Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE

AL CLASEI a VII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR 2013/2014


NR.
TEMA DATA INDICATORI DE EVALUARE OBSERVAŢII
CRT.

Indicatori privind gradul de implicare a


LA ÎNCEPUT DE DRUM!
participanţilor la activităţi
1. activitate de intercunoaștere în aer 27.09
Indicatori privind consecinţele activităţilor
liber – dimineata distractiva in parc
Chestionare, album foto
Indicatori cu probleme care apar
SĂNĂTATEA, BUNUL CEL MAI Indicatori cu soluţii care se aplică pentru
DE PREȚ! rezolvarea problemelor apărute
2. 25.10
atelier de lucru pe teme de educație Fişe de feed-back;
sanitară Aprecierea produselor finale
Pliantul sănătății
Indicatori privind gradul de implicare a
NOI SUNTEM COPIII LUMII! participanţilor la activităţi
3. seminar de informare pe tema 29.11 Indicatori privind consecinţele activităţilor
drepturilor copiilor Chestionare, album foto, brosura cu
drepturi
Indicatori privind gradul de implicare a
AM PORNIT LA COLINDAT!
participanţilor la activităţi
4. recital de poezii si colinde cu 20.12
Indicatori privind consecinţele activităţilor
tematica creștină
Chestionare, album foto
Indicatori privind gradul de implicare a
CINE ARE CARTE, ARE PARTE! participanţilor la activităţi
5. vizită la biblioteca școlii, expoziție de 31.01 Indicatori privind consecinţele activităţilor
carte Chestionare, album foto, expozitie de
carte pentru elevi
Indicatori privind gradul de implicare a
DRAGOBETELE SĂRUTĂ
participanţilor la activităţi
6. FETELE! 14.02
Indicatori privind consecinţele activităţilor
bal mascat, concurs de dans
Chestionare, album foto
Indicatori privind gradul de implicare a
LA MULȚI ANI SCUMPĂ MAMĂ!
participanţilor la activităţi
serbare școlară, recital de poezii și
7. 07.03 Indicatori privind consecinţele activităţilor
cântece dedicate mamelor, expozitie
Chestionare, album foto, aprecierea
de mărțișoare și felicitări
produselor finale
SPORTUL - MIȘCARE ȘI
Indicatori privind gradul de implicare a
SĂNĂTATE!
participanţilor la activităţi
8. competitii sportive: ștafete, alergări, 04.04
Indicatori privind consecinţele activităţilor
jocuri sportive distractive, concurs
Chestionare, album foto
pe teme de ed. rutieră
PRIETENII NATURII! Indicatori privind gradul de implicare a
activitate de educatie ecologica: participanţilor la activităţi
9. 23.05
plantare de pomi si flori, drumeții, Indicatori privind consecinţele activităţilor
concurs de pescuit Chestionare, album foto
Indicatori cu probleme care apar
SĂ NE CUNOAȘTEM ȚARA, SĂ Indicatori cu soluţii care se aplică pentru
10. DEVENIM PRIETENI! 02.06 rezolvarea problemelor apărute
excursie școlară Indicatori privind consecinţele activităţilor
Chestionare, album foto
BILANȚUL MUNCII NOASTRE Indicatori privind gradul de implicare a
11. serbare scolara – festivitate de 19.06 participanţilor la activităţi
premiere Chestionare, album foto

PROF. DIRIGINTE
JAN STOINOIU-MOROGAN