemplu de proiect de sistem ventilat indică instalarea
peretelui KNAUF AQUAPANEL® de exterior ca substrat
direct al finisării de randare exterioare.
1. Tencuială decorativă
2. Grund AQUAPANEL® de exterior
pt. aplicare peste mortar
3. Mortar de armare AQUAPANEL®
pentru faţade şi pereţi exteriori
+ plasă de armare AQUAPANEL®
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi + bandă de armare
10
4 7 AQUAPANEL® pt. rosturi
5 5. Şurub AQUAPANEL® Maxi Screw
1 11
8 6. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
12
2 exterior
3
6 13 7. Profil Hut (omega)
(rezistent la coroziune)
9
14 8. Plăci Knauf Vidiwall HI (2x)
9. Profil C cu goluri
(rezistent la coroziune)
10. Profil U cu goluri
(rezistent la coroziune)
11. Vată minerala de sticlă ex: Knauf
12. Barieră de vapori
13. Plăci de gips-carton (2x)
14. Profil metalic Z
(rezistent la coroziune)

11

14

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Înaltă

Finisajul suprafeţei Tencuială decorativă

Distanţa interax 600 mm

Rezistenţa la foc 60 minute

Izolare fonică(Rw,R) 55 dB

Izolare termică (U) 0.19 W/m²K

32 _ 33
Pentru climat interior optimizat
Construcţie ventilată: perete de finisaj exterior – structură metalică dublă cu
profile de lemn

Studiu de caz

Vila Akarp, Malmö Ring, Sweden

Aceasta este casa cu cea mai ridicată eficienţă Cerinţele termice extrem de ridicate au fost îndeplinite
energetică din Suedia: o “plusenergihus” care, conform folosind sistemul cu structură metalică dublă al peretelui
declaraţiilor proprietarului, generează mai multă KNAUF AQUAPANEL® de exterior cu izolaţie. Acest
energie decât consumă. În timpul fazei de construcţie perete special atinge o valoare U de 0,07 W/m²K cu
s-a acordat atenţie aspectelor de tipul izolaţiei şi o grosime a izolaţiei de 400 şi 545 mm. Această
punţilor termice, ferestrelor, etanşeizării la aer, ventilării izolaţie groasă menţine căldura în interior în timpul
şi consumului de energie. iernii. Faţada ventilată permite evacuarea aerului cald
pe timpul verii. Umezeala este permanent evacuată.
Casa este pe un nivel şi jumătate şi a fost construită cu
un cadru dublu de lemn. Are un spaţiu util de 150
metri pătraţi.
1. Tencuială decorativă
2. Grund AQUAPANEL® de exterior
pt. aplicare peste mortar
3. Mortar de armare AQUAPANEL®
8 pentru faţade şi pereţi exteriori
5 + plasă de armare AQUAPANEL®
4. Masă de şpaclu AQUAPANEL® pt.
rosturi + bandă de armare
AQUAPANEL® pt. rosturi
5. Scândură
1 6. Placă de ciment AQUAPANEL® pt.
exterior
6 9 7. Vată minerală
10
8. Montant din lemn
7 7 9 Placă OSB / Vidiwall
3
11 10. Barieră de vapori
4
11. Şipci
12. Placă din gips-carton Knauf
2
12

Construcţie Caracteristicile sistemului

Performanţă Înaltă

Finisajul suprafeţei Tencuială decorativă

Distanţa interax 400 mm

Rezistenţa la foc 90 minute

Izolare fonică(Rw,R) 68 dB

Izolare termică (U) 0.07 W/m²K

34 _ 35
Variante de prelucrare a suprafeţei la exterior
Opţiuni disponibile de la Knauf şi terţe părţi

Peretele KNAUF AQUAPANEL® de exterior permite aproape


orice tip de finisaj, inclusiv placarea aplicată direct. (pentru a
acoperi anvelopa clădirii). Sunt disponibile opţiuni de la
Knauf şi terţe părţi. Aici sunt prezentate câteva exemple.

Aplicare directă a finisajului

Tencuială decorativă de exterior Vopsea de exterior

Cărămidă subţire plus adeziv flexibil Plăci ceramice plus adeziv flexibil

Respectați recomandările producătorului componentelor care nu provin de la Knauf.


Placare

Placare cu plăci de marmură Placare cu aluminiu

Placare cu sticlă

36 _ 37
Variante de placări la interior
Alegeţi cea mai bună placă în funcţie de domeniul de utilizare

Încăperi uscate (fără alte cerinţe) Încăperi umede Cerinţe de rezistenţă la impact

Plăci Knauf din gips-carton Plăci Knauf din gips-carton Plăci Knauf Diamant din
normale 12.5 mm rezistente la umiditate12.5 mm gips-carton

Placă standard tip A ideală pentru placarea la Placă tip H2 pentru placarea la interior a Placă tip DFH2IR ideală pentru placarea la
interior a pereţilor Knauf AQUAPANEL®. pereţilor Knauf AQUAPANEL® atunci când sunt interior a pereţilor Knauf AQUAPANEL®.
Acest tip de placă oferă o soluţie de placare încăperi cu umiditate relativ ridicată. Acest tip de placă cu densitate majorată
economică pentru încăperi fără cerinţe oferă rigiditate crescută, rezistenţă la
suplimentare. impact, izolare fonică şi rezistenţă la
umiditate şi foc.

Plăci de ciment AQUAPANEL® Plăci Knauf Vidiwall


pentru interior
Ideală pentru placarea la interior a pereţilor Placă din ipsos armată dispers cu fibre
Knauf AQUAPANEL® , în zonele cu umidi- celulozice (fără înveliş de carton), cu
tate ridicată şi cele expuse la stropire suprafaţa impregnată care protejează la
intensă (de exemplu duşuri, zonele adiacen- umiditate, ideală pentru placarea la interior
te căzilor de baie). Placă cu miez din agre- a pereţilor Knauf AQUAPANEL® atunci
gate minerale și ciment Portland, armat cu când sunt cerinţe pentru solicitări mecanice
plasă de fibră de sticlă pe ambele feţe. Nu ridicate.
conţine compuşi organici astfel încât nu
dezvotă microorganisme, mucegaiuri. Cape-
tele plăcii sunt taiate drept iar marginile sunt
armate si finisate usor (cant: EasyEdge®).
Cerinţe de protecţie la foc Cerinţe de izolare fonică Variante de finisare:

Tencuieli
decorative
(pentru interior)

Plăci Knauf Fireboard Plăci Knauf Silentboard


Vopsele
(vopsele tip
Placă din ipsos armată dispers în masă cu Placă tip DF ideală pentru placarea la interior dispersie pe
fibre de sticlă (fără înveliş de carton), ideală a pereţilor Knauf AQUAPANEL®. Acest tip de bază de silicaţi
pentru placarea la interior a pereţilor Knauf placă de înaltă densitate oferă o foarte bună pot fi utilizate la
AQUAPANEL® atunci când sunt cerinţe izolare fonică, precum şi rezistenţă la foc. recomandarea
ridicate de protecţie la foc. expresă
a producătorului vopselei şi cu
respectarea exactă a indicaţiilor
acestuia.

Tapet
(vinilic, din
mătase, hârtie,
textil, sintetic)

Fainţă

Placare
(ceramică, piatră
naturală, mozaic,
sticlă)

38 _ 39
Variante de finisare a suprafeţei la interior
Alege stratul de acoperire dorit

Strat de acoperire: plăci ceramice

1. Placă de ciment AQUAPANEL® pentru interior


2. Şurub AQUAPANEL® Maxi
3. Adeziv poliuretanic AQUAPANEL® (PU) pt rosturi
4. Grund AQUAPANEL® pentru amorsarea plăcilor
5. Adeziv gresie si faianţă
6. Plăci ceramice
3

6 5 4 1

Strat de acoperire: tencuială decorativă de interior

1. Plăci de gips-carton Knauf (cant HRAK)


6 2. Şurub autofiletant Knauf TN
3. Finisare rost conf. clasei de calitate dorite Q1-Q4
Knauf Uniflott/Knauf Fugenfuller
4. Amorsare
5 5. Tencuială decorativă de interior

2
Strat de acoperire: tapet

1.Plăci de gips-carton K nauf (cant HRAK)


5 2. Şurub autofiletant Knauf TN
3. Finisare rost conf. clasei de calitate dorite Q1-Q4
Knauf Uniflott/Knauf Fugenfuller
4. Amorsare
5. Tapet
4

Strat de acoperire: vopsea

1. Plăci de gips-carton K
 nauf (cant HRAK)
2. Şurub autofiletant Knauf TN
3. Finisare rost conf. clasei de calitate dorite Q1-Q4
Knauf Uniflott/Knauf Fugenfuller
5
4. Glet gata prerparat Knauf Sheetrock
5. Vopsire (cu amorsare în prealabil)

40 _ 41
Opţiuni de izolare
Pentru confort, utilitate şi eficienţă energetică

Izolaţia Knauf conţine vată minerală şi Izolaţia


 termică: eficienţa energetică a clădirilor este
accesorii pentru etanşarea aerului, de tipul esenţială atunci când se alege materialul de izolat şi una
barierelor de vapori şi benzilor de etanşare, dintre componentele care are un impact puternic asupra
care formează componentele integrale şi confortului din interiorul clădirii.
aprobate ale sistemelor de pereţi KNAUF Izolaţia
 fonică: izolaţia fonică este necesară pentru a
AQUAPANEL de exterior, oferind clădirilor
®
crea o atmosferă relaxantă şi liniştită. Cu cât este mai
proprietăţi esenţiale de performanţă. mare absorbţia acustică, cu atât este mai bună izolaţia
fonică. Produsele Knauf sunt foarte potrivite pentru
absorbţia fonică şi în special pentru frecvenţele fonice
ridicate.
Protecţia
 împotriva focului: salvează vieţi şi proprietăţi
din calea focului şi efectele sale sporesc siguranţa acasă
şi la serviciu.

Imaginea cu infraroşii identifică zonele Această termografie cu infraroşii


cu flux ridicat de căldură. Aceasta prezintă defecte ale izolaţiei de pe
duce la temperaturi mai mari ale o faţadă.
suprafeţei externe. Asemenea
termografie cu infraroşii prezintă
defecte ale stratului de izolare de pe o
faţadă..
Sursă: Protherm, Dr. Renn, Erlangen. Sursă: Protherm, Dr. Renn, Erlangen
Vata minerală pentru izolaţie Knauf

Vata de sticlă
Această soluţie economică standard poate fi utilizată
pentru a crea un climat interior mai bun şi nu se Noua tehnologie ECOSE® pentru lianţi permite
aprinde, este deschisă la difuziune şi rezistentă la producerea materialelor izolante din vată minerală
îmbătrânire. Este produsă folosind Tehnologia ECOSE® naturală, bazate în exclusivitate pe resurse cu
şi nu afectează mediul. Datorită nivelului ridicat regenerare rapidă şi lipite folosind o tehnologie bio
de comprimare şi greutăţii foarte mici, este uşor de fără formaldehide, fenoli, acrili şi fără adăugarea de
transportat şi ridicat. Respectă standardul EN 13162 coloranţi artificiali, înălbitori sau vopseluri,

Vata minerală Tehnologia ECOSE® şi culoarea naturală maronie


Această soluţie economică oferă o rezistenţă ridicată rezultată reprezintă un grad de durabilitate şi
la foc şi o izolare fonică superioară şi nu se aprinde, manevrare ce nu au mai putut fi obţinute anterior:
este rezistentă la deformare şi rezistentă la îmbătrânire.
Vata minerală este mai grea decât vata de sticlă Contribuie
 la o calitate îmbunătăţită a aerului din
datorită densităţii uscate mai mari. Respectă standardul interior comparativ cu vata minerală convenţională
EN 13162. Reduce
 impactul asupra mediului printr-o energie
înmagazinată redusă
Bariera de vapori Reduce
 producerea de emisii poluante şi
Sunt folii speciale alcătuite din polietilenă sau expunerea la locul de muncă
polipropilenă şi sunt robuste şi rezistente la îmbătrânire. Îmbunătăţeşte
 durabilitatea generală a clădirilor în
care este încorporată
Este disponibilă o gamă largă de benzi de etanşare
LDS pentru toate tipurile de deschideri, în funcţie de
tipul ferestrelor, uşilor şi instalaţiilor HVAC, pentru
utilizarea în interior şi exterior.

*HVAC = încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat


Creşterea grosimii izolaţiei creşte temperatura
suprafeţei şi, prin urmare, sporeşte confortul
camerei.

Temperatura exterioară -10˚C

Grosimea stratului izolator:

14.4˚C 0 cm
Neconfortabil

Aici sunt identificate temperaturile Lipsa izolării golului de fereastră 18.2˚C 6 cm


Temperatura
joase de la nivelul suprafeţelor, care duce la pierderea de energie. camerei 20˚C 18.6˚C 9 cm
pot duce la apariţia mucegaiului. Restul suprafeţei faţadei este izolat
18.9˚C 12 cm
Confortabil

insuficient.
19.0˚C 15 cm

Sursă: Protherm, Dr. Renn, Erlangen. Sursă: Protherm, Dr. Renn, Erlangen.

42 _ 43
Profile metalice
Profile de metal rezistente la coroziune şi accesorii

Un sistem de perete KNAUF AQUAPANEL® de Grosimea profilului şi distanţa între montanţi este
exterior este conceput cu un cadru de metal. KNAUF stabilită de sarcinile vânturilor şi de activităţile seismice
oferă o gamă largă de profile şi geometrii pentru a locale.
se potrivi tuturor aplicaţiilor. Pentru
 aplicaţiile standard sunt suficiente profile cu
grosime de la 0,6 mm la 1 mm.
Profilele metalice Knauf sunt realizate cu mare Profilele
 cu grosime de 1 mm sau mai mari trebuie
precizie, fiind secţiuni de oţel de înaltă calitate folosite pentru solicitări mai mari
folosite pentru a forma substructura de metal a În funcţie
 de zona climaterică sau de aplicaţiile
peretelui KNAUF AQUAPANEL ®
de exterior. speciale, trebuie folosite profile perforate pentru o
mai bună izolare termică a construcţiilor.
Illustrator grid gebruiken
1 omhoog = 2 naar rechts

Profile C şi CW Profile perforate

Profile UW Profile Hut (omega)

Illustrator grid gebruiken


1 omhoog = 2 naar rechts

Profile UA şi legături unghiulare (colţare)

Profile suplimentare

Profil de colţ flexibil Profil de colţ Profil pentru curburi Knaufixy


Rezistenţa la coroziune a substructurilor
Clasa de expunere Descriere
metalice la sistemele de pereţi KNAUF
EN 13964 A Materialele de construcţie expuse de regulă unei
AQUAPANEL® de exterior
umidităţi relative variabile de până la 70% şi la
temperaturi variabile de până la 25°C, dar fără
Pentru seturile de substructură metalică este important să poluanţi corozivi.
se respecte protecţia corectă împotriva coroziunii. Acolo EN 13964 B Materialele de construcţie expuse frecvent unei
unde se combină diferite materiale, trebuie verificată umidităţi relative variabile de până la 90% şi la
temperaturi variabile de până la 30°C, dar fără
compatibilitatea în fiecare caz particular. Pentru seturile poluanţi corozivi.
de substructură de secţiuni zincate formate la rece cu
EN 13964 C Materialele de construcţie expuse unor condiţii cu un
piese imprimate conexe consultaţi EN 13964. (Reţineţi: nivel al umidităţi de peste 90%, însoţite de riscul de
EN 12944 acoperă protecţia structurilor metalice formare a condensului. Acesta include mediul tipic al
împotriva coroziunii.) piscinei.

EN 13964 D Mai sever decât situaţiile anterioare. Include condiţiile


tipice din piscinele cu apă sărată, băile termale,
Trebuie selectată o protecţie minimă a Z275 pentru
saunele cu abur.
substructurile sistemelor de exterior aplicate direct.
Pentru mai multe cerinţe specifice, pentru exemple de
structuri în zonele expuse de la malul mării este necesar Clasa C necesită profile metalice Z 100 (strat de zinc
un nivel mai ridicat de protecţie. Sistemele ventilate de 100 g/m2) cu un înveliş organic suplimentar de 20
metodic fac excepţie de la respectivele recomandări; μm pe fiecare parte. Clasa D necesită protecţie
aici trebuie avute în vedere normele aplicabile pentru suplimentară în funcţie de utilizare şi de expunerea la
sistemele ventilate. poluanţii corozivi. Standardele naţionale pot include
cerinţe chiar şi mai severe (de ex. DIN 18168).

Concluzie: Notă: Şuruburile AQUAPANEL® Maxi cu înveliş special


Protecţia profilelor împotriva coroziunii este un aspect sunt, de asemenea, rezistente la coroziune. Acestea
important ce trebuie avut în vedere atunci când se au fost testate cu succes în apă sărată pulverizată timp
foloseşte un perete KNAUF AQUAPANEL® de exterior. de 720 de ore.
Trebuie respectate standardele naţionale.

44 _ 45
Considerente tehnice

CE Certification Soluție sigură și igienică


Placa de ciment AQUAPANEL® pentru exterior este
Avizul tehnic european ETA-07/0173 a
fost emis pentru placa pe bază de ciment 100% rezistentă la apă și complet din materiale
AQUAPANEL® pentru exterior
anorganice, astfel că nu există risc de mucegai și
AQUAPANEL® Cement Board is certified infestare cu ciuperci.
according to ETA-07/0173. The ETA assumes
a duration of use of 50 years for AQUAPANEL® Îndeplineşte cele mai exigente cerințe
Cement Board Outdoor. referitoare la un mediu sigur și igienic –
certificat astfel de către Institutul Biologic
Condiţiile de utilizare ale sistemelor de pereţi German pentru Clădiri în raportul
KNAUF AQUAPANEL® de exterior aplicate numărul 3006-214
direct şi ventilate
Sistemele aplicate direct au fost testate în condiţii de Plăcile de gips Knauf sunt de asemenea certificate de
exploatare, inclusiv în cadrul unor teste în camere către Institutul Biologic German pentru Clădiri.
climatizate (standard EOTA; raport nr. 02.1.15/1
15.07.2003). Rezistența la impact
Placa pe bază de ciment AQUAPANEL® pentru exterior
Sistemele ventilate au fost testate în condiţii de a fost testată pentru
exploatare, inclusiv în cadrul unor teste în camere rezistența la impact.
climatizate (standard EOTA; raport nr. 01.1.01/1
18.02.03).

Punţi termice
Sistemele cu perete KNAUF AQUAPANEL® de exterior A fost certificată oficial de către Institutul pentru
oferă soluţii pentru a reduce la minimum punţile Testarea Materialelor de la Universitatea din Stuttgart
termice: (MPA), ca având rigiditate și puterea de a rezista la un
tilizarea
 de profile perforate (profile termice) impact puternic cu mingea. Îndeplineşte şi standardul
Un
 al doilea strat de izolaţie de tipul unui sistem ASTM 1325/04.
compozit de izolare termică exterioară (ETICS); un
strat izolant suplimentar, sau un strat izolant pe
exterior (profile transversale)
Structură
 metalică dublă cu spaţiu între montanţi
O construcţie
 ventilată sau o construcţie în faţa
planşeelor reduce la minimum punţile termice în
punctele dintre peretele KNAUF AQUAPANEL® de
exterior şi plăcile de beton.

Pentru recomandări detaliate privind proiectul dvs.


individual de construcţie, discutaţi cu un consultant
Knauf.
46 _ 47
Toate modificările tehnice rezervate. Doar aceste recomandări tipărite sunt AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susţine procesul de
valabile. Garanţia limitată se aplică doar caracteristicilor fizice ale sistemelor construcţie de la stadiul de proiect până la finalizare. Plăcile, accesoriile
Knauf care pot include exclusiv componente Knauf sau alte produse şi serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteţi fi sigur că proiectul
recomandate de către Knauf. Cantităţile se bazează pe date empirice, dumneavoastră se va materializa aşa cum vă doriţi.
netransferabile. Toate drepturile rezervate. Toate modificările şi multiplicările
prezentului document, inclusiv ale părţilor acestuia, se vor face doar cu
permisiunea expresă din partea Knauf Gips, Piata Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4 www.AQUAPANEL.com
Bucureşti, România.
www.knauf.ro
AQUAPANEL® este marcă înregistrată.

I D E E | P R O I E C TA R E | P L A N I F I C A R E | E X E C U Ţ I E | F I N A L I Z A R E

© 2013 R0-11/13-001 Perete exterior Knauf AQUAPANEL ®

Knauf gips
Piaţa Presei Libere, 3-5
013702 Bucureşti
România