Sunteți pe pagina 1din 3

De la abstract la concret în

predarea matematicii la clasa I

Poveştile pot stimula creativitatea. Realizarea unor scenarii didactice în care ne


folosim de poveşti, adică de ceea ce iubesc cel mai mult copiii, ne poate ajuta în integrarea
conţinutului ştiinţific şi în evaluarrea acestuia într-un mod în care totul pare o
poveste.Abstractizarea operaţiilor matematice devine astfel un joc bazat pe experienţa
copiilor. De asemenea, creşte apetitul elevilor pentru exerciţiul matematic,pentru rezolvarea
problemelor, pentru comunicare şi învăţare.
Elevii vor descoperi modalităţi de aplicare a noţiunilor matematice în situaţii concrete
de comunicare, ajutaţi fiind de poveştile pe care le ascultau seara, înainte de culcare.Ei vor fi
capabili să structureze şi să creeze diferite tipuri de comunicare scrisă, orală, multimedia, îşi
vor dezvolta creativitatea, gândirea critică, abilităţile de lucru în echipă şi individual. Un rol
deosebit în realizarea unei interrelaţionări a structurilor mentale cu operaţiile matematice la
şcolarii mici, o are creativitatea
Pentru tema Adunarea şi scăderea numerelor naturale cuprinse în concernul 0-
100:. Procesul de predare-învǎţare a matematicii în ciclul primar implică mai întâi efectuarea
unor acţiuni concrete, operaţii cu diverse materiale manipulative, care apoi se structureazǎ şi
se interiorizeazǎ devenind operaţii logice abstracte.Dascălul are rolul, locul şi menirea sa de
a-i motiva pe elevi să studieze cu plăcere matematica şi de a o face accesibilă şi puternic
ancorată în realitate, de a le explica utilitatea şi aplicabilitatea ei în viaţa de zi cu zi.
Formularea unor întrebări deschise, care stimulează curiozitatea, reprezintă o
modalitate eficientă de a-i încuraja pe elevi să gândească profund şi le oferă un context de
învăţare plin de semnificaţie. Atunci când elevii primesc întrebări la care sunt interesaţi să
găsească răspunsul, devin implicaţi. Când întrebările îi ajută să vadă conexiunile dintre
conţinuturile disciplinelor şi propria lor viaţă, învăţarea dobândeşte semnificaţie. De aceea
alegerea întrebărilor cheie a constituit o adevarata provocare pentru mine.Am pornit astfel de
la cel mai plăcut joc al copiilor – Şotronul.Elevii au fost puşi în situaţia de a observa la ce le
foloseşte numeraţia în acest joc.

Tabelul 1 – Întrebările cheie ale unităţii de învăţare


Întrebare La ce ne foloseşte matematica?
esenţială
Întrebările Cum se numeşte operaţia matematică al cărei rezultat se
unităţii de numeşte diferenţă?
învăţare Care sunt cuvintele care ne indică faptul că trebuie să facem
operaţia de adunare? Dar operaţia de scădere?
Întrebări de Care este semnul adunării?
conţinut Care este semnul scăderii?
Cum se numeşte rezultatul adunării?
Cum se numeşte rezultatul scăderii?
Obiectivele operationale pe care mi le-am fixat au fost:
- Să recunoasca,să compare şi să ordoneze numerele naturale formate din Z si U;
- Să efectueze corect exerciţii de calcul mintal;
- Să efectueze în scris operatii de adunare şi scădere cu numere naturale în
concentrul 0-100;
- Să rezolve probleme în care intervin adunări şi scăderi;
- Să rezolve exercitii de aflare a termenului necunoscut;
- Să rezolve individual fişa de evaluare;
- Să manifeste interes pentru activitatea desfăşurată.
Un scop important în educaţie este de a forma elevi care să poată învăţa singuri. Este
un aspect specific secolului XXI, secol al schimbărilor tehnologice rapide în care
competenţele trebuie învăţate şi din nou învăţate. La clasa I însă trebuie aleasă cu grijă
modalitatea în care o facem. Copiii încă nu ştiu să aleagă ceea ce le este util. Ei pot fi foarte
uşur manipulaţi. Aici intervine educatorul, care poate îndruma paşii celor mici către găsirea şi
să folosirea unor resurse şi unelte care să le dezvolte creativitatea. Ei îşi asumă riscuri, în mod
corespunzător, şi învaţă din propriile greşeli.
Iată câteva exemple de activități:
” Personajele din povești se cam încurcă când este vorba de matematică. Hai să-i ajutăm!”
- Se dă un șir de buline pe care sunt scrise numerele: 2, 14 80, 64
o Sarcina didactică: Colorați mărgelele cu numere mai mari cu 3 decât numerele
date.
- ”Punguța cu… câți bani?”
Sarcina didactică: Deschideți punguța și însumați numerele găsite:
50 și 4, 47 și 3, 29 și 31, 33 și 54.
”Albă- ca- Zăpada a făcut prăjituri pentru cei 7 pitici: 7 nrgrese, 10 savarine și 12 amandine.
Câte prăjituri a pregătit Albă-ca-Zăpada?”
„ Și totuși… Pinocchio se duce la școală.El are nevoie de ajutorul vostru pentru a afla:
Sarcina didactică:
12+….=24 ….- 59 = 10
69-29=… ….+23 = 53
20+… = 30 ….+….= 73
…. – 30 = 60 ….- 15 = 45
Întrebări ale unității de învățare:
- Operația matematică al cărei rezultat se numește diferență este…..
- Numerele care se adună se numesc….
- Rezultatul adunării se numește…..
- În numărul 54 cifra 4 ocupă locul…
În literatura de specialitate se remarcă ideea că la lecţiile în care se promovează
autonomia în învăţare (învăţarea autodirijată) se dezvoltă creativitatea, curiozitatea şi
dorinţa de a cunoaşte mai mult şi mai mult…
Evaluarea gradului de implicare în echipa proiectului
Evaluarea poate furniza informaţii referitoare la cunoştinţele sau performanţele elevilor
nu numai la sfârşitul unităţii. Evaluarea elevilor, în cadrul lecţiilor tradiţionale, este
deseori limitată la teste şi prezentări orale. Cercetările în domeniu sugerează că
elevii beneficiază de experienţe de învăţare semnificative, atunci când evaluarea se
produce pe parcurs şi continuu în timpul orelor. Stabilirea modului în care, precum
şi a momentului în care elevii folosesc procesele de gândire de nivel superior:
gândirea critică, creativitatea, rezolvarea de probleme şi metacogniţia, poate fi o
provocare. Folosirea evaluării formative este un instrument puternic pentru
ameliorarea învăţării.
BIBLIOGRAFIE
MEC, Programe şcolare pentru învăţământul primar
Roşu, M., Didactica matematicii în învăţământul primar, 2007
Neagu, M., Mocanu, M., Metodica predării matematicii în ciclul primar, Ed. Collegium
Polirom
www.didactic.ro

S-ar putea să vă placă și