Sunteți pe pagina 1din 7

COLEGIUL NAŢIONAL „M.

NICOARĂ” ARAD
PROIECTUL TRANSDISCIPLINAR

„EPOCI ŞI CURENTE CULTURALE EUROPENE”

PROPUNERI ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” – 2 – 6 APRILIE 2012

1. VIZITE DE STUDIU
a. Obiectiv: vizitarea şi cunoaşterea universităţilor şi a facultăţilor de interes
din oraş şi din ţară (Arad, Timişoara, Cluj, Iaşi etc)
b. Grup – ţintă: elevi ai claselor XI- XII
c. Număr de elevi: 300
d. Perioada: 2 – 6 aprilie
e. Program de desfăşurare (programul se personalizează de către fiecare
diriginte organizator):
- Plecarea din Arad cu tren sau alt mijloc de transport
- Vizitarea facultăţilor vizate
- Asistarea la cursuri demonstrative etc
f. Responsabili: diriginţi ai claselor XI – XII
g. Participanţi: Augustini Moraru - 11 D – vizită de studiu la Universităţile din
Sibiu şi şcoli militare; Ovidiu Bodrogean – 11 E; Lucia Ungur – 12 F, Daniela
Cameniţă – XII B; Mariana Toader – 11 C

2. COMPETIŢII ŞI ACTIVITĂŢI CU CARACTER SPORTIV


a. Obiectiv: dezvoltarea capacităţii motrice, a spiritului competitiv sportiv
b. Grup – ţintă: elevi de gimnaziu şi liceu
c. Număr de elevi: 800
d. Perioada: 2 – 6 aprilie
e. Program de desfăşurare (programul se personalizează de către catedra de
sport):
- Activităţi cu caracter sportiv
- Competiţii sportive interclase - Cupa "Laboremus" inter-clase
la volei, baschet, şah etc
- Competiţii sportive interşcoli - participarea la Memorialul
Cristian Horga la baschet, băieţi, nivel liceal la Lipova etc
f. Responsabili: prof. Marius Cirin, catedra de sport şi diriginţii
g. Participanţi: Ovidiu Bodrogean – 11 E, Cristina Crişan – 10 E, Viorica Şandor
– VII A, Luminiţa Bulc – VII B, Mariana Toader – 11 C

3. CONCURSUL NAŢIONAL INTERDISCIPLINAR „SOLOMON MARCUS”


a. Obiective: experimentarea unei metodologii transdisciplinare de predare-
învăţare; formarea unei viziuni holistice, integratoare a cunoaşterii asupra
apei; formarea unor atitudini pozitive, dezirabile, care să contribuie la
educaţia pentru calitatea vieţii umane şi planetare
b. Grup – ţintă: elevi de liceu
c. Număr de elevi: 30 – 45
d. Perioada: 2 – 6 aprilie
e. Tematica:
1. Filozofia apei ( dimensiunea sacră)
- apa în scenariile cosmogonice,
- apa în ritualurile folclorice, în ritualurile religiose
- simbolurile apei: apă vie/apă moartă; apă sfinţită
- înţelepciunea apei: sintagem, zicători, proverbe
- mesajele apei: experienţele de cristalizare
2. Viaţa apei ( dimensiunea profană)
- Apa planetară: roluri, funcţii, pericole, ameninţări
- Apa în evoluţia civilizaţiei umane
- Apa şi corpul uman
3. Imaginarul acvatic ( dimensiunea artistică)
- Ipostaze ale apei în literatură, muzică, pictură etc
f. Program de desfăşurare structurat pe:
- ateliere interactive ;
- muncă în echipă profesori –elevi
g. Responsabili: prof. coord. Mirela Mureşan şi profesorii implicaţi (profesori
de diferite specializari: biologie, fizică, chimie, geografie, istorie, religie,
literatură, muzică, artă plastică etc.)
h. PRODUSE FINALE:
- portofolii tematice, prezentări power-point, filme tematice realizate de elevi
- publicaţii în revista „T”-revista on-line de educaţie transdisciplinară
- lucrări ale profesorilor pentru participarea la Simpozionul Internaţional
„Solomon Marcus”, aprilie, Bacău
Participanţi: Cristina Crişan – 10 E, Luminiţa Ciurel,

4. PROIECT TRANSDISCIPLINAR „EPOCI ŞI CURENTE CULTURALE


EUROPENE”

a. Obiective: înţelegerea evoluţiei culturale şi ştiinţifice a omului de-a lungul


epocilor istorice; formarea unei gândiri integratoare, holistice, de tip
transdisciplinar; lectura personalizată şi înţelegerea interdisciplinară a
textelor abordate; compararea şi adaptarea modelelor existenţiale oferite de
texte la propria devenire; argumentarea preferinţelor estetice; compararea
limbajului literaturii cu limbajul altor arte şi al altor domenii abordate: artă
plastică, artă teatrală, geografie, istorie, matematică, astronomie, design etc
b. Grup – ţintă: elevi de clase primare, gimnaziu şi liceu
c. Număr de elevi: 150
d. Perioada: 2 – 6 aprilie
e. Tematica:
A. Antichitatea, Renaşterea, Umanismul şi Iluminismul
sau de la adorarea divinităţii la descoperirea omului
B. Clasicism, Romantism – între raţiune şi simţire
C. Realism, Naturalism – o oglindă de-a lungul unui drum
D. Simbolism, Impresionism, Expresionism, Modernism –
spre ambiguizare şi dezechilibru
E. Avangardism, Neomodernism, Postmodernism – şoc,
reacţie, parodie, ironie sau dorinţa de a inova

f. Program de desfăşurare structurat pe:


- Prezentări expozitive
- Ateliere interactive de tip acvariu
- Galerie şi expoziţie de portofolii şi planşe
g. Responsabili: prof. coord. Camelia Circa – Chirilă, Octavia Potocean şi
profesorii implicaţi (profesori de diferite specializari: muzică, matematică,
istorie, educaţie tehnologică, sport etc. şi artişti invitaţi)
h. Participanţi: Georgiana Maria, Luminiţa Ciurel,
i. PRODUSE FINALE:
- soft educaţional
- broşură cu exemple de bună practică

5. LECTURA TEXTULUI ŞI „LECTURA” IMAGINII – PROIECT


INTERDISCIPLINAR

A. Obiectiv:
• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul
literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

B. Grup – ţintă: elevii de clasele IX-XII


C. Număr de elevi: 300
D. Perioada: 2 – 6 aprilie
E. Program de desfăşurare
● luni, 2 aprilie:
vizionarea filmului Moromeţii
discuţii libere cu elevii şi profesorii implicaţi în proiect
● marţi, 3 aprilie:
participarea la spectacolul Tartuffe, de Molière, la Teatrul de Stat „Ioan Slavici” din Arad
discuţii cu actorii la sfârşitul piesei
● miercuri, 4 aprilie:
vizionarea filmului Blestemul pământului, blestemul iubirii
discuţii libere cu elevii şi profesorii implicaţi în proiect
● joi, 5 aprilie:
vizionarea filmului Baltagul
discuţii libere cu elevii şi profesorii implicaţi în proiect
● vineri, 6 aprilie:
vizionarea filmului Felix şi Otilia
discuţii libere cu elevii şi profesorii implicaţi în proiect

Responsabili: prof. coordonator Diana Şimonca; CATEDRELE DE LIMBA ROMÂNĂ,


INFORMATICĂ
Participanţi: Janina Flueraş – IX F, Cristina Crişan – X E, Adriana Filip – VIII B, Carmen
Gal – IX E, Nela Bratu – XI A, Mariana Toader – XI C

5. PROIECTUL “CETĂŢEAN AL CETĂŢII”


a. Obiective: conştientizarea drepturilor şi obligaţiilor cetăţeanului, creşterea
responsabilităţii faţă de cetate şi a spiritului civic, cunoaşterea principalelor
probleme ale comunităţii
b. Grup – ţintă: elevii claselor VII - XII
c. Număr de elevi: 400
d. Perioada: 2 – 6 aprilie
e. Program de desfăşurare:
- O zi cu un reprezentant al CLM
- Întâlnire cu reprezentanţi ai Primăriei
- Întâlniri şi dezbateri cu ONG-uri locale
- Activităţi alternative: şcoală de tip peripatetic (aristotelic) în
care elevii sa se plimbe prin parc cu profesorul lor (Cristian
Bocancea) , iar ca teme de dezbatere sa aibă :
A. cum se vorbeste in public sau notiuni de oratorie
B. despre seductive
C. limbajul non verbal
D. stiluri de invatare
- Sesiune de comunicări şi feed-back
f. Responsabili: prof. Cristian Bocancea, catedra de istorie şi socio – umane,
Primăria, ONG-uri participante
g. Participanţi: Cristina Crişan – X E, Cristian Bocancea, prof. Nicolae Danciu –
XI B

6. ACTIVITĂŢI INTERACTIVE “CUM ÎMI ALEG PROFESIA?”


a. Obiective: conştientizarea responsabilităţii pe care profesia dorită o
presupune, relaţionarea propriilor aşteptări şi idealuri cu concretul profesiei
b. Grup – ţintă: elevii claselor de a X-a şi a XI-a
c. Număr de elevi: 200
d. Perioada: 2 – 6 aprilie
e. Program de desfăşurare (programul se personalizează de către profesorii
organizatori):
- Întâlniri cu reprezentanţi ai Asociaţiilor Profesionale şi ai
ONG-urilor pentru orientare profesională
- Vizite în cadrul unor firme, fabrici, cabinete medicale etc
f. Responsabili: diriginţii claselor a X-a şi a XI-a
g. Participanţi: Ovidiu Bodrogean – 11 E, Cristina Crişan – 10 E, Carmen Gal –
IX E, Daniela Cameniţă – XII B

7. ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI COMENIUS “INS AND OUTS OF


THE MAGIC MOBIUS STRIP”
a. Obiective: dezvoltarea abilităţilor interogative ale elevilor prin activităţi
provocatoare, stimularea creativităţii elevilor, schimbul de experienţe şi bune
practici printr-o cooperare europeană
b. Grup – ţintă: elevii cu vârsta cuprinsă între 15 – 18 ani
c. Număr de elevi: 200
d. Perioada: 2 – 6 aprilie
e. Program de desfăşurare (programul se personalizează de către catedra de
sport):
- Workshop-uri tematice
- Prezentarea activităților din cadrul mobilității din Anglia (10
-17 martie 2012)
- Elaborarea lucrărilor pentru Conferinţa Internaţională de
matematică “Tiberiu Popoviciu”
f. Responsabili: prof. coordonator Liliana Negrilă şi membrii catedrei de
matematică
g. Participanţi: Ovidiu Bodrogean – 11 E, Liliana Negrilă – 5 B, Cristina Crişan
– 10 E

8. ACTIVITĂŢI CU CARACTER ECOLOGIC –


- îngrijirea şi igienizarea pădurilor Aradului ( Vladimirescu, Ceala, Şoimoş)
-responsabili: prof. Vanda Stan, catedrele de limbi străine, biologie, chimie şi
geografie, parteneri: Asociaţia “Lunca Mureşului” şi Green Peace
Participanţi: Liliana Negrilă – 5 B, Cristina Crişan – 10 E, Viorica Şandor – VII A,
Luminiţa Bulc – VII B

9. PROIECT ŞTIINŢIFIC SOARELE, NAŞTEREA, VIAŢA ŞI MOARTEA STELELOR


Activităţi:
1. Prezentare de proiecţii, diapozitive, discuţii
Proiecţie de filme din ciclul „100 Greatest Discoveries”.
În total sunt 8 filme fiecare din câte un domeniu:
a. Astronomie
b. Biologie
c. Chimie
d. Ştiinţele Pământului
e.
Evoluţie
f.
Genetică
g.
Medicină
h.
Fizică
Durata unui film este de 45 de minute.
Număr maxim de elevi 30.
Loc recomandat sala 24.
Data: Oricând în funcţie de cerere.
Responsabili: Arsenov Simona şi Arsenov Branco
2. Observarea petelor solare
Număr maxim de elevi 15.
Durata 50 de minute.
Loc: terenul de sport.
Observaţie: NUMAI ÎN CAZ DE TIMP FAVORABIL
Responsabili: Arsenov Simona şi Arsenov Branco
3. Observarea boltei cereşti seara (în caz de vreme favorabilă)
Grup ţintă: două serii de câte 30 de elevi de liceu
Durata: 3 ore fiecare serie
Responsabili : prof. Major Csaba

10. Prof propunători: Avram Adela si Mihailovici Raymona

PROPUNERI ACTIVITĂŢI „ŞCOALA ALTFEL” – 2 – 6 APRILIE 2012

Nr. Activitate Nr. Data Colaboratori


crt. ore

1 Vizita la Facultatea “A. Vlaicu” 4 2 apr. Conf. dr. D. Chambre

2 Poluarea apelor Muresului 6 3 apr. Agentia de protectia mediului

3 Combaterea traficului uman 4 4 apr Cons. M. Indricau

4 Limbajul trupului 4 5 apr

5 Treptele cunoasterii 2 6 apr

11. ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT – responsabil: prof. Viorica Şandor


- participanţi: Viorica Şandor – VII A, Luminiţa Bulc – VII B, Daniela Cameniţă –
XII B

12. PARTICIPAREA ELEVILOR LA OLIMPIADE NAŢIONALE


13. ACTIVITĂŢI DE CERCETĂŞIE CERCETĂŞIA ESTE UN MOD DE VIAŢĂ –
DRUMEŢIE LA CETATEA ŞIRIA – prof. Responsabil Mariana Toader, grup –
ţintă: elevii clasei XI C

14. PROIECTUL SECRETELE TERREI - prezentarea de documentare cu caracter


interdisciplinar (geografie,istorie,biologie,ecologie), proiect adresat elevilor de
gimnaziu, responsabili: prof. Alina Bereteu, prof. Radu Bereteu

15. COLABORĂRI CU TEATRUL DE STAT ŞI FILARMONICA DE STAT –


responsabil: prof. Diana Şimonca – Opriţa

Participanţi: Diana Şimonca – Opriţa – IX A, Liliana Negrilă – V B, Viorica Şandor –


VII A, Luminiţa Bulc – VII B, Mariana Toader – XI C

Notă: La clasele gimnaziale, diriginţii vor participa alături de elevi la activităţile în care
aceştia se înscriu cu întreaga clasă! La liceu, elevii se pot înscrie în grupuri mai mici în
cadrul mai multor activităţi propuse, dar diriginţii îi vor monitoriza cu ajutorul profesorilor
coordonatori de activităţi!