Sunteți pe pagina 1din 4

Norme de protectia muncii

Activitatile din cadrul laboratorului de chimie nu sunt intotdeauna sigure in ceea


ce priveste manevarea reactivilor si efectuarea experimentelor sau inregistrarea
rezultatelor unor masuratori. Riscurile sunt diminuate prin aplicarea cunostinteleor de
specialitate de chimie sau fizica cat si a regulilor de baza in ceea ce priveste aplicatiile
practice din laboratoarele de anliza fizico-chimice.
Principalele surse de pericol din cadrul laboratoarelor de chimie se refera la
utilizarea substantelor otravitoare sau explozive, a temperaturii foarte ridicate sau
coborate, asigurarea presiunilor inalte sau scazute, folosirea tensiunilor sau a curentilor
electrici cu valori ridicate. In urma efectuarii acestor activitati se pot produce incendii,
explozii, vapori de gaze, otraviri cu substante toxice, efecte ale curentului electric prin
electrocutare.
Din aceste motive in laboratorul de chimie se impun o serie de norme si reguli
pentru protectie si siguranta activitatilor specifice.
Studentii care efectueaza practica in laboratorul de chimie sunt obligati sa
cunoasca si sa respecte intocmai masunile de protectia muncii si de paza contra
incendiilor. Astfep profesorul indrumator intocmeste o fisa de instruire prin care aduce la
cunostinta urmatoarele: Legea SSM nr. 319/2006. cap IV si V, Norme metodologice de
aplicare a Legii nr. 319/2006, Riscurile specifice laboratorului, Instructiunile proprii
laboratorului, Notiuni de prim ajutor, Legea nr. 307/2006 P.S.I art 20, Legea nr.481/2004
a Protectiei Civile, HG 222/1997 privind organizarea evacuarii.
In vederea preevenirii accidentelor enumerate mai sus sunt necesare o serie de
masuri obligatorii, spre exemplu: este obligatoriu spalatul pe maini dupa manipularea
unor substante toxice; se interzice consumarea alimentelor in laborator, manipularea
acizilor concentrati(sulfuric, clorhidric) se va realize cu maxima atentie, respectand
etapele si ordinea la diluare; nu se miroase direct nicio substanta ci se va scoate dopul cu
grija si se va vantura mana deasupra flaconului deschis; utilizarea substantelor pentru
experimente se va face numai dupa citirea cu atentie a etichetelor si a instructiunilor de
lucru mentionate in lucrarile de laborator; acidul azotic concentrate de va manipula numai
sub nisa nepermitand contactul cu materiale orfanice care se pot aprinde, manipularea
bromului se va face numai sub nisa, utilizand ochelari si manusi de protectie, iar la
turnare se va face foarte atent picatura din gatul flaconului pe marginea vasului;
se interzice incalzirea substantelor inflamabile, combustibile la foc direct; incalzirea
lichidelor se va face in vase adecvate si cu atentie; este interzis a se aplica asupra vasului
in care se fierbe un lichid, pentru a evita stropirea cu picaturile lichidului; pipetarea
lichidelor toxice sau chimice agresive se va face cu pipete speciale, cu bula si se va trage
lichidul cu o para de cauciuc; locul in laborator nu se paraseste decat dupa ce studentul s-
a asigurat ca orice pericol de incendiu sau inundatie a fost inlaturat.
Alte reguli de baza pentru asigurarea protectie se refera la faptul ca numai personalul
calificat si autorizat poate sa lucreze cu reactivi sau echipament periculoase; suprafetele
de lucru trebuie sa fie ventilate prin sisteme eficiente de evacuare a diferitelor gaze
nocive.
In situatia in care se produce un incendiu, se vor lua masurile de localizare a
stingatoarelor si de utilizare a pachetelor de prim ajutor in caz de nevoie.
Principalele tipuri de pericole si simbolurile caracteristice fiecaruia:

Foarte Toxice - substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau


penetrare cutanată in cantitati foarte mici pot cauza afectiuni cornice ori cutanate ale
sanatatii; Exemple: acid clorhidric, anhidrida arsenioasa, paration.

Toxice - substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare


cutanată in cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni in cronice ori acute ale
sănătăţii; Exemple: metanol, benzen, fenol

Nocive - substanţele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare


cutanată pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; Exemple:
etilenglicol, xilen.
Corozive - substanţele şi preparatele care în contact cu ţesuturile vii exercită o
acţiune distructivă asupra acestora din urmă; Exemple: acid clorhidric cu concentraţie
mai mare de 25 %, hidroxid de sodiu (soda caustica) cu concentraţie peste 2 %.

Iritante - substanţele şi preparatele necorosive care prin contact imediat, prelungit


sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o inflamaţie; Pot provoca inflamaţia a
tegumentelor, mucoaselor, căilor respiratorii, alergii (substanţe sensibilizante), eczeme
Exemple: amoniac între 5 şi 10 %, acid clorhidric între 10 şi 25 %, acrilaţi.

Extrem de inflamabile: substanţele şi preparatele chimice lichide cu un punct de


aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut, precum şi substanţele şi
preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la
presiunea mediului ambiant; Se pot aprinde sub acţiunea unei surse de energie (flacără,
scânteie etc.) chiar la temperaturi sub 0o C Exemple: hidrogen, acetilena, eter etilic.

Foarte inflamabile: substanţele şi preparatele care pot să se încălzească şi apoi să


se aprindă în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără aport de energie; sau
substanţele şi preparatele solide care se pot aprinde cu uşurinţă după un scurt contact cu o
sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi după îndepărtarea sursei;
sau substanţele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau
substanţele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emană gaze foarte
inflamabile în cantităţi periculoase; Exemple: acetona, alcool etilic.

Explozive: substanţele şi preparatele solide, lichide, păstoase sau gelatinoase,


care pot să reacţioneze exoterm în absenţa oxigenului din atmosferă, producând imediat
emisii de gaze, şi care, în condiţii de probă determinate, detonează, produc o deflagraţie
rapidă sau sub efectul căldurii explodează când sunt parţial închise; Pot exploda fie în
prezenţa unei flăcări, fie prin lovire sau frecare. Exemple: nitroglicerină.
Oxidante: substanţele şi preparatele care în contact cu alte substanţe, în special cu
cele inflamabile, prezintă o reacţie puternic exotermă; Pot elibera oxigen, putând provoca
sau întreţine arderea substanţelor corozive. Exemple: cloraţi, acid azotic peste 70 %,
peroxizi.

Periculoase pentru mediul înconjurător - substanţele şi preparatele care, introduse


în mediul înconjurător, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru
unul sau mai multe componente ale mediului înconjurător. Întrând în mediu, poate
prezenta un pericol imediat sau în timp pentru mediul acvatic, sol, atmosferă sau natură în
general. Exemple:lindan